Click
Chat
 
Du kan vedhæfte PDF, JPG, PNG, DOC(X), XLS(X) og TXT-filer. Klik på ikonet, vælg fil og vent til upload er færdig før du indsender eller uploader endnu en fil.
60
Vedhæft Send
DANMARKS STØRSTE INVESTORSITE MED DEBAT, CHAT OG NYHEDER

GN-Hvis kapitalfond byder, er massiv præmie mest sandsynelig


111457 ProInvestorNEWS 17/3 2023 10:56
11
Oversigt

Kommentar fra Per Hansen, Investeringsøkonom, Nordnet

GN Store Nord stiger og der er forskellige rygter og scenarier i spil. Her er lidt for og imod et bud fra forskellige parter og betydningen


Tirsdag besluttede bestyrelsen i GN Store Nord at droppe sin kapitaludvidelse på op til 7 mia.

Årsagen var at bestyrelsen ikke mente den kunne sikre 2/3 flertal for udvidelsen

Den naturlige konsekvens indtraf onsdag: Aktien stiger med 10 % fordi det nu bliver mere sandsynligt, at der kan komme et bud på hele eller dele af selskabet

Efterfølgende falder aktien igen og slutter i går på en kurs, som ligger under tirsdagens lukkekurs. Det er som udgangspunkt "underligt" eller tegn på den spekulative interesse/troen på et bud er forsvundet.

Det er stadig sandsynligt med et bud fordi GN Store Nord på ene side er presset, men også fordi aktien er bombet langt tilbage.

Måske har investorerne tænkt, at bestyrelsens afvisning af at sælge GN Store i bidder (høreappat i en og Steelseries/headset i en anden) betyder at der ikke kommer et bud

William Demant Invest ejer 10 %+ af GN. WDI ejer 55-60 % af Demant

WDI forsvarer Demants interesser. En ejeandel på 10 %+ betyder, at man kan blokere for en tvangsindløsning, hvis en investor kommer til at eje tæt på 90 %

Hvis en køber udover Demant byder - formentlig en kapitalfond, vil WDIs 10 % ejerandel tilsikre, at de kan blokere. De vil ikke tolerere et lavt bud, fordi det kan ændre dynamikken i industrien

GN Store Nord har stadig brug for nye penge. Gældudstedelse er ikke en farbar vej. En mindre udstedelse af nye aktier - (under 10 % som ikke kræver prospekt) vil måske kunne være den mellemløsning, som investorer og selskab kan finde acceptabel som en brobyggerfinansiering uden at det 1)løser problemerne endeligt og 2)ikke udvander aktionærerne unødigt.

Udfordringen er at det vil være ca. 2 mia. Noget under op til 7 mia. som bestyrelsen har tænkt og, og lidt under det behov som analytikerne mener er nødvendig


Scenarier


Bud fra Demant. Demant er den mest realistiske industrielle aktør, som kan byde (mulighed for at få det godkendt af konkurrencemyndighederne). De kan høste meget betydelige synergier. Både i høreapparatdelen, men også i headsetdelen, hvor Demant ikke tjener penge aktuelt - Et bud vil formentlig ligge i niveau 200 eller højere


Bud fra kapitalfond. Det er mindre sandsynligt, at en kapitalfond vil byde, også selv om der har været rygter om det flere gange. Det skyldes 3 faktorer


De skal lånefinansiere et køb og det er ret dyrt

De kan ikke her og nu høste industrielle synergier og skal satse på at udfordringer overvejende skyldes manglende ledelses- og bestyrelseskompetencer, som de kan udskifte.

De er ikke vilde med at skulle have WDI "med på bagsmækken" som ejer


Hvis de skal overkomme udfordring 3, skal de i givet fald byde så tilpas højt, så Demant 1)har forsvaret sektorinteresser og 2)tjener en solid sum penge. Et bud fra en kapitalfond vil ligge højest og noget over det bud, som Demant i givet fald ville komme med. Snarere i niveauet 225-250 end i 200.
17/3 2023 11:28 Urban 9111458Dejligt, at vi har dig på banen Per Hansen til at forklare og uddybe komplekse problemstillinger omkring konkrete selskaber;−)17/3 2023 13:48 EliotSpitzer 6111464Ja, jeg kan kun tilslutte mig Urban's kommentar. Det er fint at have Per Hansen's kommentarer til situationen. Det hjælper altid have ekspert-erfaring til at supplere sine egne overvejelser. Så der skal lyde TAK!17/3 2023 14:10 Bankens 3111465også her

måske Norges Bank selv vil hoste op med et lån på de 7mia18/3 2023 11:14 Helge Larsen/PI-redaktør 4111480Servicemeddelelse. GN Store Nord har fået sin egen chat. :−)18/3 2023 11:19 EliotSpitzer 2111481Ok - Jeg ligger min sidste medico kommentar over.18/3 2023 13:24 Minino 3111482Hvem har lyst til at gifte sig med en der har en kæmpe bankgæld?
Vedr Steelseries, for at det bliver break-even skal os her hos ProInvestor og alle medarbejdere hos GN (Axcel team må gerne give en hånd) skrue op for spilletiden (helst min. 22t daglig). God fornøjelse :)18/3 2023 16:59 Arne A 2111484For Demant vil det give store problemer at købe GN. Købesummen skal åbenbart være 25 + mia, som Demant skal skaffe på lånemarkedet. Alternativt kan Demant udstede nye aktier, men det vil medføre, at Demant Invest og fonden må opgive rollen som majoritetsaktionær.

Så den mulighed tror jeg ikke på, og hvis jeg var Demant-aktionær ville jeg sige gudskelov for det.

Og GN problem er ikke større end at det kan løses med en rettet kapitaludvidelse på et par mia i år. Og tilsvarende efter generalforsamlingen til næste år.18/3 2023 17:53 EliotSpitzer 4111485Nu har jeg ikke nøje gennemgået Demant Invest regnskab nøje men de har vel en balance på ca 52 mia kr (2021 regnskabet) og de har en række investeringer der udemærket kan sælges. Jeg tror bl.a. de har solgt en del af den tyske vindmølle park i 2022, som de delvist ejet sammen med bl.a Kirkbi. Nogen finansiering fra en anden part bliver der sikkert behov for men sådan en aftale kan jo laves på mange forskellige måder. De ejer jo også allerede
10%z18/3 2023 18:43 Arne A 4111488jeg har også nøje gennemgået Demant Invests regnskab for 2021. Salg af de 2 største portefølje selskaber, Ossur og Jeudan vil med dagens kurser give ca. 12 mia. Så mangler der mindst et tilsvarende beløb, og der skal jo også skaffes finansiering af det, der påstås at mangle i GN.

Efter min opfattelse er ingen kød på det ben. Det er ønsketænkning for GN-aktionærer og må være skrækscenarie for Demant-aktionærer.18/3 2023 21:18 Hyst 3111497Store Nord blev til et høreapparatfirma,
Romerne blev til spagettispisende italiener,
ØK blev til et flyttefirma,
Nokia var lige ved at dø på grund af Appel og Samsung.

Hvis der ikke skabes fornyelse eller indsigt i markedet kan de gå helt galt!

Men hvorfor skulle Demant dog købe GN? Hellere beholde OSSUR, som der bliver brug for med de forfærdelige krige vi har.18/3 2023 22:59 EliotSpitzer 2111498Jeg tror jeg sagde at jeg ikke nøje har gennemgået regnskabet.19/3 2023 12:39 EliotSpitzer 6111505Nu har jeg haft lidt mere tid til at se på William Demant Fondet og William Demant Invest regnskaber.

Jeg syntes at Per Hansen har en række relevant overvejelser i hans indlæg "GN - Hvis kapitalfond byder, er massiv præmie mest sandsynelig", hvilket jeg også har kommentert tidligere.

Jeg har intet kendskab til (og jeg tror hellere ikke at Per Hansen har kendskab til) om, hvad William Demant Invest vil med de 10% investering i GN Store Nord og hellere ikke viden om hvad de eventuelt måtte gøre rent strategisk senere. Derfor bliver det som står nedenfor spekulation men information kan bruges til at vurderer realismen i visse startegiske scenarier, som eksempelvis dem Per Hansen har fremlagt.

Per Hansen fremlægger et par scenarier, hvor den ene er et bud fra Demant. Nedenfor vil jeg se nærmere på dette ene scenrio.

Per Hansen skriver han:

"Demant er den mest realistiske industrielle aktør, som kan byde (mulighed for at få det godkendt af konkurrencemyndighederne). De kan høste meget betydelige synergier. Både i høreapparatdelen, men også i headsetdelen, hvor Demant ikke tjener penge aktuelt - Et bud vil formentlig ligge i niveau 200 eller højere".

Så er der en række andre ProInvestor-skribenter som mener at det scenrio ikke har gang på denne jord fordi et opkøb vil være alt for dyrt for Demant fordi det skal være baseret på låne-finansering. Om William Demant Fonden og William Demant Invest faktisk kan løfte den opgave er det som jeg vil kommentere lidt på nedenfor.

Jeg har kun adgang til offentlig information og jeg har ingen former for insider-kendsakb til, hverken fond eller invest delen af organisationen. Jeg kan derfor tage fejl i tolkning og forståelse her men jeg vil alligvel prøve at se nærmere på det realtiske i et Demant opkøbs-scenario/fusion-scenario.

Lad os starte med Fonden, fordi den er apex i organisationen. Her bliver det i 2021 regnskabet oplyst følgende:

"William Demant Fondens primære formål er at sikre og udbygge Demant A/S. Dette gøres gennem det 100 %-ejede datterselskab, William Demant Invest A/S, som også er holdingselskab for William Demant Fondens øvrige erhvervsmæssige investeringer. For en nærmere gennemgang af de enkelte investeringer samt Fondens strategi for formueplacering henvises til årsrapporten for William Demant Invest. Derudover skal Fonden altid, direkte eller indirekte, kunne udøve væsentlig indflydelse på de virksomheder, der er eller måtte blive knyttet til den for at bevare og forøge styrken og kontinuiteten i disse virksomheder. Denne bestemmelse betyder dog ikke, at Fonden eller en dertil knyttet virksomhed ikke kan erhverve større eller mindre andele af andre selskaber uden derved at opnå væsentlig indflydelse. Sidst men ikke mindst har Fonden til formål, direkte eller indirekte, at bevare aktiemajoriteten i Demant. Hvis Fondsbestyrelsen vurderer, at det er nødvendigt at give afkald på Fondens direkte eller indirekte aktiemajoritet på grund af det langsigtede hensyn til at bevare og udvikle Demant- koncernen som virksomhed i erhvervs- og forsknings- mæssig henseende, kan dette gøres fx i forbindelse med virksomhedskøb, fusioner eller tilsvarende konsolideringer. Dog skal Fonden fortsat bevare en væsentlig indflydelse i Demant eller - i tilfælde af fusion eller aktieombytning - i det fortsættende selskab."

Ifølge William Demant Fondens 2021 regnskab så har den per 31/12 2021 henlagt kapital til sikring af fondens strategiske formål per 31.12. på hele 5,86 mia kr.

Det bliver interessant senere at se 2022 tallene. Men det som William Demant Fonden oplyser står ikke i vej for at lave et eventuelt opkøb/fusion, hvis de skulle beslutte sig for dette. Fonden alene kan også stille op med en del af penge om nødvendigt.

Det skal også bemærkes at William Demant Fondens bestyrelse har person som kan løfte en sådan stor strategisk opgave. De har bestyrelsesmedlemmer såsom Lars Nørby Johansen (kendt fra Group 4 Falck og lang bestyrelseerfaring), Niels B. Christiansen (kendt fra Danfoss og LEGO A/S men også tung bestyrelseserfaring), Jesper Brandgaard (startegi fra Novo Nordisk), Anna Cecilia Frellsen (strategisk ændringserfaring fra McKinsey & Company) og Tine Roed (jurdiske erfaring særlig på det finacielle område). Det her er person som udemærket kan løfte den opgave som ligger i et opkøb/fusion men selvføligelig i samarbejde med de nødvendig rådgiver (advokatformer, investeringsbanker osv.).

Men pengene som ligger i fondet er ikke nok til et opkøb uden at det netop kan blive dyr låne-finansering. Derfor er det værd også at se på William Demant Invest.

De erhvervsmæssige investeringer, som ligger i William Demant Invest er følgende ifølge 2021 regnskabe:
Demant A/S, Össur hf., Jeudan A/S, Vitrolife AB, CellaVision AB, Revenio Group Oyj, INVISIO AB, Borkum Riffgrund 1 (Boston Holding A/S).

Jeg ved at Borkum Riffgrund 1 er blevet solgt i 2022 men jeg har ikke tjekket status på de øvrige investeringer. Men der ligger jo muligheder for frasalg her som kan rejse penge til et opkøb om nødvendigt.

Samlet har William Demant Invest i 2021 en balance med "Net interest-bearing debt" på 16,2 mia. kr, "Assets" på 52,2 mia. kr og "Equity" på 25,7 mia. kr.

Hvis Fondet og Invest slå de finacielle muskler samme så mener jeg at det er muligt at lave et opkøb af GN Store Nord. Det er især en mulighed, hvis opkøbet bliver lavet i et konsortium med en eller flere kapitalfonde og lidt lånefinasering. Men det er absolut ikke sådan at store dele af opkøbet kræver lånefinasering i mine øjne.

Men jeg modtager gerne andre fakta og information som kan punkter disse overvejelser.

Hvad ledende personer i Demant organisation tænker om sådan en startegisk mulighed det skal jeg ikke gøre mig klog på andet end det er faktum at de har opkøb 10% af GN Store Nord allerede. I tillæg drejer det sig jo også om hvad GN Store Nord's bestyrelser vil gøre. Men her var sidste melding jo at alle alternativer var på bordet for overvejelser. Det åbner jo potentialt op for en dialog. I tillæg skal det bemærkes at hvis GN Store Nord vil gøre noget større strategisk så er de nærmest tvunget til også at diskutere det med Demant på grund af de 10 %. Det så vi jo en konskevens af på generalforsamlingen.

Jeg er bestemt ikke sikker på at det er Demants plan at opkøbe eller fusioner med hele eller dele af GN Store Nord men det er ikke et scenartio som kan udelukkes.TRÅDOVERSIGT