Click
Chat
 
Du kan vedh√¶fte PDF, JPG, PNG, DOC(X), XLS(X) og TXT-filer. Klik p√• ikonet, v√¶lg fil og vent til upload er f√¶rdig f√łr du indsender eller uploader endnu en fil.
60
Vedhæft Send
DANMARKS STØRSTE INVESTORSITE MED DEBAT, CHAT OG NYHEDER
Q&A med Zealand Pharma, 24 Maj kl 15.00 Læs mere her

Debatfora om generationsskifte


120384 binvest 13/5 2024 13:49
3
Oversigt

Er her nogle, som har kendskab til et debatfora, hvor emnerne er fx arveforhold, formue, generationsskifte af bl.a. aktieportef√łlje samt skat, gave- og boafgift mv.

Det er min erfaring, at mange st√łrre aktieinvestorer er oppe i √•rene, og de n√¶vnte emner derfor fylder en del i deres √łkonomiske planl√¶gning.

Det er ikke tanken, at et debatfora skal erstatte bes√łg hos en advokat, men vores egen erfaring med fx et testamente er, at advokaten hurtigt skal videre til n√¶ste klient, og derfor er det en fordel for den enkelte klient, at v√¶re kl√¶dt p√• for at komme rundt om de emner der er relevante.

Deltagerne p√• ProInvestor kender selvf√łlgelig v√¶rdien af, at man selv s√¶tter sig ind i tingene og stifte bekendskab med andres vinkler, v√¶rdier og kendskab til emnet.13/5 2024 20:47 binvest 2120396Vi har gennem √•rene skabt en st√łrre aktieportef√łlje. Generationsskifte har hidtil ikke optaget os specielt meget. Er her nogle, som har hint til, hvordan vi kan f√• √łget kendskabet til mulighederne og h√łrer om andres tiltag, b√•de hvad ang√•r praktiske l√łsninger og forberedelse af n√¶ste generation?13/5 2024 21:21 Hyst 3120397


13/5 2024 22:13 binvest 3120398Jeg er selvf√łlgelig opm√¶rksom p√• brug af r√•dgiver, men jeg mener, at det er hensigtsm√¶ssigt, at man selv har en viden for at sp√łrge ind til sagen, ogs√• s√• man kan give relevante informationer og forst√• r√•dgiveren.

Som n√¶vnt har jeg oplevet en advokat udf√¶rdige vores testamente uden at fors√łge at r√•dgive os overhovedet. Og den p√•g√¶ldende advokat er en relativ kendt familieadvokat. Absolut ikke tilfredsstillende.15/5 2024 07:43 Insolvens 1120429Vil blot lige n√¶vne, at det - ogs√• i forbindelse med professionel r√•dgivning om sp√łrgsm√•let - m√•ske nok kan betale sig at v√¶re opm√¶rksom p√•, at dansk boafgift i en international kontekst ikke n√łdvendigvis er ugunstig, og det ikke er oplagt, at skattem√¶ssig succession i forhold til et aktiv som en aktieportef√łlje er muligt, fordi fx ABL ¬ß 34 netop indeholder en "pengetanksregel", der udelukker succession ved passiv kapitalanbringelse.14/5 2024 15:41 binvest 2120419Emnet har tilsyneladende ikke den store interesse, eller også har man fundet andre måder at gribe det an på.

Inden det ryger for langt ned i r√¶kken, vil jeg sp√łrge, om der er nogle, som har interesse i at netv√¶rke omkring emnet?15/5 2024 07:39 Insolvens 4120428Vil blot lige n√¶vne, at det - ogs√• i forbindelse med professionel r√•dgivning om sp√łrgsm√•let - m√•ske nok kan betale sig at v√¶re opm√¶rksom p√•, at dansk boafgift i en international kontekst ikke n√łdvendigvis er ugunstig, og det ikke er oplagt, at skattem√¶ssig succession i forhold til et aktiv som en aktieportef√łlje er muligt, fordi fx ABL ¬ß 34 netop indeholder en "pengetanksregel", der udelukker succession ved passiv kapitalanbringelse.15/5 2024 09:51 binvest 2120430Tak for input.
Der er en række andre ting, fx:
- testamente med særejebestemmelse
- skal "ikke udbetalte pensionsordninger" tilfalde boet eller arvinger
- arv eller gave og hvem betaler afgiften
- godg√łrende forening som medarving
- skattefrit bo
- forberedelse af næste generation
- m.m.

16/5 2024 13:43 elmanhansen 4120470Du/I skal g√łre op med jer selv hvad I √łnsker.

En skatteadvokat eller skatterevisor kan være relevant.
Vi giver penge væk mens vi er i live.
Ogs√• over de afgiftsfrie bel√łb til familie.
Og gaver til almennyttige foretagender.
Vi betaler alle afgifter.

Og testamente selvf√łlgelig.
Fuld særeje for de personer der arver efter os.
Boet betaler alle afgifter for arve bel√łbene.
Boet skal udnytte 30 % reglen for 'godg√łrende' foreninger hvis det er relevant.
V√¶rdipapirer/selskaber i boet kan realiseres hvis det er n√łdvendigt/relevant.
Eventuelle aktie skatter afregnes af boet.
Eventuelle 'rester' på pensionsordninger tilfalder boet.

Det er de 'punkter' der gælder for os.
Indtil vi laver et nyt testamente . .
Somme tider laver jeg selv et nyt hvis det er mindre ting - og somme tider tager vi en advokat med ind over det.16/5 2024 15:18 binvest 2120474Tak for dine informationer/stikord. Jeg har b√•de bem√¶rkning og sp√łrgsm√•l.

F√łrst en bem√¶rkning til 30%-reglen. Jeg er med p√•, hvad du mener, men 13,5% kan ogs√• v√¶re relevant, afh√¶ngig af arvens st√łrrelse, og om det er livsarvinger, vi taler om.

Som jeg har forst√•et, kan et testamente ikke bestemme om "rester p√• pensionsordninger" skal udbetales til livsarvinger som s√¶reje. Kan man i stedet bestemme, at "resten" udbetales til boet, og bel√łbet den vej rundt g√łres til s√¶reje eller hvordan?

Indgår overvejelse om et skattefrit bo incl. en stor urealiseret aktieindkomst i dine overvejelser?16/5 2024 20:36 elmanhansen 4120482Vi overlader det til bobestyreren at finde den bedste l√łsning m.h.t. arveafgifter.
I vores tilfælde er arvingerne barnebarn, museer (fritaget for afgift) og evnt. almennyttige organisationer (navn står i testamentet) hvis det passer ind.
Om det er 30 eller 13,5 % reglen er underordnet. Bobestyreren skal g√łre sit arbejde bedst muligt.

Og her får du hvad der står om mine pensioner samt særeje:

"Alt, hvad vores arvinger måtte arve efter os, samt alt, hvad der måtte tilfalde dem i form af livs- og ulykkesforsikringssummer samt kapital- og ratepensionskonti,
skal tilh√łre dem som fuldst√¶ndigt s√¶reje, og derfor ikke deles med deres respektive √¶gtef√¶ller,
hverken i tilfalde af separation, skilsmisse eller d√łd. Det samme skal g√¶lde indt√¶gterne af s√¶rejet, samt hvad der tr√¶der i stedet for s√¶rejet"

Det har min advokat ikke haft nogen problemer med.
Man skal selvf√łlgelig lige v√¶re opm√¶rksom p√• hvem der st√•r som begunstiget p√• de forskellige pensioner.
Den eneste skattemæssigt relevante pension jeg pt har er en ratepension under udbetaling.
Går ud fra at den udbetales til boet efter en 40 % (?) afgift.

Jeg har hele tiden antaget, at en urealiseret aktieindkomst realiseres af boet enten ved at sælge aktierne - eller der laves en depotflytning.
Det samme gælder de selskaber der findes i boet.
Nogle af vores arvinger vil kun have cool cash. Andre er mere fleksible.
Men jeg har hele tiden antaget, at der skatte- og afgiftmæssigt er rent bord når boet er delt.17/5 2024 08:18 binvest 2120487Tak for dialogen

Jeg har opfattet tingene på en lidt anden måde:

Den %, som den almennyttige organisation arver, er jeg sikker på, skal stå i testamentet, det er ikke noget bobestyreren kan bestemme. Han/hun kan ikke gå mod testamentet. Er du opmærksom på, at mange almennyttige foreninger gerne betaler advokaten for testamentet, hvis de bliver arveberettiget?

Formuleringen i testamentet er den samme i vores, men et testamente kommer ikke banken ved fort√¶ller b√•de Nordea og Nordnet. Et resterende bel√łb p√• en ratepension - 40% afgift udbetales uden om boet/skifteretten direkte til de berettigede, og er trods bestemmelsen ikke et s√¶reje. Mit sp√łrgsm√•l gik p√•, hvordan det kan g√łres til s√¶reje.

Hvis boet er skattefrit, og der kan spares skat af fx. 3-4 mio. aktieindkomst, kan det også være relevant at tænke det ind.17/5 2024 11:16 elmanhansen 2120494Med hensyn til almennyttige foreninger checker jeg det hos min advokat.
Mine pensioner tilfalder mit bo. Det er 100 % sikkert.I 'Begunstigede' står der : Ingen.17/5 2024 13:16 binvest 2120496Hvis der ikke er anf√łrt nogen som begunstigede, s√• tror jeg ikke, et evt. resterende bel√łb udbetales til boet, men til livsarvinger, og at det ikke er omfattet af s√¶rejebestemmelsen i testamentet.17/5 2024 13:54 binvest 2120497Fx. skriver Nordnet p√• deres pensionsoversigt "N√¶rmeste p√•r√łrende er begunstiget". Uden noget navn, og det er en standardbestemmelse, ikke noget kontohaveren foranlediger.17/5 2024 18:29 Hyst 2120505Hvis du vil rette i r√¶kkef√łlgen m√• du aftale dette med det aktuelle pensionsselskab.

Begunstigelsen ‚ÄĚn√¶rmeste p√•r√łrende‚ÄĚ er f√łlgende
personer i n√¶vnte r√¶kkef√łlge:
1. Ægtefælle/registreret partner - dog ikke hvis
separation eller skilsmisse foreligger ved
d√łdsfaldet
2. Samlever, hvis din samlever har levet sammen
med dig i et ægteskabslignende forhold
a. med f√¶lles bop√¶l i de sidste to √•r f√łr
d√łdsfaldet, eller
b. med fælles bopæl og I venter, har
eller har haft b√łrn sammen
3. B√łrn - hvis barnet ikke l√¶ngere lever, tr√¶der
barnets eventuelle b√łrn i stedet etc. Ved b√łrn
menes egne biologiske b√łrn samt adoptivb√łrn
4. Arvinger if√łlge testamente
5. Arvinger if√łlge loven
6. Hvis der ingen begunstigede, legale eller
testamentariske arvinger er, tilfalder
udbetalingen pensionskassen forud for staten

Hvem kan du begunstige ved navn?
1. Ægtefælle/registreret partner
2. Fraskilt ægtefælle/registreret partner
3. Livsarvinger
4. Stedb√łrn og deres livsarvinger
5. Navngiven person med fælles bopæl på
indsættelsestidspunktet og dennes livsarvinger18/5 2024 08:01 Jyllinge 3120509Jeg vil f√łlge denne tr√•d med s√¶rlig interesse, da vi fornyligt tog de f√łrste skridt til at bliver mere specifikke i vores testamente. N√¶ste skridt bliver at planl√¶gge hvordan vi f√•r overf√łrt mest mulig v√¶rdi til b√łrneb√łrn.18/5 2024 10:03 Hyst 0120511Hvis man √łnsker at optimere skal man ogs√• tage hansyn til andre v√¶rdier, som fast ejendom- hus, sommerhus, b√•d, skilejlighed og visse biler.

S√• hvis man √łnsker at optimere er en skatterevisor/ advokat en god investering.

Men igen alt efter hvad man √łnsker og er v√¶rdierne meget store g√łr det vel ikke den store forskel at bruge en andel til andet form√•l, der vil stadig v√¶re mere end nok til livsarvingerne, selv om man ikke er Bill Gates.

Skattefri gaver fra hver √¶gtef√¶lle til dem mean √łnsker at begunstige er altidet godt f√łrste skridt.19/5 2024 13:46 binvest 0120519Du har også ovenfor peget på en skatterevisor/advokat. Og jeg mener bestemt, at det er en god ting i mange henseender.

Vi har selv brugt en kendt familieadvokat til at overdrage sommerhus til vores b√łrn og udf√¶rdige testamente. Vores oplevelse var, at der ingen r√•dgivning fandt sted, for han skulle videre til n√¶ste sag.

Samtidig undre det mig ogs√•, at man i et debatforum, som best√•r af "g√łr det selv investorer" mener, at r√•dgivere er f√łrste l√łsning p√• andre omr√•der.

Deltagerne p√• ProInvestor b√łr af nogle kende v√¶rdien af, at man selv s√¶tter sig ind i tingene, og stifter bekendtskab med andres vinkler, v√¶rdier og kendskab til emnet. Kun p√• den m√•de kan man stille relevante sp√łrgsm√•l og krav til en r√•dgiver.19/5 2024 14:06 binvest 0120520Måske var det en mulighed at få oprettet en gruppe til debat af aspekter ved "Generationsskifte".

Jeg kan se, at Helge Larsen f√łlger med i tr√•den her, s√• opfordringen er hermed givet videre.19/5 2024 14:44 Milito 1120521Alternativt kunne det hedde "Skatteoptimering"...19/5 2024 15:42 binvest 0120522Det er ikke helt det samme.
"Generationsskifte og skatteoptimering" kunne man kalde den.19/5 2024 16:43 Hyst 0120523Generationsskifte er et virksomhedsbegreb og blev angivet i overskriften. Dette kræver stor indsigt, derfor henvisningen.20/5 2024 08:03 Helge Larsen/PI-redakt√łr 3120527binvest, Jeg tvivler på at en chatgruppe er hensigtsmæssig omkring dette emne. Det kræver nye indlæg hele tiden, så gruppen ikke automatisk lukker ned.Desuden er chatfora ikke særligt hensigtsmæssige til lange indlæg.20/5 2024 19:27 binvest 0120538Ok, tak for din vurdering. Jeg kan godt se, at emnet er uden for skiven.TR√ÖDOVERSIGT