Click
Chat
 
Du kan vedhæfte PDF, JPG, PNG, DOC(X), XLS(X) og TXT-filer. Klik på ikonet, vælg fil og vent til upload er færdig før du indsender eller uploader endnu en fil.
60
Vedhæft Send
Historik

Vælg chat via ovenstående menu
Luk reklame

DANMARKS STØRSTE INVESTORSITE MED DEBAT, CHAT OG NYHEDER

Værdiansættelsen af Arbejdernes Landsbank aktien


65438 SteffanC 20/5 2013 15:19
Oversigt

Hej.

Ville høre om der er nogen der har en holdning til den teoretiske kurs på en Aktie fra Arbejdernes landsbank? Eller et link til hvor man kan læse noget om det?

På forhånd tak.

Mvh Steffan20/5 2013 16:31 Henne 065439https://www.al-bank.dk/default.asp?id=62

"Organisation
Arbejdernes Landsbank er et aktieselskab, som dog ikke er børsnoteret, derfor er det heller ikke alle, der kan blive aktionærer i banken. Bankens daglige ledelse består af en gruppe på 11 personer."20/5 2013 19:49 Occam 165440Fra vedtægterne: "Der skal gælde følgende begrænsninger i aktiernes omsættelighed: Overdragelse af retten til en Aktie kan kun finde sted med bestyrelsens samtykke og højst til pari kurs." § 6 i https://www.al-bank.dk/media/documents/Vedtaegter_AL-Bank_03_13.pdf

-----

Man kan prøve at bestemme en teoretisk værdi for hele banken ved at sammenligne med markedsværdien af børsnoterede banker med lignende nøgletal (egenkapital, overskud, udbytte osv.).

Derefter kan man dividere med antallet af aktier.

Og endelig kan man reducere kursen, fordi aktien er illikvid.

----

Egenkapitalen er 3,6 mia; divideret med 300.000 aktier giver det en indre værdi på 12.000 kr for en Aktie med pålydende 1.000 kr.

Resultatet sidste år var 457 mio. Med en PE på bare 5 giver det en værdi på 7.500 kr. Men gennemsnittet de foregående 4 år var 47 mio.

I år var der et udbytte på 350 kr per Aktie. Men de sidste 5 års udbytte summer op til 510 kr per Aktie.

Så skal man tage i betragtning, at AL formentlig ikke har samme tab på spekulanter som mange andre banker. Til gengæld er bankens kernekunder, arbejderbevægelsen, en svindende del af samfundsøkonomien.

----

Jeg ville sætte en teoretisk kurs på 6.000 +/- 50 %. Dvs. jeg køber til 3000 og sælger til 9000.

Jeg vil under ingen omstændigheder sælge til vedtægternes max kurs på 1000. Men jeg ville gerne købe. <span><img src=
" title=":−)" style="width: 22px; height: 22px;"/>20/5 2013 19:58 Kristensen 065441Egenkapitalen står jo bogført i regnskabet, og der står nok også noget om hvordan aktiekapitalen er sammensat, så der udfra kan du beregne den teoretiske kurs ved indre værdi.20/5 2013 20:59 SteffanC 065442Tak for alle svarene :)26/4 2021 15:24 Branson 093129Kan nogen gennemskue denne emission? Er det et godt tilbud at købe flere aktier? Indre værdi pr. aktie falder fra DKK 22.828 til 4.126.

AL-Bank udsteder 1,8 mia. stk nye aktier. For hver aktie man ejer modtager man 6 tegningsretter.

De Eksisterende Aktionærers andel af Arbejdernes Landsbanks egenkapital (uden hybrid kernekapital) udgjorde pr. 31. december 2020 DKK 6.679,1 mio. svarende til en indre værdi pr. aktie på ca. DKK 22.828.

Ved Udbuddets gennemførelse med tegning af
de Udbudte Aktier (1.800.000.000 stk. a DKK 1) og efter fradrag af de skønnede omkostninger i forbindelse med
Udbuddet vil egenkapitalen pr. 28. februar 2021 udgøre ca. DKK 8.635 mio. svarende til en indre værdi pr. aktie på
DKK 4.126.

Udbuddet vil således resultere i en umiddelbar reduktion/udvanding af indre værdi pr. aktie på ca. DKK
19.311 eller ca. 82,4 % for eksisterende Aktionærer, der ikke udnytter tegningsretten.

Er det en god deal at udnytte tegningsretten eller ej?

Lidt svært for mening mand at gennemskue. Arbejdernes Landsbank meddeler de er forhindret i at rådgive deres kunder om denne emission. Please help!

Med venlig hilsen
Branson

https://www.al-bank.dk/aktieemission28/4 2021 10:31 Kingding 093175Hej

Sidder i præcis samme dillema. Jeg er relativ newbee indenfor investering og forstår ikke helt udvandingsprincippet - bortset fra at ens ejerandel i banken naturligt falder svarende til den faktor, som emmissionen udvider aktieantallet i - men den indre værdi øges vel ligeligt? En aktie i AL spekuleres vel kun i, med sigte mod et udbytte? I og med, at kursen er nominel og kun kan handles via aktionærportalen, kan der aldrig blive tale om en kursgevinst/-tab ved salg?

Jeg undres iøvrigt over, at meget få af bestyrelsesmedlemmerne og bankens ledelse, som har aktier i banken - og min egen rådgiver indrømmede også, at han heller ikke har. Whats the catch?

Eller misser jeg noget.
DBH28/4 2021 11:17 Branson 093177Ja, jeg er også nået frem til at hovedformålet med at eje aktier i AL-Bank, er muligheden for at opnå udbytte på nuværende tidspunkt. Det skyldes at kursen er nominel og aktierne kun kan handles via aktionærportalen til en fast kurs defineret i vedtægterne på nuværende tidspunkt.

Det er sikkert også de store ejers interesse at opnå løbende afkast til at finansiere lønmodtagere og fagorganisationer i tilfælde af lock-outs.

Arbejdernes Landsbank har et mål om at kommunikere "i øjenhøjde" med kunderne. I prospektet burde de have forklaret bytte-forholdet og kurs indre værdi på en let forståelig måde, så alle deres kunder og aktionærer havde mulighed for at forstå det. Min hustru er eks. pædagog, kunde og aktionær - afsnittet om indre værdi og udvanding er totalt uforståeligt og upædagogisk for personer som hende.

Vi vælger at forsvare vores nuværende ejerandele med forventning om løbende udbytte. Jeg tror jeg forstår det trods bankens upædagogiske forklaring i prospektet for menig mand.28/4 2021 12:35 Kingding 093185Nu kender man jo præmissen om at de ikke må anbefale deres kunder at deltage i emission - men helt objektivt bør de vel kunne fortælle hvad formålet med at være aktionær i banken er.......
Men når man læser i prospektet, at bankens øvrige aktionærer bliver tilbudt at købe evt. ikke benyttede tegningsretter, så kan lidt af betydningen måske ligge der - altså at de store faglige organisationer får mulighed for at købe endnu flere aktier, hvilket vil give dem gunstige afkast ift. hvad de ellers kan tilbydes i et negativt rentemarkedTRÅDOVERSIGT