Click
Chat
 
Du kan vedhæfte PDF, JPG, PNG, DOC(X), XLS(X) og TXT-filer. Klik på ikonet, vælg fil og vent til upload er færdig før du indsender eller uploader endnu en fil.
60
Vedhæft Send
DANMARKS STØRSTE INVESTORSITE MED DEBAT, CHAT OG NYHEDER

Nye opdaterede danske wegovy salg - skaleret til EU+US salg


121291 troldmanden 8/7 2024 20:26
Oversigt

Så har Sundhedsstyrelsen publiceret de danske wegovy salgs data for maj. Og igen igen er der nyt stort spring på 1,1 promille. Det er nu 5. mdr i træk med spring på 1,1 promille.

I maj mdr var der 86.380 danskere der var aktiv og selv betalte for wegovy. Det er 1,45% af hele den danske befolkning..... stadig intet peak i sigte.

De 86.380 danskere fik udleveret 99.795 pakker wegovy til en bruttopris på 156,3 mio kr. Det svarer til 1,872 mia på årsbasis.Ca 1,4 mia kr netto som novo kan bogføre for wegovy salg i lille Danmark.

År til dato er der købt wegovy for 649,5 mio kr i Danmark

Se billede længere nede med grafisk oversigt over udviklingen

Danmark og Norge er de 2 eneste lande hvor novo leverer alt den wegovy markedet efterspørger. Der er altså ingen restordre som vi ser i samtlige andre lande. Dermed får novo (og markedet) et godt indblik i den reelle underliggende efterspørgsel.

Hvis vi tager de danske tal og skalerer det til EU med 448 mio indbygger, så ville det svare til der aktuelt ville være 6,5 mio EU-borgere på wegovy. Der er pt kun ca 300.000, og hvor DK og Norge fylder rigtig meget i det tal.

6,5 mio EU-borgere ville svarer til ca 8,2 mia kr i nettoomsætning for wegovy per mdr, eller ca 98 mia kr som novo kan bogføre for et år.

I 2024 er de danske tal hver mdr steget med 1,1 promille af befolkningen. 1,1 promille af EU svare til ca 525.000 personer, hvilket svare til en netto omsætningsstigning på ca 6,8 mia kr på årsbasis.

US

Hvis vi skalerer de danske tal til US, så svare 1,45% af den amerikanske befolkning til ca 4,85 mio amerikanere. Det ville svare til en netto omsætning, på ca 29 mia kr per mdr, eller ca 348 mia på årsbasis som novo kan bogføre for et år.

Hvis vi igen tager den danske stigning på 1,1 promille per mdr, og sætter det ind i et amerikansk perspektiv, så svare det til ca 374.000 amerikanere. Det svarer til en ekstra omsætning på ca 26,5 mia kr på årsbasis.

EU + US

Tager vi EU + US, så svarer en opskalering af de aktuelle danske tal til en omsætning på ca 446 mia kr. Og 1,1 promilles yderligere optag, svare til ca 33 mia kr ekstra omsætning på årsbasis.

Hvor ligger det danske peak? Er det 50% højere end nu? Eller måske 200%? I så fald taler vi om 1.200 mia kr i US og EU

Forsimplet men meget illustrativt


Alt ovenstående er naturligvis forsimplet. Der er forskel på de enkelte borgeres økonomi i de forskellige lande, ligesom der er forskel på andel af befolkningen der har BMI +27.

Ligeledes vil vi se den amerikanske wegovy netto pris falde, som vi ser med alle lægemidler i US. Novo fremhæver selv at Ozempic nettopris er faldet med 40% siden lanceringen i 2017.

Vi kommer også til at se en række konkurrerende stoffer blive godkendt, hvilket alt andet lige vil betyde forøget priskonkurrence. Vi skal dog ind i 2027 inden et andet selskab end LLY og novo kan lancere nyt fedmestof.

MEN når vi tænker på at de enkelte lande har 20-40% af deres befolkning der har BMI +30, så er der mange procent i de enkelte lande der har råd til selv at betale. Også en højere andel end de 1,45% af danskerne der pt selv betaler.

Og der er også et stort marked for mere snævre patientgrupper (BMI +40 med følgesygdomme og dårlig økonomi) hvor novo laver specifikke priser til de forskellige landes sundhedsmyndigheder.

Ligeledes har Novo den seneste tid præsenteret skelsættende, og langvarige hjerte og nyre data med semaglutid (ozempic/wegovy) , som i sig selv kommer til at trække et 7-cifret antal nye bruger af semaglutid. Og DISSE meget langvarige data, skal vi nok tæt på 2029, før andre end novo og evt LLY kan præsentere.

Der ligger mange opjusteringer forude.....

Alt ovenstående er med afsæt i data fra Sundhedsstyrelsen, inkl danske brutto og netto priser. Dansk nettopris er 1.165kr per pakke, med den nuværende fordeling der er mellem de forskellige dosisstørrelser. EU skalering er regnet med 1.165kr per pak.

Ligeledes er der benyttet $800 som US nettopris, som er lidt lavere end seneste kendte nettopris.

God læselyst

mounjaro, ozempic, wegovy, zepbound, NOVO B.CO

mounjaro, ozempic, wegovy, zepbound, NOVO B.CO

mounjaro, ozempic, wegovy, zepbound, NOVO B.CO
9/7 2024 06:29 Helge Larsen/PI-redaktør 7121294Serviceoplysning: Tryk på figurerne for at gøre dem større.TRÅDOVERSIGT