Click
Chat
 
Du kan vedhæfte PDF, JPG, PNG, DOC(X), XLS(X) og TXT-filer. Klik på ikonet, vælg fil og vent til upload er færdig før du indsender eller uploader endnu en fil.
60
Vedhæft Send
DANMARKS STØRSTE INVESTORSITE MED DEBAT, CHAT OG NYHEDER

GN Stor Nord: Er stigningen (for) stor eller lille?


112804 ProInvestorNEWS 25/5 2023 10:33
Oversigt

Kommentar fra Per Hansen, Investeringsøkonom, Nordnet

GN Store Nord stiger med 6 eller 10 %. Stigningen afhænger i høj grad af øjnene der "ser"

GN store Nord er på vej til at have løst deres gældsproblem

De har udstedt nye aktier og sammen med yderligere frasalg, den løbende indtjening, indtjeningsforbedringer og forlænget løbetid på gælden, vil det løse deres gældsudfordringer - håber selskabet i det det mindste

GN Store Nord har solgt nye aktier til kurs 160.

Set i den målestok er stigningen på 10 % ved en kurs tæt på 176

Set i forhold til gårsdagens lukkekurs på 167, er stigningen snarere 6 %
D
e nye investorer er ikke bundet af at skulle holde deres aktier i 180 dage, som er den lock-up, som GN Store Nord selv har meddelt der gælder for ledelse og bestyrelse

På kort sigt reagerer aktien positivt på at GN Store Nord formentlig har løst sine aktutte udfordringer, og at et yderligere salg af aktier er mindre sandsynligt

Samtidig lægger udstedelse af aktier til kurs 160 en dæmper på det kortsigtede stigningspotentiale

Når et selskab sælger nye aktier til "underkurs" bliver disse aktier ikke sjældent bl.a. også købt af "finansielle købmænd", som ikke nødvendigvis er langtidstro mod potentialet


Investorer drager et lettens suk

Det er naturligt, at investorerne drager et lettelsens suk. Helt ind i himlen vokser kurstræerne dog ikke kortsigtet. Det skyldes netop det faktum, at nogle investorer har købt på 160 og kunne finde på at sælge ved (for) kraftige stigninger. Det ved eller burde aktiemarkedet vide26/5 2023 09:30 EliotSpitzer 6112820Jeg syntes ikke det ser ud som om der har været udvandingseffekt her men det kan være at de "tømmermænd" kommer senere. Jeg kunne forstå, hvis denne emission havde løst GN Store Nord's gældsproblem fundamentalt men det er jo ikke tilfældet. Så er dette et opsving, hvor nye aktier bliver solgt til høj kurs og så komme kommer effekten på kursen af udvandingen senere. Eller er der øget tror på et opkøb af selskabet?

Jeg tror umiddelbart at der kan blive behov for en emission mere senere indenfor det næste år med mindre dele sf forretningen bliver solgt fra

Men jeg er ikke nogen ekspert på GN Store Nord og høre derfor meget gerne andre synspunkter.26/5 2023 09:59 VærKritisk 6112821Markedet generelt er vildt usikkert. Det ene øjeblik tænker jeg, at nu stiger det hele 15-20%. Det næste at nu faldet det 15-20%. Og i den usikkerhed har jeg det med ret hurtigt at høste en gevinst,hvor jeg har en.

Så jeg solgte 1/3 af mine GN i går. Får markedet en "lammer", som en kalder det, så vil det også gå ud over GN. Mens ellers er jeg ikke så sikker på det store tilbagefald. Nok er der udvanding, men der er jo også fjernet en del usikkerhed fra aktien. Der foreligger en plan som bl.a. indbefatter at de frie pengestrømme kan/skal anvendes til at reducere gælden, og kan det lade sig gøre, så ser det vil ganske godt ud.

Om Demant pønser på at opkøbe GN, tjaaa, det kan man vel ikke afvise, men svært at handle på en sådan spekulation.26/5 2023 10:24 EliotSpitzer 6112822Tak for svar.

Er det vurderet at de fri pengestrømme og denne emission er tilstrækkelig til at dække indfrielsen af lånen i den kommende tid?26/5 2023 10:55 VærKritisk 6112823I en kommentar på Nordnet under overskriften: vi er kommet godt i mål med alternativ finansieringsplan......som udtalt af ceo kan man læse følgende: Endelig skal selskabets egen generering af frie pengestrømme være med til at fjerne den sidste del af gældsbjerget. Det opfatter jeg som en del af planen.

Om det så lykkes er en anden sag. Men havde analytikerne ment at det var helt urealistisk, så havde kursen næppe reageret så positivt som tilfældet er, så jeg tror på det.26/5 2023 16:09 Arne A 5112827Lånene skal sjældent indfris uden, at de erstattes af nye lån. Der er ikke noget der tyder på, at GN p.t. har problemer med at låne: Problemer er alene, at man ikke har den kapitalstruktur man ønsker og derfor lever en mere usikker tilværelse i tilfælde af at indtjeningen falder og at prisen på lån kan være høj.
Men om allerede et år kan man igen udvide kapitalen med 10%, så der er ingen grund til, at bekymringsgenet pudses særligt i den her anledning.26/5 2023 12:29 koden 6112824ja det vil vel i høj grad ramme GN hvis markedet skal ned med 20%. Rammer altid de usikre aktier mest.26/5 2023 16:37 Pansen 5112829Jo, der har været en udvandingseffekt. Der er solgt nye aktier til en forhåbentlig langsigtet lav værdi. Det er en udvandingsfaktor. Om investorerne så reagerer på den er en anden sag. Investorerne har indkasseret store kursprygl, men at sælge nye aktier på en meget lav kurs for at få et givet provenu er langsigtet udvandende uanset den kortsigtede kursreaktion fra investorerne - Hilsen Per26/5 2023 16:55 Arne A 5112830bortset fra, at udvandingen sker, fordi GN har udvidet forretningen ved opkøb, så alt andet lige bør der ikke være tale om nogen udvanding i forhold til indtjeningen; medmindre altså, at GN ikke har foretaget et tåbeligt opkøb.27/5 2023 09:18 EliotSpitzer 4112834Tak for mange fine kommentarer i denne debat-tråd omkring "udvandning".

Jeg sidder dog tilbake med lidt undren. Den tidligere bestyrelseformand, Per Wold-Olsen, ville rejse 7 mia. kr. ved en fortegningsemission. Nu har GN Store Nord i de senest dage sikrer sig 2,75 mia i en emission, hvor tegnet aktier kan sælges ummidelbart af de store finacielle investorer.

Claus Berner Møller fra ATP sagde på selskabets general forsamlingen her i 2023 følgende "ATP mener fortsat, at der er behov for en kapitaltilførsel, men ud fra de oplysninger, jeg har til rådighed, er en tilførsel op til 5 mia. kr. tilstrækkelig til at få GN Store Nord sikkert gennem de kommende år bortset fra ved en dyb recession."

Nu er mit spørgsmål om den tidligere bestyrelse helt havde fejl vurderet kapital behovet for selskabet? Det er en forskel på 4,25 mia. kr. Claus Berner Møller taler jo også om op til 5 mia. kr., hvilket er en forskel på op til 2,25 mia. kr.

Aktie-markedet ser ud til at være veldig tilfreds med emissionen. Den var helt opp i 184 kr per aktie umiddelbart efter annoncerinegn af emissionen efter den rørte 167 kr. lige inden emission kom. Jeg havde forventet at aktie lagde sig mere flat og ikke fik en så stor stigning. Men det glæder mig da at GN Stor Nord aktionærer har sluppet så godt igennem emissionen.27/5 2023 09:38 VærKritisk 3112835De havde brug for penge. Mange penge. Men i stedet for en stor forkromet emssion, så blev det til en kombination af emission + frasalg + nye lån27/5 2023 10:43 EliotSpitzer 4112839VærKritisk - Jeg kan kort opsummer sådan jeg forstår situationen: GN har gæld for 7 mia. kr., som forfalder til betaling i 2024. Derfor har man lavet salg af de nye aktier skal bruges til det formål, men GN Stor Nord vil i tillæg udstede ny gæld for 2,1 mia. kr., foretage frasalg af aktiver for 1-2 mia. kr. samt finde resten af midlerne via den frie pengestrøm fra driften.

Men jeg mener at kunne huske at GN Store Nord havde lån på gode vilkår og de nye lån antager jeg derfor er dyre med hensyn til rente-udgifter. Dette løser det tidsmæssige problem men løfter ikke byrden på længere sigt. Så sælger man dele af foretningen fra men det betyder jo også at der bliver mindre indtjening.

Jeg har set lidt af Jefferies analyse og de er meget postive til den nye bestyrelses plan. Dette er jo også understøttet af markedsreaktionen.

Men jeg er fortsat lidt overrasket over gabet mellem den gamle bestyrelsen plan (+ ATP's kommentar) og så det som er gennemført nu.

Men er det fordi selskabets aktiviter virkelig har taget en positiv drejning her i 2023? Jeg har bemærket at der er lidt mere positive takter.27/5 2023 15:15 VærKritisk 2112841Planen får ikke alle udfordringer til at forsvinde med. Der er svagheder i alle planer, også i denne. Men markedet synes at foretrække denne fremfor planen om at udstede voldsomt mange flere aktier, der jo heller ikke er idel lykke.27/5 2023 10:41 Pansen 3112838Jeg tænker, jvf. tidligere indlæg om samme emne, at markedsreaktion var +/- som forventet. Risikopræmien er spændt og tiltag som økonomisk tænkes som mindre, kan have en større effekt på risikopræmien kortsigtet. Her lidt opsummering

1)2-3 mia. aktiesalg var forventet
2)Samlet bliver der frigjort 4-5 mia. inklusive frasalg
3)Investorerne tror/håber der ikke kommer flere aktieudstedelser. Det er vigtig for a)risikopræmien, b)udvanding
4)Der ER tale om udvanding, men måske har investorerne indstillet sig på det. Tænk følgende. GN køber Steelseries til 8 mia. kontant; laver overtræk på kassekredit - Aktiekurs ca. 400. Efterfølgende sælger de (nu) nye aktier til 160. Det svarer alt andet lige til, at de nye aktier de sælger, bliver solgt til noget under halv pris. Mange virksomheder forstår sig desværre for lidt på kapitalfremskaffelse, kapitalomkostning, kapitalanvendelse.
5)GN Sælger nogle egne aktier, som de har købt på meget højere niveuer ifm. aktietilbagekøb. Det er ikke udvanding, men næppe langsigtet tegn på god planlægning
6)På kort sigt vil aktien blive "kurstæmmet" af at nogle købere kan være "finansielle købmand", som ved yderligere stigning, og uden lock-up, kan blive fristet til kortsigtet gevinsthjemtagning

Hilsen
Per

PS: Ovenstående ikke udtømmende, men nogle af de faktorer, som driver kursen27/5 2023 11:12 EliotSpitzer 4112840Per - Tak for et glimerende svar. Jeg kan udemærket følge din argumentation her og jeg syntes den hænger godt sammen. Aktie-stigningen skal opfattes som en form for anerkendelse af der er blevet ryddet lidt op nu. Det passer godt sammen med din argumentation.

Jeg sidder bare fortsat tilbake med den opfattelse at GN Store Nord's gældsproblem fortsat ikke er løst. Selskabet har købt sig lidt tid men der bliver vel behov for at gøre yderligere tiltak (eksempelvis ny emission) i løbet af det næste år.

Jeg er også bange for at de nye aktier nu bliver solgt hurtigt med en pæn gevindst af finacielle købmænd og så går markedet igang på ny med at kursen går nedover fordi selskabet har udsigt til at skulle rejse ny kapital. Jeg syntes det er bemærkelseværdigt at der ikke var nogen "lock-up" periode på aktierne andet end for ledelsen så vidt jeg har forstået. Det ligner at nye aktionærer gjerne vil hurtigt ud.

Men dette giver selvfølgelig en mulighed for Demant opkøb.

Jeg har været ind og ude af GN Store Nord. Jeg ser på at gå ind igen på et tidspunkt. Men jeg har fået stor respkt for gæld i de senere år. Jeg vil derfor vente og se tiden mere an.

Men endnu engang mange tak for svar!TRÅDOVERSIGT