Click
Chat
 
Du kan vedhæfte PDF, JPG, PNG, DOC(X), XLS(X) og TXT-filer. Klik på ikonet, vælg fil og vent til upload er færdig før du indsender eller uploader endnu en fil.
60
Vedhæft Send
DANMARKS STØRSTE INVESTORSITE MED DEBAT, CHAT OG NYHEDER
Oversigt

Schouw & Co. meddelte for nylig at man havde fusioneret Grene med den hollandske konkurrent Kramp. Det forsættende selskab bliver Europas største leverandør af reservedele til landbruget. Selskaberne supplerer hinanden godt, da Kramp har en god markedsposition i Vesteuropa, mens Grene efterhånden er godt positioneret i Østeuropa. Schouw får en ejerandel på 20% i det fortsættende selskab, mens resten af selskabet ejes dels af en kapitalfond med 32% samt den nuværende ledelse i Kramp med 48%. Umiddelbart forekommer prisen lav, idet omsætning og EBITDA fra Grene bidrager med hhv. 28,6% og 25% i det fortsættende selskab. Men fusionen skal også ses i det perspektiv, at det fortsættende selskab overtager samtidige forpligtelser.

Fusionen ventes at kunne give synergier i niveauet 10-30 mio. €, lige som man har en offensiv vækststrategi, hvor man i 2017 forventer en omsætning på +1 mia. € samt EBITDA-margin på 13%. Det fortsættende selskab vil få en omsætning i niveauet 625 mio. € og have en EBITDA-margin på 11,8%.

Ud over at fusionen i sig selv er interessant, har det også en anden interessant vinkel. Det styrker nemlig også min teori om, at Schouw er på vej med en nyt opkøb. Især de seneste 10-12 måneder har man skåret konglomeratet væsentligt til, idet en række ikke strategiske ejerskaber er solgt:
• I december annoncerede man salget af Martin-gruppen.

• I januar solgte man aktierne i Lerøy, som blev erhvervet i forbindelse med salget af Sjøtroll i 2010

• I løbet af 2. kvartal har man solgt ejendommen i Lystrup (fabriksejendom, hvor Elopak er lejer og er solgt til et selskab i Elopak-koncernen)

• Ultimo august - Grene fusioneret med Kramp, og fået en passiv 20% aktiepost i det fortsættende selskab

Kigger vi samtidig på den netto rentebærende gæld for koncernen udgjorde denne i ultimo 2011, 2.745 mio. kr. Ultimo 2012 var den nedbragt til 2.023. Ved halvårsregnskabet 2013 var den 1.706 mio. kr., og efter fusionen af Grene må den være nedbragt yderligere.

Spørgsmålet er så hvad Schouw kunne være på udkig efter. Mit umiddelbare gæt er R. Færch Plast A/S, med hovedsæde i Holstebro, som netop for nylig er sat officielt til salg af familien bag, efter tiltagende interne stridigheder i ejerkredsen (familien). Virksomheden producerer plastemballage til fødevareindustrien, som er en branche Schouw netop fra tidligere erfaring med, gennem Elopak, som man fik udviklet og solgt tilfredsstillende. Her udover besidder bestyrelsen i Schouw også kompetencer inden for plastemballage, idet bestyrelsesmedlem i Schouw, Niels Kristian Agner, er formand for den børsnoterede plastvirksomhed SP Group A/S.

Færch Plast har tidligere meldt ud, at der både er national og international interesse. Der er i dagspressen indikeret en pris i niveauet 2 mia. kr. for selskabet, som bør være af overkommelig størrelse for Schouw med en Mcap på 5,1 mia. og en soliditet på 50%. Færch's omsætning udgjorde i 2012 1.050 mio. kr., mens resultatet før skat udgjorde knap 131 mio. kr. Især lønsomheden er de seneste år væsentligt forbedret i Færch.

Ovenstående er selvfølgelig blot en konspiration fra min side, men selvom Færch ikke skulle blive en del Schouw-konglomeratet, så synes jeg alligevel at der er indikationer på at Schouw har et opkøb i tankerne.

Jeg har vedhæftet en fin præsentation af fusionen mellem Kramp & Grene.
pdf2013_08_29_GK_InvestorPresentation.pdfTRÅDOVERSIGT