Click
Chat
 
Du kan vedhæfte PDF, JPG, PNG, DOC(X), XLS(X) og TXT-filer. Klik på ikonet, vælg fil og vent til upload er færdig før du indsender eller uploader endnu en fil.
60
Vedhæft Send
DANMARKS STØRSTE INVESTORSITE MED DEBAT, CHAT OG NYHEDER

Beta Bionics' kunstige bugspytkirtel og ZP's glucagon


112484 EliotSpitzer 5/5 2023 16:52
Oversigt

Beta Bionics og Zealand Pharma har igennem en del år nu arbejdet sammen om et udviklingsprojekt for en kunstige bugspytkirtel. Zealand Pharma har ovenikøbet investeret kapital i Beta Bionics nogle år tilbake (og det skal bemærkes at Novo Nordisk også har investeret). Det er et projekt med ganske interessant perspektiv i medicinsk forstand. Men lad mig først "kridte banen op" inden vi ser på Zealand Pharma's rolle.

En normal menneske-krop styrer blodsukker-niveauet bl.a. via en vigtig reguleringsmekansime med insulin og glukagon, som har har modsat rettet virkning af hinanden. Det har været kendt I mange år. Insulin kan producers og opbevares relativt stabilitet og derfor har insulin været tilgængelig i mange år. Men glucagon er langt vanskelige at holde stabilt og derfor har der manglet et værktøj i kasse for at gøre det nemere at styre blodsukker-niveauet hos diabetes patienter.

Ed Damiano er en amerikanske diabetesforsker, som har en søn med diabetes type 1. Ed Damiano besluttet en del år tilbake at han gjerne ville arbejde med at hans søn og hans generation af diabetes patienter skal have en bedre liv baseret på den teknologi som er tilgængelig i dag. Derfor startet han Beta Bionics. Den ultimative ide bagved virksomheden var at skabe en kunstig bugspytkirtel.

Beta Bionincs har derfor arbejdet med 4 grundliggende indsatsområder:

1. Fysisk medisinsk udstyr/apparat, som kan fungere som moniterering, styrings- og dosierings meknaisme, som ligner på en bugspytkirtel funktion
2. Software til udstyret, som kan fungere med en beslutningsalgoritme for blodsukkerstyring, som tager højde for al menneskelig aktivitet dag og nat
3. Identificere insulin, som passer bedst muligt til apparatet
4. Identificere glucagon, som passer bedst muligt til apparatet

Nu er Beta Bionics kommet med deres 2022 årsrapport og her er der interessant milepæl at berette om i forhold til Zealand Pharma. Jeg vil dog sige at jeg glæder mig endnu mere på vegne af mange diabetes patienter over de forskellige gennembrud som Beta Bionics er på vej med. Men tibage til Beta Bionics's vigtigste milepæle.

Ansøgning om godkendelse af medicinsk udstyr - iLet apparatet

I 2022 fik Beta Bioniocs indsendt deres 510(k) ansøgning til FDA for deres medicinske udstyr. Apparatet bliver kaldt "iLet". Ansøgningen beskriver den teknisk del af apparatet og i tillæg den kliniske udvikling af "kun insulin" versionen af iLet systemet.

Pivotal studie (fase 3) med kun insulin

I 2022 fik Beta Bionics også afsluttet sit pivotale kliniske studie for "kun insulin"-versionen. Dette studie skal bruges til at få lægemiddel-godkendelse hos FDA. Dette er et kombinationsprodukt, hvor der skal være en separate godkendelse for medicinske udstyr og seperat godkendelse for lægemiddel-delen benyttet i det medisinske udstyr.

Der blev brugt mere end en type insulin i det pivotale studiet, hvor der kun blev brugt insulin og ikke glucagon. 326 unge patienter brugte enten Humalog® eller Novolog® op imod standard behandling. 114 voksne brugte Fiasp® op imod standard behandling. Samlet kom forsøget ud med nogle meget flotte resultater pga. den meget optimeret dosserings-algoritme, som køres af software Beta Bionics også har haft ansvar for.

Men som jeg beskrev indledningsvis så er giver begrebet kunstig bugspytkirtel kun mening, hvis der også er glucagon. Det er så her at Zealand Pharma kommer ind i billedet.

Dasiglucagon i et bihormonelt kunstigt bugspytkirtel system

Zealand Pharma har udviklet en færdigfyldt ampul med stabilt dasiglucagon, som er mulig at benytte i Beta Bionics iLet system. Det unikke ved dasiglukon er at den høje stabilitet, hvilket betyder at den ikke skal blandes før end brug. Her er såvidt jeg ved ikke nogen anden glukagon, som har samme egenskaber endnu. Den bihormonale version af iLet er et to-kammer-system i lommestørrelse for både insulin og glykagon. Systemet rummer også en kontinuerlig glucose målingsenhed og en software-del med algoritmen, som kan styre blodsukkeret for en diabetes patient på same vis som var det en vanlig menneske's med fuld livsrytme (sove, spise, sport, arbejde, fest osv.).

Pivotal studie (fase 3) med bihormonelt kunstigt bugspytkirtel system

Beta Bionics har allerede i slutningen af 2021 sammen med Jaeb Center for Health Research i Florida, USA, igangsat screening af patienter til fase 3 studiet for den bihormonelle version af iLet systemet. Ifølge studieplanen skulle første patient med iLet begynde duo-hormonel dosering i slutningen af 2022.

Fase 3 studiet består af tre delstudier, som samlet antages at være tilstrekkelig til regulatoriske godkendelse for det bihormalel iLet version. I først del af studiet er der en enkelt arm i studiet, hvor patienterne bliver doseret i 3 måneder. Den først del af studiet fokusere på safety (bivirkninger og korrekt funktion af udstyr). Her vil der ca. blive taget 2 patienter ind på hver af de 30 involveret studie-steder. Når man har opnået at mindst 20 unge patienter og 20 voksne patienter har været succesfuldt behandlet i minimum 3 uger så igangsætter man randomisering af pateinter til de næste to dele af studiet. Her vil der være et del-studie som har 350 unge deltager med diabetes type 1 (6-17 år) og et andet del-studie med 350 voksne med diabetes type 1 (over 18 år). De to del studier skal køre i 26 uger og målet er at den bihormonelle iLet skal vise at den er signifikant bedre end kun-insulin version.

Jeg har ikke kunne finde det kliniske studie i clinicaltrials.gov databasen men jeg antager at når Beta Bionics oplyser om studiet i årsrapporten 2022 så er det fordi studiet er i fuld gang.
Med andre ord - den kliniske afprøvning med dual-hormon iLet-systemet er igang og har været det siden december 2021. I den afprøvning er det kun ZP's glucagon, altså daciglucagon, som bliver testet, hvilket skyldes den høje stabilitet af denne type glucagon. Zealand Pharma har ikke en eksklusiv aftale med Beta Bionics såvidt jeg ved men på grund af daciglukagons overlegne teknisk egenskaber er der ikke så meget andet valg.

Det bliver spændende at høre fra enten ZP eller Beta Bionics om den videre udvikling her. Jeg syntes faktisk at dette projekt er mere spændende af hensyn til patienterne end den øknomisk gevindst for ZP, som jeg dog også tror der kan ligge.TRÅDOVERSIGT