Click
Chat
 
Du kan vedhæfte PDF, JPG, PNG, DOC(X), XLS(X) og TXT-filer. Klik på ikonet, vælg fil og vent til upload er færdig før du indsender eller uploader endnu en fil.
60
Vedhæft Send
DANMARKS STØRSTE INVESTORSITE MED DEBAT, CHAT OG NYHEDER

Bavarian Nordic leverede rekordresultat i 2023


118836 ProInvestorNEWS 21/2 2024 09:20
Oversigt

Bavarian Nordic leverede rekordresultat i 2023


De foreløbige resultater for 2023 overstiger de seneste forventninger og udgør selskabets bedste økonomiske resultater nogensinde, hvilket er en følge af ekstraordinær vækst inden for rejsevacciner og en stigning i salget af koppe-/mpoxvacciner.
I 2024 forventes en omsætning på DKK 5.000-5.300 mio. og EBITDA på DKK 1.100-1.350 mio.
Fokuserede aktiviteter inden for forskning og udvikling skal drive langsigtet værdiskabelse; selskabet ophører udviklingen inden for immunonkologi.
Selskabet afholder tre kapitalmarkedsdage i slutningen af februar.

KØBENHAVN, Danmark, 21. februar 2024 - Bavarian Nordic A/S (OMX: BAVA) offentliggjorde i dag foreløbige, ureviderede finansielle resultater for 2023 samt forventninger til 2024. Desuden opdaterer selskabet på dets prioriteter inden for forskning og udvikling.

Den foreløbige omsætning i 2023 var DKK 7.062 mio. sammenlignet med DKK 3.151 mio. i 2022 og oversteg dermed forventningerne til året om en omsætning på DKK 6.900 mio. Den forbedrede omsætning var både drevet af forretningsområdet Public Preparedness som følge af stigende salg af koppe-/mpoxvacciner efter udbruddet i 2022, og fortsat stærk vækst inden for Travel Health-forretningen, som blev yderligere styrket af nye produkter gennem det seneste opkøb i maj 2023. Den foreløbige omsætning udgjordes af DKK 5.027 mio. fra Public Preparedness og DKK 1.877 mio. fra Travel Health. Øvrig omsætning udgjorde DKK 158 mio.

Det foreløbige resultat af primær drift før afskrivninger og nedskrivninger (EBITDA) var et overskud på DKK 2.615 mio. sammenlignet med et overskud på DKK 328 mio. i 2022, og bedre end de senest udmeldte forventninger om EBITDA på DKK 2.300 mio.

"Dette historiske resultat er udtryk for en succesfuld eksekvering af vores kommercielle strategi, som vi lancerede i 2020, og markerer samtidig overgangen for Bavarian Nordic til at være en af verdens største rendyrkede vaccinevirksomheder. Alle dele af virksomheden har bidraget til dette resultat, som er lykkedes på grund af stærk brand performance, opblomstring i rejseaktiviteten og en udvidelse af vores partnerskaber inden for offentligt sundhedsberedskab. Selvom efterspørgslen på koppe-/mpoxvacciner nu er faldende, delvist som følge af den rolle, vores vaccine har haft i reduktionen af mpox-tilfælde, så er kundegrundlaget for forretningsområdet Public Preparedness vokset, hvilket vil fortsætte med det nye private marked for mpoxvacciner, der nu åbner sig. Kombineret med den stærke vækst inden for Travel Health betyder dette, at Bavarian Nordic nu er en DKK 5 mia. og voksende forretning med overskudsgrader på linje med farmavirksomheder. Den øgede produktionskapacitet og bredere kundebase betyder også, at vi vil være i stand til at reagere på fremtidige stigninger i efterspørgslen, som følge af flere tilfælde af mpox eller ekstraordinære ordrer fra regeringer, hvilket fra tid til anden vil kunne løfte vores stigende basisforretning. Jeg vil gerne takke alle de dedikerede og dygtige medarbejdere for at levere et enestående årsresultat og bidrage til at redde millioner af liv gennem adgang til vores livreddende vacciner i løbet af 2023," udtaler Paul Chaplin, administrerende direktør i Bavarian Nordic.

Det konsoliderede, reviderede regnskab for 2023 vil fremgå af selskabets årsrapport for 2023, der offentliggøres 6. marts 2024.
DKK mio.
Alle tal er cirkatal 2023 forventet
original, 15. feb. 2023 2023 forventet
seneste, 3. aug. 2023 2023 realiseret
foreløbig, urevideret
Omsætning 6.000 6.900 7.062
EBITDA 2.200 2.300 2.615

Økonomiske forventninger til 2024
I 2024 forventer Bavarian Nordic en omsætning på DKK 5.000-5.300 mio. og et driftsresultat før renter og skat, nedskrivninger og afskrivninger (EBITDA) på DKK 1.100-1.350 mio.

Den forventede omsætning vil udgøres af DKK 2.700-3.000 mio. fra Public Preparedness vacciner, hvoraf DKK 1.600 mio. allerede er sikret via indgåede kontrakter, ca. DKK 2.100 mio. fra Travel Health vacciner og ca. DKK 200 mio. fra kontraktarbejde. I Travel Health ventes en vækst på 12%, som er drevet af en blanding af fortsat markedsvækst og stigende markedsandele.

Forsknings- og udviklingsomkostninger forventes at udgøre ca. DKK 850 mio., hvoraf chikungunya-programmet udgør næsten halvdelen.

Chikungunya-programmet vil desuden påvirke produktionsomkostningerne negativt med ca. DKK 240 mio. som følge af produktion af materiale som led i forberedelserne til kommerciel lancering i 2025. Forudsat godkendelse af vaccinen, forventes disse omkostninger at kunne tilbageføres og kapitaliseres i 2025. Justering af den implicitte EBITDA-margin for 2024 for denne effekt ville give et EBITDA-margininterval på 27-30%.

Nettoarbejdskapitalen forventes at stige med ca. DKK 900 mio. som følge af den endelige opbygning af varelager i forbindelse med produktionsteknologioverførslen af vaccinerne mod rabies og TBE. Andre materielle investeringer forventes at udgøre ca. DKK 300 mio.

Udgående pengestrømme i 2024 omfatter desuden milepælsbetalinger på DKK 1.800 mio. til GSK og Emergent BioSolutions.

De økonomiske forventninger er baseret på valutakurser på DKK 6,90 pr. USD 1 og DKK 7,45 pr. EUR 1.

Fokuserede aktiviteter inden for forskning og udvikling skal drive langsigtet værdiskabelse
Bavarian Nordics eneste aktive immunonkologiprojekt, TAEK-VAC, er nået til et punkt, hvor en udvidelse af det kliniske program og yderligere investeringer er påkrævet. Selskabet har besluttet at fokusere dets fremtidige forsknings- og udviklingsaktiviteter inden for infektionssygdomme via produktforbedringer til at fastholde konkurrenceevnen samt til udvikling af nye vacciner. Som en konsekvens heraf vil TAEK-VAC-programmet ophøre og selskabet vil ikke længere investere i udviklingen af vacciner inden for immunonkologi.

Kapitalmarkedsdage i februar
Som tidligere meddelt afholder Bavarian Nordic tre kapitalmarkedsdage for inviterede investorer og analytikere den 26. februar i København, den 27. februar i London og den 28. februar i New York City.

Ved disse halvdagsarrangementer vil ledelsen i Bavarian Nordic give en opdatering på virksomhedens strategi, samt et indblik i de to forretningsområder: Travel Health og Public Preparedness, og mulighederne for disse fremadrettet. For mere information, besøg www.bavarian-nordic.com/cmd.

Om Bavarian Nordic
Bavarian Nordic er et fuldt integreret vaccineselskab, der er fokuseret på udvikling, produktion og kommercialisering af livsvigtige vacciner. Vi er globalt førende inden for koppe- og mpox-vacciner, som er blevet udviklet gennem vores mangeårige partnerskab med den amerikanske regering, og har en stærk produktportefølje af rejsevacciner samt vacciner mod endemiske sygdomme. For yderligere information besøg www.bavarian-nordic.com.

Udsagn om fremtiden
Denne meddelelse indeholder fremadrettede udsagn, som er forbundet med risici, usikkerheder og andre faktorer, hvoraf mange er uden for vores kontrol. Dette kan medføre, at faktiske resultater afviger væsentligt fra de resultater, som er omhandlet i ovennævnte fremadrettede udsagn. Fremadrettede udsagn omfatter udsagn vedrørende vores planer, mål, fremtidige begivenheder, præstation og/eller anden information, som ikke er historisk information. Alle fremadrettede udsagn skal udtrykkeligt vurderes i sammenhæng med de forbehold, der er taget eller henvist til i denne erklæring. Vi påtager os ingen forpligtelser til offentligt at opdatere eller revidere udsagn om fremtiden således, at disse afspejler efterfølgende begivenheder eller omstændigheder, undtagen i det omfang dette er foreskrevet ved lov.

Kontakt
Rolf Sass Sørensen, Vice President Investor Relations, Tlf. +45 61 77 47 421/2 2024 09:57 ProInvestorNEWS 0118838Bavarian Nordic: Hvor er kurstriggerne? https://www.proinvestor.com/boards/118837TRÅDOVERSIGT