Click
Chat
 
Du kan vedhæfte PDF, JPG, PNG, DOC(X), XLS(X) og TXT-filer. Klik på ikonet, vælg fil og vent til upload er færdig før du indsender eller uploader endnu en fil.
60
Vedhæft Send
DANMARKS STØRSTE INVESTORSITE MED DEBAT, CHAT OG NYHEDER

Trækker Amagerbanken andre med i faldet?


38670 troldmanden 7/2 2011 12:55
Oversigt

Når en stor bank krakker så kommer der også en række efterdønninger.

Det kunne være rigtig godt hvis vi kan lave en liste over andre selskaber der bliver påvirket af Amagerbankens fald. Hvem har/havde store lån i Banken. Hvem skal vi holde øje med i den kommende tid.

Nogen med stor indsigt i Amagerbankens bøger der tør starte ud?

7/2 2011 12:56 138671Sjælsø har omkring 10% af deres lån i Amagerbanken.7/2 2011 13:03 138672Så er der Mols Linien. Og Coller siger Green Wind.

Der må være nogle developere/ejendomsvirksomheder også. Tjekkede TK Dev igår, men fandt ikke noget. Fandt heller ikke noget hos Nordicom, men det betyder ikke at de ikke er der. Jeg kunne ikke finde deres lån sammensætning fordelt på banker.7/2 2011 13:26 Kristensen 038674Så vidt jeg kan se bruger Green Wind også Danske og Morsø. Men det kan være forældede data. Og muligvis er der flere pengeinstitutter.

De sagde på News at det var 60-70 virksomheder som hovedsagligt har forårsaget dette krak. Så man må antage at en stor del af disse 60-70 virksomheder vil falde sammen med banken.7/2 2011 13:47 collersteen 038679GreenWind-Amager relationen nævnes i hvert fald her i økonomisk ugebrev som man må formode har deres kilder/facttjek i orden.
http://ugebrev.dk/analyser/Opgoer-i-Amagerbanken-om-selvstaendighed7/2 2011 13:31 troldmanden 038676Ja den første indskydelse er også developerne. Var dog ikke lige klar over Sjælsø havde 10%. De kom ellers ud med en flot restrukturering af deres lån sidste år.

http://hugin.info/86917/R/1437592/382347.pdf

Uha Green wind. I en tid hvor det i forvejen ikke er det letteste i verden at skaffe finansiering til vindmøller så er det ikke godt hvis det passer
7/2 2011 13:19 Gobe 038673Er der ikke nogen, der har adgang til tinglysningkontoret og kan søge på Amagerbankes engagementer ?

Det vil da kunne give et samlet overblik ?

Gobe7/2 2011 13:30 Kristensen 138675Man kan ikke søge direkte på AMA's engagementer, men såfremt man har en "mistanke" til nogle virksomheder, er det selvfølgelig muligt at slå dem op på afresse/cvr.nr. i diverse systemer. Og såfremt der er tinglyst ejerpantebreve til eks. AMA må det jo være den pågældende bankforbindelse. Muligvis kan man finde data i BIQ og KOB.7/2 2011 13:34 troldmanden 138677Hørte jeg en melde sig til et aftens projekt Kristensen

Det er klart hvis man kunne generer en sådan liste så vil det være et utrolig godt grundværktøj!! Så kan vin efterfølgegnde debatere hvorvidt de får afgørende betydning for de enkelte selskaber
7/2 2011 13:46 Gobe 038678Silkeborg IF Invest A/S7/2 2011 14:12 038682


7/2 2011 14:23 troldmanden 038684Flot med en hurtig udmelding. Også selvom det egentligt er et relativt lille beløb.

Der er vel en længere række andre selskaber der også bør/skal udsende meddelelser oven på krakket7/2 2011 14:57 038687Storebrand mister 100 mill på Amagerbanken7/2 2011 14:17 Kristensen 038683JF KOB er det Nordea.7/2 2011 14:59 Kristensen 238688Her en artikel fra 29-6-2010:

Amagerbankens problembørn:

Det er folk som eksbokseren Hans Henrik Palm og tidligere ejer af Rødovre Centrum Torben Andreasen, der giver Amagerbankens direktør Jørgen Brændstrup panderynker, mens også kriseramte selskaber som CPH-Boliger og Green Wind Energy i øjeblikket er en klods om benet på Amagerbanken.

Amagerbanken bruger millioner på at holde det kriseramte ejendomsselskab CPH-Boliger flydende, da selskabet og dets ejendomme på blandt andet Sluseholmen de seneste to år har tabt næsten en halv milliard
Hårdt forgældet ejendomsselskabet med en negativ egenkapital på næsten en kvart milliard efter at have tabt en halv milliard de to seneste år. Amagerbanken har ejerpant i selskabets mange luksuslejligheder, der blandt andet ligger på Sluseholmen, i Valby og Søborg. De skulle have været solgt men krisen har nu gjort det umuligt.
Banken har været nødt til at betale til den daglige drift indtil videre, da selskabets mange lejeindtægter ikke kan servicere gælden. Ifølge regnskabet for CPH-Boliger har Amagerbanken givet garanti for driften indtil januar 2011.

Advokaten Olav Damkiær Classen er en af de tungeste privatkunder i Amagerbanken kartotek og kæmper med en voldsom gæld som følge af investeringer i ejendomme og aktier.
Advokaten og spekulanten Olav Damkiær Classen er blandt andet er medejer af Mols-Linien og det store Østerfælled-projekt på Østerbro, som Amagerbanken risikerer at hænge på.
Han ejer en tredjedel af projektet, som Finanstilsynet for nylig tvang Amagerbanken til at nedskrive værdien af, sammen med Hans Henrik Palm og ejendomsinvestoren Henrik Ørbekker.
Seneste regnskab fra hans holdingsselskabet viser, at advokaten, der for nogle år siden var blandt de investorer, der købte et kontortårn i Parken, reelt lever på bankens nåde.

Ejendomsinvestoren Henrik Ørbekker lever reelt på Amagerbanken nåde efter en voldsom gæld har kastet hans private virksomhed ud i en alvorlig krise.
Henrik Ørbekker er tidligere hjælper for den dømte selskabsdømmer Bjørn Stiedl. De senere år har han gjort sig som ejendomsspekulant, der de senere år har investeret voldsomt i både ejendomme og aktier.
Sammen med sin kone Tine Kyster Ørbekker skylder Ejendomsselskabet Øresundshøj A/S, der også står for parrets privatøkonomi, i alt 273 mio. kr. væk, heraf alene 216 mio. kr. til den kriseramte Amagerbanken.
Sammen med Hans Henrik Palm og Olav Damkiær Classen ejer han aktier i Mols-Linien samt en tredjedel af det kriseramte Østerfælled-projekt.

Det børsnoterede energiselskab Green Wind Energy er kommet i voldsom modvind og kæmper med svigtende indtjening og en voldsom gæld.
Kriseramt vindmøllefirma, der tidligere havde den nu fyrede Brøndby-direktør Frank Buch Andersen i spidsen.
Amagerbanken er hovedbank for energiselskabet, der i seneste regnskab havde tabt 17 mio. kr. Selskabet har tidligere nedjusteret forventningerne til årets indtjening til et underskud på DKK 45-60 mio. mod tidligere meddelt et underskud på DKK 15-25 mio.
For nylig forlod direktør Poul Lind selskabet efter mindre end et år i virksomheden.
Green Wind ejer blandt andet datterselskabet GW Energi, som har solgt vindmølleprojekter til velhavende danskere gennem børsnoterede obligationer, men selskabet er i reel fare for at være i strid med det prospekt, man i sin tid præsenterede for investorerne.


http://www.business.dk/finans/her-er-amagerbankens-problemboern7/2 2011 15:46 MadsK 038690RESULTATFORVENTNINGER FOR 2010 OG 2011
RESULTAT FØR SKAT OG NEDSKRIVNINGER FOR 2010 SOM FORVENTET
FOR 2011 FORVENTES ET NUL-RESULTAT FØR SKAT OG EVENTUELLE NEDSKRIVNINGER
Sjælsøs bestyrelse har gennemgået det foreløbigt opgjorte
regnskab for 2010 og forventningerne for 2011.
RESULTATFORVENTNINGER FOR 2010 BEKRÆFTES
Sjælsø forventer for 2010 at realisere et underskud før skat og
nedskrivninger på omkring 240 mio.kr. Sjælsø har tidligere
meddelt, at der for 2010 forventedes et underskud på
200-300 mio.kr., før skat og nedskrivninger.
Der er i 2010 foretaget nedskrivninger på projekter og tilgodehavender på 107 mio.kr., hvorefter underskuddet før skat, men
efter nedskrivninger, forventes at udgøre omkring 350 mio.kr.
Nedskrivninger i 2010 skyldes længere udviklings- og salgstider for projekter i Danmark end tidligere forventet samt
ændrede salgsprisforventninger for visse projekter. Det forventes herefter, at der kan opnås en acceptabel avance på
gennemførelse af de pågældende projekter.
Resultatet efter nedskrivninger og skat forventes at blive et
underskud på omkring 260 mio.kr.
Til resultatforventningerne for 2010 kan i øvrigt knyttes
følgende bemærkninger:
• Omsætningen udgør i 2010 ca. 1,2 mia.kr.
• Projektbidraget før nedskrivninger for hele 2010 udgør ca.
6,5% mod 5,6% i 1. halvår 2010. Den positive udvikling i
projektbidraget er således fortsat i 2. halvår 2010.
• Faste kapacitetsomkostninger og liggeomkostninger på
projektbeholdningen er reduceret yderligere i 2. halvår 2010.
• Egenkapitalen udgør ultimo 2010 omkring 1,7 mia.kr.,
svarende til godt 22 kr. pr. aktie.
• Likvide beholdninger udgør ultimo 2010 mere end 200 mio.kr.
• Sjælsø indgik i 2010 aftaler om salg af nye projekter med en
projektværdi på omkring 1,3 mia.kr., hvortil kommer salget
af 75% af Pampas-projektet i Stockholm til det store
svenske boligselskab HSB. De i 2010 indgåede salgsaftaler
understøtter indtjeningen i 2011 og 2012.
DEN POSITIVE TREND FORVENTES AT FORTSÆT TE I 2011
Sjælsø kan konstatere, at den negative udvikling er vendt med
stigende efterspørgsel og omsætning af ejendomsprojekter til
følge. Nysalg af projekter for 1,3 mia.kr. i 2010 bekræfter den
positive trend.
Situationen på alle Sjælsøs markeder er generelt set gennem
2010 blevet mere stabil og positiv. Udviklingen understøttes af
en stigende interesse for finansiering af gode og sunde ejendomsprojekter udlejet til gode lejere og solgt til kapitalstærke
investorer.
Med baggrund i forventningen om en fortsat øget aktivitet på
alle Sjælsøs markeder og stabile finansielle forhold forventes
det, at den positive trend i Sjælsøs aktiviteter og indtjening vil
fortsætte i 2011. Sjælsø forventer derfor for 2011 et resultat
omkring 0 kr., før skat og eventuelle nedskrivninger. Usikkerheden omkring resultatudviklingen for 2011 knytter sig hovedsageligt til risikoen for negative markedsmæssige ændringer og
dermed timingen af indgåelse af salgsaftaler og tidspunkt for
igangsætning af byggerierne.
AMAGERBANKEN
Foranlediget af den aktuelle situation i Amagerbanken, kan
det meddeles, at Amagerbanken, sammen med en gruppe af
Sjælsøs øvrige banker, jf. Sjælsøs fondsbørsmeddelelse af
12.8.2010, tidligere har forlænget engagementet med Sjælsø
til den 1.7.2014.
Sjælsø forventer således ikke, at den opståede situation i
Amagerbanken vil påvirke Sjælsø i væsentligt omfang.
ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2010
Årsregnskabsmeddelelse for 2010 forventes offentliggjort
1. marts 2011, i hvilken forbindelse koncernens økonomiske
udvikling, markedsforholdene og forventningerne til fremtiden
vil blive uddybet.
YDERLIGERE INFORMATION
Flemming Joseph Jensen, CEO
Tlf. 4810 00007/2 2011 23:49 collersteen 038695Hvidbjerg Bank ser ud til at blive hårdt ramt.

http://www.proinvestor.com/aktienyt/530343/Hvidbjerg-Banks-eksponering-mod-Amagerbanken

Man kan bemærke at Hvidbjergs overskud de sidste 2 år har været i størrelsen 1-2mio kr og ikke engang i 2006 kunne man mønstre et overskud før skat svarende til tabet på 11½ mio på Amager-krakket.

11,5 mio kan man også ætte ift. en egenkapital på ca. 80mio kr. Det må gøre nas.8/2 2011 09:31 Kristensen 038698Det er fem velkendte, skrantende ejendoms- og udviklingsselskaber, der har sendt Amagerbanken i afgrunden. Det skriver dagbladet Børsen.

Avisen erfarer, at den primære årsag til bankens milliardnedskrivninger ligger hos fem ejendoms- og udviklingsselskaber, der har været i vanskeligheder igennem flere år. Skeletterne er begyndt at falde ud af skabet, da bankens nye ledelse har fået lavet eksterne vurderingsrapporter. De har vist, at selskaberne er langt mindre værd end tidligere antaget.

Ifølge Børsens oplysninger skyldes krakket især ejendoms- og projektudviklingskoncernen Schaumann Properties, ejendomsudviklingskoncernen Oskar Jensen Gruppen, ejendomsselskaberne Store Frederikslund Holding og Finansgruppen samt ejendomsprojektet Østerfælled.

Schaumann er ifølge Børsens oplysninger samlet set det selskab, som Amagerbanken har måttet tage de største nedskrivninger på.

(RB-Børsen: Tlf: 33300335, E-mail: redaktion@rb-borsen.dk, www.rb-borsen.dk )8/2 2011 09:50 collersteen 038699Det er interessant med Finansgruppen fordi Jesper Tullin jo gik ud og offentligt støttede op om emissionen...
Og egentlig så Finansgruppens regnskaber da vist nok pæne ud - særligt hvis man tillagde den store erstatning de blev tilkendt fra Reitan-gruppen.

Også lidt overraskende at se Carli Gry Helmersen blandt de 5 problembørn.

Østerfælled, Schaumann og Oskar Jensen kan tilgengæld på ingen måde overraske. Østerfælled snakkede vi allerede om dengang obligationerne kom på børsen - et hul i hovedet projekt...TRÅDOVERSIGT