Click
Chat
 
Du kan vedhæfte PDF, JPG, PNG, DOC(X), XLS(X) og TXT-filer. Klik på ikonet, vælg fil og vent til upload er færdig før du indsender eller uploader endnu en fil.
60
Vedhæft Send
DANMARKS STØRSTE INVESTORSITE MED DEBAT, CHAT OG NYHEDER

Amagerbanken - Godt for aktionærerne ?


21066 stengård 29/10 2009 08:55
Oversigt

Først må man jo sige at Finanstilsynet har haft noget at have sin skepsis i, når man ser på regnskabet for de første 9 måneder - på det sidste kvartal er der out-of-the-bue dukket gedigne tab op... Man kan vel uden at overdrive konkludere at N:E:Nielsen og hans raske svende har presset citronen max hele året for at holde liv i banken så længe at man (måske) kunne finde en investor til Amagerbanken. På den måde bør der sidde nogle taknemmelige aktionærer hist og pist - selvom det ikke er givet at aktionærerne på kort sigt år noget ud af Karsten Ree's investring - udover den selvfølgelige glæde at deres aktier ihvertfald ikke er nul værd....

Hvordan det så vil udvikle sig - afhænger vel primært af to ting, de kommende tabs størrelse - og om Karsten Ree i forbindelse med indskuddet har sikret sig en ekstraordinær god due dilligence - f.eks at Finanstilsynets gennemgang af bankens situation bliver lagt til grund (hvilket jo så for en sjælden gang skyld vil være et esempel på en pro-aktiv handing far tilsynet)

Karsten Ree fjerner en del af risikoen (men ikke den hel) med sin garanti på en halv milliard af den emission på 1,25 milliard - de sidste 750 millioner skal komme fra andre aktionærer. Hele konstruktionen kræver at der komemr penge anderswo fra - for Karsten Ree vil - for ikke at skulle komme med et indløsningstilbud (?) formentlig holde sig under de 33%..

Der er lagt op til en meget spændende dag for Amagerbankens aktionærer og interessenter - herunder ikke mindst de mange medarbejdere - der må være noget lettede over at der ikke kom den forudsigelige lukning.29/10 2009 09:17 stengård 021067"Kapitaludvidelser
Banken har i henhold til bemyndigelsen i vedtægternes § 5 besluttet at
gennemføre en rettet kapitaludvidelse på 5.000.000 stk. aktier, der tegnes til
kurs 45 pr. aktie. Aktiekapitalen udvides herved fra 221.821.900 kr. til
321.821.900 kr. Kapitaludvidelsen tegnes af Karsten Ree Holding ApS, og tilfører
Amagerbanken et bruttoprovenue på ca. 225 mio. kr. Aktierne forventes optaget
til notering efter opfyldelse af nedenstående betingelser og offentliggørelse af
pro spekt.

Banken har herudover besluttet at ville gennemføre kapitaludvidelser med
fortegningsret for bankens hidtidige aktionærer og Karsten Ree Holding ApS, der
tilfører banken et provenu på mellem 250 mio. og 500 mio. kr. Den endelige
størrelse af kapitaludvidelsen, udbudskursen og gennemførelsen fastlægges i
forbindelse med selve udbuddet af aktier, der forventes at finde sted fra uge
48.

Karsten Ree Holding ApS begrænser sit ejerskab af aktier i Amagerbanken til
under 33 1/3 pct. Som led i den nye aktionærs væsentlige ejerskab finder banken
og den siddende be styrelse det naturligt, at Karsten Ree Holding ApS kan
foreslå kandidater til bestyrelsen til valg på bankens generalforsamling.

Supplerende kapital
Amagerbanken vil samtidig med kapitaludvidelsen med fortegningsret udbyde
supplerende kapital (ansvarlig lånekapital) med op til 500 mio. kr. med en
løbetid på 6 år. Vilkårene i øvrigt og udbuddet fastlægges nærmere og vil blive
offentliggjort i forbindelse med udbuddet af aktier, jævnfør ovenfor.

Betingelser for styrkelse af kapitalgrundlaget
Amagerbanken og Karsten Ree Holding ApS er enige om at gennemførelsen af
styrkelsen af kapitalgrundlaget er betinget af:

At Amagerbankens generalforsamling godkender ophævelsen af selskabets
stem meretsbegrænsning og øvrige vedtægtsændringer nødvendige for at gennemføre
kapitaludvidelserne og tegning af hybrid kernekapital fra den danske stat m.v.

At Amagerbanken får bindende tilsagn om og opfylder betingelserne for optagelse
af hybrid kernekapital fra den danske stat med 1.400 mio. kr.

At Amagerbanken offentliggør prospekt som grundlag for kapitaludvidelserne og
optagelsen af supplerende kapital, og

At der ikke sker en væsentlig negativ ændring i bankens finansielle stilling
frem til det tidspunkt, hvor bestyrelsen endeligt godkender tegningen af nye
aktier, den supplerende kapital og optagelsen af hybrid kapital.


Prospekt
Amagerbanken forventer at offentliggøre prospekt om kapitaludvidelserne og den
supplerende kapital i slutningen af november 2009 med henblik på, at styrkelsen
af kapitalgrundlaget er endeligt gennemført inden jul 2009. "29/10 2009 09:24 renek 021068Jeg vil gerne tilføje at selveste CHjort havde forudsagt dette ville ske - overbragt via telefon for et par uger siden :)29/10 2009 09:26 renek 021069...altså at den ikke ville krakke.29/10 2009 10:00 stengård 021071


29/10 2009 11:54 stengård 021077man må sige at markedet har taget godt mod meddelelsen... det er vist et "pyha..relief rally" så er det gute frage om det bliver ved ? En ting er at Karsten Ree har givet et tilsagn om at ville tegne aktier med mere - noget andet er at skulle hente de små 750 millioner der skal komme fra andre aktionærer. En del Amagerkanere har jo en bemærkelsesværdig lokalpatriotisme så det er da ikke umuligt at man kan overbevise de tusindvis af små aktionærer om at de skal tegne lidt/meget - men det er næppe nok - der må skule en stor-investor a la Karsten Ree mere med.

Det er muligt man går glip af året fjerde-mest oplagte stigning... men jeg bliver nu ude alligevel29/10 2009 14:11 collersteen 021083Er det mig der ikke fatter noget eller er diskussionen i denne artikel ikke noget håbløs: http://borsen.dk/finans/nyhed/169041/

Overlevelse kontra indtjening?

KLIP
De to scenarier er tydelige. Fokuserer man på overlevelse, så er dagens melding fra Karsten Ree positiv. Men vender man blikket på indtjeningen og aktionærerne, så står banken med en voldsom aktieemission over for en massiv udvanding - potentielt en dobbelt udvanding.
KLIP

Aktionærernes primære mål nu er da overlevelse - alt andet vil jo med sikkerhed føre til at de mister deres penge. Indtjeningen må jo så komme sidenhen. Basisindtjeningen er jo da ihvert fald indtil videre til stede i Amagerbanken. Og før eller siden skal de ca. 500 mio i basisindtjening nok have en værdi. Det er det Ree har set og satser sine penge på.

Nåh, jeg har nok bare misforstået hvad analytikeren mener.
Måske det er dagens kursudvikling han specifikt hentyder til.
Skal man ind i aktien er det i mine øjne nok smartest at vente til fortegningsemissionen - hvis/når den kommer.29/10 2009 20:04 stengård 021104jeg vil også mene man skal vente til man overhovedet er sikker på at banken KAN reddes - hvilket forudsætter at både fristen for overholdelse af solvenskravet forlænges, OG at der er rimelig sikkerhed for at der er opbakning bag emissionen der skal skaffe de andre op til 500 millioner kroner (hvor Karsten Ree jo også kan tegne en del) - samt det obligationslån der også skal til. Det er så muligt man går glip af en masse procent - men HVIS det her ikke bliver til noget - så er kursen nul (0).

Renset for dårlige lån - har Amagerbanken en meget stærk basisforretning (selvom den også lider under den kundeflugt der har været de senere måneder) - så den er måske snarere 400 - end 500 millioner fremadrettet30/10 2009 15:54 collersteen 021131For evt. interessede er her Finanstilsynet's afgørelse.... Lidt spredt skimning afslører ikke nogen videre køn sag.

http://finanstilsynet.dk/da/Regler-og-praksis/Afgoerelser/2009/FIL-124-Solvenskrav-Amagerbanken.aspx30/10 2009 16:13 stengård 021136det er vist ikke sikkert Ree får en bank ... endnu30/10 2009 16:24 collersteen 021139Nu er det selvfølgelig svært at vurdere om Finanstilsynet er gået helt over i den anden grøft, men det ligner unægteligt lidt, at Amagerbanken laver alle mulige og umulige krumspring for at undslå sig nedskrivninger/højt individuelt solvensbehov. De fleste af sagerne drejer sig reelt set (sådan som jeg forstår det) om forskellige vurderinger på basis af Finanstilsynets besøg i efteråret 2008!.....

En enkelt ting jeg lige husker fra skriftet. Amagerbanken mener bl.a. et sted ikke at konjunkturudsigterne er forværret siden efteråret 2008... hmm.
Bl.a. derfor skal der ikke nedskrives mere...

Det er selvfølgelig taget ud af en helhed, men kig selv i sagen, hvis I mangler lidt at falde i søvn på.

Helt tryg ville jeg ikke være som Ree, men man må dog tage hatten af for ham. Jeg synes det er et stærkt move, men jeg var ham ville jeg gerne selv kigge lidt nærmere på de store problematiske engagementer... Mon ikke han også har gjort det....31/10 2009 09:43 stengård 121167Man kan spørge sig selv om ikke det er et klogt træk af Finanstilsynet at fastholde tidsfristen. Hvis Amagerbanken skal reddes skal det (efter min mening) være af professionelle investorer der ved hvilken risiko de påtager sig - og ikke "almindelige" småaktionærer som næppe har mulighed for at vurdere boniteten i Amagerbankens porteføljer. Og som efterfølgende kan miste investeringen - og ikke kun de aktier de HAR i forvejen men også det yderligere indskud

N.E.Nielsen og hans raske svende skal skaffe en ekstra Karsten Ree; eller acceptere at han overtager hele banken - som han jo angiveligt har tilbudt (jævnfør aviserne)... Og de har travlt....

At Amagerbanken har bragt sig i den situation kan næppe lastes Finanstilsyn/ministre og hvem man nu ellers forsøger at placere aben hos.. Amagerbankens engagementer BURDE have fået bankens ledelse til at reagere tidligere med henblik på retableringen af kapitalen og overholdelse af kravene. Det er i den sammenhæng nok ikke befordende for velvilligheden overfor Amagerbanken at man har bestridt myndighedernes opgørelse af solvens med mere - lige indtil regnskabsaflæggelsen i denne uge.

Jeg tror man skal se det her som et forsøg på fra myndighedernes side at få Amagerbanken ind under en anden "hat" end Karsten Ree's - helt udelukke at man gør det i Amagerbankens (kunder, medarbejdere) egen interesse kan man ikke.

Aktionærerne bliver i givet fald brændt - hvilket man jo så kan begræde - men det er jo vilkårene for sådan nogen som os...

Basisforretningen hos Amagerbanken er (selv efter kundeflugt) formentlig meget attraktiv - men jeg ville være mere end almindeligt urolig ved de mange ejendomme der stadigt er mere eller mindre indirekte er på bogen.

Ørestaden as a whole, og Nordicom's, Sjælsø's, Schaumann's, Vela's, Centerplan's, Sandgårdens, Landic's, og alle de andre ejendomsudvikleres "herreløse" ejendomme i det centrale København ligger som en tikkende bombe under hele værdifastsættelsen af Københavns centrum. Jeg så et skøn på ejendomsporteføljer for 150 milliarder der reelt ligger hos kurartorer (der er Sjælsø,Nordicom med flere ikke endnu .... men det kan nemt komme dertil at selskaberne skal rekapitaliseres yderligere)

Enten kommer der en køber i løbet af weekenden - eller også hedder det nok Finansiel afvikling (med salg af rester til Sydbank/Handlesbank med mere)
31/10 2009 12:33 stengård 021174


31/10 2009 12:39 collersteen 021175Jeg synes det er lidt til grin at man nu prøver at stille Ree i lyset som den onde pengeafpressende mand. Det drejer sig vel basalt set blot om at Ree og Lene E sætter sig ned ved bordet og skriver checken samtidig. Men okay, Ree kan jo næsten være ligeglad hvad de finder ud af. Han kan jo evt. købe banken endnu billigere når den er kommet under Finansiel Stabilitiet, medmindre de andre banker får travlt og får overtalt finanstilsynet om at det skal være en anden bank der overtager Amager og ikke en eller anden "forstyrret" rigmand....31/10 2009 12:51 stengård 021176Det er vist sikkert at Amagerbanken IKKE overlever uden Bankpakke II - det er vel også rigtigt at Amagerbanken - hvis den opfylder det individuelt fastsatte solvenskrav - har krav på at komme ind under Bankpakke II ordningen.

Det der vel i virkeligheden er problemet er, at Karsten Ree - med sin betingelse for indskud - sætter resten af Banken under pres - de skal nemlig skaffe den resterende del af pengene der skal til for at solvenskravet opfyldes.

Det sker IKKE ved en normal emission (det er der ikke tid til) - men udelukkende ved at finde en Karsten Ree II - eller overbevis ham (Karsten Ree I) om at han skal komme med resten af pengene.. Mogens de Linde har jo brugt sine overskydende penge på Capinordic - men så kunne man jo spørge Lorenz Jørgensen ? :)

Rent faktisk kunne en sammenlægning af Capinordic (der har pengene men ingen kunder - og Amagerbanken der har kunder men ingen penge) være en sjov variant.... hmmmm - måske man alligevl skulle ringe til Mogens de Linde ?31/10 2009 13:03 stengård 021177http://www.capinordicbank.dk/upload/aarsrapporter/Halvaarsrapport_2009_DK.pdf

ved udgangen af halvåret var solvensen 34% i Capinordic og egenkapitalen (renset for alt cirka 500 millioner)...

det ville passe som fod i handske... eller hvordan det nu er :)3/11 2009 08:22 stengård 021277Vurdering af Amagerbankens kunder er den store "ubekendte"

Østerfælled-handelen er blandt meget påfaldende - en handel som Coller bl.a. dissekerede sidste år

http://borsen.dk/investor/nyhed/169268/
http://www.business.dk/article/20091103/borsnyt/91103002/

Såvidt jeg kan bedømme gør Finanstilsynet og politikerne det rigtige vis-a-vis Amagerbanken ved at forlange at det skal være på plads hurtigt - OG at det skal være en professionel investor.TRÅDOVERSIGT