Click
Chat
 
Du kan vedhæfte PDF, JPG, PNG, DOC(X), XLS(X) og TXT-filer. Klik på ikonet, vælg fil og vent til upload er færdig før du indsender eller uploader endnu en fil.
60
Vedhæft Send
Historik

Vælg chat via ovenstående menu
Luk reklame

DANMARKS STØRSTE INVESTORSITE MED DEBAT, CHAT OG NYHEDER
Q&A med Genmab A/S, 27 November Kl. 16:00 Læs mere her
Oversigt

Nu er jeg stadig efter 5 minutters skimming af et svimlende overskud de har praesenteret, fuld af foragt overfor hvordan de har valgt at fremlaegge regnskab.

De har simpelthen brugt husholdningsmetoden til at komme med et "overskud" for ikke at vise hvor grelt det staar til. Se selv - de har taget deres emissionspenge og puttet ind som overskud!!!

Saa har vi set ernst og young i auktion med kreativ bogfoering for fuld auktion for at faa firmaet til at overleve igen.

Man taenker saa sit, naar man naeste gang faar praesenteret en overskrift, hvor Ernst og Young har laver regnskabet.1/9 2010 06:46 AnalyseThat 032691Saa fik RB ogsaa korrekteret deres nyhed om Tower, rart at de foelger med herinde saa andre ogsaa faar besked om at de havde underskud fortsat, forventer underskud samt at de 650 mio. De har taget ind som "indtaegter" ikke er indtaegter. Foej Ernst og Young,1/9 2010 07:26 akademikeren 032695I forargelsens kølvand vil jeg også sejle ind med historien om at direktøren i Sparbank Vest har fået en aftrædelsesordning på 13 millioner efter at have efterladt aktionærernes bank i betydeligt dårlige fatning end da han overtog.

Jeg synes der er en generel dekobling mellem aktionærerne og deres direktør. En dekobling som man snart må gøre noget ved.1/9 2010 07:45 AnalyseThat 032698Det er - uden at undgaa at fornaerme dig (blind som du er) - nok en ting du ikke lige har forstaaet at proinvestor lige netop er svaret paa. Saa kan du taenker lidt over det og se dig selv som en mulig frelser. Men der skaleringen fortloebende haardt arbejde til.1/9 2010 07:50 AnalyseThat 032699(ipad uden ae oe og aa, med maerkelig stavekontrol/rettelser og 2 tommelfingre til at taste med som bedste maade baade at holde ipaden og skrive - det kan kun anbefales hvis man virkelig er behagelig anlagt og ikke gaar saa meget op i den skriftlige form)1/9 2010 08:10 akademikeren 032700Jeg tror nok jeg skal sige tak for tilliden, men er langtfra sikker. En mand der bærer en IPad er en ven først1/9 2010 08:11 collersteen 032701Hvor er det lige du ser det henne?
Der er ifm. med rekonstruktionen sket en betragtelig saldonedskrivning af gælden, og det skal naturligvis figurere et sted i regnskabet som en "indtægt".1/9 2010 08:20 AnalyseThat 032702Det skal vel ikke vaere en indtaegt, men en tegning til overkurs. Indtaegter er jo naar man reelt tjener penge paa driften. Alt kunne holdes i balancen, men man vaelger at betale skat af det i stedet. Lur mig om skatteregnskabet ikke set anderledes ud - saa skatterevisorerne boer skride ind her.1/9 2010 08:50 collersteen 032706side 27 (28 i pdf'en)

Rekonstruktion
Tower Group har i forbindelse med selskabets rekonstruktion pr. 28. januar 2010 blandt andet fået
eftergivet finansielle forpligtelser mod udstedelse af nye aktier i selskabet. Ifølge IFRS foretages
indtægtsførelse af gældseftergivelse efter modregning af dagsværdien på de udstedte aktier.
Selskabet har derfor foretaget et skøn på værdien af aktierne. Da rekonstruktionen er foretaget
som en samlet ordning med flere elementer, er det ledelsens vurdering, at den forhandlede kurs på
1,69 pr. aktie (svarende til kursen på tegningsgarantien og den kontant indbetalte kapitalforhøjelse)
er udtryk for dagsværdien på aktien pr. 28. januar 2010. Den samlede værdi af de nyudstedte
aktier ved gældskonvertering udgør dermed 1.000 DKK 116.670.1/9 2010 09:08 AnalyseThat 032707Laeg maerke til ordene "mod udstedelse" - saa taler man om kreativ bogfoering, og at der er tale om en samlet aftale hvor alt normalt ville kunne klares med overkurs.

Det er jo helt unormal aftale at dise 2 ting - konvertering til kav kurs OG eftergivelse. Nae, jeg tror det er spil for de uvidende, saa de kan fremvise et forfalsket overskud, og skjule hvor grelt tallene ville se ud, havde de vaeret angivet som normalt.1/9 2010 10:15 collersteen 032715Jeg kan godt se din pointe, men ifm. rekonstruktionen var der nu altså reelt tale om en stor nedskrivning af gælden, fordi man (banker og obligationsejere) i flere forskellige aftaler reelt fik aktieværdier for hvad der vel svarer til max. 10% af den gæld man eftergav. (såvidt jeg lige husker)

Man gør jo sig altså heller ikke nogen synderlig indsats for at skjule hvad resultatet er uden "gældseftergivelsen". Og jeg tvivler på at den gns. Tower-investor investerer efter en overskrift om xxx mio i overskud. Jeg vil næsten også vædde med, at man ifm. prospektet havde varslet hvordan den regnskabsmæssige behandling af hele gældseftergivelsen ville blive.

Grundlæggende oponerer jeg nok også imod de "beskyldninger" der er i dit startindlæg. Det tror jeg er det hele og vi bliver jo nok ikke enige....men sådan er det jo. Vi har også ifm. med emissionen i februar diskuteret Tower og hele gældseftergivelsen og evt. værdier indgående her på PI. Og med den lave likviditet og free flow, så jeg kan ikke på nogen måde tro at ret mange aktionærer lader sig "forføre" af det overskud, endsige blive overrasket. Måske snarere negativt over den dårligere drift og lurende emission og skattesag.1/9 2010 10:26 AnalyseThat 032716Jeg kan godt se at de ikke skjuler det "saerlig" godt - altsaa underskuddet. Men som RB nyhed, foer de korrekterede det, ser at simpelthen saa godt ud, at 450 mio i overskud, er en kritisk overskrift vaerdig. Min pointe gaar ogsaa paa at Ernst og Soen undergraver deres egentlig trovaerdighed og fremover vil vaere ilde set i regnskabsmaessig barometer. De fifler jo med tal og kan ikke hitte rede i resultatopgoerelser og balancer. Eller skal man blot kalde dem stikirend-drenge for bestyrelsen, som nok ikke kunne sidde der hvis de fremviste 1 mia i underskud for 18 maaneder som det nok bliver - uden de 650 mio fiktive indtaegter.1/9 2010 18:45 Fiskemanden 032748Ja vi har før diskuteret dette med kapital og værdi!!
Gældseftergivelsen skal vel indtægtsføres men kvitteres mod en kæmpe gæld og derfor er den ikke overskudsgivende uden likviditeten og den indre værdi er stadig kraftigt formindsket og snart ubetydelig da NE pengene er væk driften urentabel,tomgangsprocenten alt for høj,afskrivningerne på ejendommene er urealistisk lavt sat,samt at den tidligere linie i firmaet:at satse på ejendomsstigning er udbyt mod ren driftsoverskudssatsning HA-HA det går ad H...til...
Nej her skal der ikke investeres noget,kan nok bare følges til graven om det fortsætter sådan her......!

V.h. FiskemandenTRÅDOVERSIGT