Click
Chat
 
Du kan vedhæfte PDF, JPG, PNG, DOC(X), XLS(X) og TXT-filer. Klik på ikonet, vælg fil og vent til upload er færdig før du indsender eller uploader endnu en fil.
60
Vedhæft Send
Historik

Vælg chat via ovenstående menu
Luk reklame

DANMARKS STØRSTE INVESTORSITE MED DEBAT, CHAT OG NYHEDER

Bavarian Nordic, regnskab + webcast


21677 collersteen 11/11 2009 10:04
Oversigt

Så er der kommet regnskab fra Bavarian Nordic.
http://hugin.info/100065/R/1354117/328182.pdf

Der vil være et conference call ved 11-tiden som kan følges via webcast på hjemmesiden: http://www.bavarian-nordic.com/investor/webcast.aspx

Jeg vil så langt som mine biotek-evner rækker livechatte derfra.


Her lidt om forventningerne som åbenbart er afhængige af hvornår man eksakt får et startsignal fra usa.

Forventninger til årets resultat
Da selskabet afventer det eksakte tidspunkt for FDA's evaluering og
endelige accept, eksisterer der for nærværende en usikkerhed om
hvornår leverancer rent praktisk kan påbegyndes, hvorfor de
regnskabsmæssige forventninger til det økonomiske resultat for 2009
for nærværende må angives som et interval der afspejler dette.

Afhængig af tidspunktet for start af leverancer, forventes
omsætningen at være i intervallet DKK 100-300 mio., baseret på
maksimal levering af 1,5 mio. doser. Forskellen på ca. DKK 200 mio.
udgøres af den forsinkede leverance af vacciner til den amerikanske
regering under RFP-3 kontrakten, en pro rata indtægtsføring af
forudbetalingen på USD 50 mio. (modtaget i 2007) som er indregnet i
balancen som forudbetaling fra kunder, samt godtgørelse af
omkostninger relateret til den første leverance.

Resultatet før skat forventes at være et underskud i intervallet DKK
275-325 mio. Forskellen på ca. DKK 50 mio. udgøres af vareforbruget
relateret til den udskudte leverance delvist reduceret af
nedskrivninger af varebeholdninger foretaget i 2008. Forudsætningen
for at kunne fastholde de øvre forventninger er, at selskabet
modtager leveringstilladelse fra de amerikanske myndigheder senest i
begyndelsen af december 2009.


Og så slutter man med et varsel om en emission?

Selskabets frie nettolikviditet ved årets udgang forventes at være i
omegnen af DKK 175 mio., da en eventuel påbegyndelse af leverancer
til den amerikanske regering sent i 2009 ikke vil have betydning for
likviditeten i indeværende år. For at opnå uafhængighed til at kunne
gennemføre selskabets kort- og langsigtede aktiviteter inden for både
biodefence og cancer, foretager selskabet konkrete sonderinger til
sikring af et optimalt finansielt grundlag.

11/11 2009 10:50 Sukkeralf 021678En emission eller lignende der lurer er vel det værste der kunne ske, så ikke underligt at kursen får smæk.

At de nu selv vil tage Prostvac i fase III er heller ikke min kop the, men det kan måske også være et salgstrick - eller et emissionstrick, hvis der hersker en større usikkerhed omkring tidspunktet for EUA godkendelsen end de lige fortæller.

Tror BN vil være i nedtrend indtil disse ting er på plads, så spørgsmålet er hvor langt den skal ned herfra ?

Mvh
Sukkeralf


11/11 2009 11:30 collersteen 021679Webcasten var desværre en and. Det skal jeg beklage.
Istedet kan vi så lige få nyheden med om at de har indgået aftale om blive 100% ejer af datterselskabet i USA.

Bavarian Nordic A/S meddelte i dag, at selskabet har indgået en betinget aftale om køb af 400.521 aktier i det amerikanske datterselskab, BN
ImmunoTherapeutics Inc. fra den administrerende direktør Reiner Laus
og 2 tidligere medarbejdere i datterselskabet, med henblik på at opnå
100% ejerskab over datterselskabet. Endvidere tilbagekøbes aktieoptioner, der er udstedt til medarbejdere i datterselskabet.
Erhvervelsen sker som led i Bavarian Nordics strategi om at styrke
cancerområdet, og giver selskabet fuld kontrol over koncernens
aktiviteter inden for dette område.

Aftalen er i sin helhed værdineutral for Bavarian Nordic, og ændrer
ikke ved selskabets tidligere udmeldte forventninger til det
økonomiske resultat for 2009.
Aftalen får ingen betydning for strategiske, driftsmæssige eller
organisatoriske forhold i BN ImmunoTherapeutics Inc.

Anders Hedegaard, administrerende direktør for Bavarian Nordic,
udtaler: "Med den positive udvikling vi oplever inden for vores
cancerforskning, er det essentielt for os at have fuld kontrol over
aktiviteterne, og ønsker derfor det fulde ejerskab over BN
ImmunoTherapeutics. Samtidig styrker det os i de igangværende
diskussioner med potentielle partnere om udlicensiering og fortsat
udvikling af PROSTVAC(TM)."

Mere her:
http://hugin.info/100065/R/1354125/328238.pdfTRÅDOVERSIGT