Click
Chat
 
Du kan vedhæfte PDF, JPG, PNG, DOC(X), XLS(X) og TXT-filer. Klik på ikonet, vælg fil og vent til upload er færdig før du indsender eller uploader endnu en fil.
60
Vedhæft Send
Historik

Vælg chat via ovenstående menu
Luk reklame

DANMARKS STØRSTE INVESTORSITE MED DEBAT, CHAT OG NYHEDER

Var der nogen der sagde regnskaber?


35140 johnsen 25/10 2010 08:46
Oversigt

Var der nogen der sagde regnskaber. Snart vælter de ind over os. Holder tidligere tendense burde det ikke være svært at tjene penge.


Sydbanks forventninger til regnskaber. Jeg klipper lidt til en gang blandede bolsjer. Det er ikke sikkert du kan lide dem alle:

Novo Nordisk Neutral Rapporteringsdato:
27. oktober 2010
Sundhed Overvægt
Fokuspunkter i 3. kvartalsregnskabet for 2010: Kursudvikling ift. sektor25/10 2010 08:54 johnsen 435141Ham AKA giver da også kun "overarbejde". Havde vi haft en previewknap, så undgik man at skulle krydse fingre for om indlæg landede som de skulle.


Jeg prøver en sidste gang:

Var der nogen der sagde regnskaber. Snart vælter de ind over os.

Sydbanks forventninger til regnskaber. Jeg klipper lidt til en gang blandede bolsjer :Novo Nordisk Neutral Rapporteringsdato:
27. oktober 2010
Sundhed Overvægt
Fokuspunkter i 3. kvartalsregnskabet for 2010: Kursudvikling ift. sektor
Udviklingen i insulinsalget. Vi forventer en fortsat stærk underliggende
markedsvækst. På baggrund af Eli Lillys regnskab
ser vi mulighed for, at Novo Nordisk tager markedsandele
inden for moderne insuliner i USA.
Levemir. Vi forventer, at Levemir fortsat er presset af Lantus i
specielt Japan, og at Novo Nordisk taber markedsandele på
det japanske marked. Det er ikke en tendens, vi ses ændrer
sig før Novos Degludec kommer på markedet.
Victoza. Vi forventer, at Victoza fortsat tager markedsandele
fra Byetta. Fokus er på udrulningen på det japanske marked,
hvor vi har store forventninger til Victoza.
Zymogenetics. Salget af Novo Nordisks ejerandel i biotekselskabet
Zymogenetics påvirker 3. kvartal positivt med 1,1 mia.
kr. Der skal ikke betales skat af kursgevinsten.
Forventningerne til 2010. Vi fastholder vores estimater for
2010, men vi forventer, at Novo Nordisk opjusterer forventningerne
efter frasalget af Zymogenetics. En bedre udvikling i
den underliggende forretning end Novos egne forventninger
modsvares i vores beregninger af en svækket dollarkurs.
Forventningerne til 2011. Vi forventer, at Novo Nordisk vanen
tro vil offentliggøre forventninger til regnskabsåret 2011 i forbindelse
med 3. kvartalsregnskabet. Vi retter fokus mod udmeldingerne
om Victoza, der ikke får den ventede konkurrence
fra Eli Lilly i 2011. Vi forventer desuden, at den svage
dollar vil presse forventningerne til 2011.
Estimatændring. Vi opjusterer vores EPS-estimat med 0,4%
for 2011 som følge af den manglende konkurrence til Victoza
på trods af en negativ effekt fra valutakursudviklingen.


Novozymes Undervægt Rapporteringsdato:
28. oktober 2010
Stabilt forbrug Overvægt
Fokuspunkter i 3. kvartalsregnskabet for 2010: Kursudvikling ift. sektor
Salget af vaskemiddelenzymer. Vi forventer fortsat, at Novozymes
har den højeste vækst blandt producenterne af
vaskemiddelemzymer. Det er fortsat udrulningen af DREAMkonceptet
og penetrering af de lave prissegmenter inden for
vaskemidler, der driver væksten. Væksten fortsætter efter vores
vurdering de kommende kvartaler.
Salget af tekniske enzymer. Produktionen af bioethanol i USA
er i stærk vækst, hvilket driver et stærkt salg af enzymer. Vi
ser mulighed for at produktionen af bioethanol når 12,8 mia.
gallon i 2010, hvilket er identisk med den politiske målsætning
for 2011. Dermed ser vi også vækstpotentialet i 2011
som meget begrænset, da Novozymes lægger den forventede
produktion tæt på den politiske målsætning.
2. generation bioethanol. Beslutningen om at hæve grænsen
for bioethanol i benzin til 15% fra tidligere 10% i USA giver
på den korte bane plads til produktion af 2. generation
bioethanol. Fokus er dog forsat rettet mod etablering og finansiering
af nye anlæg til produktionen. Følges de nuværende
produktionsplaner fra den amerikanske myndighed
EPA, så bliver det også nødvendigt at hæve grænsen for
bioethanol i benzin over de 15%.
Forventninger til 2010. Vi forventer endnu en opjustering af
forventningerne til helåret som følge af en stærk udvikling i
salget. En svækket dollarkurs, der udgør 41% af den samlede
omsætning, vil dog påvirke negativt.
Estimatændring. Vi opjusterer vores EPS-estimat for 2010
med 2,4%, mens vi nedjusterer vores estimat for 2011 – primært
som følge af den lavere dollarkurs.DSV Overvægt Rapporteringsdato:
29. oktober 2010
Industri Overvægt
Fokuspunkter i 3. kvartalsregnskabet for 2010: Kursudvikling ift. sektor
Organisk vækst. Den positive udvikling på DSVs markeder er
fortsat i 3. kvartal uden væsentlige afbrydelser. Vi modellerer
en organisk vækst i niveauet 23-24% i kvartalet – godt hjulpet
af højere containerfragtrater.
’Road’. Vi er særligt opmærksomme på udviklingen i Tyskland
og Frankrig, der skal udbygge de seneste kvartalers lidt
bedre indtjeningstendens. Aktiviteterne i Danmark og Sverige
kommer også under lup, og vi ser frem til forbedring af den
seneste tids indtjeningsniveauer. Samlet forventer vi en omsætning
i ’Road’ i 3. kvartal på 5,3 mia. kr. og EBITA på 257
mio. kr.
’Air & Sea’. Divisionen nyder godt af en kraftigt stigende verdenshandel,
og de aftagende fragtratestigninger bør dæmpe
presset på bruttomarginalen i takt med, at DSV sender fragtratestigningerne
videre til kunderne. Vi forventer, at særligt
aktiviteterne i Asien viser høj vækst, og vi ser omsætning og
EBITA på 5 mia. kr. og 348 mio. kr. i 3. kvartal.
Opkøb. Vi forventer, at DSV langsomt men sikkert åbner op
for nye opkøb af konkurrenter. Selskabets gæld er under
kontrol, og opkøb har historisk skabt stor værdi for DSVaktionærerne.
Derfor ser vi gode muligheder for mindre opkøb
i de kommende kvartaler – men forvent ikke opkøb i ABX
eller Frans Maas-klassen.
Forventninger til 2010. Endnu en opjustering er inden for
rækkevidde, hvis markedsudviklingen fortsætter, og DSVs
udnyttelse af netværket forbedres yderligere. Usikkerheden
om årets sidste måneder kan afholde DSV fra at opjustere
nu, men vi venter alligevel, at selskabet overgår egne forventninger.


Danske Bank Overvægt Rapporteringsdato:
2. november 2010
Finans Undervægt
Fokuspunkter i 3. kvartalsregnskabet for 2010: Kursudvikling ift. sektor
Indtægter. Vi forventer generelt en tilbagegang i indtægterne
i 3. kvartal i forhold til samme periode i fjor. Dette skyldes et
lavere niveau for nettorenteindtægterne på 6.023 mio. kr. og
handelsindtjeningen på 2.035 mio. kr. end tilfældet var i fjor.
De lidt højere nettogebyrindtægter på 2.045 mio. kr. kan ikke
kompensere for tilbagegangen i de to øvrige poster.
Omkostninger. Danske Bank har høj fokus på omkostningsstyring,
og vi venter, at banken stort set kan fastholde omkostningerne
uændret på årsbasis.
Nedskrivninger. Vi forventer, at forbedringen af kreditkvaliteten
vil resultere i lavere nedskrivninger, som vi på kvartalsbasis
estimerer til 3.342 mio. kr.
Forventningerne til 2010. Vi forventer, at banken fastholder
sine forventninger til helåret, men med en mere positiv undertone.
Især forretningen i Irland er fortsat udfordrende
grundet udviklingen i landets økonomi. Men på bankens øvrige
markeder øjner vi muligheden for en fortsat bedre udvikling.
Dette gælder også for de danske bankaktiviteter, som
har været tynget af høje nedskrivninger de seneste kvartaler.Coloplast Neutral Rapporteringsdato:
3. november 2010
Sundhed Overvægt
Fokuspunkter i årsregnskabet for 2010/11: Kursudvikling ift. sektor
Omsætning. Vi forventer en omsætning på 9.479 mio. kr. i
regnskabsåret 2009/10, svarende til en vækst på 7,5%.
Sundhedsreformer har ikke påvirket så negativt som forventet
i starten af året. Vi forventer dog fortsat prispres på specielt
de europæiske markeder.
Marginer. Vi forventer fortsat en forbedring i marginerne, men
forbedringerne bliver mindre end de allerede realiserede.
Nye langsigtede mål. Vi forventer, at Coloplast vil lancere nye
langsigtede forventninger i forbindelse med årsregnskabet. Vi
forventer et nyt langsigtet mål for overskudsgraden på 22-
23%, og ser målet realiseret inden for 3-5 år. De primære
forudsætninger for, at en ny målsætning kan nås, er fortsat
vækst, og at udflytningen af produktionen til Ungarn og Kina
også det kommende år vil bidrage til lavere omkostninger.
Valuta. Coloplast er eksponeret mod den amerikanske dollar
og det britiske pund. Vi vurderer, at valutakursudviklingen vil
påvirke forventningerne til 2010/2011 negativt.
Forventningerne til 2010/11. Vi forventer, at Coloplast vil annoncere
en vækst på 5-6% og en forventet overskudsgrad
på ca. 21% i regnskabsåret 2010/11.
Estimatændring. Vi opjusterer vores EPS-estimater med
2,8% og 4,4% for henholdsvis 2010 og 2011Genmab Overvægt Rapporteringsdato:
9. november 2010
Sundhed Overvægt
Fokuspunkter i 3. kvartalsregnskabet for 2010: Kursudvikling ift. sektor
Omsætning. Vi estimerer en omsætning på 69 mio. kr. i kvartalet
inklusiv en royaltybetaling fra salget af Arzerra i 3. kvartal
2010 på 15,6 mio. kr. Der er ikke ekstraordinære indtægter
i form af milepælsbetalinger indregnet i vores estimater.
Arzerra salgstal. Vi nedjusterer vores estimat for royaltybetalingerne
fra tidligere 63 mio. kr. til nu 56 mio. kr. i 2010. Estimaterne
afspejler, at vi ikke har set den markante stigning i
salget i 2. halvår, som vi havde ventet.
Zalutumumab. Vi forventer en snarlig partnerskabsaftale på
Zalutumumab efter at samtalerne med de respektive myndigheder
nu er afsluttet. Vi forventer ikke den store værdi i en
aftale på den korte bane (lav upfront betaling). Vi ser derimod
mulighed for en royaltyaftale, der giver Genmab i niveauet
10-15% af den samlede fremtidige omsætning.
Salg af fabrikken. Vi ser fortsat risiko for yderligere nedskrivning
af værdien, og at salget ikke bliver en realitet før i starten
af 2011. Positive tilbagemeldinger fra især de europæiske
sundhedsmyndigheder omkring Zalutumumab øger dog
sandsynligheden for, at fabrikken sælges sammen med en
partnerskabsaftale på Zalutumumab.
Forventningerne til 2010. Vi forventer, at Genmab fastholder
forventningerne til 2010 i forbindelse med 3. kvartalsregnskabet.
Estimatændring. Vi nedjusterer vores EPS-estimater med
9,4% og 196,5% for henholdsvis 2010 og 2011 som følge af
manglende Arzerra-salg og ændret indregningsmetode for
milepælsbetalinger.


A.P. Møller Mærsk Overvægt Rapporteringsdato:
10. november 2010
Industri Overvægt
Fokuspunkter i 3. kvartalsregnskabet for 2010: Kursudvikling ift. sektor
’Container’. Meldingerne fra konkurrenterne er stadig positive
og tyder på, at de højere rate- og volumenniveauer stort set
holder. NOLs månedstal for både for både rater og volumen
bekræfter dette. Vi forventer, at Mærsk Line får stort udbytte
af fremgangen, og vi venter en stærk indtjening, selv om det
har været svært at gennemføre de annoncerede højsæsontillæg.
Samlet venter vi en omsætning på 111 mia. kr. og resultat
på 13,1 mia. kr. i årets første ni måneder.
’APM Terminals’. Fremgangen på containermarkedet påvirker
aktivitetsniveauet i APM Terminals direkte, og vi venter,
at væksttempoet er steget lidt i 3. kvartal. Vi estimerer omsætning
og nettoresultat på 19,3 mia. kr. og 3,3 mia. kr.
’Olie’. Vi forventer, at Mærsk Oils andel af olieudvindingen
fortsætter på stort set samme niveau, som vi har set i årets
første kvartaler, og at de samlede mængder for årets første
ni måneder ender på 104 mio. tdr. Stigende efterforskningsomkostninger
vil dog reducere indtjeningsniveauet noget, og
vi venter omsætning og nettoresultat på 42,1 mia. kr. og 6,5
mia. kr. for årets første ni måneder.
’Tank’. Vilkårene er stadig svære i ’Tank’, men kontraktdækning
i FPSO kompenserer i nogen grad for lave fragtrater i
bl.a. Mærsk Tankers. Vi venter en omsætning på 22,8 mia.
kr. og resultat på 1,3 mia. kr. i 9-måneders perioden.
Forventninger. Vi venter uændret guidance fra APM. De underliggende
forhold har udviklet sig knapt så positivt, som vi
havde ventet for 3 måneder siden og det levner efter vores
vurdering ikke plads til endnu en markant opjustering.
Estimatændring. Vi finjusterer vores estimater for 2010 og
2011 i kølvandet på bl.a. udsving i USD og oliepris.


IC Companys Neutral Rapporteringsdato:
10. november 2010
Cyklisk forbrug Neutral
Fokuspunkter i 1. kvartalsregnskabet for 2010/11: Kursudvikling ift. sektor
Engrossalget. Vi vurderer, at engroskunderne fortsat ser positivt
på forbrugslysten, hvilket er også er afspejlet i de seneste
ordreoptag, som ved årsregnskabet i august viste en
flad udvikling for efterårskollektionen og en forventet fremgang
på 14% for vinterkollektionen. Vi vurderer, at den positive
udvikling i ordreoptaget samt færre annullerede ordrer
og rabatter vil løfte preorderomsætningen. Vi estimerer på
den baggrund en fremgang i preorderomsætningen på 19%
i 1. kvartal. Vi venter endvidere en fremgang i ’salg-i-sæson’
på 20%. Vi estimerer en stigning i engrossalget på 19% til
903 mio. kr. i årets 1. kvartal.
Retailsalget. Vi forventer, at en fortsat mere optimistisk købelyst
blandt forbrugerne og et generelt varmere vejr efter et
koldt forår vil resultere i en fremgang i ’same store’-salget
på 5% i 1. kvartal. Hertil kommer, at nye butiksåbninger vil
bidrage til salgsfremgangen. Vi modellerer en omsætningsvækst
på 13%, så retailomsætningen lander 364 mio. kr.
Lønsomhed. Vi forventer, at stigende lønpres i leverandørleddet,
stigende råvare- og transportomkostninger og skærpet
konkurrence i engrosmarkedet i stigende grad vil dæmpe
indtjeningsfremgangen. Vi estimerer et resultat af primær
drift på 238 mio. kr. i 1. kvartal – en fremgang på 17 mio. kr.
i forhold til samme periode sidste år.
Ordreoptag. Vi forventer, at ordreoptaget for forårskollektionen
er blevet realiseret med en fremgang på 11%.
Forventningerne til 2010/11. Vi forventer, at IC Companys
fastholder forventningerne til helåret.
Estimatændringer. Vi nedjusterer vores 2010/11-estimater
på baggrund af toldsagen i Canada, men opjusterer
2011/12-estimaterne med en forventning om stigende salg.FLSmidth Overvægt Rapporteringsdato:
18. november 2010
Industri Overvægt
Fokuspunkter i 3. kvartalsregnskabet for 2010: Kursudvikling ift. sektor
Ordreindgangen. Efter et meget stærkt 2. kvartal har der været
væsentligt mere stille på ordresiden i 3. kvartal. FLSmidth
har offentliggjort to ordrer, og vi forventer en samlet ordreindgang
på 3,1 mia. kr. i 3. kvartal.
Aktivitetsniveau hos kunderne. Meldingerne om kundernes
investeringsplaner er formentlig uændret positive, og vi ser
især positivt på mineralaktiviteterne, der er støttet af fortsat
høje råvarepriser. Inden for ’Cement’ venter vi ingen væsentlig
bedring på kort sigt, men den rette geografiske eksponering
kan sikre et stadig højt aktivitetsniveau.
’Cement’. Der er lagt op til fortsat tilbagegang i ’Cement’
som følge af få ordrer under finanskrisen og en ringere rentabilitet
på de ordrer, som bliver eksekveret i øjeblikket. Vi venter
en omsætning på 2.653 mio. kr. i 3. kvartal og et fald i
EBIT til 220 mio. kr. O25/10 2010 11:42 johnsen 335145Mere blandede bolsjer i forbindelse med Q3. Lidt om udvikling i 2010 til dato i en håndfuld aktier.

Hvem opjusterede i 2010:
Norden, Coloplast, APM, Royal Unbrew, ØK, GN, Rockwool, Novo, Novoz, DSV, Fls, Carlsberg, William Demant, Neurosearch, Genmab, ALK, Danisco.

Så har nogen fastholdt:
Danske Bank, Nordea, Lunbeck, NKT, Simcorp, Auriga, Solar.

Og få nedjusterede:
Vestas, Torm, Tryg.

Nu bliver det store spørgsmål; Kan de gøre det igen? Vil der blive flyttet rundt?

I øjeblikket og i lang tid har det danske marked haft den ene gode ”case” efter den anden. Meget er forventet ovenpå en finanskrise, nu hvor hjulene er begyndt at rulle igen; men der har været mulighed for at købe i et al for fornuftigt leje med godt afkast til følge.
25/10 2010 16:11 johnsen 035157Netposten skriver om opjusteringer:
http://npinvestor.dk/nyheder/aktier-omxc20-naermer-si..
TRÅDOVERSIGT