Click
Chat
 
Du kan vedhæfte PDF, JPG, PNG, DOC(X), XLS(X) og TXT-filer. Klik på ikonet, vælg fil og vent til upload er færdig før du indsender eller uploader endnu en fil.
60
Vedhæft Send
Historik

Vælg chat via ovenstående menu
Luk reklame

DANMARKS STØRSTE INVESTORSITE MED DEBAT, CHAT OG NYHEDER

Beregning af indre værdi


34178 Jaks 30/9 2010 08:22
Oversigt

Hej

Jeg kunne godt tænke mig at få lidt debat igang, om hvordan I beregner den indre værdi for et selskab.

Som jeg ser det skal man selvfølgelig se på det seneste års regnskab - altså hvad tjener selskabet og derudfra beregne P/E. Derudover skal man indregne hvor stor egenkapital der er, hvilke aktiver og hvor meget gæld.

Der skal også ses på om overskudet stiger år efter år, altså om selskabet er i en god udvikling.

Endelig er der forventninger til fremtiden. Hvilke muligheder er der for at selskabet tjener flere penge og hvilke forhindringer er der? Det kan være politisk, (vindkraft f.eks.) den økomomiske udvikling på selskabets primære eksportmarkeder, goodwill - kan man forvente at få del i en eventuel øget efterspørgsel p.g.a. sit gode ry på markedet m.m.

Hvad er Jeres tanker om det at prissætte en aktie - altså om at beregne den indre værdi?

Hvad kigger i specifikt på og kan I lave et konkret eksempel på en aktie? Det kunne være spændende at få denne debat i gang, så kan vi alle komme med input til prissætningen - altså om aktie er dyr eller billig og hvis nogen har konkrete aktie de vil have vurderet, så kan vi hjælpe hinanden med dette.30/9 2010 12:09 akademikeren 034184Hej Jaks,

God diskussion at starte.

I udgangspunktet har p/e vel ikke noget med den indre værdi for en aktie, men hænger mere sammen med fremtidsudsigterne og en potentiel fremskrivning af den indre værdi.

Normalt vil den indre værdi tage sit udgangspunkt i egenkapitalen, men som du selv er inde på så bliver eksempelvis Goodwill og Imaterielle rettigheder optaget til en værdi (og afskrevet over nogle år også)

Så hvis man er rigtig hård, som eksempelvis Graham og Buffet, så kan man pille goodwill ud af den ligning og så kigger på bygninger og kontantbeholdning. Men det giver ikke nødvendigvis et retvisende billede af aktien. For selvfølgelig er varemærket "Carlsberg" en masse penge værd. Det er jo ikke blot en anden øl.

Så når du taler om at prissætte en aktie tror jeg vel nærmere du taler om "Fair Value" som netop kigger på flere ting end den indre værdi?

Fair value - lidt løst fra hånden - Jeg kigger på brand, marketcap, p/e, udbytte og indre værdi. Price Earning sætter du ind i et regneark og så laver du en inddiskontering på 2,5-5% på årene fremadrettet for at tage højde for alt mellem himmel og jord. eksempelvis afskrivninger, risiko for fejlinvesteringer etc.
30/9 2010 12:10 akademikeren 034185Glemte at sige at til de nøgletal lægger jeg altid ledelsen med ind over. Det er meget vigtigt kriterium men svært at kvantificere.30/9 2010 14:52 Kristensen 234195Jeg lavede for et par dage siden en gennemgang af Deep Sea Supply og fra en har jeg da copy/paste det som jeg kommenterede på mht. fundamental delen:

DESSC aflagde d. 11/8-10 regnskab for 1. halvår. Her viste resultatet en lille negativ indtjening på $-5,6 mio. Egenkapitalen er faldet tilsvarende til $158 mio. For 2010 forventer selskabet en omsætning på $151 mio. samt et beskedent resultat på omkring $0,03 pr. aktie. Årsagen til det forventede lavere resultat i 2010, er den generalle lavere aktivitetsniveau i offshore sektoren, kombineret med mange leverancer af nye offshore forsyningsskibe, hvilket har resulteret i lavere rater internationalt og flere kommercielle offhire. Offhire er den tid hvor skibe ikke er til rådighed fx pga. ophold i dok, af forskellige årsager såsom vedligeholdelse, havari mv. og derfor ikke generer nogen omsætning/indtjening. Man har derfor udnyttet de lavere rater, til at vedligeholde flåden mv. således at de ikke mister omsætning og indtjening på dette når raterne bliver højere. Endvider har Nordsø-spotmarkedet været meget svag i begyndelsen af 2Q10, men væsentligt forbedret i løbet af sidste halvdel af kvartalet.

K/I ligger ud fra seneste offentliggjorte halvårsregnskab på 1,42 – ud fra en vekslekurs på USD/NOK på 5,95 samt en aktiekurs på NOK 10,50.

For 2010 er det ikke retvisende at udregne en P/E idet der forventes et beskedent positivt resultat. P/E for 2009 resultatet, var ud fra kursen d. 31/12,09 på NOK 7,79 og EPS på NOK 2,48 kun 3,14.

For 2011 forventes der en omsætning på ca. $194 mio. samt et resultat pr. aktie på $0,25. Dette svarer ud fra dagens kurs på 10,50 til en P/E på 7.

Selskabet har endvidere bevist at de kan tjene penge, da de alle år siden 2006 har formået at opnå pæne overskud. For yderligere finansiel historik, tjek: http://investing.businessweek.com/businessweek/resear..

Jeg har for leden dag købt en lille post i DESSC i håb om, at markedet for offshore supply den kommende tid vil rette sig og firmaet fra 2011 igen vil komme ud med et pænt overskud og dermed vende tilbage til sin oprindelige udbyttepolitik. Overvejer ved tilbagefald at supplere ydderligere. Entrance kan muligvis times bedre og man kan med fordel måske vente lidt endnu med at gå ind, da markedet endnu ikke er vendt. Dog ser jeg nuværende kursleje som attraktivt.

Dog er der en lille fejl i beregning af K/I, da jeg ikke har udeholdt DESSC beholdning af egne aktier. De ejer 3.101.000 stk. egne aktier.

Resten af indlæget kan findes i debatten.30/9 2010 21:16 Fiskemanden 334216Hej Jaks!

Spørgsmålet er ,som AKA siger ,skal vi egentlig diskutere det som ligger til grund for kursfastsættelsen og de evt bagvedliggende værdier som udgør vurderingsgrundlaget for, om vi mener at kursen lige her og nu er korrekt vurderet,ud fra vores viden?
Eller skal vi finde de faktorer ,som hver og en ,kan bruges som overfladiske normer ,for en nogenlunde rimelig vurdering af kursen og hvilken retning vi tror den vil bevæge sig i fremtiden?

Vi har p/e ( men der er jo også en kurs på selskaber uden p/e som et beregningsgrundlag)

K/I som en vurdering af værdierne i selskabet(de faste,egenkapital,bygninger og andre afsættelige tilgange)

Derudover vil Goodwill absolut spille en vigtig rolle.
Vi har så :kreditrating,gæld,gældspleje.
Desuden vurdere jeg selv markedsbehov,likviditet,segment,risiko(høj/lav)
omsætningshastighed og volumen på aktier i frit salg!
ER aktien interessant for private,professionelle eller er det styret af meget få store ejere?
Har man tillid til ledelsen?
Plus mange andre faktorer, fyld gerne på med mere !!

Om vi nu bare kigger på K/I vurdering har vi tidligere her på siden diskuteret vurderingen af eksempelvis Tower Gr.s indre værdi?
Jeg mener ,at vi her har et tydeligt skrækeksempel på manipulation ,af en kurspåvirkende faktor.
De opkøbte ejendomme i tyskland tilbage i 2007 til ekstremt ophaussede priser med det formål at bedrive ejendomsinvestering med tanke på værdistigninger.
Ejendommene var i dårlig stand,tomgangsprocenten høj og driften gik dårligt,
når så ejendomsmarkedet kollapsede og stigningerne udeblev,lå en konkurs for døren.
For at undgå denne,som ingen ønskede ,da alle udlånere så ville tabe masser af penge,da ejendommene ikke var til at sælge,måtte man lave en rekonstruktion.
Dette medførte en gældafskrivelse, samt NE for at få lidt penge til at betale gæld og drift med.
Problemet er så:
Man har købt og belånt ejendomme til en oprindelig værdi af ca.4,3 miljarder kr,men kan ikke betale lånen, da driften er dyr og vedligeholdet på ejendommene bliver eftersat.
Alligevel afskriver man IKKE på ejendomsværdierne,men indtægtsfører gældsafskrivningen.
Værdien på ejendommene kan nu ikke være den samme i 2010 som den var i 2007!
Man står så med en teoretisk indre værdi som,i mine øjne overhovedet ikke eksisterer!!!
Trods gældsafskrivelsen holder ejendommene ikke den værdi, de er fastsat til regnskabsmæssigt!
At på dette beregningsgrundlag lave en K/I vurdering og deraf tolke aktien som billig,da der jo tilsyneladende, findes værdier til syv gange aktiens nuværende prisfastsættelse ,er en farlig og forkert vurdering som jeg ser det.
Derfor kig aldrig kun på kurs/indre værdi som et vurderingsmål på aktiepris.

Hvad man selv bruger er meget individuelt men en del grundlæggende bliver vi nok enige om her på PI !!
Da jeg selv investerer en del i biotek,sætter jeg jo lid til:viden, markedsforhold,tillid til ledelse ,FoU,
Er der god kommunikation med aktionærerne?Forvalter de kapitalfilførslen vel.osv.
Der udover sætter jeg gevinsterne fra biotek(og andre højrisikoinvest.) i udbytteaktier med gode langsigtede mulighedder efter hvordan de befinder sig i en konjukturcykel(nedgang: lægemiddel,fødevarer osv.opgang :råstoffer,energi,transport osv.)
Og dette gør jeg jo ud fra en del af de ovenstående kriterier.
Derudover laver jeg,som en del andre en del svingtrade i blandt andet finans(med tanke på uroen)
i biotek med hensyn til nyhedsmedd. eller mangel på nyheder !
Her bruger jeg hele tiden en blandning af ovenstående FA blandet med gode input fra vores TA kyndige medlemmer(tak for det !)Har ikke selv tid og tålmodighed på den front
Kom gerne med flere indput om tanker på vædifastsættelsesgrundlag!!
V.h. Fiskemanden30/9 2010 21:53 akademikeren 034219Godt indlæg.....

Du har givet mig en ide til en ny feature vi kan tilbyde her på PI....1/10 2010 08:00 Jaks 134226Tak for nogle MEGET gode og lærerige indlæg.

Ja, jeg mener selvfølgelig, hvordan man bedst muligt vurderer om en aktie er attraktiv til den nuværende kurs.

Jeg vil prøve at kaste mig ud i at vurdere et par aktier her i tråden.TRÅDOVERSIGT