Click
Chat
 
Du kan vedhæfte PDF, JPG, PNG, DOC(X), XLS(X) og TXT-filer. Klik på ikonet, vælg fil og vent til upload er færdig før du indsender eller uploader endnu en fil.
60
Vedhæft Send
DANMARKS STØRSTE INVESTORSITE MED DEBAT, CHAT OG NYHEDER

Tryg A/S


118830 dagensaktie.dk 21/2 2024 07:48
Oversigt

Dagens aktie er Tryg A/S
-----------------------------------------------
Tryg er det største skadeforsikringsselskab i både Danmark og Skandinavien.
Er den største spiller i Danmark, tredjestørste i Sverige og fjerdestørste i Norge.
Tilbyder forsikringer til private kunder og virksomheder i Danmark, Norge og Sverige.
Hver fjerde dansker er forsikret gennem Tryg.
Opdelt i privat 65%, kommercielt 25% og corporate 10%
5+ mio. kunder
Håndterer årligt cirka 1.7 millioner skader
Købte i 2021 Codan i Norge, og Trygg-Hansa i Sverige.
Solgte i 2022 deres andel Codan i DK til Alm Brand.
Q2 2022 var første kvartal med fuld konsolidering af de ny selskaber.
Johan Kirstein Brammer har overtaget efter Morten Hübbe der har været en inspirerede leder
Tryg ejer egne aktier svarende til 3,177 % af den samlede aktiekapital.
Strategi om at øge fokus på SMV-kunder og reducere eksponeringen over for store ikke-skandinaviske kunder.
7.800 ansatte.
-----------------------------------------------
Nøgletal
Kurs: 144,45
Market Cap: 88.894B
P/E: 23,80
Forward P/E: 15,08
P/S: 2,21
P/B: 2,21
Enterprise value: 97.09B
Profit margin: 9,60%
Operating margin : 0,00%
Gæld/egenkapital : 27,25%
ROE: 9,30%
ROA: 3,20%
Indtjeningsvækst kvartal: 5,50%
Omsætningsvækst kvartal: -3,20%
Udbytte: 5,12%
*Nøgletal stammer fra YH financeapi og er ikke blevet revideret
-----------------------------------------------
Hvad taler for ?
Sluttede 2023 af med en solid afslutning på året med solid vækst i det forsikringstekniske resultat som slog markedets forventninger.
Dygtige til at se bevægelserne i markedet og tilbyde nye forsikringstyper til kunderne, når de spotter et behov.
Nordisk forsikringsmarked hvor margins er højere
Fuldt fokus på kundeoplevelsen og den digitale del af rejsen.
Et af de selskaber der arbejder mest intensivt på at automatisere så stor del af behandlingen af anmeldelser som muligt, fordi det ud over besparelser, giver stor kundetilfredshed
Skift i strategi for B2B markedet, som man forventer vil bidrage med et større resultat fremover
Gennem integrationen af Alka har Tryg den nødvendige knowhow til at sikre sig en succesfuld integration af Trygg-Hansa og Codan Norge.
Kundefastholdelsen er generelt i bedring og ligger på flot niveau
Tryg har en veldiversificeret ejendomsstrategi indenfor investering
Udbytte politik med at udbetale 60-90 % af overskuddet fra driften
Man forventer at skabe store effektiviseringer ved at flere og flere kunder håndterer skadesanmeldelserne på nettet
Effektuerede synergierne ved opkøbene før tid, og kunne derfor også tilpasse organisationsdesignet. Ved udgangen af 2023 havde man realiseret synergier for 711 mio. kr. og er godt på vej til at levere de samlede synergier på DKK 900 mio. i 2024.
Combined ratio lå i 2023 på 82.8% og omsætningen voksede 4.8% i lokale valutaer.
Kundetilfredsheden blev i 2023 forbedret fra 85 til 86.
Forudsigelse af risiko er en vigtig del af forsikringsselskabernes virksomhed, og man gør en betydelig indsats for at blive lige bedre til at forstå og forudsige fremtidens ekstreme klima- og vejrrelaterede begivenheder.
Trygg-Hansa og SEB's lange og succesfulde partnerskabet er blevet fornyet
-----------------------------------------------
Hvad taler imod ?
Handles til højere multipler end resten af sektoren
Integrationer af andre organisationer bærer altid en markant risiko for man ikke opnår det forventede, men ligner man er på det rigtige spor
Der sker en utroligt stor innovation inden for forsikringer og automatiseringer, og mulighed for andre spillere er reelle.
Afsluttede aktietilbagekøbsprogrammet på DKK 1 mia. ved udgangen af januar 2024.
2023 var præget af en række dårlige kvartaler, hvor kun Q4 var tilfredstillende.
Ekstremt vejr giver stadig store udfordringer. Vejskader kostede i 2023 DKK 500 mio. mere end ventet.
Combined ratio ligger højere end målet på under 82%
Har været ramt af svage SEK/NOK valutaer, men det tror jeg er et overstået kapitel.
Væksten primært drevet af prisjusteringer for at afbøde inflationen der var slem i starten af 2023
I 2023 kostede vejret et væsentligt højere beløb end de DKK 800 mio. der er afsat til 2024. Så man har ingen forventninger om at de mange vejrskader vil være en ny normal. Er det ikke en fejl ?
Det er blevet dyrere at genforsikring dele af forretningen.
-----------------------------------------------
Holdning
Kvalitetsselskab der altid handler til stort Premium og derfor sjældent har haft plads i porteføljen.
Er ikke tilfreds med min nuværende performance fra mine forsikringsaktier, og Tryg kunne godt være en af dem jeg skiftede ind i stedet.
Forsikringsselskaber er generelt gode til at kræve ekstra penge fra deres kunder, så er ikke i tvivl om de nok også skal lykkedes med at hæve satser, så de bedre får dækket udgifter til vejrskader ind med tiden.
Kommer der nyt aktietilbagekøbsprogram vil det kunne holde kursen oppe, indtil da frygter jeg den vil sive.
Man kan overveje at begynde at kigge på genforsikringsselskaberne i stedet, med det store skifte i vejrskader.
Ingen positionTRÅDOVERSIGT

118830 Tryg A/S
21/2 07:48 dagensaktie.dk 1