Click
Chat
 
Du kan vedhæfte PDF, JPG, PNG, DOC(X), XLS(X) og TXT-filer. Klik på ikonet, vælg fil og vent til upload er færdig før du indsender eller uploader endnu en fil.
60
Vedhæft Send
DANMARKS STØRSTE INVESTORSITE MED DEBAT, CHAT OG NYHEDER

Amagerbanken.... redningsaktionen igang.


22231 collersteen 19/11 2009 00:34
Oversigt

Så kom der endelig prospekt fra Amagerbanken...
De nye aktier bliver udstedt til kurs 30.

https://newsclient.omxgroup.com/cdsPublic/viewDisclosure.action?disclosureId=374207&messageId=447496

Amagerbanken udbyder den planlagte kapitaltilførsel af aktiekapital og ansvarlig lånekapital (efterstillet kapitalinskud)
Meddelelse nr. 30-2009
18. november 2009

Selskabsmeddelelse
Amagerbanken udbyder den planlagte kapitaltilførsel af aktiekapital og
ansvarlig låne-kapital (efterstillet kapitalindskud).

Aktiekapital

Bestyrelsen har besluttet at udnytte sine bemyndigelser til at udstede op til
11.091.095 stk. aktier á nom. 20 kr. med fortegningsret for bankens aktionærer
og op til 6.091.094 stk. aktier á nom. 20 kr. rettet til Karsten Ree Holding
ApS.

Udbudskursen er 30 kr. pr. aktie for udbuddet med fortegningsret for
aktionærerne og 30 kr. pr. aktie for op til 5.545.547 stk. aktier udstedt til
Karsten Ree Holding ApS. Derudover tegner Karsten Ree Holding ApS 545.547 stk.
aktier til 45 kr. per aktie.

Hver eksisterende aktie modtager 1 tegningsret, der giver ret til at tegne 1 ny
aktie.

Herudover er 5.000.000 stk. aktier, der tegnes til 45 kr. pr. aktie, allerede
besluttet udstedt til og tegnes af Karsten Ree Holding ApS.

Ansvarlig lånekapital (efterstillet kapitalindskud)

Bestyrelsen har tillige besluttet, at banken udbyder ansvarlig lånekapital
(efterstillet kapitalindskud) ved udstedelse af op til 718.428 stk.
obligationer, hvoraf op til 504.140 stk. obligationer er med fortegningsret og
op til 214.288 stk. obligationer udbydes uden fortegningsret for bankens
aktionærer.

Lånet er uopsigeligt fra kreditors side i 6 år, uopsigeligt fra Amagerbanken i
2 år, og med en årlig rente på 10,5 % p.a.

Tegningsperioden for såvel aktiekapitaludvidelsen som den ansvarlige
lånekapital er fra 25. november til 9. december 2009, begge dage inklusiv.

Banken forventer et provenu fra det samlede udbud i niveauet 1.000 - 1.250 mio.
kr. Fuldtegning af både aktiekapital og ansvarlig kapital vil medføre et
provenu i niveauet 1.410 mio.kr.

Amagerbanken forventer, at indbetalingen af den planlagte kapitaltilførsel vil
kvalifi-cere Amagerbanken til modtagelse af Bankpakke II midler. Amagerbanken
og Karsten

Ree Holding ApS har ændret det hidtidige vilkår i Karsten Ree Holding ApS'
tegningstilsagn om bankens deltagelse i Bankpakke II, således at det er bankens
bestyrelse, der beslutter, om tegningen af kapitaltilførslen og den ansvarlige
lånekapital gennemføres.

Før udbuddet har Amagerbanken modtaget tegningstilsagn for i alt 616 mio. kr.
tegning af aktier og obligationer.

Den af Finanstilsynet meddelte frist for opfyldelse af solvenskravet er
forlænget til 14. decem¬ber 2009, og således efter tegningsperiodens udløb.

Ekstraordinær generalforsamling for vedtagelse af endelige forslag om
deltagelse i Bankpakke II forventes afholdt den 2. december 2009 og indkaldes
særskilt.

I forbindelse med udbuddet har banken samtidig korrigeret sin årsrapport for
2008 og delårsrapporterne for 1. til 3. kvartal 2009. Der henvises til
selskabsmeddelelse nr. 28. af 17. november 2009. Korrektionerne ændrer ikke på
bankens allerede udmeldte resultatforventning til basisindtjening før
nedskrivninger for 2009.

Jørgen Brændstrup, Amagerbankens administrerende direktør, udtaler: ?Gennem
den nu udbudte kapitaltilførsel regner vi med, at vore aktionærer vil støtte op
om banken ved at tegne både aktier og ansvarlig lånekapital, idet begge
finansieringsformer er vigtige for banken. Herigennem vil vi skabe et robust
grundlag for bankens videre drift. Med det af banken forventede provenu på
mellem 1 og 1 ¼ mia. kr. regner vi med at deltage i Bankpakke II. Deltagelse i
Bankpakke II vil yderligere understøtte vort ønske om at virke til gavn for
gamle og nye kunder i Amagerbanken. Jeg er samtidig tilfreds med, at vi i dette
sidste forløb har kunnet afslutte og løse alle væsentlige forhold med
Finanstilsynet, således at resterende udeståender mere er af fremadrettet og
formel karakter,? siger Jørgen Brændstrup. ?Og endelig har vi sammen med
Karsten Ree Holding ApS fundet en god løsning om vilkårene for gennemførelsen
af kapitaltilførslen. Jeg ser frem til, at banken arbejder videre i de kommende
år på det grundlag, som er formuleret i prospekterne.?

Prospekt
Anmodning om eksemplarer af prospektet indeholdende detaljerede informationer
om Amagerbanken og de fuldstændige udbudsbetingelser kan rettes til:

Amagerbanken Aktieselskab
Amagerbrogade 25
2300 København S
Telefon: 32 66 62 43
E-mail: emission@amagerbanken.dk

Prospektet vil også blive fremlagt på Amagerbankens adresse og kan med visse
undtagelser hentes på Amagerbankens hjemmeside: www.amagerbanken.dk.


Med venlig hilsen

A M A G E R B A N K E N


N. E. Nielsen Jørgen Brændstrup
Bestyrelsesformand Adm. direktør19/11 2009 00:41 collersteen 022232Her er prospektet på obligationerne (det efterstillede kapital indkud)
Selv har jeg kun lige fået kigget lidt i brochuren/resuméet som kan findes nederst her:
https://newsclient.omxgroup.com/cdsPublic/viewDisclosure.action?disclosureId=374209&messageId=447499

Lidt bekymrende at læse side 7-8, hvor der står lidt om hvilke forhåndstilsagn der er kommet fra direktion, bestyrelse, m.v.
Jeg er dybt målløs over at bestyrelsen ikke bakker mere op....
Indtil videre er det kun et medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem som stiller med 20.000 kr. Det er sgu for dårligt af resten af bestyrelsen.
De har så åbenbart tilkendegivet (men ikke afgivet tilsagn) at ville tegne..... men det er stadig ikke godt nok i mine øjne. Vil de være med til at redde banken eller ej... Og de kan vel ikke være blanket af allesammen.

Alternativt bruger de måske pengene på at tegne aktier. Det må aktieprospektet vise.19/11 2009 00:45 stengård 02223318/11 23:14 af collersteen prospekter m.m. fra amagerbanken
18/11 23:14 af collersteen https://newsclient.omxgroup.com/cdsPublic/viewDisclosure.action?disclosureId=374207&messageId=447496
18/11 23:14 af collersteen kurs 30
18/11 23:16 af stengård noget af en udvanding...
18/11 23:16 af collersteen Før udbuddet har Amagerbanken modtaget tegningstilsagn for i alt 616 mio. kr. tegning af aktier og obligationer.
18/11 23:17 af collersteen men umiddelbart ser det ud til at Justits-Lene har vundet bankpakke 2 "kampen"
18/11 23:18 af stengård så mangler de "kun" 634 millioner mere...
18/11 23:18 af stengård hvilket hun også burde...
18/11 23:19 af stengård hvor stor en del af de 616 millioner er Karsten Ree ?
18/11 23:19 af collersteen 600 fra Tafkas.... så mangler de kun 34. :)
18/11 23:19 af collersteen det er vel karstens de 500....
18/11 23:20 af collersteen medmindre aktierne til kurs 45 er trukket fra... det kan jeg dog ikke tro
18/11 23:22 af stengård det må være lige deromkring - så det er beskedent det yderligere forhåndstilsagn der er givet
18/11 23:22 af collersteen spændende at se hvor mange inst. de kan få med på den ansvarlige kapital til 10,5%
18/11 23:23 af stengård det kan nemt blive en cliffhanger... de regner tilsyneladende heller ikke selv med 100% tegning
18/11 23:24 af stengård ingen konverteringsret og ingen mulighed for førtidsindfrielse... tjah....
18/11 23:27 af collersteen Endvidere er der afgivet bindende forhåndstilsagn fra visse medlemmer af Bestyrelsen, Direktionen samt en gruppe af øvrige investorer, som i
18/11 23:27 af collersteen samt en gruppe af øvrige investorer, som ikke er nærtstående til Banken, om udnyttelse af Tegningsretter til 1.021 stk.
18/11 23:28 af collersteen Nye Obligationer à nom. DK 1.000 samt yderligere tegning af op til 1.649 stk. Nye Obligationer
18/11 23:28 af collersteen det er bruttoprovenue på 2,7 mio.... .sgu ikke meget offervilje der...!
18/11 23:29 af stengård wow... øhhh ... næh...
18/11 23:29 af collersteen der er kun 1 medlem af bestyrelsen der afgivet bindende forhåndstilsagn på obligationerne.....
18/11 23:29 af stengård gad vide hvor mange der er i gruppen - måske 10 ....
18/11 23:30 af collersteen hun er medarbejdervalgt og stiller med 20k....
18/11 23:30 af collersteen det er fandme for tyndt af resten af bestyrelsen..
18/11 23:30 af stengård et er kun 3 gange det beløb der kom ind ved ProInvestors første tegning
18/11 23:30 af stengård okay - så 4 gange det beløb...
18/11 23:31 af collersteen Visse af medlemmerne af Amagerbankens Bestyrelse samt Nøglemedarbejdere har endvidere tilkendegivet, at disse helt eller delvist vil dnytte tildelte Tegningsretter til tegning af Nye Obligationer til Tegningskursen.
18/11 23:31 af stengård put your money where your board is...
18/11 23:31 af collersteen det er dog kun tilkendegivelser.......
18/11 23:32 af collersteen hvad med om bestyrelsformanden fik fingeren ud....... som førende erhvervsadvokat må han have røven fuld af penge...
18/11 23:32 af collersteen medmindre han har tabt alt på erstatningssager ;)
18/11 23:32 af stengård det er derfor han har røven fuld af penge...
18/11 23:35 af collersteen man må så håbe at det er fordi de bruger alle pengene på at tegne aktier istedet....
18/11 23:35 af collersteen men aktieprospektet er jeg ikke kommet til endnu
18/11 23:36 af stengård jeg dropper det nærmere studium - jeg skal alligevel ikke have nogle
18/11 23:37 af collersteen jeg er altid frisk på et studium.......udenfor den akademiske verden19/11 2009 00:46 collersteen 022234Og her er aktieprospektet så. Der må jeg så indrømme at lidt af min galde fra obligationsindlægget falmer. Der er noget mere "put your money where your mouth is" over det, hvilket man ser på side 7-8 igen i resuméet.
Det er naturligvis også vigtigere for banken at få aktiekapital fremfor lånekapital....

Det er tegnignsbeløb først... efterfulgt af det tilsvarende antal aktier.

N.E. Nielsen (formand) 1.000.000 33.333
Villy Rasmussen (næstformand) 300.000 10.000
Henrik Håkonsson 5.000.000 166.667
Kent Madsen* 10.000.000 333.333
Jesper Reinhardt* 20.000.000 666.667
John Skafte (Medarbejdervalgt) 50.000 1.667
Anne Toxværd (Medarbejdervalgt) 30.000 1.000
I alt 36.380.000 1.212.667
* Omfatter også tilsagn om tegning af Nye Aktier via selskaber.
Tegningstilsagn Antal aktier
D irektion (DK ) a DK 20
Jørgen Brændstrup (Adm. direktør) 2.500.000 83.333
Allan Ottsen (Bankdirektør) 500.000 16.666
I alt 3.000.000 99.999


https://newsclient.omxgroup.com/cdsPublic/viewDisclosure.action?disclosureId=374208&messageId=44749819/11 2009 00:53 stengård 022235det ser straks meget mere "vi-står-sgu-sammen-agtigt" ud... Jesper Reinhardt og Kent Madsen står for 30.000.000 - og det er jo også en sjat penge ud af 36 mio - en del kan være via selskaber ifølge papirerne - men alligevel...19/11 2009 13:08 stengård 022261Så er Finanstilsynet ude med kritik af Amagerbankens regnskab - og opfordrer folk til at være omhyggelige i forbindelse med emissionen... nærmere end undsigelse er det nok svært at forestille sig... Jeg hørte det lige på P1 - men har ikke kunnet finde det på skrift (så hvad kritikken går mere præcist på ved jeg ikke)19/11 2009 15:35 collersteen 022281Mon det er noget med udgangspunkt i denne artikel fra erhvervstabloiden Business.dk?
http://www.business.dk/article/20091119/finans/91119011/

Umiddelbart blev jeg ved første gennemlæsning mere forvirret end klogere... om det så er mig eller Berlingskes skyld skal jeg ikke kunne sige.
Umiddelbart lyder det ret suspekt at der i værste fald kun er en buffer på 30mio?
Jeg tror vi må gå til hestens egen mund (prospektet) og se hvad det egentlig handler om. Nåh, det må blive senere idag eller imorgen.

Aktien klarer sig iøvrigt rigtig flot idag... Kurs 68 as we speak. 15% op.TRÅDOVERSIGT