Click
Chat
 
Du kan vedhæfte PDF, JPG, PNG, DOC(X), XLS(X) og TXT-filer. Klik på ikonet, vælg fil og vent til upload er færdig før du indsender eller uploader endnu en fil.
60
Vedhæft Send
Historik

Vælg chat via ovenstående menu
Luk reklame

DANMARKS STØRSTE INVESTORSITE MED DEBAT, CHAT OG NYHEDER

Et kig på TGS-Nopec


67144 chrhall 20/11 2013 00:24
Oversigt

Thorleif Jackson kom mig lidt i forkøbet på denne, og har allerede en fin brancheanalyse af denne Aktie liggende på nordnetbloggen.dk. Så kan jeg lære at være for langsom til at komme ud af starthullerne.

Beskrivelse
TGS-Nopec (herefter TGS) er et norsk/amerikansk selskab, der leverer geovidenskabelig data og services til olie og gas industrien. Det meget fornemme udtryk dækker over at TGS kortlægger havbunden ved hjælp af seismiske målinger, kan overvåge aktive boringer og hjælpe med fortolkning af målinger og overvågning.

TGS er opstået af en sammenlægning mellem amerikanske TGS og norske Nopec. Begge selskaber er grundlagt i 1981 og i 1998 gik man sammen og dannede TGS-Nopec. Det nye selskab havde så ekspertise og kortlægning i både Nordamerika og Europa/Afrika.

Den stærke position i markedet har man formået at udnytte til at foretage strategiske opkøb af virksomheder der understøtter og udvider forretningen, så TGS i dag fremstår som et af de mest veldrevne og profitable selskaber i branchen.

Notering
TGS er noteret på Oslo Børs under tickeren TGS. Aktien er en del af Large Cap Oslo.

Ejere
Der er ikke nogen stor fast enkeltejer, der er en del store investorer i aktien der har mellem 5 og 10% af aktierne. Jeg er mest til en stor enkeltejer.

Udbytte
TGS udbetaler udbytte og har udbetalt stigende udbytte de seneste 4 år. Inden 2009 udbetalte man ikke udbytte, men det lader til at pengekassen er ved at flyde over - og det er jo godt for investorerne.

2009: 4 NOK
2010: 5 NOK
2011: 6 NOK
2012: 8 NOK

For 2013 forventer TGS at omsætningen lander på 810-870 mio. dollars, hvilket bør give en EPS mellem 2.3-2.6 dollar (14-15.85 NOK). Det bør være rigeligt til at dække udbyttet på 8 NOK, og måske sætte det lidt op. Som jeg ser det er udbyttet ikke i fare. Et udbytte på f.eks. 9 NOK vil give et Yield på 5.7% ved kurs 156, hvilket jeg finder attraktivt.

Udover udbytte har TGS også et aktietilbagekøbsprogram på 5 millioner USD der skal afvikles inden 31. december. Det svarer til ca 0.3 NOK pr Aktie.

Eksterne faktorer
Den største eksterne faktor for TGS er olieprisen. Efterspørgslen på olie driver viljen til at lede efter mere olie. Desværre angiver TGS ikke selv hvor meget mere forretning de forventer at få, ved udsving i olieprisen, men det skal dog nævnes at TGS har forbedret deres resultat i hvert eneste år i de år jeg har kigget på.

Er selskabet afhængig af innovativ produktudvikling?
TGS er afhængig af produktudvikling inden for seismiske målinger og overvågning af eksisterende boringer, men jeg anser det ikke for at være noget der er svimlende højt regnskabet. Som udgangspunkt ser det ud til at R&D udføres under de enkelte projekter og erfaringer herfra tages med videre.

Har selskabet formået at give overskud i både høj og lavkonjuktur, eller i det mindste at fastholde udbyttet i dårlige perioder?
Jeg har kigget tilbage til 2004, og TGS har haft overskud hvert eneste år med en meget flot EBIT-margin.

Gæld og Egenkapital
TGS har ingen rentebærende gæld.

Afkast og vækst
Hvis man ser tilbage til 2004 er det generelle billede en virksomhed der har formået at forøge sin omsætning en faktor 5 (hvis man regner med guidance for 2013) samtidig med man har formået at beholde sin meget høje EBIT Margin på minimum 40%, selvom man har foretaget ikke mindre end syv opkøb i perioden. Det synes jeg lover godt for fremtiden.

Ledelsen
CEO er Robert Hobbs, der har været i TGS siden 2008. Han har en baggrund i oliebranchen, og er uddannet inden for geologi og geofysik.

Investor Relations
Ingen kommentarer, info er nemt tilgængeligt.

Styrke på markedet og markedssituationen
Som Thorleif Jackson også er inde på i sin brancheanalyse, ser TGS ekstremt stærk ud. Man har en EBIT-margin på minimum 40% over de seneste 10 år. Målt på P/E er aktien rimeligt prissat i forhold til de andre i branchen, og også udbytteafkast og ROE er bedre. TGS går efter eget udsagn efter kvalitet i deres målinger, og har i løbet af 2013 droppet projekter som de ser for høj risiko i. TGS ejer ikke selv skibe til målinger men fungerer mere som konsulenter med ekspertviden der hjælper kunderne med at hyre andre Geofysik firmaer til at udføre arbejdet for dem - det giver en et højt kapitalafkast, og mindre risiko for TGS, hvilket er positivt for aktionærerne.

Kurs og købsmuligheder
TGS har lige sænket guidance for 2013 oven på et rekordår, hvor man gik fra en omsætning på 608 millioner USD til 932 millioner USD, og mit bud er at den seneste kursudvikling er påvirket af dette. Noget tyder på at der kunne være en ide i at gå ind i aktien nu, om ikke andet fordi det ligner en branchevinder.

Konklusion
Jeg synes TGS-Nopec ser rigtigt fornuftig ud, og jeg forventer at åbne en position i aktien inden for kort tid. Aktien ser pt rimeligt prissat ud, hvis man ser på et overblik over branchen.

Thorleif Jacksons brancheanalyse findes her: http://www.nordnetbloggen.dk/hvem-er-vinderen-indenfo..

Jeg blogger i øvrigt løbende på http://udbytteaktier.blogspot.dk20/11 2013 17:34 Bryan 567158Efter at have læst din og Thorleifs analyse, samt hans artikel i Aktionæren, er der et par detaljer som er interessante bl.a. i forhold til den debat vi har haft herinde. Jeg håber ikke at det gør noget at jeg svarer samlet her.

Jeg var jo lidt fokuseret på hans nye holdning til også at inddrage tilbagekøb af aktier. Mit indtryk efter at have læst artiklen er egentlig at han gør det mest af nød, fordi det er nødvendigt for at opnå et tilstrækkeligt højt Yield. Hvis det er nødvendigt, er det så fordi aktierne er blevet for dyre?

Jeg kiggede lige på tilbagekøbet. Det er korrekt som du skriver at de har et tilbagekøbsprogram. Men desværre har de også udstedt optioner til en del ledere, så de tilbagekøbte aktier kan tilsyneladende ikke modvirke at det samlede aktieantal er svagt stigende.

Det er også korrekt at de har en højere egenkapitalforrentning end de øvrige i branchen. Men man betaler så også væsentligt mere for den Egenkapital (K/I). I et svar på Nordnetbloggen skriver han :

"I synes åbenbart at TGS Nopec er lidt rigeligt højt vurderet med K/I=2,2. I december 1999 var aktien dog langt højere vurderet til K/I=3,9 (hvis man anvender indre værdi pr. 31. dec. 1999, som dog ikke var kendt i dec. 1999). Aktien var ligeledes markant højere vurderet i marts 2007 og februar 2013."

Så spørger jeg, hvad skete der umiddelbart efter dec. 1999 og marts 2007 ?

Jeg er dog helt enig med ham i resten af hans svar ang. indtjening m.m., men så har vi vel også forklaringen på at den er billigere end februar 2013.

Jeg er dog ikke enig med ham når han skriver :

"TGS Nopec giver dog også branchens klart højeste udbytteafkast, hvilket i mine øjne rigeligt kompenserer for den noget højere prissætning."

Jeg mener jo at det primært handler om indtjening, sekundært hvordan indtjeningen fordeles.

Det er flotte resultater han har haft med sin udbytteportefølje de seneste år. Den største del af hans afkast er via kursstigninger. Nu kan det selvfølgelig være fordi det er specielt gode selskaber han har valgt. Men umiddelbart burde de selskaber der udbetaler mest til aktionærerne vel ikke samtidigt stige mere end markedet år efter år ?
Det kunne måske understøtte dem der mener at investorerne har fokuseret meget på udbytte og at udbytteaktierne derfor er ekstra højt prissat ?

Specielt omkring TGS synes jeg at det er lidt svært. Den lyder måske ikke voldsomt dyr, selvom den er højt prissat i forhold til de andre. Men tilbagegangen i tredje kvartal var voldsom.20/11 2013 22:48 Bryan 567161Det sidste kunne jeg måske godt uddybe lidt.

I teorien burde en Aktie vel falde i kurs svarende til udbyttet. D.v.s. at hvis vi har to selskaber der tjener lige meget og kun den ene betaler udbytte burde udbytteaktien stige langsommere i kurs år efter år. Men iflg. Thorleif Jackson har hans udbytteportefølje slået markedet med 12% p.a.
Han har altså både fået udbytter og højere kursstigninger end markedet.

Jeg har forsøgt at illustrere med en graf fra Excel.
Den blå søjle er uden udbytte,d.v.s. den årlige indtjening lægges til kursen. Den røde søjle er den teoretiske udvikling, d.v.s. indtjening minus udbytte lægges til kursen. Den grønne søjle er den faktiske udvikling med merafkastet.

Det er naturligvis meget teoretisk og heller ikke helt korrekt da "markedet" også har betalt udbytte i mindre grad. Men som illustration viser billedet at forskellen mellem den teoretiske udvikling og den faktiske udvikling stiger med årene.

Det kunne som nævnt skyldes at han har valgt de bedste aktier, men det kunne også være (som andre mener) at udbytteaktier har været meget populære og derfor er belønnet med for høje kursstigninger. Hvis han så accepterer en højere prissætning p.g.a. udbyttet satser han vel på at den udvikling fortsætter evigt. Mit billede viser at det ikke er realistisk.

TGS.OL
20/11 2013 23:01 Bryan 167162Der var en fejl i min indtastning, der var kun trukket udbytte første år.

TGS.OL
22/11 2013 07:40 TeamGarlic 067177Fremragende, Bryan! Det er godt analyse-arbejde og som du selv antyder, så har debatten over den seneste uges tid påvirket positivt <span><img src=" title=":−)" style="width: 22px; height: 22px;"/>21/11 2013 23:27 chrhall 367175Hej Bryan,

Tak for dit grundige svar, lad mig tage den fra toppen.

Med hensyn til at han nu tager shareholder Yield i betragtning, mener jeg bestemt det er af nød. De danske aktier der er store nok til at komme med i opløbet er alle højt prissat pt. Jeg vil ikke sige at jeg synes at markedet er vildt overvurderet, men at det generelt er dyrt.

I forhold til aktietilbagekøb, så ja, så har man udstedt optioner, men så vidt jeg kan se på nordnet, så var der 106 520 000 aktier i 2008, og i dag er der 103 431 474 - det er så vidt jeg kan se en reduktion i antallet af aktier på ca 3%. Det er ikke prangende, men svagt faldende, så vidt jeg kan se.

K/I er jeg faktisk lidt uenig i Thorleifs betragtning omkring udbytteafkast osv - jeg tror forklaringen skal findes i flere faktorer, hvoraf udbyttet er en af dem. Det er mit gæt at markedet vil forsøge at prissætte en branche nogenlunde ens, set ud fra indtjeningsmulighederne. at K/I er meget høj, handler vel mere om at der ikke er vildt meget indre værdi i TGS-Nopec, da man hyrer survey-grej af andre firmaer, dvs skibe og andet hardware, der ellers ville være væsentlige poster. Det bringer K/I i vejret, da P/E jo også skal være nogenlunde rimeligt set i forhold til hvad man ellers kan få på markedet. Det er klart at aktien ikke kan fastsættes til en P/E på 5, hvis K/I skulle være på linje med de andre selskaber. Udbytte, Earnings og Indre værdi skal jo være i nogenlunde balance med hinanden. Jeg håber det giver mening.

Jeg er enig i at det er svært omkring TGS - en fornuftig tilgang kunne måske være at afvente årsrapporten og se hvordan indtjeningen har udviklet sig i Q4 - forhåbentlig vil kursen også dale lidt - det virker som om den falder for tiden.

Igen, tak for dit input, sætter virkelig pris på det.22/11 2013 00:18 Bryan 667176Okay, så langt kiggede jeg ikke tilbage. Jeg så bare at det steg lidt sidste år. Og jeg tror at det var i seneste kvartalsrapport jeg så at der allerede var udnyttet en del optioner i år og at der er en del der kan udnyttes inden 31/12. Men uanset hvor vi ender, så bliver det nok småting.

Men min egentlige pointe var mere at det virker som om han (bevidst) overser advarslerne.

Han konstaterer at det er blevet sværere at finde emner i forhold til de krav han stiller. Her ville jeg normalt sige "okay så køber jeg ikke p.t.". Han slækker istedet på kravene.

Han forsvarer den høje K/I ved at sammenligne med dec. 1999 og marts 2007. Prøv at kigge på den graf der er i mit TA-indlæg længere nede på siden (pdf´en), og find de datoer samt hvor vi er nu. Det ligner for mig en stor advarsel.

Han accepterer så at betale mere for aktien p.g.a. udbyttet. Dermed siger han jo at aktien allerede er dyr, men at han satser på at den bliver endnu dyrere i forhold til "fair pris" jvnf. min sidste grafik.

Hvor længe kan man regne med at udbytterne vil outperforme, også kursmæssigt ( hvor stor mon forskellen på rød og grøn søjle skal være inden det stopper) ?

Mit indlæg handler altså ikke så meget om selskabet som sådan, men mere om hans strategi. Jeg synes det er farligt at lukke øjnene når markedet er højere end de to seneste toppe (IT og Finans) og samtidig satse på den type aktier der er steget mere end deres "opsparing" berettiger.

Jeg har ikke kigget på de øvrige selskaber han har sammenlignet med. Har de haft lignende fald i tredje kvartal? Et fald på over 20% i forhold til året før bør vel tages alvorligt, så jeg ville nok også afvente.22/11 2013 07:53 TeamGarlic 267178Jeg er helt enig med dig, Bryan, efter at have læst Thorleifs indlæg. I mine øjne slækker han på kravene.
Nu var vi rundt om TA og et kig på et langt chart på uge-basis viser, at aktien har gjort det godt ved troligt at markere 40 ugers SMA og stige, men er nu brudt under. Presses af både et langt og kort SMA på ugebasis. Hældningen er faldende. Personligt ville jeg afvente et køb - et udbytte kan hurtigt blive spist af et tab på kursen.22/11 2013 10:10 chrhall 267179Hej Bryan, enig i dine betragtninger omkring Thorleifs krav/strategi - det er dog kun for de danske aktier han har kigget på aktietilbagekøb, og det eneste vilde der er vel sådan set DSV.

Jeg er også generelt enig i din pointe angående udbytte/fair pris, men husk at aktien i 1999 og 2007 ikke udbetalte udbytte - det gør typisk noget ved kursen, se bare på TDC.

Jeg synes det er at divergere væsentligt fra strategien at skifte shareholder Yield - selvom det også over tid vil give bedre afkast end markedet. Det havde bedre hvis han havde valgt nogle flere aktier fra hhv finland, norge og sverige - så havde han nemlig fulgt strategien, og kunne endda have kommenteret at det danske marked var for dyrt til at man kunne finde nogle gode udbytteaktier der. Så havde han også forholdt sig til virkeligheden.

Det der gør aktien interessant i min optik er væksten og udbyttet kombineret, men som TG også er inde på nedenfor er det nok bedre at afvente, og om ikke andet for at se hvordan Q4 ser ud.22/11 2013 11:17 TeamGarlic 067180Da jeg læste artiklen i Aktionæren undrede jeg mig over, at han partout ville lave sektor-spredning. Det kan være udtryk for diversifikation, men det er det ikke nødvendigvis i den virkelige verden. Hvis vi ikke oplever bred fremgang i økonomien, så alle sektorer har det godt og kan servicere et afkast, så skulle man lave en anden analyse og spredning.22/11 2013 14:20 Bryan 067182Nu kender vi selvfølgelig ikke helt baggrunden for Thorleif Jacksons porteføljer hos DAF og Nordnet. Han kan have nogle aftaler om at han skal investere, og måske også at der skal være danske aktier. Mange af DAF´s medlemmer investerer kun i danske aktier. Jeg købte ingen aktier i perioden april 2006 til juni 2009 fordi min FA fortalte mig at aktierne var for dyre. Jeg glemte dog min strategi en enkelt gang og geninvesterede nogle udbytter i et pensionsdepot, og det er den eneste Aktie fra før 2009 jeg stadig har minus på. Dem jeg købte i 2009 ligger uundgåeligt i pæne plusser. Jeg sparede en del kontanter sammen i de tre år jeg ikke købte aktier, og kunne derfor købe ekstra mange billige aktier da de igen så billige ud efter nedturen. Det giver en vis form for markedstiming når jeg nu ikke bruger TA, og er meget afgørende for mit langsigtede afkast. Derfor mener jeg at det er vigtigt at være opmærksom på de faresignaler man får, og ikke bare slække på kravene når man egentlig godt ved at aktierne er blevet for dyre. Men det ville jo være lidt kedeligt at læse i "Aktionæren" måned efter måned at Thorleif stadig er kontant.

Med hensyn til at afvige fra strategien ved jeg heller ikke om det skal være udbytteaktier han investerer i. Det har hidtil været en god ide, men præmien for udbytteaktierne kan ikke fortsat øges år efter år. På et tidspunkt bliver han nødt til at ændre strategi eller acceptere et lavere afkast.

Jeg har selv de to danske aktier i mine depoter. Men jeg har aldrig betragtet dem som udbytteaktier. De har primært været kendetegnet ved vækst og tilbagekøb. Jeg ser ikke noget problem i at han tager dem med, og jeg synes at det er rigtig godt at han også fokuserer på andet end udbytte. Men det må være et faresignal for udbytteaktierne at han gør det af nød. Hvis noget er meget populært på aktiemarkedet bliver det overpriset, det gælder også udbytteaktier. Og så er det tiden at kigge på noget andet.22/11 2013 15:06 chrhall 067183Nej, det er selvfølgelig den store ubekendte. Så vidt jeg umiddelbart kan lure, har han 3 porteføljer: Branche-vinderen, Udbytteaktierne, og DAF porteføljen. Den sidste er totalt uinteressant da den kun indeholder danske aktier.

Det interessante med TGS er at han har taget den med i udbytteaktierne og yderligere overvejer den til sin branchevinder pf. Hans indlæg på nordnetbloggen er en analyse af den i forbindelse med branchevinder pf'en.

Jeg er helt enig i dine pointer om at man skal holde sig til den strategi der virker, og når købsmulighederne der tørrer ud, skal man overveje om det er på tide med et exit.

Jeg er ikke enig i at det er et generelt faresignal for udbytteaktierne at de danske udbytteaktier er højt prissat - jeg synes stadig der er gode tilbud rundt omkring, men der er da blevet længere mellem snapsene.

Nu ved jeg godt det ikke er en vildt god indikator for europa, men hvis man sammenligner S&P high Yield dividend aristocrats med S&P 500, så ligger udbytteaktierne bagefter i stigning

http://finance.yahoo.com/echarts?s=%5ESPHYDA+Interact..22/11 2013 17:11 Bryan 267184Den seneste artikel jeg læste om emnet sagde noget om at investorerne havde foretrukket udbytteaktierne siden finanskrisen og at de derfor var steget for meget. Det handlede om amerikanske aktier, men passer vel egentligt meget godt med Thorleifs resultater de seneste 3 år. Din sammenligning kan desværre ikke udvides til 5 år, det kunne have været interessant at have set udviklingen siden bunden. Men de bør ligge en del efter kursmæssigt.

Rent teoretisk burde selskabets indtjening være lig investors indtjening. Earnings Yield burde bestemme den forrentning man får som investor. Derfor bør udbytte betyde lavere kursstigninger.

Den røde linie på nedenstående grafik viser kursen. Den styres af markedsstemningen. Den blå afspejler selskabets gennemsnitlige indtjening over tid. Den grønne viser indtjeningen minus det man har fået udbetalt som udbytte.
I teorien tjener man altså præcis lige meget på den blå og den grønne over tid. Derfor mener jeg at det er uheldigt at acceptere en højere pris med udbytte som begrundelse.

En måde at øge sit afkast på er jo netop ved at købe mest muligt under den blå/grønne linie og undgå køb over.

Derimod vil vækst få begge linier til at stige hurtigere, og derfor bør det være langt mere afgørende for din beslutning.

TGS.OL
27/11 2013 17:49 Bryan 067230Jeg fandt lige en anden ret ny artikel her :

http://www.dividendninja.com/are-us-dividend-stocks-o..

SDY handles til P/E 19,3 og indexet til P/E 16,7. Da udbytteaktierne udgør en del af indexet, og ligger højere, må de nødvendigvis trække gennemsnittet for indexet op. Gennemsnittet for de aktier der ikke indgår i SDY må altså være noget lavere end 16,7.

Hvis hans tal er korrekte, er det måske ikke helt forkert at udlede at de seneste 5 års merafkast svarer nogenlunde til overprisningen af udbytteaktierne ?27/11 2013 12:49 chrhall 167228Lidt opfølgende fra den tyske blog valueandopportunity http://valueandopportunity.com/2013/11/27/tgs-nopec-i..TRÅDOVERSIGT