Click
Chat
 
Du kan vedhæfte PDF, JPG, PNG, DOC(X), XLS(X) og TXT-filer. Klik på ikonet, vælg fil og vent til upload er færdig før du indsender eller uploader endnu en fil.
60
Vedhæft Send
DANMARKS STØRSTE INVESTORSITE MED DEBAT, CHAT OG NYHEDER
Q&A med Zealand Pharma, 24 Maj kl 15.00 Læs mere her

Novo Nordisk Q1 - En blandede pose bolsjer


120413 troldmanden 14/5 2024 09:07
Oversigt

Jeg har kigget nærmere på Novo Nordisk Q1 2024 som på en række punkter var til den skuffende side. Men vi kunne også skimte en ret spændende trend under overfladen.

Hvis vi tager hoveddata, så var regnskabet en positiv overraskelse.

Analytikernes forventning var
63.768 mia i oms
EBIT 29.155 mia
Netto resultant 23.549 mia

De faktuelle tal blev

Oms på 65.349 mia - vækst 22% vs Q123
EBIT 31,846 mia - vækst 27% vs Q123
Netto resultat 25.407 mia - vækst 28% vs Q123

Både EBIT og netto resultat er nye rekorder.

Men ved nærmere gennemgang af regnskabet, så var der flere ting der mudrede det hele en del mere.
5% af væksten eller ca 2,25 mia kr var en positiv efterregulering af amerikanske netto salgstal fra forrige år. Altså har de aktuelle rabatter man har givet de store kunder, været lavere end hidtil antaget.

De 2,25 mia kr går direkte ned på bundlinjen, hvorfor vi i mindre grad skal hænges os i de forskellige beregnede nøgletal som f.eks EBIT margin på 48,7% som ellers var ny rekord.
Idet vi ikke kender den præcise fordeling af efterreguleringen, så kan vi heller ikke regne på den underliggende pris på f.eks ozempic og wegovy i US.

Når selskaber præsenterer Q1 regnskab, så sammenligner de altid med forrige års Q1 regnskab. Det skal de også. Men når vi taler om selskaber der er i rigtig høj vækst, så giver det mindst lige så meget mening at sammenligne med det forrige regnskab. Altså Q4 2024.

Oms Q1 vs Q423 var tæt på identisk. Indenfor én procent. Men når man så kigger på oms af de forskellige stoffer, og ikke mindst fordelingen af omsætning i de forskellige regioner, så var det 2 meget forskellige kvartaler.

Særligt når vi zoomer ind på US omsætning, så har den været direkte svag med en ret stor tilbagegang fra Q423


oms Q124 Q423
US 36,782 mia 40.067 mia

Fradrag af netto prisjustering -2,25 mia
Reel oms 34,532 mia og 11% lavere end Q423

Til gengæld steg EMEA med over 12% og Kina med 25% vs Q423.

Jeg vil ikke gå ret dybt på særligt de amerikanske data, idet de 2,25 mia forvrænger det hele. Der er ellers mange forskydninger som potentielt er spændende, men kun hvis det ikke er impact af de 2,25 mia der er lagt oven i Q1 US omsætning.

Et par enkelte data vil jeg dog gerne trække frem.

Ozempic salg i US faldt 13% i Q1 vs Q423. Selvom ozempic sikkert også var positiv påvirket af de 2,25 mia. Det er et signifikant fald de umiddelbart forklare med der var supply udfordringer i starten af kvartalet. Men der må også være en betydelig reduktion i prisen. De seneste TRx tal jeg har set er fra uge 19(3. uge i april) Og TRx på 534.000er det højeste salgstal jeg har set i US (bemærk jeg har ikke adgang til alle TRx data, som bliver opdateret hver uge)

Modsat steg ozempic salg ex US med 7,8%

Tager vi GLP1 diabetes, så faldt US med 14,5% i Q124 vs Q423

Wegovy var på overfladen også til den skuffende side i Q1. Men under overfladen er wegovy det der måske alligevel redder Q1 meddelelsen hjem.

Nu begynder det at blive lidt data nørderi.

Jeg kommer til at benytte nogle forskellige forkortelser til amerikanske recept indløsninger. Det er vigtigt vi forstår betydningen af dem.

Hver uge udsender amerikanske IQVIA salgs data, beregnet på antallet af receptindløsninger.

NBRx: betyder at det er en "new to brand". Altså en person som for første gang får wegovy. Det vil typisk være personer der begynder på den laveste dosis som også benævnes "start dose". (0,25mg wegovy)

NRx: "new precription". Altså ny recept. Indeholder både en NBRx men også en allerede eksisterende wegovy patient der får en ny recept.

TRx.: Det totale antal recepter der er blevet indløst på det specifikke lægemiddel i den pågældende uge.

Ovenstående er de 3 hovedkategorier for det amerikanske marked og som bliver opdateret hver uge. Personligt ser jeg dem ikke så ofte, og typisk kun to ud af de 3. Enten TRx + NRx, eller TRx + NBRx
I forhold til de her fedmestoffer Wegovy/Zepbound, så er alt "normalt" nærmest smidt over skulderen, hvorfor "NBRx" i disse fedmetal også indeholder mange personer der springer fra andre GLP-1 stoffer og direkte ind på højere doser af wegovy.

Vi har set mange ozempic og Rybelsus bruger i US skifte til Wegovy, fordi nogle forsikringsselskaber pludselig krævede bevis på de var diabetiker. (Ozempic er godkendt for diabetes. Wegovy er godkendt for fedme)

Ligeledes har Eli Lilly jo de 2 Mounjaro (diabetes) og Zepbound (fedme). Særligt forholdet mellem wegovy og zepbound er meget dynamisk. En del personer springer frem og tilbage mellem de 2, når de oplever den ene, for en periode er meget svære at finde end den anden. Sådan har det f.eks været de sidste 6 ugers tid hvor Zepbound er meget svær at få fat på, og mange zepbound patienter skælder LLY ud. Mange af disse zepbound patienter springer direkte fra højere zepbound dosis, til de højeste wegovy doser.

Sidst men ikke mindst, så er jobskifte, og dermed også skift af sundhedsforsikring en medvirkende årsag til mange skift frem og tilbage mellem de 5 nævnt GLP-1. Fordi der stadig er stor forskel hvordan de enkelte sundhedsforsikringer dækker særligt wegovy og zepbound.

Så ovenstående gør også det er meget svært for f.eks novo at planlægge produktionen efter de mange skift. Den del de kan styre, er hvor mange nye start doser de levere hver uge.

Med ovenstående på plads, så kan vi kigge nærmere på hvad NVO reelt fortalte og hvorfor det er ret interessant.

Som de fleste sikkert ved, så blev Novo/wegovy løbet over ende i april/maj 2023. Væksten gik nærmest lodret op og det kunne deres produktionskapacitet slet ikke håndtere.

I et forsøg på at få salget under kontrol, og ikke mindst sikre at en ny patient der begynder på 0,25mg, også kunne være sikker på der er nok wegovy af de højere doser, efterhånden som vedkommende stiger til højere doser hver 4. uge.

Novo lagde derfor et stramt låg på antal nye start doser.(0,25mg og 0,5mg)
(Novo lagde sidste uge nedenstående video op med chefen for US hvor netop ovenstående bliver italesat)
https://www.novonordisk-us.com/supply-update.html

Novos hårede opbremsning i antal nye startdoser, betød de stille og roligt fik wegovy NBRx til at falde til et niveau omkring 8-10.000 per uge. Og det fik tilsvarende TRx ned omkring 90-100.000 per uge.

Det gør så også at vi kan se der er en drop out på ca 8-10% per uge. Særligt de første 12 uger er der en del der falder fra pga bivirkninger. Omkring 20%.

Så er der som før nævnt, en del der springer frem og tilbage mellem forskellige GLP-1 stoffer, folk der stopper fordi det er for dyrt, (bla det med forsikringerne jeg nævnte tidligere) og folk der stopper fordi de har opnået deres ønskede vægt. Men 10% dropout er bestemt til den høje side (zepbound ser ud til at have endnu højere tal i denne periode) Men et niveau omkring 10% er nok noget vi kommer til at se en periode. Indtil der kommer nye fedmestoffer med andre profiler på markedet.

På positiv siden er at der er plus 100 mio amerikaner der har BMI +30, og wegovy og zepbound til sammen kun behandler ca 1 mio amerikaner. Så den berømte dråbe i havet.

I forbindelse med novo fremlæggelse af 2023 regnskab, kom det frem at de per uge 5 "havde mere end doblet" antallet af nye start doser i US. Præcist hvad det så kunne oversættes til at antal nye startdoser fik vi dog ikke at vide.

Med sidste uges Q1 regnskab satte de flere ord på, lige som de viste en opdateret IQVIA graf med NBRx og TRx data.

Novo fortæller at de i starten af året lå omkring 5-6.000 NBRx/startdoser hver uge. Og at det tal per uge 15, steg 5x til 27.000. (se grafik længere nede. Wegovy er den blå)

Af samme slide fra Q1 meddelelsen, kan vi også se wegovy TRx er steget til 132.000 per uge, svarende til ca 567.000 amerikanere på wegovy på mdr basis.

Det der så er særligt interessant, er data for ugerne 16-18.

Af nedenstående graf fra Yahoo finance, kan man se wegovy TRx stige til 145.223 i uge 16.Altså et nyt spring på ca 10.000.

Ligeledes kan man af nedenstående screenshout se at Bank Of America fortæller om IQVIA data fra uge 17 og uge 18.

Uge 17 springer TRx til 157.000 og i uge 18 til TRx 165.000. Det er nogle ret store spring hver uge!
165.000 på én uge svare til ca 710.000 amerikanere på mdr basis. 165.000 på én uge svare til ca 900 mio kr i oms.

Så nu begynder det at ligne noget.

En lille bonus info. Når TRx stiger med 10.000 på én uge, hvis vi skalerer det op til 12 mdrs basis, så svarer de 10.000 til en ekstra oms på knap 3 mia kr..... (én recept på wegovy svare til 28 dages forbrug og ikke 1 mdr. Så 10.000 ekstra TRx på én uge x4,33, så har vi hvad de svarer til på mdr basis. X 12)

Hvor længe kan de blive ved med at stige så meget uge efter uge? Pas. Men de var meget rolige og fortrøstningsfulde da der blev spurt ind til de høje stigninger på Q1.

Den største kortsigtede risiko er som jeg ser det hvor mange personer der springer fra zepbound til de højere doser wegovy. At det måske kan betyde nogle uger hvor 1,7mg og 2,4mg bliver tight. Dog endnu ikke nogen meldinger desangående.

Hvorfor kan novo så pludselig øge salget så meget på så kort tid?

Vi har tidligere været forbi de overordnede produktionsprocesser. Fremstilling af API (selve wegovy), fyldning af vials med wegovy, samle og monter pen inkl vial, og til sidst pakke. Det er særligt fylde og samle/montere pens der har været de største flaskehalse i lang tid.

Wegovy pen i US er en single-use pen. Så én pen, én dose. Novo bruger generelt deres egne multi-dose pens. Men wegovy i US sourcer de single-use pen ind. Og det er særligt den skalering hos den/de eksterne der har været udfordringen. Så noget tyder på de nu har hævet niveauet signifikant.

At fylde vials er generelt også en flaskehals. Men udover at udvide den nuværende kapacitet, så frigøre de som tidligere nævnt også mange fyldninger ved at flytte patienter over på nyere lægemidler som kun skal tages én gang per uge, vs forrige generation der skal tages hver dag.

F.eks er antallet af amerikanske Victoza og Saxenda brugere reduceret med ca 150.000 personer fra Q3-23 til Q1-24. Den reduktion alene frigiver ca 1 mio fyldninger/montage/pak per mdr.

Man kan læse meget mere om frigivelse/tilføjelse af mere kapacitet via nedenstående link
https://www.proinvestor.com/boards/119161/


Jeg ser 2 interessante milepæle for wegovy i US. Den første at runde 1 mio patienter i aktiv behandling. Det svare til ca 231.000 TRx. Altså 66.000 mere end nu. Den føler jeg mig ret komfortabel på at sige de når. I løbet af Q3. US TRx 231.000 i snit på ét kvartal, svarer til ca 16 mia kr i oms det kvartal.
Den næste og en del svære milepæl at runde, er 70 mia kr i salg i år. (globalt salg) Altså en 10x Blockbuster.

Der er kun ca 10 stoffer der årligt sælger for 10x eller mere. Så det vil være en ret lille og eksklusiv klub, sammen med Daralex fra Genmab og i øvrigt Ozempic. Wegovy vil dog mere eller mindre nå det på 2 år.

Mig bekendt er der hvis kun én eller 2 analytikere der pt har wegovy til at runde 70 mia kr i år. De fleste ligger i niveau 55-60 mia.

Skal wegovy have et skud på mål for de 70 mia, så skal Q3 nok ende omkring et gennemsnit på TRx 231.000, (altså 1 mio aktive patienter) og Q4 på den gode side af 300.000 TRX per uge. Næsten 2x af det nuværende.

Jeg ved stadig ikke hvem der levrer deres single-use pens til wegovy i US. Så det er pt svært for mig for alvor at kvalificere det estimat mere præcis. Men der skal ikke ret mange flere uger til med de her 8-10.000 TRx stigninger per uge inden vi ser en række opjusteringer.

En ting er sikkert. Det er aldrig kedeligt at følge novo og hele fedmesegmentet.

mounjaro, ozempic, wegovy, zepbound, NOVO B.CO

mounjaro, ozempic, wegovy, zepbound, NOVO B.CO

mounjaro, ozempic, wegovy, zepbound, NOVO B.CO
14/5 2024 09:14 vestasfan 4120414Helt uvurderligt, tak.14/5 2024 10:19 dagensaktie.dk 2120417Next level dækning. 1000 tak. Virkelig interessant tilgang.14/5 2024 10:50 lahn1 3120418Kæmpe fornøjelse at læse dine indlæg. Der er langt til 70 mia. for som du skriver så skal de sidste kvartaler stige voldsomt særligt når man modregner drop out.14/5 2024 22:50 troldmanden 5120426Tak til vestasfan,dagensaktie.dk og lahn1. Det sætter jeg pris på :−)

Ja der er langt op til 70 mia.Men hvis resten af Q2 går som de seneste uger, så er vi forbi 230.000 og dermed 1 mio personer. For nuværende har jeg bare ikke rigtig noget af kvalificere det med. Så det er uge update for update vi må se hvordan det går.

Lige nu sætter novo i hvert fald LLY til vægs. Lige som der de sidste 3 dage er kommet flere positive nyheder fra novo/wegovy til den store obesity konference der netop nu er i gang15/5 2024 11:54 Venture 2120435Tak troldmanden, fantastisk læsning.15/5 2024 13:55 troldmanden 1120439selvtak VentureTRÅDOVERSIGT