Click
Chat
 
Du kan vedhæfte PDF, JPG, PNG, DOC(X), XLS(X) og TXT-filer. Klik på ikonet, vælg fil og vent til upload er færdig før du indsender eller uploader endnu en fil.
60
Vedhæft Send
DANMARKS STØRSTE INVESTORSITE MED DEBAT, CHAT OG NYHEDER

PCI Biotech melder positivt ud


27230 Hegu 16/3 2010 09:19
Oversigt
16/3 2010 11:28 Hegu 227235Ikke den store volumen, men stigningen oven på dagens meddelelse fejler ikke noget:


Tilbage Pressemeddelelser
PCIB: Vellykket fullføring av tredje dosegruppe i Amphinex-studien. Fortsatt god toleranse og kraftig effekt på kreftsvulster er

08:03Oslo, 16.mars 2010 - PCI Biotech melder i dag at selskapet har fullført
behandlingen av tredje dosegruppe i fase I/II studien i kreftpasienter med
sin patenterte fotosensitiser Amphinex i kombinasjon med cellegiften
bleomycin. Svært god klinisk respons er observert også på det tredje
dosenivået, da alle behandlede kreftsvulster som kunne evalueres forsvant i
løpet av få uker. En pasient døde imidlertid av underliggende sykdom før
fullstendig klinisk respons kunne oppnås. Ingen alvorlige produktrelaterte
bivirkninger er rapportert.
Elleve pasienter har til nå blitt behandlet med fotokjemisk internalisering (PCI) med Amphinex. Pasienter med osteosarkom (1) og plateepitelkarsinom (7) i hode-/halsregionen og adenokarsinom (3) fra bryst har blitt behandlet, og effektiviteten av PCI-behandlingen synes å være lik på tvers av de forskjellige krefttyper. PCI-teknologien kan derfor potensielt bli brukt for lokal behandling av en rekke forskjellige krefttyper. Tre alvorlige bivirkninger er rapportert i studien, men er av investigator betraktet ikke å være produktrelatert.

Utprøverne på University College Hospital (UCH) i London rapporterer at PCI-behandlingen ser ut til å ha en høy spesifisitet for kreftceller. Svulster med svært varierende dybde har blitt behandlet, og det ser ut til at det hovedsakelig er kreftcellene som blir drept og at det friske vevet under svulsten i det alt vesentlige ikke blir berørt. I tillegg er en pasient med en svulst under huden blitt behandlet ved belysning utenfra uten at dette førte til sårdannelse i huden.

Resultatene fra behandlingen fortsetter å være imponerende. Selv om studien primært er rettet mot å undersøke sikkerheten til Amphinex, er det friske vevets toleranse for behandlingen en observasjon som kan være svært verdifull i klinisk praksis. , sier Colin Hopper, hovedutprøver for studien på UCH i London.

Når Amphinex aktiveres med lys økes det lokale opptaket av en rekke legemidler, som f.eks. bleomycin, gjennom en prosess kalt endosomal frigjøring. Hovedmålet med studien er å finne den høyeste tolererte dosen av Amphinex i kombinasjon med bleomycin. Sekundære mål inkluderer effekten på kreftsvulster ved behandlingen, samt farmakokinetikk knyttet til Amphinex. Foreløpige analyser av farmakokinetiske data indikerer at Amphinex har en halveringstid i blodet på 18 dager. Amphinex synes også å være i huden i en lengre periode, men er tilnærmet ikke målbar 3 måneder etter injeksjon. Fraværet av produktrelaterte bivirkninger i studien indikerer at den langsomme kinetikken ikke medfører noen spesielle sikkerhetsbekymringer.

Pasientene på fjerde dosenivå vil bli behandlet med Amphinex så snart som mulig og studien er forventet å være avsluttet innen 2010.

Om PCI Biotech:
PCI Biotech er et norsk bioteknologiselskap som utvikler en ny lysdirigert metode for levering av legemidler i kroppen, basert på selskapets patenterte teknologi fotokjemisk internalisering (PCI). Teknologien, som ble utviklet på Radiumhospitalet, medfører at man først injiserer Amphinex og deretter injiserer et terapeutisk legemiddel. Når de syke cellene blir belyst vil cellenes endosomer bli ødelagt og dermed frigjøre legemiddelet i cellene.

PCI teknologien kan forsterke leveransen av alle molekyler som tas opp i cellene gjennom endosystose. Dette inkluderer de fleste makromolekyler, antistoffer, nanopartikler og noen tradisjonelle legemidler.

PCI Biotechs strategi går ut på å skape verdier gjennom å forbedre effekten av eksisterende legemidler mot kreft, samt ved å bidra til å realisere det store potensialet i nye terapiformer som genterapi. I PCI Biotechs første kliniske studie kobles Amphinex med cellegiften bleomycin. Andre studier er planlagt for leveranse av andre legemidler i relevante indikasjoner.

Se www.pcibiotech.com for mer informasjon.

Kontakt informasjon:
PCI Biotech Holding ASA, Strandveien 55, N-1366 Lysaker v/
Per Walday, adm.direktør (pw@pcibiotech.no), Mobil: +47 917 93 429
Bernt-Olav Røttingsnes, finansdirektør (bor@pcibiotech.no), Mobil: +47 913 47 021


Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12
HUG#139422616/3 2010 14:00 Hegu 227249Teknologien virker logisk og kursudviklingen mere end pragtfuld.

Med venlig hilsen

Hegu16/3 2010 16:07 Hegu 227261


16/3 2010 16:11 Hegu 227263


16/3 2010 18:41 Hegu 227269Slut i 60 efter en stigning på 90 %. Desværre stod Nordnet for det meste køb og en del af Nordeas handel var undertegnedes. Jeg er derfor i tvivl om hvorvidt stigningen er særlig holdbar, især på baggrund af den sidste hidsige stigning i februar, pga forsideartiklen i VG, som hurtigt blev vendt til kursfald. Jeg har derfor solgt en pæn sjat og sidder nu tilbage med lutter gratis aktier.

Med venlig hilsen

Hegu16/3 2010 19:42 Hegu 227282Såfremt stigningen skulle vise sig at være langtidsholdbar, så er det en god idé, at kigge på Photocure, som ejer 20 % af virksomheden. Denne aktie er ikke steget i dag på baggrund af meddelelsen fra PCIB.
18/3 2010 02:25 Mixd 127327Hej Hegu med flere!

Jeps - det er altid rart, når man nævner en aktie for forumet, at den performer vel. Det, at man gør opmærkom på et børsnoteret selskab, er jo at hype den (også selvom man nævner en masse forbehold), og så får man da en lidt god mavefornemmelse, nå den præsterer en flot stigning.

Bliv hængene piger og drenge - dette her kan ende i himlen10/4 2010 22:12 myling 128087fandt denne information på hegnar som er refereret fra
Finansavisen lørdag..

I en analyse verdsettes selakapet til en aksjekurs på 44kr ,ved en sansynlighet på 20%,på at dette virker..på hode hals..det er denne pcib vil kjøre helt inn til godkjenning,og trenger da mellom 60-100mill..
lykkes de ja da er det jackpott!!!!.
Videre så sier de at på blærekreft kan det være aktuelt å ta inn en partner allerede i studien,altså når som helst..
Det planlegges også å kjøre flere tester på andre krefttyper..
Som analytiker hans peter bøhn i fondsfinans sier....Ser en skattekiste..
og det ser jeg også...
stykket avsluttes med at,det burde være en enkel jobb for pcib å reise penger...
Forrige lørdag skrev også The Times om pcib
mvh myling
har selv købt 2000 stk de første til kurs 30 og de sidste til kurs 40 ser meget lovende ud men og risky11/4 2010 15:19 myling 128092her et link til artikel i The Times som er nævnt ovenfor.

http://www.timesonline.co.uk/tol/life_and_style/health/article7086223.ece

mvh myling22/4 2010 10:52 Hegu 12842021/04-2010 14:55:00: (PCIB.OAX) Selskapsoppdatering
Oslo, 21.april 2010 - Det vises til oppdateringen fra selskapet 6.april 2010.
PCI Biotech har nå blitt informert av University College Hospital (UCH) i London
at sykehuset nå har fått på plass det nye personalet som er nødvendig for
gjennomføring av den pågående fase I/II studien av Amphinex®. UCH er dermed
klare til å starte inklusjonen av pasienter på det fjerde dosenivået fra neste
uke.23/4 2010 17:07 Hegu 12847423/04-2010 08:08:00: (PCIB.OAX) Garantert fortrinnsrettsemisjon på 90 millioner kroner i PCI Biotech Holding ASA
Styret i PCI Biotech Holding ASA ("PCI Biotech") foreslår å styrke selskapets
egenkapital med NOK 90 millioner gjennom en emisjon på 2.250.000 aksjer, med
fortrinnsrett for eksisterende aksjonærer. Fortrinnsrettsemisjonen er garantert
fulltegnet. Tegningskursen i fortrinnsrettsemisjonen er NOK 40 per aksje.

Formålet med fortrinnsrettsemisjonen er å styrke egenkapitalen slik at selskapet
kan gjennomføre de planlagte kliniske utviklingsstudiene innen utvalgte
kreftindikasjoner.

Fortrinnsrettsemisjonen forutsetter godkjenning i en ekstraordinær
generalforsamling. Selskapet vil innkalle til den ekstraordinære
generalforsamlingen så snart som praktisk mulig, og den forventes å bli avholdt
18. mai 2010.

Hovedpunkter i transaksjonen:
Den foreslåtte kapitalutvidelsen vil gjennomføres som en fortrinnsrettsemisjon
for eksisterende aksjonærer i PCI Biotech, per dato for den ekstraordinære
generalforsamlingen, som lovlig kan delta i kapitalforhøyelsen. Aksjene vil
handles eksklusiv tegningsretter fra og med dagen etter avholdt ekstraordinær
generalforsamling.

Det vil bli utstedt 0,4154 tegningsretter per eksisterende aksje i PCI Biotech.
Antall tegningsretter som utstedes til den enkelte aksjeeier vil rundes ned til
nærmeste hele tegningsrett. En tegningsrett gir rett til å tegne en ny aksje.
Tegningsrettene vil være fritt omsettelige og vil søkes notert på Oslo Axess i
tegningsperioden. Tegningsretter som ikke er benyttet i løpet av
tegningsperioden vil bortfalle og være verdiløse ved tegningsperiodens utløp.
Overtegning er tillatt, og det vil være anledning til å tegne aksjer uten bruk
av tegningsretter.

Under forutsetning av at Finanstilsynet godkjenner prospektet for
fortrinnsrettsemisjonen, forventes tegningsperioden å være fra og med 26. mai
2010 til og med 9. juni 2010. Fortrinnsrettsemisjonen er planlagt avsluttet
innen slutten av juni 2010.

Tegningskursen for de nye aksjene i fortrinnsrettsemisjonen vil være NOK 40 per
ny PCI Biotech aksje, som er ca. 16,7% under sluttkurs den 22. april 2010.

Den foreslåtte kapitalutvidelsen er garantert fulltegnet av et
garantikonsortium, hvor samtlige garantister er blant selskapets største
aksjonærer. Deltakerne i garantikonsortiet skal tegne aksjer som ikke er tegnet
av andre ved tegningsperiodens utløp. Garantiprovisjonen er 1,5% av garantert
beløp.

Garantikonsortiet er etablert av DnB NOR Markets og Fondsfinans, som vil være
tilretteleggere av fortrinnsrettsemisjonen.

PCI Biotech vil utarbeide et prospekt for fortrinnsrettsemisjonen som skal
godkjennes av Finanstilsynet, og som vil gi nærmere opplysninger om emisjonen og
selskapet.

Etter gjennomføringen av emisjonen vil selskapets aksjekapital være NOK
22.999.170 fordelt på 7.666.390 aksjer hver med pålydende NOK 3. En aksje gir
rett til en stemme på generalforsamlingen.27/4 2010 08:19 Hegu 128575Oslo (TDN Finans): PCI Biotech fikk et resultat før skatt på -5,5 millionerkroner i første kvartal 2010, mot et resultat på -4,4 millioner kroner i samme periode året før.

Det opplyses i en melding fra selskapet tirsdag.

Selskapet hadde driftsinntekter på 1,4 millioner kroner i perioden (1,7), mens driftsresultatet ble -5,7 millioner kroner (-5,2).

PCI Biotech vil fortsatt ha hovedfokus på den pågående studien ved University College Hospital, og planlegger start av flere kliniske studier innen utgangen av 2011.28/4 2010 18:11 myling 328670Godt informativt interview på hegnar med direktør Per Walday, PCI Biotech
http://webtv.hegnar.no/?id=3569&cat=6&page=028/4 2010 23:44 tgaard 428682Jeg har fulgt selskabet i en længere periode og må tilstå at produktet virker utrolig interessant. Potentialet er betydeligt og kan virkelig udfordre nutidig loko-regional terapi (kirurgi+ strålebehandling) inden for flere indikationer. Men der er lang vej igen.
mvh Tgaard31/5 2010 08:52 myling 129762Her en god artikel om selskabet i Norsk Farmaceutisk Tidsskrift.
http://www.farmatid.no/id/3792
Aktien er faldet noget tilbage på det seneste. vi er også midt i en emmision som i øvrigt er garanteret fra de største investorer.
ja jeg har en stor tiltro til PCIB og følger dem til de er i mål eller fejler
god dag
Myling10/6 2010 12:08 myling 130133emission afsluttet i går med succes,50% overtegnet, det er da god tillid der vises.

http://www.hegnar.no/bors/article430921.ece

mvh Myling13/6 2010 15:35 Hegu 230214Nedenstående link giver en rigtigt godt signalement af biotekselskabet og dets fantastiske teknologi

http://www.farmatid.no/id/3792.0

Med venlig hilsen

Hegu13/6 2010 16:11 csinvest 130216Tak for tippet, Hegu. Jeg holder øje med den og leder efter et godt entry. Den springer en del op og ned.13/6 2010 16:20 Hegu 130217CS-invest.....dette er nok en case som kræver lidt tålmodighed, men hvis teknologien holder vand, så venter der gigantiske kursstigninger forude.

Myling....sorry, jeg overså desværre, at du tidligere har postet linket.

Med venlig hilsen

Hegu16/6 2010 07:58 Hegu 030350


21/6 2010 15:19 Hegu 330591PCIB ventes at fremlægge resultater af prekliniske studier ved behandling af blærekræft inden udgang af dette kvartal. Jeg har positioneret mig for med gode resultater vil aktiekursen nemt kunne dobles.

http://www.ad-hoc-news.de/amphinex-igangsatt-prekliniske-fors%C3%83-k-for-bruk-av--/de/Nachrichten/20763834

Amphinex® - Igangsatt prekliniske forsøk for bruk av PCI I behandling av blærekreft
03.12.09 ' 07:49 Uhr
Blærekreft er et svært interessant sykdomsområde for bruk av PCI teknologien. Ser man på de totale behandlingskostnadene, er blærekreft den femte dyreste krefttypen og har den høyeste livstidskostnad pr pasient, først og fremst på grunn av svært stor grad av tilbakefall. De legemidlene som brukes i dag har begrenset effekt på tilbakefall og progresjon, og det er et stort udekket medisinsk behov. Blæren er lett tilgjengelig for de tre komponentene i PCI teknologien; selskapets fotosensibiliserende produkt Amphinex®, lys og cellegift. Når Amphinex® aktiveres med lys økes det cellulære opptaket av en del legemidler gjennom endosomal frigjøring. Flere av cellegiftene som i dag benyttes i behandling av blærekreft er i cellekulturer vist å bli forsterket gjennom PCI, og i de prekliniske forsøkene vil man teste forskjellige cellegifter, de fleste allerede godkjente for behandling av blærekreft.

PCI Biotech har igangsatt prekliniske forsøk for bruk av Photochemical Internalisation (PCI) i behandling av blærekreft. De prekliniske forsøkene vil bli avsluttet i løpet av første halvår 2010, og en fase I/II studie (første i menneske) er forventet å starte i løpet av 2010.
Blærekreft er et svært interessant sykdomsområde for bruk av PCI teknologien. Ser man på de totale behandlingskostnadene, er blærekreft den femte dyreste krefttypen og har den høyeste livstidskostnad pr pasient, først og fremst på grunn av svært stor grad av tilbakefall. De legemidlene som brukes i dag har begrenset effekt på tilbakefall og progresjon, og det er et stort udekket medisinsk behov. Blæren er lett tilgjengelig for de tre komponentene i PCI teknologien; selskapets fotosensibiliserende produkt Amphinex®, lys og cellegift. Når Amphinex® aktiveres med lys økes det cellulære opptaket av en del legemidler gjennom endosomal frigjøring. Flere av cellegiftene som i dag benyttes i behandling av blærekreft er i cellekulturer vist å bli forsterket gjennom PCI, og i de prekliniske forsøkene vil man teste forskjellige cellegifter, de fleste allerede godkjente for behandling av blærekreft.

Forsøkene vil bli gjennomført på Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) i Trondheim og på Radboud University Nijmegen, Nederland. Forskningsgruppen i Nijmegen ledes av professor Fred Witjes og er en av Europas ledende urologiklinikker, og PCI Biotech er svært tilfreds med at de har vist interesse for PCI teknologien. De prekliniske forsøkene er forventet å bli avsluttet i løpet av første halvår 2010 og PCI Biotech har som mål å starte en fase I/II studie i pasienter i løpet av 2010.

Med venlig hilsen

Hegu24/6 2010 20:23 Mixd 030684Hegu - ved du hvad man har estimeret af tidshorisont angående hvornår resultaterne fra dose4-forsøget skal være klar til melding?

v.h.TRÅDOVERSIGT