Click
Chat
 
Du kan vedhæfte PDF, JPG, PNG, DOC(X), XLS(X) og TXT-filer. Klik på ikonet, vælg fil og vent til upload er færdig før du indsender eller uploader endnu en fil.
60
Vedhæft Send
Historik

Vælg chat via ovenstående menu
Luk reklame

DANMARKS STØRSTE INVESTORSITE MED DEBAT, CHAT OG NYHEDER

Topsil fyrer op under kedlerne.


27077 collersteen 11/3 2010 17:54
Oversigt

Idag kom Topsil så med lidt nyt vedr. fremtiden og med en lille ekstragave i form af en opjustering for 2009. Meddelelsen skal nok lige læses en gang mere i ro og mag, men det virker som et selskab der er ved at få styr på tingene og komme ind i varmen blandt profferne.

Hvis man er lidt grov og forudsætter at planerne lykkes, så er det vel et selskab der på et par år er gået fra kriseramt FirstNorth-style virskomhed til en flot small-/midcap-aktie med styr på tingene og prof. investorer i folden...... Time will tell om den sidste del af rejsen vil lykkes.

Dagens meddelelse, hvor der også varsles om en emission i niveauet 75-100 mio kr :
http://www.proinvestor.com/news/466101/Topsil-etabler..

Emissionen kan måske lægge en dæmper på kursen, da der alt andet lige skal prof. investorer med for at hive et sådan beløb i land. Og de vil jo næppe være interesseret i at køre kursen alt for meget op inden.

Endelig skal man også lige huske på at aktien allerede har klaret sig ganske fornemt her på det sidste. Med dagens stigning er den vist meget tæt på en fordobling siden kort før jul.

Men spændende ser det ud.

Her er den seneste inverstorpræsentation jeg har set:
http://topsil.cms123.com/files/pdf/Invest_feb-10.pdf


11/3 2010 18:10 Hegu 027078Tak for dit tip om denne spændende "turnaround". Jeg fik heldigvis købt i god tid, selv om jeg blev "mobbet" af Gobe, fordi han mente at aktien var overkøbt.

Jeg har løbende lagt flere og flere aktier i depotet i takt med, at jeg har set, at LD har råkøbt af aktien.

Med venlig hilsen

Hegu11/3 2010 22:16 Kim 027082Go' at ha' i porten, bare synd at et fattiglem som mig kun har en ubetydelig klat at topserne
kim14/3 2010 10:10 Match 327161Jeg tror, at de færreste investorer er klar over, hvor stort et potentiale der er i Topsil i de kommende 4-5 år. Jeg har klippet lidt fra deres fondsbørsmeddelelse i torsdags, og jeg har valgt et par citater fra pressemeddelelsen, som efter min mening er centrale for at forstå det vækstscenarie som Topsil står foran, og som vil betyde en væsentlig stigning i aktiekursen i den kommende tid.

"Topsil kan endvidere offentliggøre indgåelse af fem nye langsigtede kundekontrakter med koncernens største kunder inden for FZ silicium. Tre af kontrakterne er med kunder som ikke tidligere har haft langsigtede aftaler, mens de to øvrige er fornyelser af eksisterende aftaler.

De fem nye kontrakter, som omfatter leverancer af stigende FZ volumener frem til og med 2015, udgør ligeledes en vigtig strategisk milepæl for Topsil. Sammen med en eksisterende og uændret kundeafta-le, der løber til 2012, dækker Topsils langsigtede kundeaftaler levering af FZ produkter i indtil seks år og udgør ca. 40% af koncernens budgetterede nettoomsætning i 2010 ? eller mere end tre gange så store kontraktbeløb, som under de hidtidige aftaler.
Det er Topsils forventning, at de fastlagte mængder specificeret i aftalerne i betydeligt omfang vil blive suppleret af yderligere salg til de seks kunder."

Og ligeså vigtigt:

"Den positive markedsudvikling, der kendetegnede 2009 inden for Topsil Gruppens hovedmarkeder og -applikationer, forventes at fortsætte i 2010. Topsils ordrebeholdning på FZ produkter til levering i 2010 er historisk høj og bekræfter, at specielt efterspørgslen efter de eksternt bestrålede FZ-NTD produkter er stærkt stigende. Inden for CZ forventes 2010, til trods for en stabilisering i det underliggende mar-ked og en opadgående tendens i ordrebogen, fortsat at blive udfordrende.
Indgåelsen af nye råvarekontrakter med større volumener og nye kundekontrakter fra og med 1. januar 2010 medfører en væsentligt styrkelse af samarbejdet med koncernens største kunder og giver mulig-hed for en mere stabil pris- og indtjeningsudvikling i de kommende år. Med udsigt til betydelige vækstmuligheder i årene fremover har Topsil ønsket at udnytte denne mulighed til at knytte eksiste-rende og nye kunder tættere til koncernen ved at tilbyde særligt kontraktkunder mere fordelagtige pris- og leveringsbetingelser i 2010, end omkostningsniveauet i tidligere år gav mulighed for.
Væksten i nettoomsætning i 2010 vil derfor være mere moderat end tidligere år og forventes at udgøre 5-10%, svarende til en nettoomsætning i størrelsesordenen 440-460 mio. kr. Lavere indkøbspriser og løbende optimeringstiltag vil dog medføre at koncernen som helhed forventes at realisere et resultat af primær drift før afskrivninger og nedskrivninger på goodwil (EBITDA) i niveauet 100-110 mio. kr., sva-rende til en fastholdelse af EBITDA-marginalen i niveauet 23%. Cemat Silicon S.A., inklusive Cemat70 S.A., forventes i 2010 at levere et positivt EBITDA-bidrag."

Formentlig løfter Topsils ledelse lidt af sløret for den forventede omsætning i årene 2011 og frem til 2016, når de offentliggør årsregnskabet for 2010.
Hvilke virksomheder på den danske fondsbørs kan fortælle deres aktionærer, hvad de tjener hvert år i de kommende 6 år ? Og altså indtjening, der er kontraktafsatte i 2010 !

Ledelsen har tidligere sigtet mod en omsætning på 1 mia. i 2012. Det kunne de godt tænkes at nå op på med den nye fabrik. De forventer en EBITDA på ca. 20% af omsætningen. Det er heller ikke urealistisk, idet de jo har dokumenteret med 2009 regnskabet, at ca 25% af omsætningen er EBITDA. Det er saftsuseme flot.

Jeg anbefaler køb af Topsil på det nuværende kursniveau.

Jeg har selv mange aktier i Topsil, og har løbende købt flere. Og de bliver naturligvis ikke solgt på baggrund af torsdagens stigning.14/3 2010 10:48 Nippon1976 027162Er der nogen af jer den kender denne: Nordic Semiconductor???11/3 2010 18:11 collersteen 127079Næste store begivenhed for aktien må være regnskabet d. 25.marts, hvor man også vil uddybe fremtidsplanerne.

"Topsil vil i forbindelse med offentliggørelsen af årsrapporten for 2009 redegøre yderligere for den forventede markedsudvikling og om selskabets vækstmålsætninger, strategi og økonomiske forventninger for perioden indtil 2012."

Endelig skal det lige understreges, at emissionen stadig kun er på "planlægningsstadiet" og i fald den kommer, vil det blive i 2010 på et eller andet tidspunkt.

"Samlet set forventes Topsil i de kommende tre år at gennemføre investeringer i
produktion, optimering, udvikling m.m. i størrelsesorden 250-300 mio. kr.,
hvoraf ca. 2/3 er relateret til Greenfield-projektet. Foruden anvendelse af
koncernens pengestrømme, planlægger bestyrelsen at sikre finansiering af
investeringsprogrammet ved gennemførelse af en aktieemission i 2010 med et
forventet provenu på 75-100 mio. kr., samt i en vis udstrækning via øget
låneoptagelse."20/4 2010 23:15 collersteen 128368Så kom der allerede prospektmeddelelse fra Topsil - det var noget hurtigere end jeg umiddelbart havde ventet. Det er en garanteret emission med fortegninsret til kurs 0,90 med nettoprovenue på ca. 87 mio kr.
Dvs. så bliver der mere arbejde til sitets T-rex (stinker) med tegningsretterne. Det kan godt blive en interessant aktie på sigt, men potentialet her på kort sigt bliver det spændede at se hvad man ender med at kunne få t-retter til.

Der skal 4 eksisterende aktier til at tegne en ny aktie.

http://www.proinvestor.com/news/477937/Topsil-Semicon..

Som man kan se af garantikonsortiet er der et par af de helt store institutionelle investorer på banen - det er egentlig ret interessant for en aktie som Topsil der jo i mange år har levet et liv på skyggesiden og vel nærmest på et tidspunkt var en pennyaktie med hype og bashing som daglige indslag på div. debatsider....

Der er den 20. april 2010 indgået garantiaftale og tegningstilsagn om tegning
på visse betingelser af op til 100% af de nye aktier, der ikke måtte være
tegnet ved udløbet af tegningsperioden. Small Cap Danmark A/S, Realdania, Chr.
Augustinus Fabrikker Aktieselskab og Fondsmæglerselskabet LD Invest A/S har
afgivet tegningstilsagn om tegning af i alt 55.555.556 stk. nye aktier
(svarende til 53,5% af de nye aktier) (?Tegningstilsagnet?), og Amagerbanken
har stillet tegningsgaranti på 48.334.595 stk. nye aktier (svarende til 46,5%
af de nye aktier) (?Garantiaftalen?)20/4 2010 23:17 collersteen 028369Så kom der allerede prospektmeddelelse fra Topsil - det var noget hurtigere end jeg umiddelbart havde ventet. Det er en garanteret emission med fortegninsret til kurs 0,90 med nettoprovenue på ca. 87 mio kr.
Dvs. så bliver der mere arbejde til sitets T-rex (stinker) med tegningsretterne. Det kan godt blive en interessant aktie på sigt, men potentialet her på kort sigt bliver det spændede at se hvad man ender med at kunne få t-retter til.

Der skal 4 eksisterende aktier til at tegne en ny aktie.

http://www.proinvestor.com/news/477937/Topsil-Semicon..

Som man kan se af garantikonsortiet er der et par af de helt store institutionelle investorer på banen - det er egentlig ret interessant for en aktie som Topsil der jo i mange år har levet et liv på skyggesiden og vel nærmest på et tidspunkt var en pennyaktie med hype og bashing som daglige indslag på div. debatsider....

Der er den 20. april 2010 indgået garantiaftale og tegningstilsagn om tegning
på visse betingelser af op til 100% af de nye aktier, der ikke måtte være
tegnet ved udløbet af tegningsperioden. Small Cap Danmark A/S, Realdania, Chr.
Augustinus Fabrikker Aktieselskab og Fondsmæglerselskabet LD Invest A/S har
afgivet tegningstilsagn om tegning af i alt 55.555.556 stk. nye aktier
(svarende til 53,5% af de nye aktier) (?Tegningstilsagnet?), og Amagerbanken
har stillet tegningsgaranti på 48.334.595 stk. nye aktier (svarende til 46,5%
af de nye aktier) (?Garantiaftalen?)27/4 2010 17:56 collersteen 028601Der har været investorpræsentation hos Topsil idag - hvis nogle var med må de meget gerne lige smide et par kommentarer og indtryk.

Her er præsentationen der blev brugt - så kan vi ikke-deltagere jo så muntre os lidt med den, mens aktierne og t-retterne løber fra os

http://topsil.cms123.com/files/pdf/Invest_apr-10.pdf

Jeg kopierer lige tidsplanen ind fra side 22, da den altid er rar lige at have ved hånden:

? Handel med Tegningsretter: 23. april -7. maj
? Tegningsperioden: 28. april ?12. maj
? Offentliggørelse af emissionsresultatet: 19. maj
? Provenu til rådighed: 20. maj
? Officiel handel og notering: 21. maj
10TRÅDOVERSIGT