Click
Chat
 
Du kan vedhæfte PDF, JPG, PNG, DOC(X), XLS(X) og TXT-filer. Klik på ikonet, vælg fil og vent til upload er færdig før du indsender eller uploader endnu en fil.
60
Vedhæft Send
Historik

Vælg chat via ovenstående menu
Luk reklame

DANMARKS STØRSTE INVESTORSITE MED DEBAT, CHAT OG NYHEDER

Arkil fokuserer forretningen og nedjusterer forventningerne

26-06-16 kl. 26/6 2016 21:43 | Arkil Holding 1.373 (-0,07%)

Arkil Holding A/S nedlægger pr. 1. juli 2016 forretningsområdet Civil Works i
Danmark for fremover udelukkende at fokusere på koncernens danske og
udenlandske hovedaktiviteter. Som følge af nedskrivninger på tre store
projekter i Civil Works nedjusteres forventningerne til resultatet før skat for
2016 til niveauet -20 mio. kr. til 10 mio. kr. mod tidligere udmeldt i niveauet
40-70 mio. kr.

Fokusering af forretningen

Civil Works har siden 2014 beskæftiget sig med store komplicerede
totalentrepriser med en højere risikoprofil end koncernens øvrige projekter, og
reorganiseringen af de danske aktiviteter medfører, at Arkil fremover fravælger
denne type opgaver.

Tidligere omtalte nedskrivninger og hensættelser på to konkrete broprojekter
samt ophævelse af en kontrakt på sporarbejde på Østfyn i forretningsområdet
Civil Works har samlet set haft en væsentlig negativ effekt på koncernens
indtjening. I 2016 forventes øgede omkostninger til færdiggørelse samt
nedskrivninger forbundet med disse projekter at udgøre i niveauet 70-80 mio.
kr. Derudover har et fald i udbuddet af statslig infrastruktur haft en negativ
effekt på omsætning og ordreindgang i Civil Works og bidraget til
forretningsområdets utilfredsstillende udvikling.

De problemramte projekter i Civil Works forventes afsluttet i 2016, og de
øvrige aktiviteter i forretningsområdet samt medarbejdere og kompetencer
videreføres som en del af koncernens danske hovedaktiviteter, der primært
fokuserer på lokale og regionale opgaver. Der pågår et retsligt efterspil
vedrørende disse projekter med henblik på at opnå erstatning til
Arkil-koncernen for påløbne ekstraomkostninger.

"I forretningsområdet Civil Works har enkelte store projekter skabt særdeles
utilfredsstillende resultater, som står i skarp kontrast til den stærke
udvikling i vores hovedforretning i Danmark og aktiviteterne i udlandet. Det
tager vi konsekvensen af og nedlægger Civil Works for at fokusere på vores
hovedaktiviteter, hvor vi skaber rigtig gode resultater," siger administrerende
direktør Jesper Arkil.

Hovedaktiviteterne i Danmark udviklede sig positivt i 2015 i et
konkurrencepræget marked, og i 2016 er fremgangen fortsat som følge af et øget
udbud og en jævn tilgang af nye lokale og regionale anlægsopgaver.

Nedjustering af forventninger for 2016 og langsigtede målsætninger

Arkil Holding A/S fastholder forventningerne til omsætningen for 2016 i
niveauet 3.100 mio. kr. Yderligere nedskrivninger på de omtalte projekter i
Civil Works medfører en nedjustering af forventningerne til resultatet før skat
for 2016 til niveauet -20 mio. kr. til 10 mio. kr. mod tidligere udmeldt i
niveauet 40-70 mio. kr.

Nedlæggelsen af Civil Works medfører endvidere en justering af koncernens
strategi frem til 2018 og de langsigtede målsætninger for perioden.
Nedlæggelsen af forretningsområdet forventes at medføre en lavere gennemsnitlig
årlig omsætningsvækst end den tidligere målsætning om niveauet 5-10% på en
moderat lavere omsætningsbase end i 2016. Det er fortsat målsætningen at øge
overskudsgraden til minimum 3,5%, da projekterne inden for koncernens
hovedaktiviteter generelt har en højere lønsomhed og lavere risikoprofil end de
store komplicerede totalentrepriser i Civil Works. Arkil Holding A/S skal
fortsat være i stand til at skabe et afkast på den investerede kapital (ROIC)
på minimum 9% med en soliditet i niveauet 45%.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til administrerende direktør Jesper Arkil på
tlf. 73 22 50 44.


Med venlig hilsen
Arkil Holding A/S


Agnete Raaschou-Nielsen
Formand for bestyrelsen
Der er endnu ikke skrevet nogen kommentarer til denne artikel.

Log ind for at skrive kommentarerer til denne artikel

Kursinfo - Arkil Holding

PRIS 1.373
ÆNDRING -1,00 (-0,07%)
ÅBEN 1.373
SIDSTE LUK 1.374
DEBAT Arkil Holding - et bargain?
OMX Børsmeddelelser

RELATEREDE NYHEDER