Click
Chat
 
Du kan vedhæfte PDF, JPG, PNG, DOC(X), XLS(X) og TXT-filer. Klik på ikonet, vælg fil og vent til upload er færdig før du indsender eller uploader endnu en fil.
60
Vedhæft Send
Historik

Vælg chat via ovenstående menu
Luk reklame

DANMARKS STØRSTE INVESTORSITE MED DEBAT, CHAT OG NYHEDER
Q&A med Genmab A/S, 27 November Kl. 16:00 Læs mere her

Torm Q1/10 - overskud på 3 mio dollar


29423 fcras 20/5 2010 10:52
Oversigt

Torsdag 20. maj 2010 kl: 09:05


Torm fik i 1. kvartal et overskud før skat på 3 millioner dollar, mod 39 millioner dollar i samme periode 2009. Nettoomsætning faldt til 205,5 millioner dollar mod 258,8 millioner dollar i 1. kvartal 2009. Torm fastholder forventningerne.

"Produkttankmarkedet var i første kvartal 2010 understøttet af den hårde vinter og den stigende industriproduktion i Fjernøsten. Vi tror fortsat, at den underliggende vækst i den globale olieefterspørgsel vil understøtte produkttankraterne på længere sigt, dog uden at det får afgørende effekt på vores 2010-resultat", siger CEO Jacob Meldgaard.

 Resultatet for første kvartal var som forventet og på niveau med forventningerne til hele 2010. Resultatet er positivt påvirket med USD 18 mio. fra salget af to tørlastskibe, som tidligere udmeldt. Skibene blev solgt i fjerde kvartal 2009, men overskuddet er indregnet i første kvartal, hvor leveringen fandt sted.

 Produkttankraterne forblev på et lavt niveau i første kvartal af 2010. LR-segmentet har været positivt påvirket af den fortsatte naftaefterspørgsel i Fjernøsten. Nedbringelse af skibe anvendt som flydende lagerkapacitet har frigivet tonnage, til ugunst for rateudviklingen. For MR-segmentet har den kolde vinter på den nordlige halvkugle medført en større efterspørgsel efter fyringsolie, hvilket har påvirket raterne positivt trods den fortsat lave benzinefterspørgsel i USA. Tilgangen af tonnage er fortsat i 2010, dog med betydelige forsinkelser i forhold til den planlagte ordrebog.

 Panamax tørlastraterne var fortsat høje i første kvartal 2010. På grund af Torms høje afdækning af indtjeningsdage havde udviklingen i spotraterne begrænset effekt på Torms indtjening.

 Torms effektiviseringsprogram - Greater Efficiency Power - forventes som planlagt at medføre årlige omkostningsbesparelser på 50 mio. i 2010 i forhold til 2008.

 Torm beregner kvartalsvis flådens langsigtede indtjeningspotentiale baseret på diskonterede fremtidige pengestrømme. Den beregnede værdi af flåden pr. 31.
marts 2010 understøtter den bogførte værdi.

 Pr. 31. marts 2010 udgjorde egenkapitalen 1.248 millioner dollar.

 Torms uudnyttede kreditfaciliteter og likvide beholdninger udgjorde ca. 700 millioner dollar ved udgangen af første kvartal. Den resterende investering relateret til ordrebogen udgør 435 millioner dollar.

 Pr. 31. marts 2010 havde Torm afdækket 26 procent af de resterende indtjeningsdage i 2010 i Tankdivisionen til 18.821 dollar/dag og 81 procent af de resterende indtjeningsdage i Tørlastdivisionen til 18.972 dollar/dag.

 Torm fastholder forventningen for 2010 om et underskud før skat på 15-60 millioner dolar, men i den nedre ende af intervallet givet forventningerne til produkttankraterne for resten af 2010.

Kilde: Torm
http://www.maritimedanmark.dk/?Id=7984
----------------------------------------
http://www.torm.com/wps/wcm/connect/public+content/pu..

TORM.CO
20/5 2010 10:56 fcras 129424Torsdag 20. maj 2010 kl: 11:01


Nordic Tankers har nu officielt meddelt Torm, at de trækker deres enlige tankskib ud af Torms poolsamarbejde. Det sker efter at Rederiet AB Gotland, Marinvest og senest italienske LGR har meddelt, at de trækker sig fra poolsamarbejdet med Torm.

"Vi har fået at vide, at Nordic Tankers trækker deres ene skib ud, og dermed forlader i alt 14 skibe vores pools. Men det er altså ud af en total flåde 130 skibe, ligesom man skal huske, at vi har 11 nybygninger på vej", siger Roland Andersen, finansdirektør i Torm til nyhedsbureauet Direkt.

Dermed er der netto ikke udsigt til den store ændring. Roland Andersen peger samtidig på, at rederiet kan tale med andre mulige poolpartnere, hvis man ønsker det.

Finansdirektøren slår samtidig fast, at der ikke er flere end de tidligere meddelte syv medarbejdere, som har forladt Torms tankdivision. Rederiet er nu i gang med at finde medarbejdere til de ledige stillinger.

"Vi har sat gang i en proces, men indtil videre har vi ikke travlt, da den nuværende ledelse fungerer godt", siger Roland Andersen til nyhedsbureauet.

Han tilføjer, at Torm kigger efter egnede kandidater både internt og eksternt.

"Det vigtige er, at organisationerne fungerer fuldt ud, men det bliver nok en blanding af interne og eksterne", siger Roland Andersen.

Kilde: sydinvest.dk
http://www.maritimedanmark.dk/?Id=7986
-------------------------------------
http://www.nordic-tankers.com/

TORM.CO
20/5 2010 11:01 fcras 029425Torsdag 20. maj 2010 kl: 11:47


Torm fastholder sine forventninger om et underskud før skat på mellem 15-60 millioner dollar, men tror nu på, at underskuddet vil være nærmere 60 end 15 millioner dollar. Bag de mere dystre udsigter ligger bl.a. en skuffende udvikling i USA's benzinforbrug.

"Efterspørgslen efter benzin i USA har skuffet os en lille smule. Salget af nye biler derovre halter stadig efter forventningerne. Forbruget og lageropbygningen har ikke været på det niveau, som vi havde regnet med", siger finansdirektør Roland M. Andersen til RB-Børsen.

Den lavere efterspørgsel har trukket ned på særligt MR-markedet. Torm tror dog fortsat på en vending i tankmarkedet.

"Der er ingen tvivl om, at det er på vej op i USA. Vi er bare lidt i tvivl om timingen, men tror stadig på, at det kommer tilbage. Q2 bliver en mellem god periode", siger Roland M. Andersen til nyhedsbureauet.

Ud over efterspørgslen, spiller tilgangen af nye tankskibe også en stor rolle.

"I Q1 kan vi se, at over 40 pct. af de skibe, der er blevet planlagt til at blive leveret efter ordrebogen, ikke er kommet. Nogle er blevet skubbet ud, mens andre er blevet aflyst. Det betyder, at ordrebogen bliver skubbet ud i fremtiden, hvilket er positivt for markedet. Hvis det mønster fortsætter, mens efterspørgslen i USA fundamentalt set kommer op, så tror vi på, at markedet kan vende inden for de næste 6 til 12 måneder. Vi er i tvivl om, hvorvidt det for alvor kommer til at ske i år", siger finansdirektøren.

Kilde: nordnet.se

http://www.maritimedanmark.dk/?Id=7987

TORM.CO
23/5 2010 09:06 fcras 129501
Lørdag 22. maj 2010 kl: 10:00


Efter at have gennemført en nøje granskning af Torms flåde og folkene om bord, har Shell konkluderet, at Torm ikke kan leve op til de krav, som Shell stiller. Torm-skibene er således sat på 'teknisk hold' som gør, at de midlertidigt ikke kan sejle med Shell-laster. Det skriver business.dk.

De alvorlige anmærkninger, som kilder i shipping-miljøet overfor avisen kalder meget usædvanlige, da de i vid udstrækning omhandler mandskabet, er nedfældet i en fortrolig Management Review, som Shell har foretaget d. 25 marts i år, og som er sendt til Torm-ledelsen den 29. marts.

Shell-inspektionen, som var ledet af kvalitetschef hos Shell, Vikash Panjiar, beskriver i denne rapport en række høj prioritets-sager og alvorlige anbefalinger til udbedringer, som skal bringes på plads, før Torm igen kan laste Shell-produkter. Og første efter et nyt, kontrollerende inspektionsbesøg fra Shell i London.

Især i forbindelse med uddannelsen af besætningsmedlemmerne halter det, ifølge rapporten, for tankrederiet. Shell hæfter sig ved, at besætningsmedlemmerne om bord på flere af Torms skibe mangler en lang række påkrævede certifikater og dermed ikke har den nødvendige uddannelse til at arbejde om bord på selskabets olietankere. Det svækker sikkerheden om bord og øger risikoen for uheld. Derudover hæfter Shell-revisorerne sig ved, at tidligere påtaler ikke er blevet udbedret.

Den nytiltrådte direktør i Torm, Jacob Melgaard, siger til Berlingske Business, at fortroligheden mellem Torm og dets kunder gør, at han ikke kan kommentere denne sag.

"Al dialog mellem os og vore kunder er gensidigt fortrolige", siger Jacob Meldgaard til avisen.

Han vil kun sige, at Shell er en vigtig kunde for Torm, og at han 'er helt tryg ved arbejdet i teknisk afdeling i Torm'. Netop kvalitet, certificering, og overholdelse af de mange kodeks er 'en vigtig del af vores kerneforretning', som Jacob Melgaard udtrykker det. Han vil ikke kommentere, hvorvidt den alvorlige undersøgelse, som Shell på flere områder har givet 'høj prioritet' har haft konsekvenser internt i Torm.

Kilde: business.dk

http://www.maritimedanmark.dk/?Id=8006

TORM.CO
25/5 2010 12:58 akademikeren 029546Og kursen tordner ned i 42.25/5 2010 20:21 apis 029582nu med en markedsværdi på 3 072 160 000 - danske kroner!!
er vi i atl ? - kunne ikke finde data fra de sidste 5 år der fortalte om en lavere kursTRÅDOVERSIGT