Click
Chat
 
Du kan vedhæfte PDF, JPG, PNG, DOC(X), XLS(X) og TXT-filer. Klik på ikonet, vælg fil og vent til upload er færdig før du indsender eller uploader endnu en fil.
60
Vedhæft Send
DANMARKS STØRSTE INVESTORSITE MED DEBAT, CHAT OG NYHEDER

Brdr. Hartmann


116776 Hyst 16/11 2023 13:01
Oversigt

Q3 ganske glimrende og Brdr. Hartmann er på vej til fordoms tid. Hvad det bringer for mindretalsaktionærerne er mere usikker.

Afnoteringen lader ventet på sig. Tvangsindløsning bliver vil ikke opnået.16/11 2023 15:46 Stockwatch1 2116778Hvis den ikke bliver afnoteret kan den vel stige til over 360. At den vil falde er ikke nødvendigvis hvad der sker. Måske kortsigtet. Jeg sælger ikke mine til 360 eller derunder. Medmindre jeg tvangsindløses.16/11 2023 16:03 binvest 1116779Var der ikke over 90% af de afgivne stemmer på den ekstraordinærer GF, som accepterede tilbuddet fra Thornico på 360 kr. pr aktie? Når tilbuddet er accepteret, er der vel indgået en aftale? Eller hvad er problemet?
16/11 2023 16:12 Stockwatch1 5116780Nasdaq Copenhagen har sit eget regelsæt.

Nasdaq kan imødekomme udsteders anmodning om afnotering, såfremt følgende betingelser er opfyldt:

Beslutningen følger en gyldig generalforsamlingsbeslutning, der er tiltrådt af mindst 90 % såvel af de stemmer, som er afgivet, som af den del af selskabskapitalen, der er repræsenteret på generalforsamlingen.
Indkaldelsen til generalforsamlingen offentliggøres med en dagsorden, hvoraf forslaget om afnotering fremgår. Forslagets væsentligste indhold samt konsekvenserne af forslaget skal angives i indkaldelsen.
Udsteder sikrer, at aktionærerne tilbydes at afhænde deres aktier i udsteder i en periode på mindst 4 uger fra Nasdaq Copenhagens godkendelse af anmodningen om afnotering. Afhændelsen skal ske mod et rimeligt vederlag, og betingelserne for afhændelse skal være ens for alle aktionærer. Nasdaq Copenhagen tager som udgangspunkt ikke stilling til, hvad der udgør et rimeligt vederlag. Såfremt kursfastsættelsen er åbenbar urimelig, kan Nasdaq Copenhagen dog afvise udsteders anmodning om sletning samt anmode udsteder om at revidere betingelserne for afhændelsen af aktierne. Har udsteder i forbindelse med kursfastsættelsen indhentet en vurderingsmandsudtalelse eller lignende (eksempelvis en "fairness opinion"), kan en sådan udtalelse indgå i Nasdaq Copenhagens vurdering af, om kursfastsættelsen er åbenbar urimelig.
Slettereglen indeholder en række undtagelser, som medfører, at en eller flere af betingelserne for afnotering kan fraviges. Betingelserne kan fraviges, såfremt én af følgende betingelser er opfyldt:
Udsteder er nødlidende.
En aktionær har mulighed for at sikre sig fuldt ejerskab ved tvangsindløsning.
Aktierne optages til handel eller er optaget til handel på et andet reguleret marked eller et tilsvarende marked.
Udsteder ophører med at eksistere som følge af en opløsning i henhold til selskabslovens kapitel 14.
Udsteder ophører med at eksistere som følge af en fusion eller spaltning i henhold til selskabslovens kapitel 15 og 16.
Udsteder ophører med at eksistere som følge af en konkurs.16/11 2023 16:13 Stockwatch1 3116781PS: Kilden er Plesner.16/11 2023 16:15 Stockwatch1 3116782Så det, man skal hæfte sig ved, er vel, at betingelserne kan fraviges, fordi en aktionær (Thornico) har mulighed for at sikre sig fuldt ejerskab ved tvangsindløsning.16/11 2023 16:44 binvest 2116785Er der nogle af Nasdaqs betingelser, der er problematiske i denne sammenhæng?
Kursfastsættelsen kan vel ikke være et problem, når Thornico har købt ca. 10% af kapitalen af flere uafhængig trediemænd til kurs 360 umiddelbart før GF.16/11 2023 21:34 Hyst 2116788De er stadig under de 90%

ved meddelelsen afnotering hade de vist lige under 70%, og efter aftalen med svenskerne m.f. liger de vel omkring 80%.

Formanden understegede gang på gang ved GF om den store fare ved ikke ved at så med unoterede aktier.

Nærmest dommedagsagtig. Men han var jo ikke uvildig og kunne derfor ikke udtale sig om forslaget - sagde han jo også - mystisk.

Den uafhængige fairnæs vurdering ønskede man jo ikke at bestille.16/11 2023 23:04 binvest 3116790Mener du Berlingske formulering den 13. oktober er forkert?

"Før generalforsamlingen ejede Thornico 80 procent af aktierne i Brdr. Hartmann. Det krævede et flertal på 90 procent af stemmerne at få selskabet afnoteret, og omkring 92 procent af aktionærerne endte med at stemme for forslaget, der dermed blev gennemført."

Hvis ovenstående ikke er forkert, hvorfor skulle Nasdaq så ikke godkende en afnotering?16/11 2023 23:35 binvest 2116791I samme artikel står også:

"Beslutningen indebærer ud over at aktien slettes, at de øvrige aktionærer tilbydes at sælge deres aktier til Thornico til en pris på 360 kroner pr. aktie."17/11 2023 10:53 Hyst 3116797Ja, på sin vis, det 92% var af den tilstedeværende del af aktionærerne. (dvs afnoteringen iværksat)

Det 90% er af hele aktiekapitalen.(hvis ikke Nasdaq ser en undtagelse - det kunne de godt - men kræve en uvildig værdisætning!) (tvangsindløsning). Og dette ville betyde de bevæger sig hen mod den svenske model, som beskytter langsigtede småinvestorer.

Jeg synnes denne sag er ganske spændende.

Hvorfor skulle småaktionærer handle på Nasdaq Copenhagen, når de ikke tilbyder nogen beskyttelse for mindretalsaktionærer i modsætning til andre markeder? Stof til eftertanke.17/11 2023 11:19 binvest 2116798Jeg forstår, at afnotering af aktierne er betinget af et tilbud om indløsning af aktierne til kurs 360, og afnoteringen er vedtaget med 92% af de afgivne stemmer. Kravet var 90% af de afgivne stemmer.

Hvis der er investorer, som ikke vil sælge til kurs 360, så risikerer de, at blive tvangsindløst senere, men det er en helt anden snak17/11 2023 11:25 Hyst 2116800Nej vedtagelsen af afnoteringen er ikke betinget af noget. Dette er vedtaget på GF.
Thornico vil nok mene at de kun har givet en hensigtserklæring (intention) om indløsning på 360, og mener nok de kan fravige dette om nødvending. Men meddelelserne der er udsendt ved forhøjelsen minder nu mere om et faktisk indløsningstilbud på 360.

Alt andet er dette ikke en fair pris for den langsigtede investor. (og derfor ønsker Thornico jo at købe just nu).

Jeg ejer ganske lidt af aktien og har ikke tab på aktien.17/11 2023 16:09 Hyst 1116803Korrekt, men her kommer fairness problemet ind - de 360 er jo ikke en fair pris for den langsigtede investor.17/11 2023 17:18 binvest 1116804Om 360 kr. er en fair pris, hverken kan eller vil jeg forholde mig til, jeg går bare af med mine.

Alternativet, at være mindretalsaktionær i et unoteret selskab, hvor hovedaktionæren formentlig vil have fat i aktierne billigst muligt, lægger op til mindre fairness og mere bøvl i min optik.

Det irritere mig dog, at indløsningen trækker ud og nok først vil finde sted i 2024.17/11 2023 18:52 Hyst 1116805Du kan jo sælge nu eller inden for 4 uger efter godkendelsen af afnoteringen, hvis du bare vil af med dem.
Jeg ville nok afvente godkendelsen.TRÅDOVERSIGT