Click
Chat
 
Du kan vedhæfte PDF, JPG, PNG, DOC(X), XLS(X) og TXT-filer. Klik på ikonet, vælg fil og vent til upload er færdig før du indsender eller uploader endnu en fil.
60
Vedhæft Send
DANMARKS STØRSTE INVESTORSITE MED DEBAT, CHAT OG NYHEDER

Brdr Hartmann: Hvem har mest stamina?


115701 ProInvestorNEWS 25/9 2023 05:40
Oversigt

Kommentar fra Per Hansen, Investeringsøkonom, Nordnet

I sidste uge meddelte Thornico, at de ville tilbyde aktionærerne en overtagelsespris i Brdr. Hartmann, som svarede nogenlunde til gældende markedspris. Det har aktiveret nogle investorer, og måske skabt den investoraktivisme, som har været fraværende i Brdr. Hartmann og andre selskaber alt for længe. Her er lidt PERspektiv

Thornico - Stadil familien ejer lige i underkanten af 70 %.

Det betyder for alle praktiske tilfælde, at de kontrollerer selskabet, og at de sidder med nøglen til fremtiden.

Thornico meddelte i sidste uge, at de agtede at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling. Den indkaldelse kom fredag til afholdelse den 16/10.

På den generalforsamling vil storaktionæren søge at finde opbakning til at kunne indløse de lidt under 1/3 af aktierne, som de ikke ejer, til kurs 300.

Der har været stille om Brdr. Hartmann længe. Den daglige børsomsætning er moderat, selskabet har ikke brug for børsnoteringen til at hente ny risikovillig aktiekapital, en løbende børsnotering er dyr og ressourcekrævende at opretholde, og den væsentligste stakeholder, som har interesse i en fortsat børsnotering er minoritetsaktionærerne.

300 svarede til børsværdien på tidspunktet for fremsættelsen.

Der ligger formentlig ingen større udregning bag ved nøjagtig kurs 300. Prisfastsættelsen er lav, men det har den været i en længere periode. 300 vil jeg betragte som en "markedskurs, og den tager Thornicos indikative bud så udgangspunkt i.

Bud "irriterer" investorer

Efter børsmeddelelsen var der fredag en tydelig irritation blandt udvalgte aktionærer, som formentlig tilsammen repræsenterer spredte 10 % eller mere. Det springende punkt er formentlig ikke en fortsat børsnotering eller ej, men alene eller overvejende en afnotering og specifikt hvad prisen på selskabet skal være. Her er lidt PERspektiv:


Budkursen på 300 svarer til en markedsværdi på ca. 2,1 mia. ud fra 7,015090 mio. aktier

Indtjeningen har været under pres de seneste år af forskellige årsager. Dels på grund af

Ruslandsaktiviteter og dels fordi stigende omkostninger i en energitung forretning er udfordrende for en virksomhed som Brdr. Hartmann.

I 2023 går det igen markant den rigtige vej med indtjeningen. Den 16/8 præsenterede Hartmann et halvårsregnskab med et driftsresultat på 269 mio. Samtidig hævede Hartmann forventningerne til et "driftsresultat" på 375-475 mio.

Hvis 2023 resultatet er repræsentativt for fremtiden er markedsværdien på 2,1 mia. og den tilbudte værdi en lav/moderat pris. Det er derfor ikke så mærkeligt, at investorerne finder prisen er lav og udgangspunkt for en potentiel forhandling.

Thornico kontrollerer Brdr. Hartmann og sidder med serveretten

Her er 5 mulige scenarier. Udfaldsrum skal opfattes som vejledende og ikke udtømmende, og ikke bør ses som anbefalinger om køb/salg af aktier.

Thornico forsøger at overtale de øvrige investorer til at sælge til 300

Thornico vejrer stemningen og hæver deres bud tilstrækkeligt til at øvrige aktionærer finder det interessant at sælge. Formentlig i nærheden af kurs 400

Øvrige aktionærer forsøger at "råbe" en anden køber og ejer af hele Hartmann op til at komme med et bud. Det bud skal være højt nok til at Thornico kunne finde på at sælge og vil selvsagt også være attraktivt for de øvrige aktionærer. Kursniveau næppe under 450. Forudsætning er væsentlige synergieffekter for en industriel køber.

En kapitalfond eller anden finansiel køber uden synergier melder sig som køber.

Thornico kører en udmattelseskrig. Holder fast i 300 og tester de øvrige aktionærers muskter-ed.

Øvrige aktionærer får overtalt Thornico til at udpege en uafhængig 3. part til at vurdere en "fair værd". Det tager tid, er bekosteligt, kendes fra Sverige og har også været brugt undtagelsesvist i Danmark (Mols-Linien). Tidshorisonten kan være 6-12 måneder og udfordrer utålmodige investorer.

Har indikativt bud antændt en kampånd?

Thornico har skudt kampen om Brdr. Hartmann i gang. Investorerne føler sig underbudt og overset, og er blevet irriterede. Det moderate bud og den seneste opjustering stritter i hver sin retning. Thornico har med sin majoritetsandel fat i den lange ende. Et udefrakommende bud på hele selskabet er mindre sandsynligt, men der findes andre muligheder for at presse prisen op. Der er lagt op til en intens ekstraordinær generalforsamling den 16. oktober. Her og nu er det mest sandsynligt, at aktien næppe kommer under 300 i en overskuelig fremtid. Buddet kan have lagt en bund men ikke en top på kursen.

Halvårsregnskabet: https://tools.eurolandir.com/tools/Pressreleases/GetPressRelease/?ID=4367173&lang=en-GB&companycode=dk-hart&v=25/9 2023 09:02 rawdog 4115714Jeg syntes godt at Per Hansen kunne forholde sig lidt mere kritisk til de argumenter som Thornico bringer for en afnotering. F.eks.

1) Er omsætningen af Hartmann aktier på egentlig lav? Når jeg kigger på de øvrige Danske Mid Cap aktier så er Hartmanns volume nogenlunde den samme som de øvrige. Den skiller sig på ingen måde ud.

2) Er det at "selskabet har ikke brug for børsnoteringen til at hente ny risikovillig aktiekapital" virkelig et godt argument for afnotering? Det samme argument kunne bruges af største delen af de Danske børsnoterede selskaber. Mener Per Hansen også at Novo skulle søge at blive afnoteret? Faktum er at Hartmann er et noteret selskab, dvs at det er ejet af en bredskare af aktionærer - ikke bare Thornico. Selvskabets opgave er at skabe værdi for alle dets ejere (ikke bare Thornico).

Prisforslaget på 300 kr er åbenlyst alt for lavt. Det er til og med under lukkekursen den dag hvor forslaget blev præsenteret - så det vil jeg ikke kommentere mere på.25/9 2023 10:20 B.Andersen 10115715rawdog..Per Hansen leverer, som seriøs investeringsøkonom, en fremragende neutral opsummering af casen. Han skal ikke være biased, som du og jeg er som aktionærer.25/9 2023 11:09 rawdog 3115717Jeg er helt enig i at Per Hansen er en seriøs investeringsøkonom som generelt leverer fremragende kommentarer. Jeg er også helt enig i at PH ikke skal være biased. I forhold til at levere en nuanceret kommentar på Thornicos forslag, så er mine sprøgsmål særdeles relevante.26/9 2023 09:39 ProInvestorNEWS 6115738Hartmann-investorer slår sig i tøjret efter forslag om afnotering

26/9 10:16

Der er røre blandt de mindre aktionærer hos æggebakkeproducenten Hartmann, efter at storaktionær Thornico Holding, som er ejet af Christian Stadill, har foreslået en afnotering af selskabet fra fondsbørsen i København.

Tirsdag er det VN Capital Management LLC, der modsætter sig den nyligt bebudede afnotering og det efterfølgende købstilbud. VN Capital Management LLC er investeringsrådgiver for en fond, der har købt aktier i Hartmann siden 2021 og i dag ejer omkring 1,6 pct. af alle aktier i selskabet.

VN Capital opfordrer øvrige minoritetsinvestorer til at stemme mod forslaget om afnotering på den ekstraordinære generalforsamling den 16. oktober. Buddet på 300 kr. per aktie er "uacceptabelt og kraftigt undervurderer værdien af verdens førende emballagevirksomhed til æg", mener investeringsrådgiveren.

- Afnotering af Brødrene Hartmanns aktier skader minoritetsinvestorerne ved at fratage dem et marked for aktiehandel og tjener det formål at tvinge aktionærerne til på sigt at sælge ud til Stadil-familien til en kraftigt reduceret pris. Det er særligt skadeligt eftersom mange af os gerne vil forblive ejere af denne blomstrende og verdensførende virksomhed.

- Denne transaktion med en nærtstående part skaber betydelige interessekonflikter for bestyrelsen. Ethvert forsøg på at løfte selskabet væk fra minoritetsaktionærerne til underpris vil møde kraftig modstand fra os, siger James Vanasek, partner hos VN Capital, i en pressemeddelelse.

Investeringsrådgiveren opfordrer bestyrelsen i Hartmann til sætte gang i "en velplanlagt og robust salgsproces i stedet for at forære selskabet til Stadil-familien".

VN Capital undersøger nu, hvilke juridiske beføjelser der er til rådighed for at modsætte sig den foreslående afnotering og det efterfølgende købstilbud. Oveni rådes øvrige minoritetsinvestorer til at forkaste det fremsatte forslag på den kommende ekstraordinære generalforsamling.

Thornico Holding ejer i forvejen 68,6 pct. af Hartmann. En beslutning om afnotering vil ifølge fondsbørsens regler kræve opbakning fra aktionærer, der repræsenterer 90 pct. af aktiekapitalen.

En Hartmann-aktie stiger tirsdag formiddag 0,7 pct. til 310 kr.

.\˙ MarketWire26/9 2023 10:10 kastanjen 6115740nu forstår vi så bedre, hvorfor Thornico ville have sine egne folk ind i bestyrelsen for Brdr. Hartmann!!

https://agriwatch.dk/article16130723.ece26/9 2023 13:26 Hyst 5115742Med disse metoder der er brugt kan man jo blive urolig for om det bliver en slags Russisk afstemning. Bestyrelsen er jo ikke just et objektiv kontrolorgan og dirigenten bliver vel også udpeget af Brdr. Hartmann.26/9 2023 15:15 ProInvestorNEWS 3115743Efter forslag om afnotering: Thornico køber aktier for 2,3 mio. kr. i Hartmann

26/9 15:36

Majoritetsejeren i Brødrene Hartmann, Thornico, har gennem sit selskab Thornico Food & Food Technology Group købt 7685 aktier i æggebakkeproducenten for lige over 2,3 mio. kr.

Det fremgår af en indberetning fra Brødrene Hartmann.

Sidste uge foreslog Thornico en afnotering af Brødrene Hartmann og fremsatte i samme ombæring et bud på 300 kr. per aktie i æggebakkeproducenten. Buddet var 1 kr. under lukkekursen på 301 kr.

Købet af aktier er dateret til 21. september - altså to dage efter forslaget om afnoteringen. Samlet er der købt aktier for 2.305.314,19 kr. gennem den danske børs, Nasdaq Copenhagen. Det svarer til en gennemsnitskurs på 299,95 kr.

Forslaget om afnotering og det tilhørende bud er blevet taget ilde op af Brødrene Hartmanns minoritetsaktionærer, der kritiserer, at der ingen budpræmie er i Thornicos bud.

Den daværende kurs afspejler imidlertid værdien af Brødrene Hartmann, argumenterede Thornicos topchef Christian Stadil over for Børsen.

Forud for aktiekøbet 21. september ejede Thornico 68,6 pct. af aktierne i Brødrene Hartmann.

Aktien i Brødrene Hartmann handles tirsdag til 320 kr. efter en stigning på 3,9 pct. Siden Thornicos bud 19. september er aktien steget 6,3 pct.

.\˙ MarketWire26/9 2023 15:56 ProInvestorNEWS 5115745Kommentar fra Per Hansen, Investeringsøkonom, Nordnet

Thornico har købt flere aktier i sidste uge. Det er den naturlige konsekvens af deres tanker.

Thornico øgede deres beholdning af Brdr. Hartmann i sidste uge

Med datostempel den 21/9 har de netop offentliggjort, at de erhvervede 7685 aktier til lige under kurs 300

Købet er "on-side" i den forstand, at meddelelsen om at Thornico agtede at lancere et købstilbud kom frem den 20/9. Altså dagen før

Aktiekøbet er den naturlige konsekvens af, at Thornico ikke ønsker at Brdr. Hartmann fortsat skal være børsnoteret

Det er en illustration af, at aktiekursen næppe igen "kortsigtet" kommer under 300.
'
De investorer, som ejer de resterende aktier, vil næppe frivilligt give slip på aktier til kurs 300.

Der er lagt op til en spændende ekstraordinær generalforsamling den 16/10

https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=bedb8cc43a7bb8c531c21abbe4a45eb21&lang=en&src=micro26/9 2023 17:55 Dusør 1115746


26/9 2023 19:35 Dusør 4115747Burde de store danske banker ikke melde ud hvad de vil stemme til general forsamlingen. De må da alle eje Hartmann aktier i deres invest afdelinger. Det syntes jeg de skylder os der har penge i dem.27/9 2023 04:58 Helge Larsen/PI-redaktør 4115752Hartmanns aktie har passeret "point of no return", siger Nordnets Per Hansen

26/9 17:08

Brødrene Hartmanns aktiekurs har for den kommende fremtid passeret "point of no return", efter at majoritetsejeren Thornico sidste uge fremsatte et bud på 300 kr. per aktie i æggebakkeproducenten.

Det er imidlertid usandsynligt, at de resterende aktionærer går med på Thornicos bud, vurderer Per Hansen, investeringsøkonom i Nordnet, over for MarketWire.

- Det er "point of no return" i den forstand, at vi har lagt kurs 300 fra land, og der kommer formentlig til at gå en rum tid, før vi kommer til at se 300 igen - hvis vi ser 300 igen, vurderes det.

Kommentaren kommer, efter at Brødrene Hartmann har offentliggjort, at Thornico 21. september - altså to dage efter forslaget om afnotering og buddet på de resterende aktier i selskabet - købte aktier for 2,3 mio. kr. i æggebakkeproducenten.

Siden Thornicos bud tirsdag sidste uge er aktien i Brødrene Hartmann steget over 7 pct. til 323 kr.

- Investorerne ved nu, at Thornico har til hensigt at forsvare de 300 kr., så hvis aktiekursen kommer ned deromkring, vil de købe alt, siger Per Hansen.

- Derfor har aktien formentlig forladt kurs 300 i opadgående retning i en overskuelig periode, fortsætter han.

Det tilbyder samtidig en relativ sikkerhed til investorer, der har købt aktier i Brødrene Hartmann til 300 kr. eller derover, da aktien kan sælges til Thornico med et relativt lille tab.

Thornicos bud på 300 kr. per aktie værdiansætter Brødrene Hartmanns markedsværdi til omtrent 2,1 mia. kr. Med udgangspunkt i æggebakkeproducentens forventninger til 2023, som blev skruet op i forbindelse med regnskabet for andet kvartal, er der tale om en moderat til lav værdiansætning, mener Per Hansen.

Brødrene Hartmann venter i 2023 en omsætning på 3,4-3,8 mia. kr. og et driftsresultat før særlige poster på 375-475 mio. kr. justeret for hyperinflation.

Flere af Brødrene Hartmanns resterende investorer har udtrykt utilfredshed med Thornicos bud, der ikke blot er uden præmie til aktionærerne, men faktisk er 1 kr. under lukkekursen tirsdag, hvor buddet blev præsenteret.

Der ligger dog næppe noget større regnestykke bag det endelige bud, siger Per Hansen, der i stedet mener, at Thornico blot har afrundet til nærmeste nul.

.\˙ MarketWire27/9 2023 14:42 ProInvestorNEWS 4115765Der er investoraktivisme i æggebakker. I sidste uge meddelte Thornico, at de vil tilbyde aktionærerne en overtagelsespris i Brdr. Hartmann, der var svarende til den daværende markedspris. Men det mødte modstand. Nu går den vilde æggebakkejagt, og det vender Hansen og Larsen i ugens afsnit.
De taler også om den bankskepsis, der hersker blandt investorerne, hvordan 'skrækkelige september' har levet op til sit dårlige - og når ja, så er rentefrygten tilbage.

I ugens afsnit nævner Per et blogindlæg - det kan du læse her: https://www.nordnet.dk/blog/september...

00.00 - 00.42 Intro
00.43 - 09.53 Thornico og Brdr. Hartmann
09.54 - 16.22 Bankskepsis
16.23 - 20.43 Skrækkelige september
20.44 -

25.53 Rentefrygten er tilbage27/9 2023 15:00 rawdog 5115767Tak til Helge Larsen og Per Hansen for at tage spørgsmålet ang. argumenterne for afnotering op i Investeringspodcasten.27/9 2023 16:59 ProInvestorNEWS 3115772Dansk Aktionærforening har samlet over 425 Hartmann-aktionærer i kamp mod afnotering

27/9 17:23

Dansk Aktionærforening er foreløbigt lykkedes med at samle mere end 425 private aktionærer, som er er utilfredse med majoritetsaktionæren Thornico Holdings planer om at afnotere Brdr. Hartmann fra fondsbørsen og købe de øvrige aktionærer ud til en kurs på 300 kr. per aktie.

Det fremgår af en opdatering fra foreningen, der i fredags satte sig for at samle de utilfredse aktionærer.

Hvor store ejerandele aktionærerne har, er Dansk Aktionærforening stadig ved at få overblik over.

- Vi vil i de kommende dage forsøge at kontakte flere af de andre større investorer, der har meldt sig i kampen, og samtidig vil vi sammen med vores advokat tage skridt til, at indsamling af fuldmagter og forberedelse til generalforsamlingen sker effektivt.

- Og derfra handler det om saglige argumenter og om at stå klar til at gå i en konstruktiv dialog, hvis hovedaktionæren på et tidspunkt melder sig klar til at finde en løsning, siger Mikael Bak, administrerende direktør i Dansk Aktionærforening.

Thornicos hensigter om at afnotere Hartmann blev offentliggjort tirsdag aften i sidste uge. Det mulige bud på 300 kr. var dengang 1 kr. under lukkekursen tirsdag på 301 kr.

Onsdag stiger Hartmann 2,2 pct. til 330 kr., og den bevæger sig dermed væk fra det købstilbud, som majoritetsaktionæren Thornico Holding, der ejet af Christian Stadil, annoncerede som en mulighed i tirsdags.

Tidligere har Svenska Handelsbanken, der er næststørste aktionær med en aktiepost på 4,85 pct., meddelt Børsen, at den vil stemme imod en afnotering af Hartmann.

Også VN Capital Management LLC, der investeringsrådgiver for en fond, der har købt aktier i Hartmann siden 2021 og i dag ejer omkring 1,6 pct. af alle aktier i selskabet, er imod.

Hartmann holder ekstraordinær generalforsamling den 16. oktober. En afnotering skal godkendes med mindst 90 pct. af stemmerne og den repræsenterede aktiekapital.

.\˙ MarketWire29/9 2023 11:14 ProInvestorNEWS 4115805Hartmann bør koste 1,5 mia. kr. mere end budt af Thornico, mener Carnegie

29/9 11:22

Industrikonglomeratet Thornicos bud på æggebakkeproducenten Brdr. Hartmann burde være 1,5 mia. kr. højere end det aktuelle bud på 300 kr. per aktie.

Det vurderer investeringsbanken Carnegie ifølge Insidebusiness.

Den højere værdiansætning af Hartmann er udregnet med udgangspunkt i den norske konkurrent Elopak, der trods en svagere indtjening end den danske æggebakkeproducent handles til en højere værdi.

Med udgangspunkt i Elopaks multipler burde aktien i Hartmann således koste 522 kr. - godt 70 pct. mere end Thornicos aktuelle bud på 300 kr. per aktie, skriver Carnegie.

Det nuværende bud fra Thornico værdiansætter Hartmann til knap 2,1 mia. kr., hvor investeringsbanken ifølge Insidebusiness vurderer, at 3,7 mia. kr. ville være en passende pris.

Carnegies vurdering er ifølge aktionær i Hartmann VN Capital et klart bevis på, at buddet på 300 kr. per aktie ikke afspejler den reelle værdi af selskabet.

- Den pris, Stadil tilbyder os aktionærer, svarer til en urealistisk lav værdisætning, hvor man kun vil betale knap 5 gange den nuværende EBITDA-indtjening, oplyser James Vanasek, der er stifter af VN Capital, og som ejer 1,6 pct. af Hartmann-aktierne, ifølge Insidebusiness.

- I lyset af den positive udvikling i selskabet er de på ingen måde fair, og alene på baggrund af den forventede indtjening i år burde tilbuddet være langt højere, fortsætter han.

Thornico fremsatte sidste uge et forslag om at afnotere Brdr. Hartmann fra Nasdaq Copenhagen og tilbød i samme ombæring at købe de øvrige aktionærer ud for 300 kr. per aktie.

Industrikonglomeratets topchef, Christian Stadil, har begrundet buddet over for Børsen med, at det "grundlæggende afspejler værdien af selskabet".

Aktien i Brødrene Hartmann falder fredag 0,3 pct. til 321 kr.

.\˙ MarketWire30/9 2023 08:10 Jydsk shipping 3115829Jeg har en bekymring for at vi ender samme sted som ifm Molslinien: at thornico lokker en enkelt større mindretalsaktionær over på deres side, som får lov at beholde sin ejerandel. Og derved når 90% og kan tvangsafnotere aktien og indløse os andre.30/9 2023 11:05 Hava 5115832En skræmmende tanke ja - men sandsynligheden er ikke stor - de store aktionærer har offentlig erklæret at de takker nej til nuværende tilbudet ligesom de ca. 2 % som DAB har samlet også stemmer nej! Den største risiko på kort sigt er nok at Thornico erkender deres nederlag og aktien går død i niveauet 315 - 335 - på lang sigt forsat en kalarvinder med 2x potentiale på 2 - 4 års sigt! Disclaimer jeg har nu 8 % af min portefølje i Brdr. Hartmann30/9 2023 11:07 Hava 5115833


30/9 2023 11:28 rawdog 4115834Så vidt jeg kan regne mig frem til så er der allerede omkring 10% der har tilkendegivet at de agter at stemme nej:
- Handelsbanken: 4.85%
- Aktia Group: 1.78%
- VN Capital: 1.6%
- DAF gruppe: 1.8 - 2%
samlet: 10.0 til 10.2%
Til dette skal man ligge en række større minoritetsinvestorer (bl.a. den forhåndværende bestyrelse i Hartmann) der også har meldt ud at de agter at stemme nej.

Men måske har Christian et par 'esser' gemt et sted.30/9 2023 11:56 Jydsk shipping 4115835Så må vi håbe de 10 % ikke kan fristes af Thornico. ( Jeg prøver at fortrænge ML-forløbet, men mener at Henrik Lind var kritisk lige indtil han blev købt over på den anden side af Polaris...)

Jeg er inde med en 1,5% af min portefølje.2/10 2023 17:01 ProInvestorNEWS 1115866Hartmann har fejlagtigt anbefalet aktionærer at sige ja til Thornico-bud

2/10 17:44

Hartmann har ved en fejl anbefalet selskabets aktionærer at takke "ja" til det købstilbud, storaktionæren Thornico smed på bordet for knap to uger siden.

I virkeligheden ønsker Hartmann at forholde sig neutralt, og det er en "beklagelig menneskelig fejl", der er skyld i den forkerte anbefaling.

Det fremgår af en børsmeddelelse fra selskabet, der er udsendt mandag aften.

Fejlen findes i det materiale, der er udsendt til selskabets aktionærer i forbindelse med indkaldelsen til den ekstraordinære generalforsamling, der afholdes 16. oktober, og hvor investorerne skal tage stilling til det aktuelle købstilbud. Den har også været at finde på selskabets investorportal.

Her fremgik det, at bestyrelsen var "for" tilbuddet om at sælge aktierne og afnotere selskabet. I virkeligheden skulle anbefalingen fra bestyrelsen lyde "abstain", der betyder, at de afholder sig fra at have en holdning.

Fejlen blev ifølge selskabet fundet fredag i sidste uge, 29. september, og er herefter blevet rettet.

Ifølge Hartmann vurderes fejlen ikke at have betydning for den kommende afstemning eller afgivelse af fuldmagter til bestyrelsen, skriver selskabet i meddelelsen.

Thornico sidder på størstedelen af aktierne i Hartmann og ønsker en afnotering af selskabet. Derfor sendte selskabet for knap to uger siden et købstilbud på 300 kr. per aktie i æggebakkeproducenten. Buddet var 1 kr. under den daværende lukkekurs på 301 kr.

Buddet er dog indtil videre blevet mødt med modstand, heriblandt fra Dansk Aktionærforening, der i sidste uge kunne oplyse, at de er lykkedes med at samle mere end 425 private aktionærer, som er er utilfredse med majoritetsaktionærens planer.

Hvor store ejerandele aktionærerne har, er Dansk Aktionærforening stadig ved at få overblik over, oplyste foreningen ved samme lejlighed.

.\˙ MarketWire2/10 2023 21:52 Dusør 3115872Det gør det bare endnu mere nødvendigt at vi investorer stemmer det forslag ned. Husk nu at stemme den 16/103/10 2023 07:18 Hava 2115882Den dårligste undskyldning jeg nogen sinde har set fra en bestyrelse for ikke at skulle løbe ind i en sag om bestyrelsesansvar ved ikke at varetage minoritetsaktionærenes interesser - Det har stået i dagevis i alle medier at man mistænke bestyrelsen for kun at gå Thornico ærinde - også "finder man på" en Menneskelig fejl - Få nu en uafhængig part til at komme med en valuevurdering af Brdr. Hartmann og giv os småaktionærer en fair behandling efter mange hårde år som aktioner i Brdr. Hartmann!3/10 2023 07:21 vestasfan 3115883Enig, det er helt til grin. Efter den medieopmærksomhed, er de blevet taget i at være utroværdige, og vil blæse mindretalsaktionærene en høstblomst - ulækkert.3/10 2023 09:25 Hyst 1115886Jeg ville godt nok føle mig snydt, hvis jeg havde solgt mine aktier på baggrund af bestyrelsens udtalelse at de støttede tilbuddet, og der kommer et eller andet andet tilbud på bordet.3/10 2023 07:36 rawdog 3115884"beklagelig menneskelig fejl" min bare r*v.

I øvrigt bør de 1.4% af stemmerne som Brdr Hartmann selv ejer afstå fra at stemme. Man må formode at det er bestyrelsen der stemmer påvegne af Hartmann og da de afholder sig fra at have en holdning til sagen, så ville det være meget besynderligt hvis Hartmanns 1.4% havde en holdning.3/10 2023 08:14 Hava 2115885En god pointe?5/10 2023 17:36 Hyst 0115953Så er der stemt med mine få aktier.
Mange bække små....!
docxBrdr._Hartman_vote.docx7/10 2023 16:03 Hava 0116012Så fik jeg stemt NEJ TAK! spændende at se om Hartmann-aktien modet i næste uge!

God WETRÅDOVERSIGT


115746 ..
26/9 17:55 Dusør 1


115885 En god pointe? ..
3/10 08:14 Hava 2