Click
Chat
 
Du kan vedhæfte PDF, JPG, PNG, DOC(X), XLS(X) og TXT-filer. Klik på ikonet, vælg fil og vent til upload er færdig før du indsender eller uploader endnu en fil.
60
Vedhæft Send
DANMARKS STØRSTE INVESTORSITE MED DEBAT, CHAT OG NYHEDER

Forventninger til C25 halvårsregnskaber


121235 ProInvestorNEWS 4/7 2024 13:03
6
Oversigt

Kommentar fra Per Hansen, Investeringsøkonom, Nordnet


Har kursnedsmeltningen i Vestas været en forløber for en nedjustering; kan A.P. Møller-
Mærsk løfte forventningerne; kommer Novo Nordisk med sin præcisering og vil vi inden
længe få den vished for DSV og DB Schenker, som kan være kursdefinerende? Det er noget
af det som investorerne ser frem til og mod, når de danske selskaber aflægger regnskaber
de næste 6 uger. Investorerne vil fokusere på dagene 13-15/8 som de mest
regnskabsintensive.

Tryg (11/7)
Forsikringsresultater er ikke rigtig sindsoprivende; heldigvis, vil investorerne sige om en
branche hvor intet nyt som regel er godt nyt. Investorerne vil spejde efter ikke mindst 3
forhold. Kommer der en oppræcisering af 2024 forventninger på 7,2-7,6 mia. DKK som
forsikringsteknisk resultat, og vil der i tillæg til resultatet og de kvartalsvise udbytter bliveinitieret et nyt aktietilbagekøbsprogram; samt er tiden med de ekstraordinære store skader et overstået kapitel?

Nordea (15/7)
Første kvartal var Nordea helt i skandinavisk top med en egenkapitalforrentning på 18,1 %.
Investorerne glæder sig mindre over den tårnhøje profitabilitet, men har bekymret sig mere
om at væksten har været skuffende og at den største nordiske økonomi, den svenske, har
været i vækstkrise de seneste år. Renteniveauet er stadig højt. Den svenske Riksbanken
forventes at sænke renten 2-3 gange i 2024 og sammen med ECBs forventede rentefald
holder det investorerne i investeringsmæssig venteposition.

Danske Bank (19/7)
Danske Bank aktien har kursmæssigt haft et fremragende 2024. Ultimo juni tog banken
brodden af forventningerne ved at hæve 2024 guidance med 1 mia. fra 20-22 mia. til 21-23
mia. Opjusteringen lå lidt over analytikerkonsensus, og selv om den overvejende skyldes
bedre kreditkvalitet snarere end en underliggende marginudvikling, tog investorerne godt
imod den og sendte aktien yderligere op. Regnskabet bliver formentlig uden drama, som
tilfældet har været de seneste år, og det synes investorerne godt om.

DSV (24/7)
Det som interesserer investorerne mest, kan DSV ikke selv direkte påvirke. I den forstand, at
de meget vel kan ende med at købe DB Schenker, men ikke påvirke hvornår der kommer en
endelig afgørelse og afklaring. Efter A.P. Møller-Mærsk trak sig ud af budkampen, er den
udgang blevet endnu mere sandsynlig. De seneste kvartaler har resultaterne i DSV været
mere end sædvanligt på det jævne. Hvis DSV køber DB Schenker, skal de sikkert hente lidt
flere aktiepenge eller delvis betale med egne aktier. Hvis DSV ikke har det højeste bud, vil
investorerne formentlig instinktivt sende aktien ret markant op med logikken: 1)Hvis DSV ikke
byder højest, er det fordi budene er for høje generelt (DSV har lang historik for succesfuld
M&A) samt 2)der kommer et større aktietilbagekøb indenfor en kortere tidshorisont.

Novo Nordisk (7/8)
En nedskrivning på 5,7 mia. DKK til et blodtryksstudie har givet Novo Nordisk en ridse i
investeringslakken. Investorerne anser det dog som en egenkapitalpostering snarere end det
påvirker den fremadrettede investeringscase for det, som driver væksten: Fedme.
Investorerne forventer (korrigeret for nedskrivningen) som minimum en indsnævring af
forventninger til omsætning (19-27 %) og EBIT (20-29 %). Investorernes fokus er på Wegovy
og fedme.

A.P. Møller-Mærsk (7/8)
2024 er blevet meget bedre end selskabet selv advarede om i forbindelse med 3. kvartal
2023 og genbekræftet i forbindelse med helårsregnskabet nogle få måneder senere. Hvis
investorerne tænker aktieafkastet i halvåret har været skuffende, skal de huske på, at årets
afkast udover aktiekursudviklingen også indbefatter udbytte og udlodning af Svitzer aktier,
som på et tidspunkt kan være en C-25 aspirant. Fokus vil rette sig mod om der kommer
endnu en opjustering for 2024 og også om der nu er plads til det aktietilbagekøb, som blev
sat på pause?

Genmab (8/8)
Lige meget hvad Genmab gør, vil investorerne ikke positivt vide af det, vil være det som
skuffede investorer husker halvåret for. På kort sigt er der næppe noget, som kan få den
kursskuffelse til at gå væk. "Mens vi venter på en kurstrigger", kan således blive
investeringsmærkaten.

Pandora (13/8)
Intet nyt er forhåbentlig og formentlig stadig godt nyt. Det lyder måske kedeligt, men for
Pandora investorerne er det beroligende. Kommer der endnu en opløftende og positiv
præcisering af årsforventningerne? De seneste uger har kursudviklingen været skuffende. Vil
en positiv halvårsrapport ændre på det?

ISS (13/8)
Investorerne har stadig meget ondt i investeringsforventningerne ved udsigten til at
risikopræmien formentlig først kan komme ned i 2025, når voldgiften med Deutsche Telekom
skal finde sin afgørelse. 1. kvartalsregnskabet var på overfladen god med en vækst i
omsætning, som dog desværre udelukkende bestod af prisforhøjelser. Det skabte frygt for at
volumenvæksten vil være skuffende for helåret. Prisfastsættelsen er rock bottom, men
investorerne køber som bekendt ikke en aktie alene fordi den er billig. ISS har stillet et
udvidet aktietilbagekøbsprogram i udsigt, hvis de ikke køber en virksomhed. Det bør være en
"overkommelig" beslutning. Aktien prissættes meget lavt, og et alternativ til at købe egne
aktier må være et genialt opkøb til en lav pris. Det findes næppe.

Carlsberg (14/8)
Første halvår udviklede sig fornuftigt. I hvert fald indtil Carlsberg fortalte investorerne om
deres britiske ambitioner om at overtage Britvic. Investorerne er usikre på, om det kan være
et bud på et strategiskifte mod flere og større opkøb. Interessen for Britvic vil være dyr og
kan løb op i mere end de 35 mia. DKK, som Carlsberg har budt for aktier og gæld. I givet fald
skal købet finansieres via en gældsudstedelse, som der er plads til i forhold til
kreditvurderingen, men som kan betyde, at aktietilbagekøb og udbytte bliver sat på en
pause. Investorerne tørster efter afkast. En opjustering af årets forventninger er
mulig/realistisk, men det er ikke det som er investorernes fokus aktuelt.

Demant (14/8)
Efter 1. kvartal gav jeg et af de sjældne middelmådige karakterer til Demant. Det var
konsekvensen af 3 forhold. 1)Når man leverer langsigtet godt stiger forventningerne til, at
den gode udvikling kan fortsætte. 2)Kvartalsopdateringen var lidt skuffende. 3)Samtidig faldt
den direkte sammenligning med GN Store Nord hvad angår momentum ud til GNs fordel.
Kommer Demant tilbage i toppen igen?

Vestas (14/8)
Ordreindgangen i 2. kvartal startede dårligt, men endte meget fornuftigt. Det er dog
formentlig ikke det som investorerne vil huske kvartalet for. Snarere er det den
investorkapitulation og kursnedsabling, som prægede juni måned, og sendte aktien helt
nederst i halvårets kursudvikling. Når en aktie - uden selskabsmeddelelser - bliver trynet på
den måde, som det er sket for Vestas, frygter investorerne, at risikoen for en kommende
nedjustering er stigende. Det er fortsat udfordrende tider for Vestas, men hvis der er
ændringer til deres 2025 ambitioner om en EBIT margin på 10 % eller mere, vil det være en
overraskelse. Kan regnskabet berolige investorerne og var kursfaldet et udslag af en enkelt
meget stor investors udsalg og "halvårsrengøring" i porteføljen?

Zealand Pharma (15/8)
Zealand Pharma var 1. halvårs mest stigende C25 aktie. Det er gået ekstremt stærkt siden
deres C25 indtræden; godt hjulpet på vej af euforiske fedmeinvestorer, gode data og
fornemmelsen for at Zealand Pharma kan blive en af de større indenfor fedme. Kvartalstal er
sjældent meget kurspåvirkende for biotekselskaber, og det gælder formentlig også denne
gang.

Torm (15/8)
Torms indsejling i C25 indekset var helt svarende til Nordnets simulering, som du kan se her.
Starten var kursmæssigt forsigtig og afmålt. Både fordi det skete i en tid, hvor tankskibsaktier
generelt havde en vigende kursudvikling, men også og især fordi den store aktionær,
kapitalfonden Oaktree løbende har solgt aktier, senest for uger tilbage og efter al sandsynlig
kommer til at fortsætte med at sælge. De gode tider ser ud til at fortsætte for tankskibsejerne; i det mindste på kort sigt.

Ørsted (15/8)
Ørsted er kommet godt på afstand af 2023, men investorerne har ikke helt vænnet sig til
hvad den fremadrettede investeringscase og kurstriggere er. Investeringsprogrammet er
stadig stort; det samme gælder rentefølsomheden. Trimningen er formentlig godt i gang,
men det har indtil videre ikke for alvor fået investorerne til at se med de positive
investeringsbriller på aktien.

NKT (16/8)
NKT fortsætter med at sno sig uden om den grønne nedtur og aktienervøsitet, som er
koncentreret om Ørsted og især Vestas. Ordrebogen er fyldt til bristepunktet og egentlig er
der lagt låg på omsætnings- og indtjeningsvæksten. Det er formentlig også en medvirkende
årsag til, at analytikeres kursmål ikke indikerer et meget stort fremtidigt kurspotentiale. Men
her og nu går det fortsat godt.

Jyske Bank (20/8)
Sydbank, Spar Nord Bank og Danske Bank har hævet deres indtjeningsforventninger for
2024, og investorerne tænker, at det ikke varer særlig længe, før Jyske Bank gør det
samme. Prisfastsættelsen er moderat. Selv om der måtte komme en (ventet) opjustering, vil
den næppe kortsigtet virke som en katalysator for en meget stor aktiestigning. Ligesom for
andre banker handler det om investorernes lyst til eller mange på samme til at købe ind på
bankaktier i et rentescenarie, hvor centralbankerne over de kommende år kan/skal/vil/bør
sænke renterne en del gange.

Coloplast (20/8)
Andres succes er til dels Coloplast' udfordring. En del life science penge er aktuelt formentlig investeret andre steder end i Coloplast. Det skyldes både andre selskabers succes; det gode momentum, fedme temaets investorattraktion, men også at Coloplast ikke for alvor har
leveret resultater, som er det, som selskabets investorer ser efter, når Coloplast er i topform. Vil det blive ændret i forbindelse med kvartalsregnskabet?

Bavarian Nordic (22/8)
Købere kommer og går og får Bavarian Nordics aktie til at svinge. Det har også været et
tema i 2. kvartal. Mere ned end op tidsmæssigt. I hvert fald indtil ultimo måneden, hvor
risikoen for abekopper på en enkelt dag fik aktien til at stige mere end 18 %. Den udvikling
ændrer dog ikke ved at aktien ikke for alvor har fået tag i at være en jævnt kumulerende
"compounder" aktie. Kan halvårsregnskabet give aktien den gode energi?

GN Store Nord (22/8)
Havde det ikke været for en mindre nedjustering, som handler om "the short term pain for the
long term gain", ville GN Store Nord have været med blandt halvårets mest stigende aktier
sammen med Zealand Pharma, Novo Nordisk og Rockwool. Nedjusteringen burde have en
kurskonsekvens. Den faldt initielt med 10%. Dagen efter lå aktien uændret, men mod
slutningen af kvartalet er den gode stemning blevet kortsluttet, og i alt har det været en
børsmeddelelse med 15 % konsekvens. Der er formentlig ikke ændret noget ved 2025-2027
udsigterne, snarere tværtimod. Fortidens udfordringer følger med og sidder på den skulder,
som den lige havde forladt.

Rockwool (22/8)
Udfordringerne med høje renter fortsætter, men det samme gør den gode udvikling for
Rockwool. Ledelsens konstante og konsekvente fokus på de finansielle discipliner er gaven
som bliver ved med at give til investorerne. Der kommer næppe en negativ overraskelse,
mens det ikke kategorisk kan udelukkes, at der i den anden ende af skalaen, kan komme en
ny positiv præcisering.

Royal Unibrew (22/8)
Året startede forsigtigt. Siden fulgte en lille opjustering, som fik en uforholdsmæssig stor
kursstigning. Investorerne har formentlig frygtet, at der i 2024 kunne komme en nedjustering.
Den kom heldigvis ikke. Godt sommervejr og fodbold EM, Tour-de-France og OL kan blive
de sportsbegivenheder, som giver mulighed for en opjustering i de(t) vigtige 2. og 3.
kvartaler.

Novonesis (28/8)
På kapitalmarkedsdagen i 2. kvartal præciserede Novonesis sine forventninger på 3
parametre: Omsætningsvækst moderat op til "øvre ende af 5-7 %"; EBITDA margin til 35-36
% fra tidligere 35 % og høst af synergieffekter med 80 % allerede i år 1 af en 3-årig periode.
Alt sammen positivt, men mindre justeringer alt i alt. Investeringscasen er uændret en
kvalitetsaktie, hvor investorerne stadig venter på at komme op i vækstgear.

AMBU (30/8)
AMBU har ved en del lejligheder hævet sine forventninger til vækst og EBIT margin over det
seneste år. De første gange steg aktien kortvarigt, men faldt efterfølgende tilbage. Sådan gik
det ikke efter den seneste og positive præcisering. Prisfastsættelsen er stadig tårnhøj.
Leverer AMBU endnu en opjustering?TRÅDOVERSIGT