Click
Chat
 
Du kan vedhæfte PDF, JPG, PNG, DOC(X), XLS(X) og TXT-filer. Klik på ikonet, vælg fil og vent til upload er færdig før du indsender eller uploader endnu en fil.
60
Vedhæft Send
Historik

Vælg chat via ovenstående menu
Luk reklame

DANMARKS STØRSTE INVESTORSITE MED DEBAT, CHAT OG NYHEDER

Regnskab Q3 2009


21457 johnsen 6/11 2009 10:33
Oversigt

Denne har vist ikke haft så stor opmærksomhed herinde.

DSV, 339 - Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. september 2009
DELÅRSRAPPORT 3. kvartal 2009
Selskabsmeddelelse nr. 339
Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. september 2009

Væsentlige hovedtal for de 3 første kvartaler af 2009 omfattende perioden 1.
januar - 30. september 2009
? Nettoomsætningen udgør 26.941 millioner kroner
? Bruttofortjenesten udgør 6.735 millioner kroner
? Bruttomarginen udgør 25,0 %
? Resultat af primær drift før særlige poster (EBITA) udgør 1.269 millioner
kroner
? Resultat før skat udgør 347 millioner kroner
? DSV's andel af periodens resultat udgør 99 millioner kroner
? Udvandet justeret resultat pr. aktie for perioden udgør 2,8 kroner, som
omregnet til helåret udgør 4,3 kroner
? Frie pengestrømme reguleret for køb af virksomheder udgør for perioden 1.005
millioner kroner

Resultatet for de første 3 kvartaler af 2009 anses for tilfredsstillende.

Forventninger til 2009
Forventningerne til årets indtjening, målt ved EBITA fastholdes på 1.750
million kroner, på trods af en lavere estimeret omsætningsudvikling. Den lavere
omsætning skyldes primært, at den indtrufne stigning i fragtraterne er sket
senere end forventet.

Resultat efter skat reguleres som følge af en ekstraordinær høj effektiv
skatteprocent i 2009. Forventningen til de frie pengestrømme, reguleret for køb
og salg, opjusteres til 1.000 - 1.100 mio. kroner.

For hele 2009 er forventningerne nu:
? Nettoomsætningen forventes at ligge i niveauet 36.000 - 36.500 millioner
kroner
? Bruttofortjenesten forventes at udgøre 8.900 millioner kroner
? Resultat af primær drift før særlige poster (EBITA) forventes fortsat at
udgøre 1.750 millioner kroner
? Årets resultat forventes at udgøre 300 millioner kroner
? Frie pengestrømme reguleret for køb af virksomheder opjusteres til niveauet
1.000 - 1.100 millioner kroner

Med venlig hilsen
DSV


DSV Q3 regnskab:
http://www.dsv.com/irj/go/km/docs/documents/DSV_DFDS%..

Webcast:
http://webcast.zoomvision.se/denmark/clients/dsv/0910..Lidt fra Busineess:
http://www.business.dk/article/20091030/marked/910300..

DSV fik smæk (EPN):
http://epn.dk/investor/beretning/aktier/article186925..

Stockblog har kommentar:
http://www.stockblog.dk/?p=1918

Tre grafer i rap, uge- og månedschart:
http://www.binvest.dk/aktiegrafer.htm#DSV


Lidt egen kommentarer i kort version:
Når der kommer gang i den globale økonomi igen, så smitter det gevaldig af på virksomheder der flytter varer. DSV har/er igang med en tilpasning, hvilket vi kunne se mht. omsætning der faldt lidt, men en rimelig indtjening. Disse tiltag vil jo ryge direkte på bundlinien, når der bliver mere at lave.
Første tegn på at vi går bedre tider i møde er når vi kan se at der igen igen flyttes varer.


Top1000 kan måske være interessant for nogen:
http://top1000.dk/top1000?gclid=CNWvsdyF9p0CFRWF3godz..

6/11 2009 11:37 stengård 021458med en omsætning på 36 milliarder - og et overskud på 300 millioner skal man godt nok holde tungen lige i munden... det betyder jo på den anden side også at en forbedring i rater og mængde vil give et gevaldigt boost....

så er spørgsmålet bare om man tør tro på en større vækst i omsætnmingen ? Nogel økonomer mener at tyskalnd komemr i gang næste år med en vækst på 2%.... tjaahhh ?
6/11 2009 12:04 johnsen 021460Man skal vist holde tungen lige i munden uanset hvad man køber lige nu.

Ser man på investering med spredning og over sigt, må det vel gælde om at købe lidt af det der er rimeligt sundt og som man har en forventning til. F.eks. suppl. jeg i DSV i ca. kurs 41 og er stort set tilfreds med det.

Jeg har stor glæde af at kigge på min simple oversigt over en portefølje og kan her vurderer hvor jeg skal være obs. for den spredning jeg ønsker i både det ene og andet:
http://www.binvest.dk/Portefo.htm

Investerer man kun i segmenter/aktier, der rykker, må man opstille andre regler.

Til trods for omsætningsfaldet har DSV vist sig at være stærk indtil nu.

Væksten er svær at spå om, men der vil altid være noget der skal flyttes.

Flere mener at EUROLAND siger farvel til recessionen, hvor Sydbank har følgende kommentar til Tyskland:
Denne uge er spækket med interessante nøgletal fra Europa. Fra Tyskland vil interessen primært samle sig om de foreløbige BNP-tal for 3. kvartal, som bliver offentliggjort fredag.
Tyskland kom ud af recessionen i 2. kvartal med en økonomisk vækst på 0,3 % (MoM). I 3. kvartal har vi set en positiv udvikling i de bløde nøgletal, hvor såvel IFO-indekset, ZEW-indekset som indkøbschefernes indeks (PMI) er steget. Med henblik på et af de hårde nøg-letal, så steg industriproduktionen 1,7 % (MoM) i august efter et fald i juli. Vi mangler stadig at få tal for september ? de kommer mandag. Samlet set venter vi, at tysk økonomi vokse-de yderligere i 3. kvartal, og konkret vurderer vi, at BNP-væksten lå på 0,6 % (QoQ).
Fra Tyskland vil der også blive skævet til ZEW-indekset for november, som kommer på tirsdag. ZEW-indekset, som måler analytikernes forventninger til udviklingen i tysk økonomi på 6 måneders sigt, er steget næsten uafbrudt siden efteråret 2008. I oktober oplevede in-dekset et mindre fald til 56,0, men ligger forsat et godt stykke over indeksets historiske gennemsnit. Vi venter, at indekset vil vise et lille fald til omkring 55,5 i november.
I Euroland vil der ligeledes være fokus på de foreløbige BNP-tal for 3. kvartal, som kommer på fredag. Til trods for at både den tyske og franske økonomi voksede i 2. kvartal, så ville recessionen ikke slippe sit tag på Euroland. Vi venter dog, at den fire kvartalers lange re-cession blev et overstået kapitel i 3. kvartal. Industriproduktionen er steget i både juli og august (tallene for september kommer på torsdag), og desuden har economic sentiment indekset fortsat den stigende trend igennem 3. kvartal. Som nedenstående figur viser, er dette indeks en god indikator for udviklingen i den økonomiske vækst i Euroland. Konkret venter vi en BNP-vækst på 0,4 % (QoQ) i Euroland.
Fra Euroland får vi desuden kerneinflationen, som er inflationen fratrukket alkohol, tobak, energi og fødevarer for oktober (fredag). Kerneinflationen er overordnet set faldet siden ef-teråret 2008 og kom i september ned på 1,2 %. Vi venter, at prispresset vil forblive lavt i den kommende tid, hvor bl.a. det fortsatte fald i arbejdsløsheden vil medvirke til at holde prisstigningerne nede. I oktober venter vi et fald til 1,1 %.


Det store spørgsmål er vel, om det er nødvendigt med flere stimiluspakker, eller økonomien kan klare sig uden.
10/11 2009 11:04 johnsen 021626DSV kigger som de gjorde tidligere før opkøb af Frans Mas og ABX. Et opkøb vil ikke være nyt. DSV kender rumlen.

http://www.business.dk/article/20091110/borsnyt/91110..

http://borsen.dk/investor/nyhed/169755/

Altid en mulighed for at følge DSV Moves:
http://www.e-pages.dk/dsv/145/

Lidt miljø kan følges her:
http://www.dsv.com/irj/servlet/prt/portal/prtroot/Ext..

Lidt om ledelsessystemer og kvalitetsystemer:
http://www.dsv.com/irj/go/km/docs/documents/DSV_DFDS%..17/12 2009 11:09 johnsen 023561Fiona har følgende kommentar d.d.:

Schweiziske Kuehne & Nagel, som konkurrerer med danske DSV, ser
positivt på fremtiden og forventer derfor pæne stigninger i volumen i
2010 indenfor deres forskellige divisioner. Transportselskabet forventer
endvidere, at de vil kunne erobre markedsdele fra konkurrenterne og på
den måde øge indtjeningen i det nye år. Kuehne & Nagel forudser en
stigning på 10 % i skibsfragt og 5 % i luftfart. Selskabet største
udfordring bliver at forbedre bundlinjen og forventer generelt, at deres
marginer vil komme under pres i 1. halvår 2010 for derfor at stabilisere
sig på niveauet for indeværende år. DSV steg onsdag 1,3 %.30/12 2009 16:19 johnsen 023925Hvad sker der lige her? Ser ud til den lander på ca. +74% i år.

Et hurtigt overblik fåes her over C20 aktier:
http://www.stockblog.dk/?p=2102

Bliver sikkert opdateret ved årsskiftet eller senest søndag. C20 ser ikke ud til at være et "fallitbo" i 2009, hvis man har haft noget der.12/1 2010 10:15 johnsen 024422Positiv udmelding fra DSV vedr. problemmarkeder:
http://borsen.dk/transport/nyhed/174029/

http://npinvestor.dk/nyheder/dsv-satser-paa-nulresult..

Må betragtes som gode nyheder, da der er forventet et underskud.

S&P hæver kursmål til 114 kr. fra 98 kr.:
http://npinvestor.dk/nyheder/s-p-haever-kursmaal-paa-..

15/1 2010 10:03 johnsen 124541Det her fokuserer Stockblog på:
http://www.stockblog.dk/?cat=5

TA mæssigt ser det ud til DSV er tilbage i den gamle gænge:
http://www.binvest.dk/aktiegrafer.htm#DSV

Hvor MA18 giver en stærk støtte og der faldes kun kortvarrigt gennem MA 4 og MA10. SAR varsler også "gode" tider, såfremt div. nøgletal vil arte sig.

På det lange chart er vi lige røget gennem MA200, som tidligere har været lidt af en modstand. Vi kan nu håbe at den vil danne støtte og at MA20 og MA50 langsomt løftes gennem MA200.

Månedschart er også positivt og her anes en ny bund.

Den første indikation på at den store krise er ovre; er når der igen flyttes varer over landegrænser. Derfor bør DSV være et at de selskaber der først mærker en bedring.
De flestes indtryk er at DSV har skåret til benet og optimeret forretningsgangen under krisen. Dette burde medvirke til at disse tiltag burde ryge direkte på bundlinjen.

Selskabet er meget aktionærvenligt, da deres regnskab er rimeligt detaljeret mht. markeder og divisioner.

Var lige lidt af det løse der fandt ud af højre ærme.15/1 2010 19:32 oneofakind 024566Kom vist til at anbefale den på den "alternative" kanal inden den begyndte stigningen. Mit target var så vidt jeg husker 98.. som den jo har nået og lidt til.

Men.. hvis vi kigger på P/S og ihukommer den agressive expansion DSV har gennemgået de seneste år.. er det klart en case mht. forbedrede marginaler, hvorfor et nyt target måske på års sigt kunne være 150+ forudsat DSV formår at være på forkant med konjukturerne og fragtpriserne!

Noget de hidtil har været gode til!

Blandt de aktier der i dag anbefales i JP-Investor mener jeg faktisk at DSV sammen med APM er de bedste bud på OMX-outperformere.. Vestas tror jeg har et hårdt år til gode, FLS har allerede taget det meste af stigningen, og Satair.. Aner jeg ikke hvorfor nævnes.. men kursen steg da 8 % ¨på anbefalingen, hvilket Formuepleje måske havde brug for for at kunne performe ???

Dog tror jeg at jeg kan pege bedre på 5 aktier hvis jeg blev bedt om det og fik "ekspert"-titlen vedhæftet samt primetime på JP-inv. samt ikke mindst et videoklip!

Det er noget der kan rykke kurser!

mvh.22/1 2010 15:05 johnsen 024803DSV kan være et godt bud at få lidt mere i; når/hvis vi ser en støtte i det sædvanlige mønster.

FA burde være OK, så er kun timing der kan volde besvær.4/3 2010 11:35 johnsen 026677Efter et skærmvivar under login er det nu lykkes at komme på.

Årsrapport den "korte" og "lange":
DSV A/S - Årsrapport
DSV, 345 - Årsrapport 2009
Årsrapport 2009
Selskabsmeddelelse nr. 345


Offentliggørelse af årsrapport 2009 og indbydelse til investorkonference


Væsentlige hovedtal for Årsrapport 2009 (perioden 1. januar - 31. december 2009)

? Nettoomsætningen er realiseret med 36.085 millioner kroner.
? Bruttofortjenesten realiseret med 8.898 millioner kroner.
? Resultat af primær drift før særlige poster er 1.703 millioner kroner.
? Resultat af primær drift (EBIT) er 1.015 millioner kroner.
? Resultat før skat er 460 millioner kroner.
? Resultat for perioden er 191 millioner kroner.
? DSV's andel af resultatet for perioden er 185 millioner kroner.
? Udvandet justeret resultat pr. aktie udgør 3,9 kroner.
? Frie pengestrømme reguleret for køb af virksomheder udgør 1.257 millioner
kroner.

Resultatet for regnskabsåret 2009 betegnes af koncernledelsen som
tilfredsstillende.

Bestyrelsen foreslår et udbytte på 0,25 kroner pr. aktie mod et udbytte på 0,00
kroner pr. aktie for 2008.

For 2010 forventes en vækst i nettoomsætningen på 3-7% i forhold til
realiserede tal for 2009, og et resultat af primær drift før særlige poster i
niveauet 1.900 - 2.100 millioner kroner.

Den trykte årsrapport forventes senest tilgængelig i uge 12, 2010.

Indbydelse til investor-telekonference

DSV indbyder til investor-telekonference den 4. marts 2010 klokken 14.00, hvor
alle investorer, aktionærer, analytikere og andre er velkomne til at deltage.
Telekonferencen kan følges på telefonnummer +45 32 71 47 67 for danske
deltagere, udenlandske deltagere kan følge telekonferencen på enten
telefonnummer +44 (0) 208 817 9301 eller telefonnummer +1 718 354 1226. Der vil
være lejlighed til at stille spørgsmål. Forudgående tilmelding er ikke
nødvendig.

Investor-telekonference via web
Telekonferencen kan følges direkte med billed- og lydsignal via DSV's website
http://www.dsv.com eller via NASDAQ OMX Copenhagen på
http://omxgroup.com/nordicexchange/. Spørgsmål kan kun stilles ved opringning
til telekonferencen.

Henvendelse vedrørende årsrapporten:
Spørgsmål rettes til:
Adm. direktør Jens Bjørn Andersen, telefon 43 20 30 40 eller Finansdirektør
Jens H. Lund, telefon 43 20 30 40.

Denne meddelelse er udover NASDAQ OMX Copenhagen sendt til pressen, ligesom den
er tilgængelig på http://www.dsv.com. Meddelelsen er udarbejdet på dansk og
engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende.

Med venlig hilsen
DSV

Jens Bjørn Andersen Jens H. Lund
Adm. direktør Finansdirektør


Vedhæftede filer:
1482_dsv_aarsrapport_2009_t1_web_345.pdf


15/4 2010 14:06 johnsen 028217Konkurrent ser lyst på fremtiden:
http://borsen.dk/?treeid=2636&id=160898

UPS opjusterede. Smitter af på DSV:
http://npinvestor.dk/nyheder/dsv-stiger-paa-konkurren..

Børsmeddelelse med kommentar til rygter om opkøb:
http://www.dsv.com/irj/go/km/docs/documents/DSV_DFDS%..

Fra Børsen:
http://borsen.dk/transport/nyhed/180861/

Personligt er jeg ikke så interesseret i at DSV bliver opkøbt med mindre det sker med en ordentlig "dyne". Ellers tror jeg vi alle vil være bedre stillet at afvente til den globale økonomi er på plads igen.

Aktietilbagekøb forløber stille:
http://www.dsv.com/irj/go/km/docs/documents/DSV_DFDS%..


Kursen er steget støt og roligt. Nu er flere analytikere ude og ændre deres anbefalinger, lidt ned. Værd at lægge mærke til er at kursmål løftes.
Anbefalingen går ikke på at DSV er et dårligt køb; men at man måske kan hente lidt mere andre steder. Husk dog risikoen.

Tager man et kig på det glidende gennemsnit så ligge vi tæt ved MA200. Bryder MA20 og MA50 er vi ved en milepæl, som kan få betydning for videre forløb. Det kan dog være at MA200 lige skal testes. Kommer vi overbevist igennem kan MA200 komme til at virke som støtte og det er jo ikke så ringe.
http://www.binvest.dk/aktiegrafer.htm#DSVL

DSV er ikke det værste man kan ligge i, efter min mening.

Ellers er der meget info at hente på www.stockblog.dk15/4 2010 15:21 johnsen 028221en tilføjelse:

Det skal lige nævnes at på dagschart er både MA20 og MA50 brudt igemmen MA200 og ligger ganske pænt med de små udsving man ser.

I ugecharts er MA20 brudt igemmen MA200 fornyelig og det ser ud til at MA50 kommer stille og roligt uden de store udsving. Begge med en pæn stigningsvinkel.TRÅDOVERSIGT