Click
Chat
 
Du kan vedhæfte PDF, JPG, PNG, DOC(X), XLS(X) og TXT-filer. Klik på ikonet, vælg fil og vent til upload er færdig før du indsender eller uploader endnu en fil.
60
Vedhæft Send
Historik

Vælg chat via ovenstående menu
Luk reklame

DANMARKS STØRSTE INVESTORSITE MED DEBAT, CHAT OG NYHEDER

Hvad sker der i Kina i 2021?


89494 Helge Larsen/PI-redaktør 27/12 2020 09:16
7
Oversigt

"Er du erhvervsleder, investor, iværksætter eller politiker, så bør du følge med i, hvad der foregår i Kina. Ellers risikerer du en blind vinkel. Her er listen over 10 ting, som er værd at holde øje med 2021".

https://www.christinaboutrup.com/wake-up-calls-blog/h..27/12 2020 17:59 tommycarstensen 1089500Her et par andre ting om Kina og Xi Jinping, som ikke er nævnt i artiklen:

https://twitter.com/HillelNeuer/status/13421914830641..
One week from tomorrow, a man who herded 1 million Uighurs into camps, jails human rights activists, crushed Tibet, disappeared courageous men and women who sounded the alarm on the coronavirus, and suffocated freedom in Hong Kong will join the U.N.'s highest human rights body. https://t.co/j4iSBOOnlk

At investere i Kina svarer lidt til at investere i Nazi-Tyskland i 1930erne.

Jeg beklager, at det ikke er relevant ud fra et investerings-synspunkt, og jeg tager gerne konsekvensen, men jeg er stor modstander af folkedrab og de mange andre uhyrligheder i Kina. Jeg forstår ikke, at EU, USA og andre accepterer at have så stor en samhandel med Kina. Jeg håber, at det ændrer sig med Biden, men jeg tvivler.

Jeg beklager, at det ikke er relevant. Jeg kan bare ikke tie stille, når det gælder den slags.28/12 2020 03:03 bgadk 489503Ingen grund til at beklage det som irrelevant. Det har altid været svært at trække linjen i hvem som man vil handle med, og hvem som man vil boykotte på grund af deres handlinger. Og vi kommer mere og mere til at blive i tvivl efterhånden som magten flytter væk fra Vesten.

Siden den westfalske fred i 1648, så har hoved tendensen i internationale relationer, været den at hvert land er suverænt, og at lande ikke har ret til at blande sig i andre landes interne forhold, uanset hvad de gør.
Dette var også i høj grad foreningen for alliance frie landes (som Kina tilhørte) position under den kolde krig.

Ikke indblanding i andre landes indre anliggender, er især et kardinal punkt for Kina, efter opiums krigene, hvor vestlige magter åbnede Kina op med magt.
Der er næppe noget som vil få Kina til at være fleksible på det punkt, så pres vil kun føre til konflikt og ikke bedre forhold for dem som du nævner.

Sejrherrene efter anden verdenskrig prøvede at skabe et system med fælles mindste regler og en ret til at gribe ind ved folkemord og andre "forbrydelser mod menneskeheden".
Enigheden mellem sejrherrene var dog så som så. Sovietunionen var mere interesserede i sikkerhed, dominans over nærområdet og ikke indblanding fra vesten, og med atomvåbene og krigstræthed i USA og England, så var den sag ligesom lukket. Der var mere end nok at gøre med at undgå at Soviet unionen ikke erobrede for mange lande.
I samme omgang blev handel godkendt og fremmet med alle lande som ikke direkte var fjendtligt indstillede mod Vesten. I den kappe strid med Østblokken var der ikke plads til smålige overvejelser: Var du ikke imod Vesten, så handlede vi med dig uanset hvad du gjorde internt, fordi du ellers ville slutte dig til Østblokken.

Med apartheid i Sydafrika, blev der efter langt folkelig pres gjort en undtagelse, men nok mere fordi at Sydafrika ikke stod i fare for at slutte sig til Sovietblokken hvis man boykottede dem.....

Hvis Uighurerne, tibetanerne og de unge i Hong Kong står dig så meget på sinde, at du mener at Vesten skal boykotte Kina og lukke dem ude, så skal du være klar over at siger du A, så må du være klar til at sige B.

Og B er krig.

Ikke nødvendigvis atomkrig fra dag 1, men en lang konflikt, som til tider vil være voldelig, og som altid vil løbe den risiko at den løber løbsk.

Er du klar til det? Fordi du får ALDRIG Kina til at forlade de westfalske principper, og du får aldrig dem til at anerkende at du kan have nogen som helst mening eller indflydelse på hvad de ser som interne sager.29/12 2020 06:39 bgadk 489524Jeg synes det er svært på nuværende tidspunkt at vurdere hvordan Biden vil handle over for Kina. På baggrund af hans hidtidige politik som senator og vice president, så virker han som en realist. Det vil sige at han næppe vil lade ideologi eller menneskerettigheder stå i vejen for at maximere USA's position i forhold til Kina, magt politisk eller handels politisk.

Men at tro på at USA under Biden vil vende tilbage til tidligere tiders politik er også urealistisk. Både USA og Kina har simpelthen flyttet sig i de seneste 4 år på en måde som gør det urealistisk at vende tilbage til tidligere tiders status quo.

I første omgang må man håbe på at Vestens fremtidige politik vil være rationel og sammenhængende, i modsætning til Trumps svingende og utilregnelige politik.

For at lægge en succesfuld politik, så kræver det at man har målet klar.
Og på det punkt fejlede Trump. Hvad ville han?

a) Skabe "a level playing field" handelspolitisk?
b) Holde Kinas udvikling tilbage teknologisk og
økonomisk?
c) Inddæmme Kina militært og sørge for at USA fortsat
vil være militært dominerende i fremtiden?
d) Tvinge Kina til at respektere menneskerettighederne
og tvinge dem til at indføre demokrati (eller i det
mindste indføre reelt demokrati i Hong Kong, som
første trin) ?

Hvor man måske nok kunne lave en aftale med Kina om a), så vil det være umuligt at lave nogen som helst forhandling om b),c) og d).

Ved at udbrede USA's mål fra a til b + c, så gjorde han en forhandlings succes umulig og øgede det i forvejen høje konflikt niveau.

Vil Biden returnere til a) og satse på at man ved at investere i USA kan holde USA dominerende uden at holde Kina nede ved at forsøge på b) og c) ?

Vil Biden begynde at lægge mere vægt på d) med magt, fordi det ikke længere anses at Kina vil udvikle sig i demokratisk og øget respekt for individuelle rettigheder af sig selv med tiden?

Under alle omstændigheder så vil fremtidens Kina politik blive tegnet af USA, men vil kun blive succesfuld, såfremt USA kan få Europa, Japan og resten af Asien med.
Det tror jeg Biden har forstået, men spørgsmålet er hvor meget politisk indenrigs kapital han ønsker at bruge på at skabe en sådan sammenhængende udenrigspolitisk forståelse?

Ovenstående bliver vi nok klogere på i løbet af 2021, og det vil påvirke økonomien og markederne markant, hvis konflikten med Kina enten ikke nedtrappes eller hvis den håndteres på en måde som øger konflikt niveauet.

Mit bud vil være at såfremt at sanktionerne mod Huawei m.fl. med hensyn til teknologi adgang ikke lettes, så vil det være svært at komme til nogen som helst forståelse med Kina.
28/12 2020 07:47 koden 289505Jeg er enig eller i hvert fald delvis. Vesten har ingen magt til at forhindre hvad Kina foretager sig indenrigs.4/1 2021 07:24 bgadk 289609Selvom jeg ingen forståelse har for Kinas gentagne overtrædelser af menneskerettighederne og deres konstante grænsekonflikter med naboerne, så kan jeg her i starten af det nye år, ikke undslå mig for at blive beskikket forsvarer for en vis mand med horn i panden og en spids hale:

Ok Tommy, du vil lade handel og investering afhænge af overholdelse af menneskerettigheder, herunder demokrati, religionsfrihed, ytringsfrihed og rettigheden til en retfærdig rettergang.

Så er du vel enig i, at Vesten bør afbryde handels- og finansielle forbindelser til følgende lande (blot nogle eksempler):

Saudi Arabien (kritikere fængsles eller saves i småstykker efter forgodtbefindende. Ingen religions frihed, ingen ytrings frihed, fængsling uden forudgående retssag, intet demokrati). Fører morderisk angrebskrig.

Israel (Henrettelser uden rettergang, delvist demokrati, administrative fængslinger, angrebskrig).

Rusland (Staten myrder modstandere af den siddende præsident - ofte spektakulært, undertrykker ytringsfrihed m.m. Fører angrebskrige mod naboer).

Hviderusland (Staten tæsker og fængsler modstandere af den siddende præsident, som har fusket med valgene).

Iran (Vilkårlige henrettelser, ingen religions frihed, ingen ytringsfrihed, intet demokrati).

Dubai (Manglende demokrati, bortførelser, manglende religions frihed, manglende ytringsfrihed).

Syrien (Tæppebombning af civile med tøndebomber, giftgas, tortur m.m.).

Tyrkiet (Manglende etniske rettigheder, angrebskrig).

Myanmar (Folkedrab m.m.).

Nordkorea (Findes der overhovedet nogen menneskerettigheder de respekterer? Tror ikke henrettelser af civile med VX gas eller luftværnskanoner er helt kosher).

Mexico, Brasilien, Honduras, Guatemala, El Salvador m.fl. (Manglende beskyttelse af civilbefolkningen, herunder pressen, mod kriminalitet).

Nicaragua (Mord på demonstranter og politisk undertrykkelse).

Indien (Har ikke underskrevet FN's konvention mod tortur).

Japan (Dødsstraf).

USA (Dødsstraf, angrebskrig, forfølgelse af mennesker på racebaggrund foretaget af politiet).

Danmark (Manglende beskyttelse af religiøse følelser).

Enig?
Jeg satte Danmark på listen, for at pointere at vi er i mindretal globalt set, når det kommer vores manglende blasfemi lovgivning og beskyttelse af religiøse følelser, som anses af store dele af verden som en menneskeret. Men det er vel kun Vestens definition af menneskerettigheder som gælder? Eller hvad siger du?

I øvrigt så ryger alle multilaterale handelsinstitutioner såsom WTO ud af vinduet, da det ikke er tilladt at tage menneskerettighedshensyn under de gældende aftaler. Og der er stort set 0% sandsynlighed for, at du får særlig mange lande til at skrive under på en aftale som tillader sådanne hensyn.
Så vores boykot bliver ensidig og udenfor international ret.

Faktisk så tror jeg at hvis Vesten og Kina lægger spørgsmålet om handel og menneskerettigheder ud til en afstemning blandt verdens nationer, så taber Vesten med et brag. Faktisk vil de fleste lande (og deres befolkninger) nok se vores krav om overholdelse af menneskerettigheder som neokolonialisme, og selv lande som er venligt stemt overfor demokrati, menneskerettigheder m.m. vil ikke acceptere at sådanne krav indskrives i globale handelsregler. Indien f.eks. står meget stejlt på ikke indblanding i andres landes indre anliggender, så Vesten kommer nok udelukkende til at handle med sig selv, og enten droppe reglerne når det kommer til råstoffer eller også ender vi en klar mangel situation på en række områder.

Så hvad nu?

Svar udbedes.28/12 2020 02:17 bgadk 489502Som det meste med Kina, så er stort set alle punkter på hendes liste (bortset fra 9 og 10), noget som IKKE sker i 2021. Kina er en langtsigtet spiller, og punkterne er noget som løbende vil udfoldes i det næste par årtier.

Der kommer en periode her i 2021, hvor Kina og USA's nye Biden administration skal føle hinanden på tænderne.

Hvad vil USA gøre fremover i deres forhold til Kina?

En fortsættelse af Trumps politik som i sidste ende fører til konfrontation?

Sameksistens og konkurrence, men med respekt for visse "røde linjer", men ellers handel, udveksling og kontakt?

Under alle omstændigheder, så tror jeg at Kinas lære af årene med Trump er, at Kina ikke kan lade sig være afhængig af amerikansk (eller anden udenlandsk) teknologi fremover.

Det at hele verden indgår i et system, hvor alle bidrager til fælles produkter og løsninger, som derefter er tilgængelige for alle, er død en gang for alle.
Fremover vil verden blive delt op i en kinesisk teknologisk sfære, og en amerikansk. Europæerne vil nok helst fortsætte med det gamle system, hvor alle indgår i et fælles system, men det vil næppe være muligt. Selv hvis Biden vælger at stoppe eksportsanktionerne mod Huawei og andre væsentlige kinesiske virksomheder, så vil Kina se det som en nødvendighed at udvikle egne løsninger, som ikke nødvendigvis vil være kompatible med dem udviklet i Europa eller USA.

Samlet set vil det gøre verden fattigere, at kræfter skal spildes på at udvikle dobbelte løsninger, men sådan kommer det til at ske.
TRÅDOVERSIGT