Click
Chat
 
Du kan vedhæfte PDF, JPG, PNG, DOC(X), XLS(X) og TXT-filer. Klik på ikonet, vælg fil og vent til upload er færdig før du indsender eller uploader endnu en fil.
60
Vedhæft Send
DANMARKS STØRSTE INVESTORSITE MED DEBAT, CHAT OG NYHEDER

Greenhydrogen Systems: Fra børsflop til investeringsmulighed


109736 ProInvestorNEWS 23/1 2023 06:34
6
Oversigt

Kommentar fra Per Hansen, Investeringsøkonom, Nordnet

Børsåret er kun 3 uger gammelt, men der er allerede nu flere aktier, der positivt skiller sig ud. Greenhydrogen systems er som forvandlet, efter en tredobling. Hvor meget er håb, investeringseufori og hvor meget er lidt mere faktabaseret?


Greenhydrogen Systems aktiekurs sluttede fredag i 31,50 og er tredoblet siden årets start

2023 har vist den diametralt modsatte udvikling i forhold til 2021 og især i 2022, som sluttede helt katastrofalt.

GHS blev børsnoteret i midten af 2021. Dengang var meget anderledes.

Der var højt IPO humør og ekstrem stor risikovillighed, og selv om de grønne aktier var på vej ned, var stemningen hos investorerne stadig til den risikovillige side.

Når selskaber bliver børsnoteret, er det meget relevant, at der er en god investeringscase. Det forhold som dog gør den ultimative forskel for mindre/mellemstore selskaber, er dog om investorerne er klar til at tage imod nye selskaber. Det var investorerne i sommeren 2021.

Der var mange grunde til at GHS var en interessant investeringscase. Udover den store risikovillighed, var det den grønne omstilling, grøn brint som en blandt flere lovende muligheder, Power-to-X, etc. men GHS havde også "kloge penge" som medinvestor. A. P. Møller Mærsk Holding havde nemlig investeret i ansvarlig kapitel.

Første nedjustering efter få måneder

Den gode stemning varede ikke længe. Efter blot nogle få børsmåneder nedjusterede GHS den 30/9, blot 3 måneder efter sin børsintroduktion

Senere fulgte der endnu en negativ præcisering, som fik investorerne til at tvivle på potentialet Dels om teknologien virkede; om den kunne skaleres, om GHS var en af de aktører med potentiale. Kunne 2025 ambitionernes om en omsætning på 1 mia. overhovedet realiseres, var blandt de spørgsmål, som investorerne med rette stillede sig dengang.Skattesalg kulminationen på nedturen

I slutningen af 2022 kulminerede frustrationer hos investorerne med "skattesalg", hvor investorerne solgte ud af de selskaber, som havde skuffet vildt for at få en modregningsadgang skattemæssigt i realiserede gevinster. Det ramte ikke kun GHS, men også mange andre aktier.2023 - nyt år, med nye muligheder

I 2023 er aktien som forvandlet. Der blev rapporteret et par nye ordrer og i fredags meddelte GHS, at de havde fået selskabets største ordrer indtil videre. Investorerne fejrede det ved at sende aktien højere. Nok er aktien 3 doblet siden bunden i 2022, men for de investorer, som skrev sig op til nye aktier i forbindelse med børsnoteringen i 2021 og stadig ejer aktien, har stadig tabt 31 % af deres aktiepenge.Investorerne klar til GHS men ikke omvendt

GHS blev børsnoteret på et godt tidspunkt for selskabet i 2021. Investorerne var klar til at tage imod selskabet, men selskabet var ikke tilstrækkelig klar til at byde investorerne velkomne. Forsinkelser, Teknologirisiko, spørgsmål om skalerbarhed etc. gjorde den negative forskel.Fremtiden

Den grønne omstilling kørte for fulde omdrejninger, investeringsmæssigt i 2020 og 2021. I 2022 har forsyningssikkerhed efter Ruslands aggression overfor Ukraine taget over. Det er ikke den eneste, men en af årsagerne til at det har været for småt med ordrerne hos GHS. Ordreannoncering er en meget betydelig kurstrigger for selskaber. Dels fordi det validerer teknologi, potentiale, konkurrencedygtighed og kan sætte fut i aktiekursen.

Det er usikkert om GHS kan levere på sin oprindelige plan om at nå 1 mia. DKK i omsætning i 2021 eller om forsinkelserne kan have gjort en negativ forskel. Derimod er der næppe tvivl om at Power-To-X, hvor man konverterer grøn overskudsenergi til brint, er en af flere gode bidrag i en fremtid energiportefølje af udbud. Kan GHS skalere, levere og indfri og er tiden med skuffelser og forsinkelser et overstået kapitel er der en god fremtid. Frem og tilbage kan være lige langt og derfor kan man hævde, at kursudsving fra 40-45 ned til 10 og nu op til 32, er indenfor "skiven". Det er dog næppe sådan investorerne ser detFigur 1: Kursudvikling i Greenhydrogen Systems siden børsnotering i 2021

Kilde: Nordnet
23/1 2023 10:10 Urban 6109740Af Tejs Laustsen Jensen, direktør i Brintbranchen

"USA har den grønne førertrøje: Investeringer trækker hastigt væk fra Europa:

»Tendensen er så voldsom, at den reelt risikerer at sætte den grønne omstilling i Europa i stå,« skriver Tejs Laustsen Jensen, direktør i Brintbranchen.

Danmark står med enorme grønne muligheder. Årtiers investeringer i grønne løsninger giver os nu et stærkt afsæt for et nyt grønt industrieventyr. Ikke mindst drevet af de brint og PtX-teknologier, som det meste af verden p.t. har massiv interesse for.

Men som repræsentant for en af den grønne omstillings absolutte nøglebrancher, er det desværre åbenbart, at Danmark og EU er stærkt udfordret og mangler muskler i den globale konkurrence. Gribes der ikke til akut og resolut handling i både København og Bruxelles ud fra en erkendelse af, at de forgangne års mangel på industripolitik er passé, risikerer vi, at Europas grønne industrielle revolution rykker til USA og Kina, netop som den er ved at komme op i fart".

https://www.berlingske.dk/kronikker/usa-har-den-groenne-foerertroeje-investeringer-traekker-hastigt-vaek-fra23/1 2023 18:26 Cupcake 3109760


24/1 2023 06:51 ProInvestorNEWS 4109766Green Hydrogen ser fremgang i 2023 og spår kapitalrejsning

24/1 06:34

Elektrolysatorproducenten Green Hydrogen Systems så i 2022 underskuddet vokse kraftigt, men udviklingen var imidlertid lidt bedre end ventet.

I 2023 er der udsigt til markant fremgang i omsætningen, men fortsat en forventning om et stort driftsunderskud, ligesom koncernen sigter mod en kapitalforhøjelse i årets første seks måneder.

Det fremgår mandag aften af en meddelelse med foreløbige regnskabstal fra selskabet.

Omsætningen fra kundekontrakter endte i 2022 på 10 mio. kr. mod 5,2 mio. kr. i 2021 og mod af selskabet ventede 1-19 mio. kr., mens bruttounderskuddet skrumpede til 10 mio. kr. fra 17 mio. kr. året før.

- I 2022 nåede vi en omsætning på 10 mio. kr. som følge af to kundeleverancer af A90 elektrolysemodulet. Omsætningen og andre ureviderede nøgletal var i overensstemmelse med vores seneste guidance udsendt i august 2022. Fra tredje kvartal 2022 genstartede vi salget af A90-elektrolyserne, hvilket har ført til en stigende salgspipeline og fire nye kundeordrer i fjerde kvartal 2022 og januar 2023, udtaler administrerende direktør Sebastian Koks Andersen i meddelelsen.

På den baggrund endte driftsresultatet, EBITDA, på minus 249 mio. kr., mens der her året før var et noget mindre underskud på 149 mio. kr. På EBIT-niveau var der et minus på 283 mio. kr. sammenlignet med et tab på denne post på 163 mio. kr.

Til sammenligning havde Green Hydrogen Systems selv spået et EBITDA-minus på 235-255 mio. kr. og et tab, målt på EBIT, på 270-290 mio. kr.

I det nye år er der behov for at polstre balancen og bankkontoen med nye penge. Hvor meget oplyses imidlertid ikke.

- Green Hydrogen Systems sigter mod en kapitaludvidelse i løbet af første halvår af 2023. Vi er i øjeblikket i dialog med flere af vores større aktionærer om en sådan potentiel kapitaludvidelse, skriver selskabet.

Green Hydrogen venter i regnskabsåret 2023 en omsætning på 120-160 mio. kr., og et ordinært driftsunderskud, EBITDA, på 210-240 mio. kr.

- Omsætningsintervallet er delvist baseret på andelen af den samlede ordrebeholdning med målrettet levering i 2023 samt in-for-out ordrer, der kan underskrives med omsætning indregnet i 2023, hedder det fra koncernen.

- På grund af omkostninger relateret til forsinkelser i leveringen af 2022 ordrer er omsætningen reduceret med 15 mio. kr. i forhold til den oprindelige ordreværdi.

Investeringerne ses samtidig i 2023 at blive på 270-300 mio. kr. mod 335 mio kr. i 2022.

Tabel over Green Hydrogen Systems foreløbige regnskabstal for 2022:
Mio. kr.
FY 2022
FY 2021
Omsætning
10
5,2
EBITDA
-249
-149
EBITDA-margin f.s.p. (i pct.)
NA
NA
EBIT
-283
-163
Udbytte (kr. per aktie)
0
0

Green Hydrogen Systems forventninger til 2023:
Mio. kr.
Ved FY 2022
Omsætning
120-160
EBITDA
-210 til -240
Capex 270-300

.\˙ MarketWire24/1 2023 07:02 VærKritisk 10109767Hvis fremgang = underskud på en kvart milliard og kapitalrejsning, så vil jeg nødig se tilbagegang.24/1 2023 14:17 Urban 2109775Bortset fra usikkerheden om forventningerne til fremtiden etc., så er Green Hydrogen Systems p.t. steget over 200% i den seneste måned;−)

24/1 2023 14:39 Urban 1109776Green Hydrogen Systems 2021:

"Vi er stolte over, at vores hidtidige ejere Nordic
Alpha Partners og Norlys Holding sammen med
A.P. Møller Holding i forbindelse med børsnoteringen har konverteret det lån, de ydede i
slutningen af 2020, til aktier.

Alle tre aktionærer
har desuden givet tilsagn om at tegne yderligere aktier i forbindelse med børsnoteringen.

Derudover har ATP, Vækstfonden, BankInvest,
Nordea Asset Management, Spar Nord og MK
Ventures givet tilsagn om som kerneinvestorer at
tegne nye aktier til udbudskursen, og tilsvarende
har visse bestyrelsesmedlemmer afgivet tilsagn
om at tegne aktier til udbudskursen.

Det samlede
tilsagn fra kerneinvestorer, nuværende ejere samt
medlemmer af bestyrelsen er ca. DKK 656 mio".

https://s27.q4cdn.com/814921560/files/doc_downloads/ipo-doc/Brochure-Green-Hydrogen-Systems.pdf24/1 2023 14:50 Urban 2109777Udenrigsministeriet

"I september underskrev ledende danske og amerikanske energiinteressenter en brintalliance under titlen the U.S.-Denmark Green Hydrogen Alliance.

Alliancen skal skabe rum for vidensdeling mellem danske og amerikanske brintinteressenter og er et skridt på vejen mod at få danske brintløsninger til USA og bidrage til den amerikanske grønne omstilling".

https://thetradecouncil.dk/indsigter/verden-rundt/nordamerikas-brintindustri-giver-mulighed-for-dansk-brinteventyr
24/1 2023 15:05 Cupcake 2109778DI har planlagt et eksportfremstød i marts i Texas: "Den amerikanske drøm er grøn som aldrig før, og der er Danmark med" fra 11/1

https://www.danskindustri.dk/brancher/di-energi/nyhedsarkiv/nyheder/2023/1/den-amerikanske-drom-er-gron-som-aldrig-for-og-der-er-danmark-med/24/1 2023 15:14 Urban 210977917-21 April 2023 Hannover Messe

Green Hydrogen Systems A/S: Exhibitor

https://www.hannovermesse.de/en/search/24/1 2023 15:26 Cupcake 1109780


24/1 2023 15:28 Cupcake 1109781Jobannoncerne er primært fra efteråret... skal nok opdateres...25/1 2023 07:24 ProInvestorNEWS 2109796Green Hydrogen/Carnegie: Anbefaling sænkes til "sælg" fra "hold"

25/1 07:05

Green Hydrogen Systems har fået sænket sin anbefaling til "sælg" fra "hold" hos Carnegie, der dog samtidig løfter kursmålet for aktien.

Det viser data fra Bloomberg.

Det nye kursmål lyder på 26 kr. mod tidligere 17 kr.

Green Hydrogen Systems faldt tirsdag 16,9 pct. til 33 kr. efter at selskabet meddelte, at det sigter mod en kapitaludvidelse, og at ledelsen er i dialog med flere større aktionærer.

Aktien er dog steget 238,5 pct. siden nytår.

.\˙ MarketWire27/1 2023 09:12 Urban 1109876Green Hydrogen Systems har fått en order på elektrolysator från spanska industriföretaget Ercros. Det framgår av ett pressmeddelande.

Inget ordervärde anges. Leverans är planerad till 2024. Den totala kapaciteten är 0,9 MW.

"Vi är glada över att kunna teckna den här nya ordern på vår trycksatta alkaliska elektrolysator. Ordern är ett bevis på att vår produkt är konkurrenskraftig i fråga om pris inom en rad olika industriella tillämpningar. Det fleråriga serviceavtalet gör det möjligt för oss att bygga upp ett starkt kundpartnerskap och få insikter om integrering av elektrolysatorer i kommersiella industriella processer och kemisk produktion", säger Søren Rydbirk, CCO för Green Hydrogen Systems.
TRÅDOVERSIGT