Click
Chat
 
Du kan vedhæfte PDF, JPG, PNG, DOC(X), XLS(X) og TXT-filer. Klik på ikonet, vælg fil og vent til upload er færdig før du indsender eller uploader endnu en fil.
60
Vedhæft Send
Historik

Vælg chat via ovenstående menu
Luk reklame

DANMARKS STØRSTE INVESTORSITE MED DEBAT, CHAT OG NYHEDER

Bioporto, tættere på et endnu større marked


20008 stengård 25/9 2009 06:11
Oversigt

Det er vanskeligt at være utilfreds med gårsdagens meddelelse fra Bioporto om at CCH har besluttet at stoppe sagsanlægget ved Sø & Handelsretten. Vejen synes nu banet henimod en udstedelse at patent for NGAL-testen

Det her indlæg vil - måske lidt usædvanligt have nogle moralske overvejelser som "driver" - moral er jo ellers ikke nødvendigvis et ord der er alle markedsdeltagere bekendt :)

Inden man applauderer CCH for at have gjort det eneste rigtige og anstændige, skal man selvfølgelig have in mente - at CCH med deres valg i marts måned i virkeligheden var medvirkende/primær årsag til, at en test de har karakter af at kunne redde tusindvis af liv blev udskudt, således at markedsføringen af testen foreløbigt er forsinket i - hvad jeg vil skyde på er et halvt år - og at en del mennesker kom i økonomisk uføre, og sendte Bioporto ud i en overlevelseskamp,.

Det er ikke alene urimeligt, det er også usmageligt at et hospital der - ihvertfald ifølge dem selv er indtager det moralske synspunkt imod de onde kapitalister og er "the good guys", af juridiske årsager vælger at retter åbenlyst udokumenterbar indsigelse mod udstedelsen af et patent - og dermed efter min mening er indirekte årsag til at en stort antal mennesker worldwide nu er døde af de komplikationer den manglende testmulighed for AKI (Acute Kidney Injury) har resulteret i.

Og i vores glæde over at trakasserierne tilsyneladende er stoppet (ihvertfald midlertidigt) , skal vi ikke glemme det centrale i sagen - nemlig at patienter IKKE har fået den rigtige behandling i tide. Det er en skandale af de større - at et hospital vælger at sætte egen vinding over behandling af kritisk syge mennesker, der er sgu ikke megen overholdelse af Hippokrates'es ed over det man ha foretaget sig.. Og i denne her sammenhæng er det næppe 1-2-10 mennesker der er døde af AKI delvist p.g.a. sen opdagelse af nyreskaden - men formentlig tusinder (!!!!) alene siden marts. Specielt fordi det nu er fastslået uden over enhver tvivl, man dør ikke MED nyreskaden - man dør AF nyreskaden. Så når man på CCH (og de selskaber der stod bag sagsanlægget) beder sin aftenbøn - bør man huske det ansvar man har for unødig lidelse i mange mange familier - der har medlemmer der unødvendigt er døde af AKI.

Det er den moralske indignation omkring AKI-ramte patienter. Personligt håber jeg at en af slægtningene til AKI-ramte - vælger at sagsøge CCH (og meget gerne selskabet/selskaberne bag sagsanlægget) - for obstruktion, og bidrager til at udstille den moralske habitus hos CCH m.fl.. Ikke fordi det hjælper de mange børn på CCH - men mere for at få selskaberne bag hele forløbet til at forstå - at det er ikke uden menneskelige omkostninger for tusindvis af patienter, at de har ville optimere overskuddet i deres i forvejen milliard-indtjening på testene. Den eneste måde man kan gøre det på er at ved at de (selskaberne) taber anseelse...

For selskabet Bioporto, og det aktionærer er situationen nu - den 25. september - at vi kursmæssigt er tilbage ved udgangspunktet inden de til tider tumultariske forløb her hen over sommeren.

Så kunne vi jo vælge at sige - at alt er OK - og "no harm done" - men sådan er det naturligvis ikke. Udover de mennesker der har tabt formuer på at måtte været blevet presset ud af nervøse pengeinstitutter, har selskabet været kastet ud i en veritabel overlevelseskamp - med placering på observationslisten til følge. Det har så igen medført marginal likviditet i aktien, ingen belåningsmuligheder - og at bestyrelse og direktion har skullet bruge oceaner af tid og masser af ressourcer på at sikre selskabets overlevelse, herunder en mase aktiviteter omkring både Sø/Handelsretten og kapitalfremskaffelse, tid der kunne have været brugt betydeligt mere fornuftigt til gavne for selskab og omgivende samfund.

Men er vi så i virkeligheden tilbage ved udgangspunktet fra marts måned med en test der havde et stort potentiale. Nej, nej og atter NEJ....

Vi er langt længere, vi er langt klogere - og vi bliver langt rigere !!! (en utilsigtet bivirkning :) ) Fordi CCH og backingband - i et anfald af grådighed - valgte at sætte en marginal reduktion af deres indtjening over alt andet, står vi nu med en udviklet homogen test - der (med små modifikationer) kan bruges af de fleste hospitaler med et centrallaboratorium (og den slags ha de nu alle sammen). Hvor potentialet i NGAL-testen før alene afhang af Abott/Biosites velvilje - vil vi nu se at man med en homogen test vil opleve et krav fra de store patientforeninger og interessegrupper verden over - der kan se mulighederne i at få udredt testen a.s.a.p.

Så potentialet er ikke intakt - det er blevet meget meget større - og derfor skal kursen heller ikke ligge her ved marts udgangspunktet - den skal betydeligt højere op - (også uden en indgået aftale med Abbott/Biosite - selvom den skal nu nok komme), FORDI med den udvikling i de homogene test er Bioporto ikke længere afhængige af
eneklt virksomheders forgodtbefindende - men selv kan bestemme i eget hus over eget (forhåbentlige) patent.

It aint over till the fat lady sings... og Bioporto står ikke med et patent i hånden endnu - men hele indsigelsesproceduren hos EPO blev jo bygget op på sagsanlægget ved Sø/Handelsretten - det er ikke umuligt at CCH vil forsøge endnu en finte - eventuelt efter at patenter er udstedt - men det synes klart at Bioporto står meget stærkere efter gårsdagen overraskende strækken våben.25/9 2009 06:56 Bøgen 020010Nu er jeg jo ikke særlig meget bedre end de store "onde", men denne passus er helt ok med mig Stengård;):
"Vi er langt længere, vi er langt klogere - og vi bliver langt rigere !!! (en utilsigtet bivirkning :) )"
Skulle ikke undre mig om der kommer en meddelse i løbet af formiddagen angående en fuldtegnet emission, lige til at buste kursen længere op i dag....

Men Stengård, ser du ikke også trækker fra CCH som at der meget snart bliver lavet en aftale med en af de store? For ellers kunne de jo bare lave endnu en indsigelse?

Kursen på Bioporto vil blive langt højere......25/9 2009 07:01 stengård 020011jeg tror såmænd at emissionen var fuldtegnet allerede inden meddelelsen kom..

Med henblik på en aftale - jo jeg ser det også som sandsynligt at Abbott/Biosite vil indgå en aftale - fordi det da trods alt giver dem markedsføringsmuligheder 12-16 måneder før de andre

Jeg tror man får patentet - men vil ikke udelukke at CCH gør noget derefter (for at presse BioP i forhandlingene)25/9 2009 08:15 stengård 020014ioPorto A/S - Selskabsmeddelelse
BioPorto gennemfører kontant rettet emission
Bestyrelsen for BioPorto A/S besluttede den 25. august 2009 delvist at udnytte
bemyndigelsen i selskabets vedtægter § 15a til at foretage en kontant rettet
emission til et begrænset antal aktionærer. Emissionens gennemførsel er endelig
vedtaget af bestyrelsen dags dato.

Den rettede emission blev overtegnet med mere end 50 %, hvorfor bestyrelsen har
truffet beslutning om fordeling af aktierne, i alt 3.830.000 stk. nye aktier á
DKK 3 svarende til nominelt DKK 11.490.000.

Tegningskursen er fastsat til DKK 3,97 pr. aktie. Denne markedskurs er
fremkommet som et vægtet gennemsnit af den noterede kurs på BioPorto A/S'
aktier over de seneste 10 børsdage på NASDAQ OMX Copenhagen forud for
bestyrelsens beslutning den 25. august 2009. Emissionen giver BioPorto et
bruttoprovenu på ca. DKK 15,2 million, hvoraf der skal fradrages
transaktionsomkostninger på DKK 0,5 million. Nettoprovenuet er således 14,7
million.

De nye aktier svarer ved tegning af det maksimale antal udbudte aktier til knap
10% af BioPortos registrerede aktiekapital før kapitalforhøjelsen, hvorfor
aktieemissionen er undtaget fra prospektpligt.

For de nytegnede aktier gælder samme rettigheder som for de eksisterende
aktier, idet særligt bemærkes, at de nye aktier er negotiable og frit
omsættelige. De nye aktier bærer ret til udbytte fra det tidspunkt, hvor de
pågældende aktier er fuldt indbetalt og udstedt. Kapitaludvidelsen forventes
registreret hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen den 1. oktober 2009.

De nye aktier forventes optaget til handel på NASDAQ OMX København den 6.
oktober 2009. Efter registrering af de 3.830.000 stk. nye aktier á nom. DKK
3,00 udgør BioPortos nominelle aktiekapital DKK 126.397.872 bestående af
42.132.624 stk. aktier á nom. DKK 3,00.

Anvendelse af provenu
Kapitaltilførslen skal sikre selskabets kapitalberedskab, skabe det bedste
grundlag for færdiggørelse og markedsføring af den nye homogene NGAL test samt
sikre de meget væsentlige patentrettigheder og dermed understøtte selskabets
drift og indtjeningskilder. Kapitaltilførslen vil således minimere selskabets
finansielle risici og øge fleksibiliteten i forbindelse med de igangværende
licensforhandlinger. Kapitaltilførslen vil med det nuværende aktivitetsniveau
sikre koncernens drift ind i 2011.


Bestyrelsens og ledelsens handler
Selskabets bestyrelse og ledelse har under den rettede emission tegnet i alt
153.000 stk. aktier svarende til 4 % af udbuddet. Tegningerne fordeler sig
således:

Navn Funktion Antal aktier DKK
Carsten Lønfeldt Bestyrelsesformand 63.000 250.110
Marianne Weile Nonboe Bestyrelsesmedlem 25.000 99.250
Thea Olesen Adm. direktør 25.000 99.250
Frank Harder CFO 40.000 158.800


For yderligere information kontakt:
Thea Olesen, Adm. direktør
Christina Tønnesen, Investor Relations
Telefon 45 29 00 00, mail investor@bioporto.com25/9 2009 08:17 Bøgen 020015Fik du nogen Stengård???

Hører det privatlivets fred til, er det selvfølgelig fuldt forståeligt;)25/9 2009 08:21 stengård 020016det vides ikke med sikkerhed... jeg ved ikke hvordan aktierne måte fordeles...28/9 2009 08:06 stengård 120070Aktieugebrevet fejlvurderer i dag BioPorto, 28-9 kl. 09:03:52 af stengård
på trods af alle facts sandsynligvis må være klart præsenteret overfor AU - og nogle af dem lister de skam pænt op, må man sige at deres beregning af targetpris er lettere mærkelig.

AU regner tilsyneladende ikke med at der indgåes aftaler om salg af heterogene test (Abbott/Biosite) - jeg har svært ved at tro at de to selskaber lader stort anlagt forsøg og marketingkampagner smuldre - tværtimod ha de formentligt travlt med at finde en måde at få udnytte dere 14-18 måneders forspring

Jeg har flere gange spurgt selskabet om hvornår den homogene test kan lanceres - og svaret var klart i første halvdel af 2011... AU skriver at de først regner med lancering i 2012... enten ved de noget som jeg ikke ved (DET kan man sandelig ALDRIG udelukke :) ) - eller også så dækker man sig lige ind ved at tillægge et år

På samme måde omkring royalty-sats - ingen jeg kender regner med en så lav dækningsgrad som 15% royalty er udtryk for...
jeg tror snarere det er 15-20 kroner per test, svarende til - hvis man overhovedet skal bruge det tal mellem 30-40%'s royalty

Hvis man antager at en nyremarkør kan vinde markedsandele ligeså hurtigt som en hjertemarkør - og det synes dog at være en nogenlunde rimelig slutning - så er de 10% af salget også ubegrundeligt konservativt. For ikke at skrive - noget vrøvl....

AU's beregning må være nogenlunde sådan her 175.000.000 x 0,10= 17.500.000 test af 60 kroner) - som salget på højdepunktet af kurven....

De 60 kroner er til gengæld i den øvre ende vil jeg tro... jeg tror snarere vi ender på 50 kroner stykket for de homogene

Man skal naturligvis ikke være utilfreds med at de konkluderer at aktien er på "køb" - men kurstarget virker grebet ud af den blå luft...


uddrag fra AU

pgivelsen af et patentsøgsmål mod BioPorto
åbner vejen til et globalt marked på 10 mia. kr.
for selskabet. Trods en kraftig kursstigning er
der stadig et kurspotentiale på 10-15% i aktien.
Børskurs på analysetidspunktet: 6,60
AktieUgebrevets fair value (6 mdr): 7,35
BioPorto meddelte i torsdags at Cincinnatti Childrens
Hospital (CCH) har opgivet et tidligere anlagt søgsmål
ved Sø- & Handelsretten vedrørende BioPortos NGAL
cut off patent til anvendelse ved diagnosticering af
akutte nyresygdomme. Frafaldet af søgsmålet har
potentiel stor værdi for BioPorto, som arbejder på
en banebrydende NGAL biomarkør test, der retter
sig mod et globalt marked på op imod 10 mia. kr. for
diagnose af akut nyresygdom. Markedet reagerede da
også særdeles positivt på nyheden og sendte i ugens
løb BioPorto-aktien i vejret med hele 68%.
Som følge af CCH?s søgsmål har de europæiske patentmyndigheder
siden marts haft patentudstedelsen
sat i bero, men denne proces vil nu blive genoptaget
den 1. oktober og med en endegyldig patentudstedelse
forventet ca. tre måneder senere, d.v.s. primo 2010.
BioPorto samarbejder netop nu med verdens førende
virksomheder inden for udvikling af diagnostiske
analyser om udvikling af en homogen NGAL test
som verden over vil kunne integreres i hospitalernes
nuværende laboratorieudstyr. I august meddelte Bio-
Porto, at man har opnået såkaldt proof-of-concept for
testen i både blod og urin, og at man nu satser fuldt
ud på at færdiggøre testen ?in-house? med forventet
markedslancering medio 2011.
Det skønnes, at der årligt foretages 175 millioner
tests for nyreskader og med en estimeret pris på 50-
100 kr. pr. test er markedet enormt. BioPorto vil dog
ikke kunne lancere testen på egen hånd, da den skal
integreres i eksisterende hospitalsudstyr, hvorfor man
i 2010 forventer at offentliggøre distributionsaftaler
med en række af de større aktører på markedet for
laboratorieudstyr. BioPorto vil med sådanne aftaler i
stand kunne opnå betydelige royalties af salget.
I fredags afsluttede BioPorto en emission på 3,83
mio. nye aktier udstedt til kurs 3,97 kr. per aktie, hvilket
indbringer selskabet et nettoprovenu på 14,7 mio.
kr. Kapitaltilførsel var særdeles tiltrængt og betyder
at driften nu er sikret frem til midten af 2011.
1. halvårsregnskabet blev fremlagt i slutningen af
august og viste som ventet et underskud i millionklassen.
Salget af eksisterende biomarkørtest samt antistoffer
til anvendelse i forskningsøjemed steg til 5,6
mio. kr., en fremgang på 16,5% i forhold til 1. halvår
2008. Som følge af øgede udgifter til forskning & research
lå underskuddet efter skat til gengæld uændret
på ca. 8,5 mio. kr. For 2009 som helhed forventer
BioPorto fortsat en omsætning på 12,0-13,5 mio. kr.
og et underskud efter skat på 12 mio. kr.
Gode muligheder for succes
Ser vi på BioPortos nuværende produktsalg i forhold til
udgifter til produktion og markedsføring kan vi konstatere,
at selskabet opererer med et svagt negativt dækningsbidrag.
Dette betyder i praksis, at hele værdien
af selskabet knytter sig til udviklingen af NGAL-testen
samt værdien af den tilhørende patentportefølje. Det
var derfor af vital betydning for selskabets fremtid,
at CCH nu har opgivet søgsmålet for cut off patentet,
hvorfor vi nu endegyldigt må sige, at BioPorto er førende
på området for NGAL-biomarkører.
BioPorto har desuden taget en beslutning om selv
at udvikle NGAL-testen i samarbejde med en endnu
ukendt partner, frem for blot at sælge licensrettigheder
til udviklingen til partnere. Dette betyder, at
BioPorto i første omgang løber en større risiko her og
nu, men også at man vil kunne opnå væsentligt større
royalties af det endelige markedssalg, såfremt NGALtesten
når helskindet frem til markedet. Den endelige
validering foreligger, såfremt det i 2010 lykkes BioPorto
at indgå lukrative aftaler med de førende distributører
af hospitalsudstyr, hvori NGAL-testen skal integreres.
Oven på kapitalrejsningen estimerer vi, at BioPorto
ved udgangen af 3. kvartal vil have en egenkapital
på ca. 20 mio. kr. Med den nuværende kurs på 6,60
handles selskabet derfor til en K/I på 14 og samtidig
brænder man ca. 12 mio. kr. af årligt, så ved tilbageslag
i NGAL-udviklingen er BioPorto-aktien meget sårbar.
Vi er dog overordnet positive overfor fremtidsudsigterne
og vurderer, at der er en 75% sandsynlighed
for, at BioPorto får held med at lancere NGAL-testen i
2012. Vi estimerer et peaksale på 1 mia. kr. svarende til
en markedsandel på ca. 10%. Vi opererer med royalties
på 15% af salget til BioPorto. Med disse relativt konservative
forudsætninger lander vi på fair value 7,35 kr. per
aktie, og vi anbefaler således fortsat køb af aktien.
Peter Aabo, BiotekAnalyse.dk28/9 2009 09:39 stengård 020075let tilrettet chat

9/28 08:30
af Kim BIOP-ugen er skudt igang ;o) Godbiopmorgen :o)
9/28 08:31
af Kim AU anbefaler stadig køb i BioP ( ja hvad ellers, kunne man spørge sig selv )
9/28 08:51
af bmo http://www.marketwatch.com/story/abbott-to-acquire-so..
9/28 08:51
af bmo Glemte lige Biop. Abbott køber ind?
9/28 08:54
af Kim Må være en stor pengepung som Abbott har, og der er nok også rigeligt til BioP ;o)
BioP Forsætter mod 10'eren 22 975 6,75 6,75 18 573 Dejlig dag i sigte 19 275 6,80 6,80 20 118 skal vist bare lige knække de 40 K i 6,90
9/28 09:07
af stengård det lyder som et fromt ønske...
9/28 09:09
af Kim Nu ikke hellig jyde ;o)
9/28 09:10
af fillandkill altid rart når der på salgssiden står noget med milliard marked:)

af JensHorka Real Tid på kursen ?
9/28 09:22
af TDAE http://www.nasdaqomxnordic.com/aktier/realtime/?Instr..
9/28 09:26
af JensHorka takseha!
9/28 09:36
af stengård imponerende omsætning allerede 305.000 styk... det hænger formentlig sammen med at mange ikke fik det ønskede antal aktier...
9/28 09:38
af Kim Darjligt med noget omsætning i en ellers illikvid aktie ;o)
9/28 10:07
af fillandkill nu skriver aktieugebrevet en fair value på 7,35 - er det underforstået at patentet er landet hos BioP - mener da absolut at patent tildelelsen må være en større trigger end en frafalden retsag
9/28 10:11
af stengård det skal mest ses i sammenhæng med AU's legendariske præcision ... (ironi forekommer)
men ja - de forudsætter at patentet udstedes...det er analytisk set noget makværk...
9/28 10:13
af fillandkill isåfald så er de da helt forkert på den... idet patentet er udstedt, så skal du ikke bilde mig ind at vi holder ved 7,35
9/28 10:16
af stengård det prøver jeg sandelig heller ikk at bilde nogen ind :)
9/28 10:16
af stengård MEN - patentet er jo ikke udstedt endnu...
9/28 10:16
af fillandkill bad choice of words..
9/28 10:17
af stengård jeg tror det bliver det - men vi er jo før blevet overraskede af begivender i sidste øjeblik...
9/28 10:17
af fillandkill nej, det er det ikke, men er vi ikke derhenne hvor det skal være en fejl i patentansøgningen der gør at den ikke går igennem?
9/28 10:18
af stengård en ting det her forløb har lært mig - det er at intet er helt sikkert.. ihvertfald ikke før du har det på skrift - inappellabelt - men sandsynligheden taler for at BioP får patentet - ligesom sandsynligheden taler for at sagn Pfadia/BioP løftes og sandsynligheden taler for en aftale med en af de heterogene testudviklere (Abbott/Biosite)
9/28 10:21
af fillandkill ja... men jeg har oprustet, tror det er fornuftigt..
9/28 10:26
af stengård jeg er vist bevæbnet med BioP til tænderne...28/9 2009 11:46 stengård 020079lidt mere udvalgt chat:


9/28 10:43
af stengård imponeret over omsætningen... 405.000
9/28 10:44
af stengård undskyld 435.000...6,95... gad vide hvad der sker når de ryger af OBS-listen ?
9/28 11:02
af Kim Så rundede vi ½ mill omsat på 2 timer - skal da ellers love for at der tage størrer poster over disken i dag :o)

af ndrs Goddag. BioPorto ryger af OBS-listen onsdag, og patentet udstedes torsdag?
9/28 11:18
af ndrs Og ja, AU's analyse er nærmest irriterende.
9/28 11:19
af ndrs Eller, udstedelsen-"processen" genoptages torsdag. Der kan dog ikke være meget proces tilbage, da patentet blot manglede at blive sendt hjem til Thea, da CCh begyndte at lege.
9/28 11:27
af ndrs Nå, det finder jeg selv lige ud af så :o)
9/28 11:36
af stengård ndrs - har du det fra OMX - med overførslen fra OBS ? jeg tror godt det kan tage 14 dage ned patentet..
9/28 11:38
af ndrs stengård: Jeg undersøger lige begge. EPO's gøren og laden er altid svært at kortlægge.
9/28 11:39
af stengård jep... please investigate and revert... også med din Abbott-connections
9/28 11:39
af ndrs Men efter nævnte to ting falder på plads, er det kun at vente. Forhåbentligvis handler det derfra kun om, hvormange penge BioPorto skal have fra heterogene parter.
Måske kan man høre lidt mere om BioP's egen homogene test, der jo tog røven på alle, Abbott/Biosite inklusive (forhåbentligvis) Presset lader til at være på Abbott og co med hensyn til at få en licensaftale på plads og det er jo en herlig afveksling. Virkelig en.....win/win for BioPorto, der vil tjene på begge slags test, og mere på den ene, hvis mindre på den anden... BioPorto registrerer kapitalforhøjelsen hos Erhvervs- og selskabsstyrelsen per 1. oktober. Torsdag eller kort efter.
9/28 11:56
af ndrs Svært at sige noget om udstedelsen hos EPO med deres omstændige processer in mente.
9/28 11:58
af ndrs BioP's egen test vil naturligvis være i fokus i løbet af efteråret og vil blive præsenteret/markedsført rundt omkring på messer/kongresser. Der arbejdes på en brochure. "Den hemmelige" partner kan ikke "afsløres" før om en halvt til et hetl år.
9/28 12:32
af Kim Det med partneren har jeg også fået at vide fra CT. men det med en brochure, det er nyt for mig, men det er vel almindeligt at man har sådan en til et kanonprodukt ;o)
9/28 12:37
af ndrs Ja. Der er også et par dage til første halvdel af 2011.TRÅDOVERSIGT