Click
Chat
 
Du kan vedhæfte PDF, JPG, PNG, DOC(X), XLS(X) og TXT-filer. Klik på ikonet, vælg fil og vent til upload er færdig før du indsender eller uploader endnu en fil.
60
Vedhæft Send
DANMARKS STØRSTE INVESTORSITE MED DEBAT, CHAT OG NYHEDER

Opskalering, registrering, godkendelse og salg


27907 fillandkill 6/4 2010 14:48
Oversigt

Jeg har i dag skrevet lidt frem og tilbage med CT.
For at høre hvordan markedet ser ud, når den homogene test er klar til lancering.

Spørgsmål:
Vi har snakket lidt om hvor stort markedet er for The NGAL test, ved lanceringen i 2011.
Hvad jeg lige kan regne ud, så dækker de allerede godkendte patenter ca. 15% af det globale marked,
Der følger selvfølgelig nogle godkendelser også, men hvis man kun tænker på HVOR den homogene test må sælges, mht. patent rettigheder,
Er markedet for den homogene test så større end de antagede 15% af det globale marked??

Jeg synes at have hørt at der ikke alle steder behøves et beskyttende patent, for at sælge testen i sig selv.
---------------------------------------------------------------------------
SVAR
Hej Jesper

I de dele af verden, hvor vi endnu ikke har patent, kan vi godt sælge testen (når den er klar) ? det behøver vi ikke patentrettigheder for. Vi skal blot sikre os at der ikke er andre patentrettigheder på området, der kan hindre vores salg. Det er der p.t. ikke.

Markedet for den homogene test er således hele verden. Patentet kan dog blive afgørende for, hvor stor markedsandel vi opnår ? med patentet kan vi opnå licensindtægter og/eller holde konkurrenterne ude.

Registrering/godkendelse af testen er nødvendig før salg, men det har ikke noget med patentsituationen at gøre.

-------------------------------------------------------------------------
Hej Christina Tønnesen

Og mange tak for svar.

ISO certificeringen blev jo godkendt for nylig, og dermed at produktgodkendelsen lettere, men er der nogen steder hvor testen allerede er godkendt/registreret?
Jeg tænker på, at det er skidt hvis den homogene test er klar til salg i 2011, men uden mulighed for salg.

PS( jeg har læst årsrapporten 2 gange)?

Med venlig hilsen

Jesper

-------------------------------------------------------------------------------
SVAR:
Vi påbegynder registrering af den homogene test i løbet af året. Det er rent praktisk ikke muligt at søge godkendelse før testen er færdig ? man skal jo vide hvad det er, man registrerer. Vi er i gang med at opskalere til storproduktion og når dette er opnået kan registreringsprocessen begynde.

Med venlig hilsen / Best regards
Christina Tønnesen
Investor Relations
E-mail ct@bioporto.com
---------------------------------------------------------------------------------
Spørgsmål:

Hej Christina Tønnesen

Og tak for svar, nu lover jeg at det er sidste gang jeg skriver i dag.
Efter opskalering, ved man så hvor lang tid registreringsprocessen ca. vil tage, hvad regner i med?
Jeg kan regne ud at der vil være ca. 6 måneder at gøre godt med.
--------------------------------------------------------------------------------
SVAR:

Det er meget forskelligt hvor lang tid det tager at registrere i de forskellige markeder. I kvartalsrapporten for Q2 har vi på side 5 sat en tidslinje op for hvordan forløbet kan komme til at se ud (bemærk at denne tidslinje er fra da vi forventede lancering første halvår 2011, det hele har derfor rykket sig lidt i positiv retning). Lancering i start 2011 bliver ikke på alle markeder, nogle vil komme senere pga den længere registreringsproces.

Link Q2: http://www.antibodyshop.dk/content/download/1547/40593/version/1/file/meddelelse+21+2009.pdf

Europa CE.mærkning forventet inden for 2 mdr.

USA FDA 510k godkendelse forventet inden for 3 mdr.

Japan MHLW godkendelse forventet inden for 15 mdr

Med venlig hilsen / Best regards
Christina Tønnesen
Investor Relations
E-mail ct@bioporto.com
-------------------------------------------------------------------------------

Spørgsmål: Kan den homogene test sælges i USA efter registreringen hos FDA, uanset patentsituation?
-------------------------------------------------------------------------------
SVAR:

Som jeg skrev i den første mail kan testen sælges, når den er registreret/godkendt uden at patentsagen spiller ind. Patentrettigheder og registrering skal slet ikke blandes sammen.


Med venlig hilsen / Best regards
Christina Tønnesen
Investor Relations
E-mail ct@bioporto.com

------

Konklusionen må være at der snart må være lagt i kakkelovnen.
Salg af den homogene test i Europa og USA kan forventes Q1/Q2 2011.
6/4 2010 16:29 fillandkill 327911Af hvad jeg så kan udlede, så betyder det jo at Abbott højst sandsynligt vil meddele indenfor 3 måneder, at deres salg i USA er startet.
Abbott har jo som bekendt søgt FDA approval fornyligt, og hvis de som BioPorto forventer, får godkendelse indenfor 3 måneder, så vil vi sikkert snart høre at deres salg er startet i USA.

Der hvor den så bliver lidt ulden, er når USPTO får sig taget sammen, og færdigbehandlet BioPortos patentansøgning, sker det til BioPortos favør, ser jeg en trible damage til BioPorto, såfremt Abbott starter salget, uden licensaftaler.

Men det er vel for sig også svært for Abbott at lave licensaftaler med BioPorto, da de ikke endnu ved om de får patentet, omvendt, fortæller CT jo netop at de inden de starter salg, skal undersøge om der findes verserende patentsager, hvortil hun skriver at der pt ingenting findes for deres vedkommende.6/4 2010 17:19 troldmanden 127912Spørgsmålet er så om Abbott bevist vil presse BioPorto ved at lancere uden en licensaftale. For sker det så lægges kursen nok meget ned hvilket vil gøre det noget mere udfordrende at skaffe den ekstra kapital de skal have indenfor de næste 6 mdr.6/4 2010 20:17 fillandkill 327922Det har du ret i Troldmand, men der er et stort MEN, hvis du ser på side 5 i Q2, og læser teksten, så kan man næsten udlede at første proces i en registrerings godkendelse er aftale indgåelse med et diagnostisk selskab, og derpå at hvert af de forskellige diagnosesystemer uafhængigt af hinanden, skal have godkendelse.
Dvs. som jeg umiddelbart forstår den, så skal ekspv. Siemens, Roche og Beckman have 3 forskellige godkendelser, da der er tale om 3 forskellige analysesystemer.

Det betyder så igen, omvendt, at når opskaleringen til storproduktion af den homogene test, som er igang nu, er færdig, kan man forvente den første aftale om levering af den homogene test, da det er første etape der skal overstås, førend der er grundlag for en leveringsaftale/samarbejdsaftale.

Hvis så, som BioPorto skriver i Q4, at de har fået så mange henvendelser som de påstår, må det være tidspunktet hvor vi kan høre nyt på det punkt, og det er snart.. -så kan det være at Abbott ikke betyder alverden.
Jeg har skrevet til CT efter jeg tænkte ovenstående, om det er sådan det forholder sig, skal jeg fortælle imorgen, når vi fortæller videre på den gode historie:)...

Men hvis det er tilfældet, så kan jeg lidt bedre forstå hvorfor vi endnu ikke har hørt om partner på den homogene test, der er vel ikke nogen der vil indgå aftaler førend de ved med sikkerhed at systemet er holdbart, og at der kan leveres.

det må være første skridt i en dialog om samarbejde, - sidder og leder efter en tidslinie hvor man kan se hvornår BioPorto forventede at have overstået opskaleringen, men kan ikke lige umiddelbart finde den.

6/4 2010 20:45 csinvest 027924I første
halvår af 2010 skal testen gennem overførselsprocessen
fra udvikling til produktion, hvor storskala produktion
testes I løbet af sommeren vil der blive produceret
valideringsbatcher af alle reagenserne og herefter kan
afprøvning og tilpasning til de forskellige klinisk kemiske
apparater påbegyndes og validerings- og registreringsarbejdet
opstartes
taget herfra :
http://www.antibodyshop.dk/mixed_news/01_annual_report_20096/4 2010 20:48 csinvest 027925Og jeg tror endda at der er kommet mere fart i processen siden da for dengang mente man lanceringen af testen ville finde sted i 2011 og den er vist flyttet frem til 2010 siden, ikke ?6/4 2010 20:59 fillandkill 127927ikke helt korrekt, til at starte med skrives der første halvår 2011, og det er rykket til primo 2011.
bemærk at CT idag skriver vedr. tidslinien hun refererer til, at den imellemtiden er rykket lidt til det positive.

Det jeg hæfter mig ved er hvornår opskaleringen er færdig. det må være snart..6/4 2010 21:10 csinvest 127928Taget fra meddelse 01 2010 :

2010 bliver året, hvor vi viser alverden vort rette format
? The NGAL Test. Den nye rutinediagnostiske markør
til måling af akut nyreskade, udviklet til anvendelse på
de testsystemer, der i forvejen er opstillet og anvendes
på hospitaler verden over. Ved salg af denne test og
indgåelse af licensaftaler til anvendelse af BioPortos
NGAL rettigheder til samarbejdspartneres udvikling
af NGAL analysen i andre formater forventer vi i 2010
eller primo 2011 at kunne indfri både egne mål og
vores aktionærers forventninger om at træde ind på det
rutinediagnostiske marked.

Osse fra samme:

Den vigtigste opgave i året 2010 bliver færdigudvikling
og markedsføring af The NGAL Test.
7/4 2010 06:22 csinvest 227938Fra AU nr 8 2010 :

BioPorto har oplyst, at selskabet i slutningen af
dette år er parate til at sælge egenproducerede homogene
tests, og derfor vil de store grossister snart
få travlt med at indgå licensaftaler med BioPorto om
de heterogene tests for at kunne få et kommercielt
forspring.7/4 2010 16:03 fillandkill 1027958Her er lige lidt yderligere korrespondance:

Spørgsmål:
Hej Christina Tønnesen

Sommetider skal en dum investor have det ind med syv tommer søm.. ?
Jf. tidslinien i Q2,- allerførst står der at første skridt er en indgåelse af aftale med et diagnotisk selskab, betyder det så at der ingen registrering kan ske, førend en sådan aftale er indgået?

Jeg læser teksten således at det efter opskaleringen, er et samarbejde mellem BioPorto, og den enkelte leverandør at få godkendt registreringen.

Det betyder så at der ingen endelig aftale kan indgås, førend opskaleringen er færdig, og hver enkelt leverandør skal have sin egen godkendelse, er det korrekt?

Med venlig hilsen

Jesper
------------------
SVAR:
Hej Jesper

Tidslinjen skal ikke tages så bogstaveligt, det er et bud på hvordan processen kan se ud. Den angivne tid for registrering er gennemsnitstider, og hvad det i praksis bliver, kan vi faktisk ikke vide før registreringen er gennemført.

Som nævnt er registrering ret forskellig på de forskellige markeder. Det er endnu for tidligt at sige hvad det ender med, men registrering kan ske enten af leverandøren, af os selv eller i et samarbejde. Krav og proces i det enkelte marked spiller også ind.

Der er ikke noget til hinder for at indgå en aftale før opskaleringen er færdig.

Med venlig hilsen / Best regards
Christina Tønnesen
Investor Relations
E-mail ct@bioporto.com

----------------
Spørgsmål:
Hej Christina Tønnesen

Vi hørte jo for nylig at Abbott har søgt om FDA godkendelse http://www.prnewswire.com/news-releases/abbott-submits-test-to-aid-in-identifying-patients-at-risk-of-developing-kidney-injury-89593837.html

Og du fortæller at intet forhindrer BioPorto i at sælge den homogene test på det amerikanske marked, såfremt produktet er godkendt. (mht. verserende patentsager)
Vil der så være noget der forhindrer Abbott i at sælge deres test på det amerikanske marked, såfremt de opnår FDA godkendelse om ca. 3 måneder?

Jeg tænker på hvordan Abbott bør forholde sig til BioPorto´s patentansøgning hos USPTO?

Man har jo hørt før at Abbott har betalt trible damage, for patentbrud før, men hvordan skal de forholde sig til en endnu ikke færdigbehandlet patentsag?

Synes at have læst mig til, at hvis BioPorto får et amerikansk patent, at så betales trible damage, af alle solgte test fra Abbotts side.

Med venlig hilsen

Jesper
-------------
SVAR:

At patentet ikke er færdigbehandlet og udstedt betyder at vi ikke kan skride ind og nedlægge fogedforbud/stoppe et salg. Det betyder, at fx Abbott vil kunne sælge en test mens vi venter på færdigbehandlingen. Når patentet er udstedt vil vi til gengæld kunne møde krænkeren af patentet med et erstatningskrav og dette krav vil være gældende tilbage til tidspunktet for patentansøgningens offentliggørelse. Da patentansøgningen for længst er offentliggjort vil det i praksis betyde alle solgte tests. Det er her vi ser en tendens til triple damage betalinger.

Med venlig hilsen / Best regards
Christina Tønnesen
Investor Relations
E-mail ct@bioporto.com
7/4 2010 18:35 Doctor 027976Det ser spændende ud. Er der nogen, der har et bud på, hvornår USPTO kunne finde på at komme med en afgørelse? Og hvor stor er sandsynligheden for, at den falder til Bioportos fordel?

MVH Doctor.7/4 2010 18:56 Kim 627978Hej Fillandkill

Jeg tager sgu hatten af for det som arbejde du lægger i at forsøge at komme til bunds i alt dette som vi meget længe har ønsket en afgørelse på.

Du er kanon go' til at stille spørgsmål, og deraf få nogle gode og forståelige svar fra Christina ( som jo næsten altid er venlig til et godt svar )

Jeg har i dag anmodet om adgangskort til GF, og håber at det lader sig gøre at møde op og møde nogle af jer andre BioP-tosser d. 20 april

mvh Kim7/4 2010 20:34 fillandkill 627981Hej Kim

Blev sgu nødt til at give dig en grøn pil for det indlæg:)

mht. Doctors indlæg, Såvidt jeg er orienteret, så skal BioPorto give markedet besked i det øjeblik USPTO påbegynder behandlingen af patentsagen i USA, seneste melding jeg har fra CT er at patentansøgningen endnu ikke er under behandling.
Tiltrods for at den har lagt i arkiverne i 4-5 år indtil videre.

Der er flere der mener at USPTO vil agere efter EPO´s afgørelse, -vi har snakket en del om hvordan vi tror udfaldet bliver i denne tråd http://www.proinvestor.com/boards/23015/Praecedens-for-paraply-patenter

der er dog et rigtig godt argument for at USPTO vil tildele BioPorto patentet for USA, - Det Europæiske patentkontor opererer efter reglen, at den der indsender patentansøgningen først, som regel får tildelt patentet, -hvor USPTO har en regel om at den der først har gjort opfindelsen, får tildelt patentet.

I linker ovenfor kan du se referencerne til de påstande.

MEN, hvis så BioPorto har fået tildelt patentet for EU, så kunne det tyde på at de har indsendt patentansøgningen først,
var der andre der havde gjort opfindelsen før BioPorto, så havde de ganske sikkert indsendt patentansøgning først også, -og ud fra det, formoder jeg at BioPortos amerikanske patentansøgning bliver godkendt, da jeg formoder at de så er først med opfindelsen. (Den har jeg iøvrigt også fået konfirmeret hos CT tidligere)

MEN, vi vil se at Abbott kommer til at sælge NGAL testen i USA om ca. 3 måneder, (omkring Juli / August) -da de i øjeblikket er ved at få deres heterogene test FDA godkendt.

Såfremt den bliver godkendt, er der intet til hinder for at de kan starte salget af deres NGAL test i USA, da USPTO sikkert ikke inden da har godkendt noget patent.

Det er både godt og skidt, men den heterogene test er stadig kun ca. 20-25% af markedet, og BioPorto vil være klar med den homogene test til salg i USA omkring Q1/Q2 2011.
men det er scenariet, Abbott vil sælge den første NGAL test, men ikke den sidste...

MVH

Fill12/4 2010 10:34 csinvest 928105Jeg fandt lidt ubesvarede spørgsmål fra diverse debatindlæg og formulerede et par spørgsmål som jeg sendte til Bioporto. Jeg fik ikke helt det ønskede resultat men her er kommunikationen :

This is a copy of the enquiry that was sent to BioPorto Diagnostics with your e-mail address. Hej Bioporto og Christina. Jeres udsendelse af investor-nyhedsbrevet i januar var en stor hjælp for investorerne til at forstå selve casen om homogene og heterogene test og de forskellige spillere og platforme i markedet for tests. I forbindelse med en investordebat om Bioporto er der dukket en række spørgsmål op og nu sender jeg dem til jer i håbet om en besvarelse. Det er specielt oplysninger om godkendelser og licensaftaler og *den hemmelige partner* som der tales meget og er en stor del usikkerhed om : 1. Der er nu gået seks måneder siden meddelsen om at I fik patentet og der har ingen markant udvikling været mht. aftaler om licenser. Kan vi forvente at evt nyhedsbrev vil kaste lidt lys over udviklingen her ? Jeg kan sige at der er, blandt investorerne i vores gruppe, er bred undren over at der ikke kommer nogle aftaler i hus. 2. Hvilken tidshorisont har markedet på at få oplyst navnet på samarbejdspartneren ? Hvor længe har partneren behov for at være *hemmelig* ? 3. Hvordan med patentet i USA. Er der en udvikling ? 4. Hvad er tidsrammen for en FDA-godkendelse ? Vil den være på plads inden den planlagte lancering af homogene tests ? Og hvornår er lancering af test berammet : slut 2010 eller start 2011 ? 5. Vil I være istand til at håndhæve patentet overfor f.eks Abbott som er lige på trapperne med deres lancering ? 6. Her er et længere indlæg i debatten : *Har du overvejet at BioPorto har penge til at nå break-even medio/ultimo 2011, og de derfor ikke er interesseret i en heterogen aftale, med ekspv. 8% royalty betaling? Tænk over, at hvis BioPorto indgik en heterogen aftale nu, så ville markedsandelen være fordelt sådan at Elisa testen står for 3-5% indtil lancering af homogene test, og heterogen (konkurrent) som kun betaler 8% vil have en markedsandel på 95-97% på et forspring på salget på omkring 1 år. Hvis BioPorto undgår en heterogen licensaftale, og istedet sælger Elisa, indtil de kan lancere den homogene test, så skal de ikke ud og konkurrere, med en markedsandel fra licenstageren, -de homogene test er langt billigere at producere, og de er de eneste der har en homogen test på markedet. jeg tror at grunden til at vi ikke ser en heterogen aftale, er fordi BioPorto ikke er interesseret; de vil få en markant større indtjening på at holde markedsandelen i favør til den homogene test. * Er dette en grund til vi ikke ser licensaftaler ? Vi ved at I arbejder hårdt og har mange opgaver der skal løses før successen er i hus. Jeg håber at I kan kaste lys over i det mindste nogle af de mange usikkerheder og spørgsmål vi investorer har til jer på nuværende tidspunkt. Med venlig hilsen mig

Og svarene :

Hej Csinvest

Det glæder mig at nyhedsbrevet var en hjælp.

De spørgsmål, du stiller, er af strategisk karakter og helt overordnet må jeg jo sige at hvad vi melder ud til vores investorer melder vi automatisk også ud til andre interessenter i markedet, herunder forhandlingspartnere, konkurrenter mv.

1. Vi kommer næppe til at lave et nyhedsbrev om licensaftaler, da vi løbende berør emnet i vores kvartals- og årsrapporter. Du nævner at der ikke har været nogen markant udvikling ? jeg tror ikke du skal forvente at der kommer drypvis nyt, snarere at der kommer en melding omkring aftaleindgåelse, når den/de er på plads.

2. Det kan jeg ikke sætte en dato på. Jeg kan forstå at det er blevet meget afgørende for visse investorer at få et navn på ? tilbage står dog at udviklingen er udført og at samarbejdspartneren overgår til at blive leverandør ligesom vi har (unavngivne) leverandører på andre områder.

3. Vi rapporterer i kvartals- og årsrapporterne på udviklingen i patentsager, herunder også US patentet

4. Tidsrammen for en FDA godkendelse ligger ikke helt fast. Det kommer dels an på hvilken type godkendelse, man søger (jeg er bestemt ikke ekspert, men der er forskel på at søge helt fra scratch eller på om man kan finde en sammenlignelig test/metode allerede på markedet, som man søger sin godkendelse ?i forlængelse af?) dels på hvordan processen forløber. Såfremt FDA mener at have alle relevante data er processen selvfølgelig hurtigere end hvis de en eller flere gange må bede en virksomhed om at supplere med yderligere data. I et meget optimistisk scenarie kan det tage fra 3 mdr. Jeg kan hverken sige hvornår vi opstarter søgeprocessen, hvor lang tid den vil tage eller hvornår den ventes færdig.

Som vi skriver i årsrapporten forventer vi lancering i start 2011.

5. Mht håndhævelse af patent vil jeg henvise til hvad vi skriver i årsrapporten og af strategiske hensyn (som indledt) ikke kommentere yderligere.

6. Her vil jeg henvise til at vi i årsrapporten skriver at vi forventer at opnå licensindtægter i 2010.

Med venlig hilsen / Best regards
Christina Tønnesen
Investor Relations
E-mail ct@bioporto.com

Jeg ved ikke om nogen kan vride bare en smule oplysninger ud af dette men det fylder da ventetiden lidt ud12/4 2010 16:03 TDAE 428116Jeg hæfter mig specielt ved CTs svar på spørgsmål 6:

"Her vil jeg henvise til at vi i årsrapporten skriver at vi forventer at opnå licensindtægter i 2010."

Det umiddelbare indtryk er endnu en omgang "lige på trapperne". Nogle (læs: mange) af de mest garvede BioPorto-aktionærer vil nok mindes tidligere tiders lignende udsagn om snarlige licensindtægter. I 2008 ventede BioPorto (med 75% sandsynlighed) at ville modtage millioner i licensindtægter samme år. I H1 2009 var denne forventning blevet til tocifrede millionindtægter fra Bioportos NGAL-rettigheder. Sidst på efteråret 2009 (Q3?) taltes om "eventuelle licensindtægter".

Man må formode, at de tidligere uopfyldte forventningsudmeldinger har gjort BioPorto mere forsigtig mht. fremtidige forventninger. I det lys er forventningerne i årsrapporten (for 2009) om at opnå licensindtægter i 2010 et stærkt signal.
CTs henvisning til forventningerne i årsrapporten bekræfter/fastholder kun dette stærke signal.

At CT ikke forholder sig til substansen af csinvests spørgsmål 6, er en helt anden historie.

/TDAE12/4 2010 17:50 Kim 328120Hmmmm, jeg bryder mig dæl'me ikke om ordet " forventer " i aktiesammenhæng, det har sgu én gang kostet mig xx-antal K, men til gengæld tror jeg mere på denne case nu end jeg gjorde for snart 1½ år siden da jeg købte mine første BioP'er.

VI VIL SE RESULTATER........

Kim12/4 2010 19:17 TDAE 428124Kim, din ærgrelsen efter et (eller flere) tab er let at forstå. Guderne skal vide...
Krisen har gjort mig en del klogere - på den dyre måde. (Pt. er jeg nede med 17% i forhold til primo april 2007, hvor jeg begyndte at investere i aktier. I marts 2009 var jeg nede med ca. 71%!!!)

Det er derfor jeg prøver at vurdere hvor realistiske BioPortos forventninger er, set i lyset af den dårlige historik på eksekvering af forventninger.
Virksomheder, institutioner mv. udtaler sig om deres forventninger til fremtiden. Aktionærerne, markedet mv. forventer disse forventninger - vi/de ligefrem hungrer efter dem.
Der hvor det går galt, er når der ikke leveres forventninger (usikkerhed) eller der ikke kan leves op til forventningerne (skuffelse).
Min tese er at BioPorto har lært af den dårlige historik, hvorfor den sidste forventningsudmelding er den mest troværdige!

Jeg har selv valgt at supplere op i BioPorto i dag. Derudover har jeg afsat midler til at købe flere BioPorto aktier, hvis kursen skulle falde til uimodståelige niveauer (emission?).

Når det er sagt, er der selvfølgelig altid en usikkerhed. Eller rettere, der er usikkerheder alle vegne... og enhver der har fulgt med i de udmeldte forventninger hos GES og de efterfølgende (elendige) eksekveringer, vil med rette kunne påpege min teses skrøbelighed. Men BioPorto er ikke GES - slet ikke!
På trods af en allestedsnærværende usikkerhed, mener jeg, at den i BioPortos tilfælde er langt mindre end den har været. Vi har bare glemt det lidt igen - det føles, som om vi er på vej tilbage i rillen "lige om hjørnet", som vi kender så godt. Men ifølge min tese er vi ude af rillen!

/TDAE12/4 2010 20:36 moimoi 428125
Først og fremmest et plus for indsatsen, om end udbyttet måske er lidt tyndt - Jeg hæfter mig dog ved CT's svar på et område

"1. Vi kommer næppe til at lave et nyhedsbrev om licensaftaler, da vi løbende berør emnet i vores kvartals- og årsrapporter. Du nævner at der ikke har været nogen markant udvikling ? jeg tror ikke du skal forvente at der kommer drypvis nyt, snarere at der kommer en melding omkring aftaleindgåelse, når den/de er på plads."

I nederste linje skriver hun "når" - Den korrekte formulering burde vel være når/hvis den/de er på plads. Jeg tænker, at de er ved at være tæt på med licensaftaler :−)

Alternativt ligger jeg alt for meget i det - og hun er blot optimistisk på selskabets vegne :−)

Men bed i hvert fald mærke i det som det første, da jeg læste dit glimrende indlæg.

Mvh12/4 2010 22:23 Valueguy 428130Jeg bed mærke i det samme, moimoi. Men jeg tror også man er nødt til at tolke det primært som optimisime og så måske lægge nogle få procents chance i retning af ren selvtillid i forhold til den reelle udvikling i forhandlingerne.

Jeg er i øvrigt enig med TDAE i at Bioporto og GES slet ikke kan sammenlignes. Bioporto virker, i hvert fald på mig, som en organisation af skarpe mennesker. De tiltag de foretager virker instinktivt rigtige. Og de udtalelser der ryger ud fra firmaet både fra CT og TO er altid velovervejede. Hvorimod kommunikation fra GES altid har været klodset, og alt der har kunne gået galt er gået galt - gad vide hvad det næste bliver. Bioportos behandling af detaljer virker rigtig, mens GES klumper rundt i det. Børsmeddelelser fra GES har jeg personligt altid fået efter markedet har fået dem, not so for Bioportos vedkommende. I Bioporto har insiderne købt for betydelige midler, det gjorde de ikke i GES da kursen skred (ud over de latterlige 2x30.000 som nærmest bør betragtes som forsøg til vildledelse, i betragtning af de absurd høje lønninger). Går det ikke Bioportos vej så er det min overbevisning i dag (indtil andet er bevist), at det vil være på trods af ledelsen, ikke på grund af den. De to virksomheder kan slet ikke sammenlignes ud fra et aktionærsynspunkt.12/4 2010 22:29 fillandkill 128131Sad faktisk og overvejede at skrive noget nær det samme, mht. til udmeldingerne fra CT, selvom hun indimellem er en smule kontant, så har jeg endnu ikke observeret at hun har fumlet rundt, for at fange sig selv på eet ben.12/4 2010 22:38 moimoi 128134
Jeg tror og håber på, at vi går mod bedre tider som Bioporto aktionærer :−)

Synes at det trækker op til en aftale med en eller flere. Ligeledes må det efterhånden være slået fast med 7-tommer søm, at Bioportos cut-off værdi ikke kan omgås gennem fastsættelse af en lavere cut-off værdi.

Jeg holder i hvert fald mine aktier - og vil tidligst overveje at sælge dem efter den 1. april 2011 :−)
14/4 2010 16:49 fillandkill 1028199lidt fra CT:

Hej Christina Tønnesen

Har tænkt lidt nærmere over vores sidste korrespondance.
Og med udgangspunkt deri, -Er der så helt utopi at forestille sig at FDA vil kræve dokumentation for hvornår man mener at kunne påvise AKI?
Idet man jo netop prøver at få godkendt diagnostisk udstyr, til netop at påvise AKI.
Der findes jo flere forskellige niveauer for forskellige indikationer.
Det er blot en tanke, og jeg ved ikke meget om registreringsansøgninger, dog ved jeg at FDA plejer at være særdeles grundige, når de indsamler dokumentation.

Og med tanke på alle de studier jeg har set, og eksempelvis den ganske gode forklaring på falske positive i BioPorto´s Q4, så mener jeg absolut at det er en tanke man skal have i baghovedet.
Og det var måske også i BioPorto´s interesse at vide om det kunne være tilfældet. ( Om cut off niveauet kunne være et krav fra FDA)

Nå, men vel ingen grund til at tærske videre på den?

Jeg har undret mig lidt over distributørlisten, i Q3 oplyser i om et samarbejde med Alpco, hvori består forskellen på Alpco, og de øvrige distributører?

Og siden Q3 er der, af hvad jeg kan se, startet samarbejde med Bülhman i 3 Europæiske lande, og BioMedica i 3 Europæiske lande, der er kommet en distributør til fra Filipinerne og der er sket noget også i Kina.
Hvad er grunden til at det ikke bliver nævnt, blot med en lille notits på hjemmesiden, når der startes et nyt samarbejde?

Med venlig hilsen

Jesper
-------
Hej Jesper

Mit kendskab til FDA er også lidt begrænset, da vi endnu ikke har gjort os nogen erfaringer med at søge godkendelse hos dem. Jeg vil dog give dig ret i at deres vurdering af en NGAL test må forventes at indeholde stillingtagen til testens anvendelse, altså en beskrivelse af hvornår den kan angive nyreskade såfremt ansøger ønsker at få den godkendt til netop dette formål.

ALPCO er som udgangspunkt en distributør på linje med de øvrige, dog har de eksklusivret til salg af vores dyre-NGAL kits i USA og Canada, og som nævnt i årsrapporten forventer vi at det vil være med til at øge salget for denne produktgruppe væsentligt.

Vi foretager løbende tilføjelser og udskiftninger i vores distributørnet. Nyhederne fremgår af vores website, som du er inde på, og vi har som regel lavet en opsamling af disse nyheder i kvartalsrapporter og nyhedsbreve. Det er ?business as usual? og ikke noget vi vil sende fondsbørsmeddelelser om.

Med venlig hilsen / Best regards
Christina Tønnesen
Investor Relations
E-mail ct@bioporto.com

-----------------------------------

Grunden til at ovenstående interesserer mig, er at jeg finder det logisk at FDA vil bede om CutOff niveauet, eller, de vil vide hvordan Abbott vil stille diagnosen AKI, - omvendt, hvis NGAL indholdet i blod/urin, kun er på højde med en nyligt overstået transplantation, eller blodforgiftning, så vil ansøgningen sikkert ikke blive godkendt, hvis de ønsker at stille diagnosen AKI. hvad er dine tanker om den sag?

jeg ville jo gerne fange Abbott på eet ben, og få dem til at sige cutoff niveauet højt. FORDI, hvis det skulle være et krav fra FDA, så hører vi om en aftale fra Abbott inden 3 måneder i Europa, hvis ellers vi tror på 250NG/ML.
Fordi jeg siger 3 måneder, så er det fordi CT estimerede at det tog 3 måneder for FDA at behandle en registreringsansøgning.

Og, Abbott og Biosite har begge CE mærket, så salget kunne reelt starte imorgen, det kan snart komme til at gå stærkt.
---------

Een ting jeg lige vil ridse op igen, og en ting som skal siges mange gange de næste 3 måneder..

Når/hvis Abbott får godkendelse for deres heterogene NGAL test hos FDA, så skal vi forvente at vi hører om at salget fra Abbott er startet i USA, og der er ikke megen tvivl om at Abbott vil sælge den første NGAL test i USA.

Vi skal så bare huske at når BioPorto får deres homogene test færdigudviklet og FDA registreret, så er der intet der forhindrer dem i at sælge i USA også. og vi skal huske på at BioPorto har ansøgt om Patent i USA også.

Tilsidst skal vi også huske på at Abbott vil sælge en heterogen test i USA, og BioPorto vil være på markedet med en homogen test, der er en fanden til forskel.19/4 2010 16:28 fillandkill 128325Kan se at BioPorto har tilføjet Shanti Medical Device Pvt. Ltd.
som distributør i Bangladesh, Nepal og Indien.26/4 2010 16:02 fillandkill 1328557Lidt yderligere korrespondance fra CT:

Spørgsmål:
BioPorto estimerer at der årligt vil være brug for ca. 160-200millioner tests, - i hvilket år forventes de tal at komme til at passe? Er der nogle estimater for hvor mange tests man forventer solgt i de første 12 måneder, efter lanceringen?

Svar:
- Behovet for de ca. 175 mio. test årligt er baseret på aktuelle tal. Det interessante er naturligvis hvornår markedet er fuldt penetreret og hertil hvordan markedsandelene fordeler sig mellem de forskellige aktører og formater. Det er svært at forudsige hvor hurtigt det kommer til at gå, for det afhænger selvfølgelig også af hvor mange vi er om at løfte opgaven at få udbredt NGAL. Det er klart at fx. Abbotts marketingindsats får væsentlig betydning og at vi er interesserede i at indgå flere leveringsaftaler for at opnå en push-effekt. Det er dog endnu for tidligt at sætte tal på vores forventninger.

Spørgsmål:
Hvordan er produktionsprisen for de homogene test, vs. de heterogene tests, er der lille eller stor forskel?
Jeg tænker på konkurrenceevne på det amerikanske marked, hvor det ser ud til at der bliver lidt slåskamp.
I min optik bør de heterogene test være væsentligt dyrere end den homogene test.

Svar:
- Der kan meget vel være en forskel i produktionspris og den homogene test vil i denne sammenhæng have en konkurrencedygtig pris. I tilfældet med NGAL er det en væsentlig faktor at der foreligger IP rettigheder, der beskytter testen - langt de fleste sammenlignelige markører er ikke patentbeskyttede og priskonkurrencen er derfor hård. I tilfældet NGAL er der "lidt mere at give af".

Spørgsmål:
Kan du fortælle hvad det er der har rykket lanceringstidspunktet fra medio, til primo 2011? Du skrev i en tidligere email, at casen havde rykket sig lidt i positiv retning.

Svar:
- Vi meldte ud om forventet lancering da vi havde fået det første gennembrud i udviklingen tilbage i august 2009. Vi har på det tidspunkt været lidt konservative i udmeldingen, men nu hvor vi er længere i forløbet kan vi med større sikkerhed fastslå lanceringstidspunktet. Der har med andre ord været en udviklings-buffer i den første udmelding, som vi ikke fik brug for.

Spørgsmål:
Som jeg kan forstå, så skal antistofferne til NGAL testen produceres på grusbakken. Er der en grund til det, eller er det helt lige meget hvor de produceres? Kan man efter lancering komme i en situation, hvor man ikke kan følge med mht. produktion af tests? Når BioPorto er i gang med opskalering til storproduktion, hvordan skal det så forståes, og hvilke mængder snakker vi om? Tænker på om det er decideret lager, der bliver opbygget nu.

Svar:
- Det er en del af aftalen med vores samarbejdspartner at vi producerer antistoffer og kalibratormateriale, der skal benyttes i testen. Vores produktion er allerede oppe på væsentlige mængder og vi forventer ikke at vi her på Grusbakken bliver en flaskehals.

Spørgsmål:
Jeg har egentligt i lang tid haft en ide om at BioPorto ikke var interesseret i at indgå en licensaftale på den heterogene test, af hensyn til Markedsandele og fortjeneste. Men, der er vel egentligt helt forskellige krav til hvor de 2 forskellige tests vil blive anvendt. Det mener jeg måske ville være en god ide at have en smule fokus på, da jeg tror mange aktionærer blander det sammen. Den homogene test er selvfølgelig på sygehuse og central laboratorier, hvor der udføres rutinediagnostik.
Og der har den heterogene test jo aldrig en chance. Men den heterogene test udkonkurrerer vel også den homogene på flere områder, -jeg tænker på små lægehuse, traumecentre (natur katastrofer) Ulande, og hvor der ellers er langt til fuldautomatiske analysesystemer. Mener du ikke at det er 2 helt forskellige tests, med hver deres anvendelsesområde?

Svar:
- Ja, jeg er helt med på at formater er lidt af en udfordring og vi prøver at informere så godt vi kan. Jeg tror i den forbindelse godt det kan svare sig at læse nyhedsbrevet om formater én gang til... Først: jeg tror du tænker på point-of-care tests, som udføres på små maskiner tæt på patienten (fx. på stuen). Apparaterne kan kun tage én test ad gangen og er nok 10-15 min. om at komme med et analysesvar. Vi forventer at POC nok skal få en del af markedet, selvom de fuldautomatiske analysen forventes at få langt den største del. Den heterogene test er langt henad vejen sammenlignelig med den homogene: begge tests foregår i centrallaboratoriet på store maskiner. Forskellen er at den heterogene kun kan anvendes på den maskine, den er udviklet til (Fx. Abbott på deres egen Architect), så hospitalet skal altså enten have denne maskine allerede eller investere i den, for at benytte den heterogene test. Den homogene kan køres på flere maskiner og der er derfor stor sandsynlighed for at det enkelte hospital har en maskine stående, testen passer til. De hospitaler, som har fx. Architectmaskinen og andre maskiner vil i teorien skulle vælge testleverandør ud fra andre kriterier, fx. pris. Steder uden fuldautomatiske systemer kan enten benytte et POC apparat eller de kan bruge vores ELISA kits, som vi forventer får et nichemarked (sammenlignet med den homogene). Endelig, taler vi krig og naturkatastrofer vil et helt fjerde format være relevant - en type nyreskade ja/nej test, der kan tages på stedet uden apparat. Det er stadig early days, men det er på tale. Helt overordnet (og som uddybende kommentar vedr. markedspenetration) forventer vi at NGAL testen først vil blive udbredt via de fuldautomatiske systemer, hvor også den væsentligste marketingindsats ligger, og henad vejen vil det skabe grobund for salg af ELISA kits andre steder i verden.

Spørgsmål:
Sidder i øvrigt og læser på en korral analyse, hvor de skriver at patent ansøgninger på NGAL testen, er indleveret i USA, Canada, Australien, Japan, Kina, Indien, Israel, Sydkorea og Hong Kong, - og endvidere skriver de at de forventer disse patentsager afgjort i 2010, - er der nogen af disse patentsager der er under behandling i øjeblikket?

Svar:
- Jeg synes måske det er lidt friskt at Korral forventer vores patentsager afgjort i 2010, nær så optimistisk kan jeg ikke tillade mig at være. Der er steder hvor patentet er under behandling, andre hvor det stadig afventer. Vi gør løbende status i vores kvartalsrapporter.

Spørgsmål:
Jeg faldte over nedenstående reference fra Frank Harder, kan du fortælle mig hvor gammel den er, og om der fortsat er et samarbejde med Xplico? Første gang jeg stødte på den, var omkring årsskiftet.
"BioPorto has benefited from Xplico?s valuation tool during licensing negotiations with potential partners. The Xplico valuation tool has been helpful in visualizing the rather complex market situation and has added valuable analysis data to the process. Xplico has shown good market knowledge and given fast and valid support. Frank Harder, CFO, BioPorto".
http://www.xplico.com/testimonials.aspx

Svar:
- Xplico har udarbejdet en værdiansættelsesmodel som vi har benyttet internt. Det skal ses som et værktøj vi har benyttet i vores interne beregninger af NGALs værdi.
26/4 2010 16:07 Hegu 128558Godt gået Filland og tak for sidst. Det var en god oplevelse at møde dig og andre fra PI ved generalforsamlingen.

Med venlig hilsen

Hegu26/4 2010 18:34 Zulu 128564Tak fill - det er dejligt at du gider at gøre en indsats for os "biopper" :−)26/4 2010 21:51 Mixd 228568Der må da være en reel mulighed for at Bioporto overhaler jer indenom, måske ved at den første aftale bliver en APCPCI- aftale.
Det ku da være lækkert om Elli Lilly stod for denne manøvre - også selv om de måske skal en tur ud i "rabatten" for at klare det - hæ hæ!!27/4 2010 06:25 Kim 228569Hej Fill... Jeg må sgu tage hatten af for det flotte stykke arbejde du lægger for dagen ( og os andre investorer )

Jeg synes du er kanon god til at stille dine spørgsmål, og CT er meget venlig og præcis i sine svar til dig

Og jeg siger også tak for sidst, hyggelig og informativ dag

Kim27/4 2010 07:00 Kim 128570I dagens morgensøgningen kom dette vedr. Abbotts Architect-Ngal frem som det nyeste.

http://www.newsrx.com/health-articles/1895786.html
27/4 2010 15:47 ragroo8 528591I referencen(Grenier et al.) til Kims artikel lægger jeg mærke til to ting :
- Abbotts ARCHITECT NGAL assay tager ca. 25 min.
- Derudover bruger de BioPortos kommercielle ELISA-kit til at sammenligne de to tests korrelation!
Her opnås en Spearman's Rank CC på 0,99!

Så udover at artiklen konkluderer at Abbotts test er præcis, konkluderes det indirekte, at der kan opnås en sammenlignelig præcision med BioPortos ELISA-kit.27/4 2010 18:43 fillandkill 128599Hej Ragroo8

I hvor dælen finder du de oplysninger?
umiddelbart kan jeg ikke finde nogen referencer.

Og hvorfor skulle Abbott anvende BioPortos ELISA kit til sammenligning?27/4 2010 19:28 baras001 228603


27/4 2010 19:33 Kim 028604Hej ragroo8

Hvis du kan læse disse ting som du oplyser, er du så ikke venlig for alles skyld at logge på og tage en kopi og paste her så andre har en mulighed for at læse samme tekst

mvh Kim27/4 2010 19:37 baras001 228605Jeg søgte lidt på ham Frank Grenier der ser ud til at være driver på artiklen (referencen). Jeg ved ikke om han kan anses for at være uafhængig af Abbott, da han har en @abbott.com mail addresse og ser ud til at være linket godt og grundigt til abbott i andre sammenhænge......sååååå det !!! eeen kan have en tanke !!27/4 2010 20:19 JBirk 028612


27/4 2010 21:18 JBirk 128616Synes lidt research tyder på at det er en evaluering af denne lidt ældre artikel der henvises til:

http://cjasn.asnjournals.org/cgi/reprint/3/3/66527/4 2010 22:11 fillandkill 028620Det tror jeg du har helt ret i, har læst det hele igennem, og kan intet huske af det:)
men jeg stødte da på alle Ragroo8´s iagttagelser.27/4 2010 22:05 TDAE 028619Een kan faktisk have meget mere end een tanke!27/4 2010 22:03 TDAE 028618Hej ragroo8!

En Spearman's Rank CC på 0,99 er ganske interessant. Det er vidst det man kalder en meget stærk korrelation - jeg skal dog understrege, at jeg IKKE er statistiker.
Så er spørgsmålet bare
- Hvorfor har "de" brugt BioPortos kommercielle ELISA-kit til at teste op imod?
- Er dette en implicit accept af validiteten af BioPortos cutoffværdier?
- Er det muligt at Abbotts ARCHITECT NGAL assay har brugt andre cutoffværdier i denne test? (Kald mig bare paranoid)


/TDAE27/4 2010 22:16 fillandkill 028622Hej TDAE

her er lige et uddrag af linket fra JBIRK:

Design, setting, participants, & measurements: In a pilot study with 136 urine samples (NGAL range, 0.3 to 815 ng/ml) and
6 calibration standards (NGAL range, 0 to 1000 ng/ml), NGAL measurements by research ELISA and by the ARCHITECT
assay were highly correlated (r  0.99).
27/4 2010 22:38 TDAE 028623Ah! En sammenligning af måleudstyr - uden skæven til cutoffværdier.27/4 2010 23:15 fillandkill 028625hej TDAE

jeg forstår det sådan at på de 136 urin tests der er blevet foretaget, har NGAL niveauet været imellem 0,3 og 815 nano gram pr. milliliter.

men husk på at på det tidspunkt denne skrivelse blev lavet, troede Abbott at Cincinnati Children?s Hospital rendte af med patentet.27/4 2010 23:39 TDAE 028626Hej Fill

Ja, det er også min opfattelse.
Jeg troede (højere oppe i denne tråd), at de testede Abbotts ARCHITECT NGAL assay op imod BioPortos kommercielle ELISA-kit, for at se hvor godt testsvarene korrelerede (AKI/NO-AKI). Men det var mig, som var for hurtig.

Pt. sidder jeg og trawler BioPortos 2009 årsrapport igennem endnu en gang. Så må vi se, om der er mere at hente - end de 116 andre gennemlæsninger. Håber at ende ud med et regneark.
Har du (Fill eller andre) nogle beregninger, evt. på bagsiden af en madpakke, som du (I) vil dele med mig (os andre)?

/TDAE28/4 2010 00:39 fillandkill 228628åhhh... det er farligt at begynde at regne på fremtiden,
jeg kan få den omsætning og indtjening til at lande på lige hvad jeg vil..

men jeg lavede for sjov et excel ark for noget siden, hvor du kan indtaste de forskellige parametre, for hvad du tror fremtiden bringer.

den er lidt amatør, men meget sjov at lege med.
men tag et kig


xlsxExcel_Bioporto.xlsx28/4 2010 10:52 CareTaker 028644Meget godt ark fill..........Det blir´ spændende hvad der sker.

Vh28/4 2010 13:40 fillandkill 528655Lidt mere korrespondance:

Hej Christina Tønnesen

Og mange tak for svarene. Selvom jeg synes jeg ved en del om BioPorto, så er det altid rart lige at få rettet misforståelserne.
Men ud fra dine svar, har jeg fået et par tanker mere.

Du skriver at de der allerede måtte have Abbott´s Architect maskine installeret, (tænker på det Amerikanske marked) faktisk kan konkurrere med Abbott om prisen pr. test, da også BioPorto kan levere tests der passer til Architect maskinen.
Er det korrekt forstået?
Spørgsmålet er så om de der har købt Abbott´s Architect maskine, er de bundet på leveringsaftaler fra Abbott?
Der kan jo være alle tænkelige scenarier, forsikringer der frafalder, og erstatning m.m.
Men ved du om de SKAL handle med Abbott?

Og ved du noget om hvor udbredt Abbott´s Architect maskine er, altså hvor stor en procentdel af markedet de har, via den?

Og så har jeg et spørgsmål om APC-PCI, ved du om der er regnet på hvad en korrekt selektering kan gøre for Xigris?

Kan forstå at der er en forholdsvis stor fejlmedicinering, hvilket jo giver en større omsætning, medmindre en korrekt selektering
Ville give Xigris et skub. ? Såvidt jeg kan læse mig frem til, så er Xigris aldrig blevet den blockbuster de forventede, måske pga. fejl medicineringen..

Med venlig hilsen

Jesper
--
Hej Jesper

Jeg er her netop for at rette misforståelser og med vores indviklede forretningsområde opstår de desværre ganske nemt ? så du spørger bare løs.

Mht. Architect kan jeg oplyse at det er produktnavnet på en hel serie analyseapparater. Nogle af disse er til heterogene tests (med det ekstra trin i analysen), andre er til homogene tests. Og for at gøre forvirringen total findes der faktisk også multimaskiner, som kan håndtere både heterogene og homogene tests. Står det enkelte hospital i en situation hvor de pga. af tilgængeligt udstyr kan vælge mellem en heterogen og homogen test, er der flere ting, der spiller ind. Pris kan som nævnt være en faktor, men også her spiller det ind at den heterogene test har et ekstra analysetrin ? den homogene er lidt nemmere at håndtere (påfyldning af maskiner etc.) og lidt hurtigere med testresultaterne.

Der findes ikke tilgængelige data om hvilke maskiner, der står hvor, men det er et temmelig konkurrencepræget marked med mange store spillere. Det er desuden en stor investering, så man skal ikke forvente et bredt udvalg af maskiner på hvert hospital. Jeg har ikke noget bud på om Abbott (eller andre) kan have særlige bindinger, dog findes der leverandører på markedet, som laver tests direkte til udvalgte Architectmaskiner og det ville overraske mig hvis de gjorde det uden mulighed for salg...

Mht. APC-PCI og Xigris er situationen som du er inde på at man ikke på forhånd kan sige hvem, der har gavn af behandlingen. Som vi skriver, er behandlingen ret dyr og for de patienter, der ikke har gavn af den, er bivirkningerne ret alvorlige. Det vi har erfaret er, at det får en række læger til helt at fravælge behandlingen. Ser man på det aktuelle brug af behandlingen, vil en ny diagnostisk test til udvælgelse af behandlingsegnede patienter efter alt at dømme betyde, at der vil blive brugt færre behandlinger. Hertil skal man så lægge et ?nyt forbrug? fra de læger, der tidligere har fravalgt behandlingen. Samlet set har vi en forventning om at behandlingen med tiden vil blive mere udbredt, netop fordi man skærer de patienter væk, som ikke har gavn af den. Vi kan ikke sætte tal på hvad det vil betyde, der skal vi længere hen i forløbet med kliniske studier af testen.

Med venlig hilsen / Best regards
Christina Tønnesen
Investor Relations
E-mail ct@bioporto.com

3/5 2010 22:12 fillandkill 528849Lidt mere igen igen... Er pt. lidt interesseret i APC-PCI testen også, den ser mere og mere interessant ud, og BioPorto skriver i Q4, at de forventer licensindtægter på samme, i 2010.
----------------------

Hej Christina Tønnesen

Jeg sidder og argumenterer lidt overfor mig selv, mht. den negative kursudvikling.
Udviklingen i øjeblikket, bærer lidt præg af at folk ikke er endeligt overbeviste om NGAL patentets værdi.

Ved du/i om der er andre aktører der er ved at udvikle en homogen NGAL test?
Man jo godt forestille sig at Abbott ønskede at udvikle en homogen test, til det Amerikanske marked.
I hvert fald for en tid, indtil USPTO tager sig sammen.

Abbott og Biosite har begge et CE mærke på deres NGAL tests, men vi ser jo ikke meget markedsføring fra dem, i EU.
Det tilskriver jeg da BioPortos NGAL patent, er du ikke enig i denne antagelse?

Den udvikling- og produktionspartner som BioPorto arbejder sammen med, mht. NGAL testen, - jeg kunne jo bedst forestille mig at de ønsker anonymitet, pga.
Andre samarbejdspartnere, ekspv. Abbott, - Lad os antage at det kunne være tilfældet, har BioPorto så en garanti for at denne udviklingspartner ikke samarbejder med andre aktører, om at udvikle en homogen NGAL test, måske til US.

Du har jo selv hørt fra flere kanter, at mange ønsker at vide hvem denne udvikling- og produktions partner er, egentligt betyder det jo ikke alverden,
Dog ville det være rigtig dejligt at få noget konkret, med lidt kød på.. ? så hvornår er dit bedste bud på offentligtgørelsen?
Er det før, eller når NGAL testen lanceres, eller måske aldrig?

Mht. APC-PCI, >BioPorto skriver i årsrapporten, at der i 2010 vil blive etableret samarbejde om yderligere validering og
markedsføring af testen. ?Endvidere står der at patentansøgningen på APC-PCI testen indgik i nationalfasen i Europa,
USA, Japan og Canada.

Hvad betyder det, når man snakker om nationalfasen?

Med venlig hilsen

Jesper

--------
Hej Jesper

Jeg svarer ikke på de spørgsmål, der går på spekulationer ? vi har som sådan ikke nogen mening om, hvad andre selskaber kan tænkes at gøre. Neden for finder du svar på de øvrige:

Vi er de eneste, der har meldt ud omkring en homogen test.

Vedr. at udvikle tests for andre, spørger du til forhold som er indeholdt i kontrakten og dermed ikke er noget, vi oplyser.

Jeg har ikke noget bud på hvornår vi kan offentliggøre hvem samarbejdspartneren er, da denne beslutning ligger hos dem. Når testen lanceres er der dog krav om at producenten oplyses.

Nationalfasen gælder kun ved europæiske ansøgninger hos EPO. Indledningsvist behandles patentet centralt. Når denne del er overstået, skal patentet indleveres i de enkelte lande (de lande man vælger at udstede i) for videre behandling, hvilket kaldes nationalfasen ? i nogle lande er det en formssag, i andre en mere omfattende behandling. Nu svarer jeg fordi jeg (også) er flink, men den kunne godt have været googlet.

Med venlig hilsen / Best regards
Christina Tønnesen
Investor Relations
E-mail ct+bioporto.com

3/5 2010 22:56 csinvest 528854Hehe...

*Vedr. at udvikle tests for andre, spørger du til forhold som er indeholdt i kontrakten og dermed ikke er noget, vi oplyser.*

Øhh jow..lige netop. Der kom en fin oplysning : Det er indeholdt i kontrakten. Så selvf må de ikke samarbejde med andre samtidig med at de udvikler testen sammen med Bioporto. Det ville være dumt at skrive nogetsomhelst andet i en kontrakt end at man er bundet til hinanden. Og sådan kan man komme til at sige noget uden egentlig at sige ret meget

Iøvrigt undrer jeg mig gevaltigt over denne vending brugt i det nye Aktieugebrev fra denne uge :

For BioPorto havde vi på nuværende tidspunkt
forventet udmelding om licensaftaler med samarbejdspartnere
med henblik på salg af heterogene
NGAL test mod akut nyreskader. Positivt er det dog,
at selskabet holder fast i, at det er parat med salg og
markedsføring af egne homogene test i starten af
2011.

Hvad er det for en regnemaskine der har regnet de forventninger ud ? Man kan sige meget om AU men de rammer altså lige i r.... nogle gange. F.eks så solgte de Biop ved kurs 10 før den begyndte at sive til nuværende niveauer under 8. Deres skriverier var igen selvf medvirkende årsag til faldet men alligevel. Og med Neurosearch har de osse ramt ret godt. Så når de på nuværende tidspunkt havde
forventet udmelding om licensaftaler hmmmmm. Håber de har ret igen at det nok er heromkring at der kommer blus på raketten for jeg synes at aktien begynder at se lidt flosset ud pga mangel på nyt. Håber snart det kommer.
Godt arbejde igen, Fill..og en pil selvf4/5 2010 00:10 JBirk 228856Meget tyder på at vi "blot" venter på FDA siger thumps up for deres review af Abbots diagnostic test.

http://www.abbott.com/global/url/pressRelease/en_US/60.5:5/Press_Release_0838.htm

Fra Bio newsletter:
BioPorto forventer selv at beholde patentrettighederne til den homogene test, men er fortsat åben for at afgive licens til NGAL testen i det heterogene format. En af markedsaktørerne er Abbott, der har udviklet en heterogen NGAL urintest til ?Architect? platformen.

Abbott henviser til artiklen:
http://www.annals.org/content/148/11/810.full.pdf+html?sid=6c81517a-1ab7-4a18-a2ab-f2495bf18f0b
Ingen overraskelser i den - det er den heterogene test der gås efter.
Her ses desuden dels en klar cuttoff værdi og der nævnes patent uklarheder - men der skal vel blot skiftes navn i licensaftalen fra CCH til Bioporto så er den i vinkel.

FDA siger "go" og vi har nogle gode % af den heterogene test.
Det kan da ikke gå galt eller :)4/5 2010 15:19 fillandkill 528876Hej CSInvest

et par gode pointer.
Det du undrer dig over i aktieugebrevet, er vel i bund og grund det vi alle tænker, - nemlig at Thea skal til at træde i karakter, inden alle investorerne bliver trætte af hende.

Jeg kan sagtens følge tanken, hvis ideen er at undlade en licensaftale om de heterogene tests, for at have det større marked, når den homogene test lanceres.

Hvis det er tilfældet, og det lykkes for Thea, så bliver hun rost til skyerne, fra alle kanter.

Omvendt, så kan det gå rigtig galt for hende, hvis det er det nummer hun prøver i øjeblikket.

4/5 2010 18:33 JBirk 428880Ja det er da interessante tanker. Men jeg tror ikke det er den vej det går. Tror det er FDA der ventes på og så hives aftalen frem fra skuffen. Hvis den indbefatter upfront payment, så er det vel ok at Abbott lige skal have deres produkt godkendt uden anmærkninger.

If approved, this would be the first test available for use in the United States for the detection of NGAL.

Her synes jeg at det står mere end klart at produktet kommer på markedet såfremt det godkendes. Ligesom Bio igen og igen har sagt og skrevet at de gerne vil licensudbyde heterogene områder.

Er der nogen der har nogen ide om godkendelses procedure i FDA. Hvor lang tid tager den slags?4/5 2010 22:14 fillandkill 728887hej JBirk

Hvid du åbner denne investorpræsentation fra BioPorto, så kan du på side 32, under registrering se en tidslinie, som den kunne se ud. der står forventede godkendelsestider på både CE FDA og Japanske MHLW.
http://www.antibodyshop.dk/content/download/978/29841/version/23/file/Investorpr%E6sentation%2C+Q2+august+2009.pdf

Det allerførste punkt i registreringen er indgåelse af aftaler med diagnostiske selskaber, derefter valideringsstudier på deres udstyr, hvilket Thea på GF nævnte kunne gøre på 2-4 uger, og derefter udarbejdelse af dokumentation til registreringsansøgningen.

Een af grundene til at dette her pludseligt kan gå meget meget stærkt, er, at Kristian Bangert (Head og R&D) på ISICEM præsenterede et NGAL studie, med data opnået fra et fuldautomatisk analyse apparat.

Det betyder altså at valideringsstudier ER opnået hos mindst eet diagnostisk selskab.

se evt. studiet med Kristian Bangert her:
http://www.intensive.org/admin/upload/abstract/1079190508/P/P529.pdf

It Work´s... :)4/5 2010 23:19 JBirk 128889Hej Fill

takker for opfriskningen af hukommelsen. inden for 3 måneder kan FDA godkende på. Så er det jo lige op over da Abbott har sendt test afsted til FDA i marts. 1-1½ måned fra action.

Hvis Jeg forstår det rigtigt kan der blive tale om en dobbeltsidet licensaftale hvor Bioporto og Abbott deler kagen imellem sig på både den homogene og heterogene. Eller er det et vildskud. For mig at se kan de sammen dække stort set alt.4/5 2010 23:38 fillandkill 128890Hej JBirk

du skal jo huske på at det amerikanske patentkontor endnu ikke har behandlet BioPortos patentansøgning, så derfor kan både BioPorto og Abbott frit sælge deres produkter i USA, straks de er FDA godkendt.

Så der går sikkert ikke længe før vi hører at Abbott har solgt de første tests i USA, uden de har lavet nogen aftale med BioPorto, ang. USA.

Heterogen regnes at stå for 1/5 af markedet, så det er faktisk godt for BioPorto at Abbott markedsfører en ringere test i USA, når BioPorto er lige om hjørnet med en fuldautomatisk test. hvis man nødvendigvis skal se sådan på det.

5/5 2010 00:09 JBirk 228891Hej Fill

Ja jeg er helt på det rene med patent situationen og den dårligere heterogene test i forhold til den homogene. Samt det for Bioporto bekvemmelige faktum at den annoncerede test ikke kom på markedet i december.
Jeg hæftede mig ved svaret du fik fra tidligere hvor samarbejdspartner og kontrakt begge blev skrevet i ental - tilfældigt?

Hvis man ser det fra Abbotts side - hvordan kan de så maksimere deres andel i den fremtidige pulje? Ved at gå ud og krænke nu? Eller ved at gøre sig lækker og derved muligvis få lidt bonus på den lange bane når den homogene test kommer...5/5 2010 15:49 fillandkill 228907Hej JBirk

glmete iøvrigt...
Når vi nu snakker om at Abbott ikke kan lave en aftale med BioPorto på det Amerikanske marked, og at de hver især kan sælge deres produkter som det passer dem, så er det en sandhed med modifikationer.

Det er jo sådan at BioPorto har søgt om US patent hos USPTO, og denne patentansøgning er blevet offentligtgjort, jvf. gældende regler, - det betyder, hvis BioPorto senere skulle få udstedt det Amerikanske patent, at andre aktører der måtte ha solgt NGAL tests, er erstatningspligtige, tilbage til datoen for offentligtgørelsen af patentansøgningen.

så.. Abbott kan ikke helt frit sælge NGAL tests i USA, men ved ikke om der er belæg for en aftale på det punkt.5/5 2010 16:07 JBirk 328909Ja det er jeg helt klar over og det er jo netop det der gør det så ufatteligt interessant det der sker hos Abbott pt.

Det vil give en hel række svar i det sekund de trykker på salgsknappen for det er jeg ikke i tvivl om at de gør når FDA har godkendt.

Enten med Bioporto´s velsignelse og dermed kroner i kassen og en afdækning af hvor vidtgående en aftale der foreligger. Så er der optur.

Eller uden Bioporto´s velsignelse og så får vi som minimum en kortsigtet chokbølge om ikke andet, i aktien. Det vil være slemt grænsende til det katastrofale, hvis Abbott sender en test på markedet, der ikke har Bioporto med - uanset om de senere kommer med deres homogene test.

Men mellem linierne i alle dine fine spørgsmål - ref fra GF og deres diverse info skrivelser, mener jeg der oses af selvtillid på grusbakken - mon ikke de har noget at have det i? :)5/5 2010 20:14 fillandkill 128912Er fuldstændig enig JBirk.

MEN.. vi ved med 100% sikkerhed at Abbott sælger deres NGAL test i USA, efter FDA godkendelsen.

Fordi at hvis ikke de kan blive enige med BioPorto, så er der intet der forhindrer dem i at sælge, og der kan gå rigtig rigtig lang tid inden USPTO får afgjort patent ansøgningen.

Så håber ikke på den store chokbølge, tværtimod, så håber jeg at Abbott sælger så meget som muligt i USA, fordi NGAL salget er evigt tilbagevendende, og når man ved der kun er 3-5måneder fra Abbotts startssalg, til den homogene test kommer på banen, så kunne man håbe at Abbott havde lavet så meget benarbejde, at salget kommer bedre igang for BioPorto.

og særligt når den homogene test forventes 4-5 gange så stort salg, som den heterogene.

Og mon ikke, hvis vi er heldige, at vi har hørt om en leveringsaftale inden FDA godkender.5/5 2010 11:18 Henning 528899Hej Fillandkill.
Valideringstesten, som er udført af Kristian Bangert, er en test hvor Bioporto validerer deres homogene test i relation til Elisa Kittet. Altså en slags intern validering, der ikke har noget med andre virksomheder at gøre.
Jeg har tidligere korresponderet med CT om dette, og jeg gengiver denne korrespondance nedenfor:

9. marts 2010
Til Bioporto.
Som investor i Bioporto følger jeg naturligvis med i udviklingen af virksomheden og med særlig interesse for Ngal-testen for AKD. I denne forbindelse har jeg et spørgsmål, som jeg gerne vil stille direkte til Bioporto. Jeg har tidligere læst på offentliggjort Bioporto-information, at valideringen af N-gal testen for AKD var planlagt gennemført i løbet af sommeren 2010. Nu kan jeg imidlertid se, jf. nedenstående citat, at Bioporto har gennemført en test, som i konklusionen betegnes som validering.

Citat:
Category 1 :Renal - other Category 2 :Sepsis - biomakers A624 - Urinary and plasma NGAL levels reflect the severity of acute kidney injury K Bangert ; LO Uttenthal BioPorto Diagnostics A/S, Gentofte, Denmark Introduction: NGAL levels are dramatically increased in urine and plasma from patients with acute kidney injury (AKI). In this study we tested the clinical utility of NGAL in critically ill patients with many confounding conditions including sepsis. In addition, a new fully automated NGAL assay was validated with a selection of clinical samples from these patients. Methods: Plasma and urinary NGAL was monitored (daily to alternate days) in 135 consecutive patients admitted to intensive care. AKI was classified according to the RIFLE criteria. Three patients were excluded because of incomplete data. NGAL was determined with an ELISA kit (BioPorto Diagnostics). Differences between maximal NGAL levels in the patient were analyzed non-parametrically by the Kruskal-Wallis test. Data are reported as median (interquartile range) in ng/mL. A fully automated immunoturbidimetric NGAL test (The NGAL Test, BioPorto Diagnostics) was tested. The NGAL Test was validated by means of linearity studies with dilutions of calibrator material, determination of antigen excess zone and a method comparison with the ELISA kit on 40 urine and 40 plasma samples with NGAL levels from 25 to 2995 ng/mL as measured by ELISA. Results: Sixty two patients did not have AKI; 15 were classified as ?risk? (R), 11 as ?injury? (I) and 44 as ?failure? (F). The urinary NGAL was significantly (p5/5 2010 11:23 Henning 528901Nå kunne se ud som der ikke var plads nok til den fulde ordlyd, så jeg fortsætter teksten nedenfor idet jeg dog springer over den resterende tekst i rapporten:Citat slut.
Jeg kan ikke af den citerede tekst se, hvornår den er offentliggjort, så jeg vil derfor spørge, om den i citatet omtalte validering er den samme validering, som Bioporto tidligere forventede gennemført i løbet af sommeren 2010.
Med venlig hilsen Henning XXXKære Henning XXX

Tak for din henvendelse og interesse i selskabet. Der er tale om to forskellige ting, om end begge dele er validering. Den validering, vi har omtalt forventes i løbet af 2010, er en validering af testen på andre udbyderes udstyr (som omtalt i Q2 rapporten). Som det fremgår af selskabets seneste to kvartalsrapporter, er det hensigten at indgå leveringsaftaler med flere diagnostiske selskaber, således at de tilpasser vores test til deres eget testapparatur. Testen skal i den forbindelse valideres for det pågældende testapparatur. Det studie, du henviser til, er en sammenligning af testresultater for vores nye homogene test og de allerede kendte ELISA kits. Det ændrer derfor ikke den oprindeligt udmeldte tidsplan.

Med venlig hilsen / Best regards
Christina Tønnesen
Investor Relations
E-mail ct@bioporto.com


BioPorto A/S
Grusbakken 8
DK-2820 Gentofte Phone
Phone direct
Fax (+45) 4529 0000
(+45) 4529 0034
(+45) 4529 0001 E-mail info@bioporto.com
Web www.bioporto.com

This message may contain confidential information. Unless you are the addressee or authorized to act on behalf of the addressee, please do not use, copy, disclose or take any action based on this message or any information contained therein. Please advise the sender immediately by return e-mail that this message has been received in error. Your cooperation in this matter is appreciated.

Vi kan altså ikke på baggrund af Kristian Bangerts rapport konkludere, at der er færdiggjort valideringsstudier med noget diagnostiks selskab5/5 2010 12:43 Henning 228904Jeg har i dag forsøgt at spørge lidt ind til hvem der deltager i/er ansvarlige for de kommende valideringstest af testapparaturerne:

Hej Christina Tønnesen.
Du har før været mig behjælpelig med at få afklaret nogle forhold omkring Bioporto og NGAL-valideringstest. Jeg har ikke helt styr på proceduren, så derfor spørger jeg dig lige.
Jeg forstår det sådan, at de valideringstest, som skal foretages i juni/juli i år (holder denne timing stadig), er valideringer af testen til brug på andre udbyderes udstyr.
Kan du oplyse mig om det er Bioporto selv der egenhændigt forestår gennemførelsen af disse valideringstest eller foregår gennemførelsen af valideringerne i samarbejde mellem Bioporto og de virksomheder, der har produceret/solgt udstyret.
Med venlig hilsen

Henning

Hej Henning

Tak for din mail. Først, hvad angår tidsplanen anslår vi at valideringen vil finde sted i løbet af sommeren, så der er ingen ændring i forhold til tidligere udmeldinger. Hvordan valideringen vil foregå i praksis kan jeg endnu ikke kommentere på, men de to modeller du nævner er begge mulige.

Med venlig hilsen / Best regards
Christina Tønnesen
Vi kan heraf udlede, at valideringstestene kan gennemføres af Bioporto alene eller i samarbejde med udbyderne af testapparaturerne. Vi må også heraf kunne udlede, at første punkt i registreringsfasen ikke nødvendigvis er indgåelse af aftaler med diagnostiske selskaber i og med, at Bioporto evt. selv kan gennemføre valideringstestene.
5/5 2010 15:55 fillandkill 128908Hej Henning

Hvor går tiden dog langsom, når man venter...
jeg hæfter mig ved at der ER kørt tests på fuldautomatiske analysesystemer, det betyder at det virker...

Valideringerne var så ikke helt som jeg troede5/5 2010 21:34 pumpa 328914Det kan være Abbott kommer nærmere ind på deres planer omkring NGAL

Abbott has added a news release to its Investor Relations website.
Title: Abbott Chairman and CEO Miles D. White to Present at Sanford Bernstein Strategic Decisions Conference

Date(s): 5/5/2010 2:26 PM

For a complete listing of our news releases, please click here
ABBOTT PARK, Ill., May 5, 2010 /PRNewswire via COMTEX/ --Abbott (NYSE: ABT) will present at the 26th Annual Sanford Bernstein Strategic Decisions Conference on Friday, June 4, 2010 in New York City. Miles D. White, chairman and chief executive officer, will make a formal presentation on the company at 9 a.m. Central time.

A live audio webcast of the presentation will be accessible through Abbott's Investor Relations Web site at www.abbottinvestor.com. An archived edition of the presentation will be available later that day.7/5 2010 15:40 fillandkill 028973Product launch fra BioPorto idag:
http://www.bioporto.com/news/product_launch_new_monoclonal_antibodies_available

Umiddelbart trækker BioPorto i øjeblikket ca. 20-25% af omsætningen i dette segment.

har dog overhovedet ikke styr på hvor vigtigt denne launch er.8/5 2010 17:20 fillandkill 129012Der er noget i meldingen fra Fredag, der rimer på sukkersyge og slankemedicin.

Se Produktbeskrivelsen her:
http://www.bioporto.com/products/antibodyshop/cytokines_and_hormones__1/peptide_yy_human_pyy/abs_051_04

Faldt over denne frase "PYY(3-36) is a potent inhibitor of food intake in rats and humans, acting selectively on
the Y2 receptor to inhibit orexigenic NPY neurons in the arcuate nucleus, thus disinhibiting anorexigenic".


Og så GLP fra Wikipedia:
http://en.wikipedia.org/wiki/Glucagon-like_peptide-110/5 2010 11:35 fillandkill 229070Ang. Fredagens lancering:
Hej Jesper

Med dagens melding mener du da lanceringen af to antistoffer? For så er det kort sagt det, det er. Det ene er relevant i fedme-forskning, det andet relaterer sig til komplementsystemet. Komplementsystemet har sammenhæng med det innate (medfødte) immunforsvar og hører derfor til samme forskningsområde som vores MBL kit. Antistofferne supplerer vores portefølje, som vi løbende udvider.

Hvis det var noget andet, du havde i tankerne, må du sige til.

Med venlig hilsen / Best regards
Christina Tønnesen

Hej Christina

Det var præcis det jeg mente.
Men på nyheden skriver i at det er et unikt antistof?
Hvori består det unikke, og hvad forventer i af denne lancering?

Har brugt lidt tid i weekenden på at blive klogere på det punkt, og det virker umiddelbart mere interessant end jeg først antog det.
TRÅDOVERSIGT