Click
Chat
 
Du kan vedhæfte PDF, JPG, PNG, DOC(X), XLS(X) og TXT-filer. Klik på ikonet, vælg fil og vent til upload er færdig før du indsender eller uploader endnu en fil.
60
Vedhæft Send
Historik

Vælg chat via ovenstående menu
Luk reklame

DANMARKS STØRSTE INVESTORSITE MED DEBAT, CHAT OG NYHEDER

Skifergasindlæg udløste dødstrusler mod mig.


67945 Helge Larsen/PI-redaktør 8/3 2014 21:09
Oversigt

Overalt på nettet står jeg åbent frem med min identitet. Enhver kan gå ind på facebook og finde mit telefonnummer og sende mig beskeder. Blev en smule bekymret over, at et uskyldigt indlæg om skifergas ligefrem kunne medføre dødstrusler mod mig og familien. Emnet bringer åbenbart store følelser i kog grund af af den usande hetz mod industrien, som nettet flyder over med, støttet af diverse miljøorganisationer. Bare se på kommentarsporet til min kronik.

http://www.folkets.dk/node/40

Med venlig hilsen

Helge8/3 2014 22:15 Fiskemanden 267946Utroligt !
Beklager Helge.

Det er sgu sørgeligt at man ikke kan udtrykke sin mening om energiforbrug og mulighederne for udnyttelse af de tilgængelige energiresurser, uden at misforståede miljøaktivister tar til vanvittige midler for at terrorisere dem der vil forbedre vores samfunds levevilkår.

Jeg bliver tit ret irriteret over det jeg kalder energimobning : at så snart vi vil udnytte en miljøkilde ,kommer nogen miljøaktivist og kalder det ødelæggende !
Nu er jeg ret interesseret af andet end bioteknik,har sat mig ind i lidt om både kvantemekanik ,universet,dets upkomst og udvikling,astronomi,fysik og kemi !
Der findes en teori om at mængden energi i universet er konstant.
Der veksles bare mellem forskellige former hele tiden!!
Al bunden energi i materie eller andet frigøres og ændres hele tiden.
Der findes ikke noget som hedder "balance" !
Alt i universet er en i en stændig ubalance der modsætninger giver vekselvirkninger og instabilitet,pendulet svinger konstant og intet vedbliver at være som det var !
Her spiller vores " energiforbrug " kun den rolle at vi er en brik i et vekselspil ,som medvirker til energiernes forvandling.
Det vi skal tænke på når vi udnytter energiresurser, er kun (i min optik)
om vi årsager unødig lidelse for os selv og vores medmennesker ,den miljømæssige konsekvens som eventuelt betyder at der sker en forandring er ikke så vigtig som mange gerne vil fremhæve.
Forandring i dyrefauna,vækstmiljø må være en følge,som ikke nødvendigvis,er katastrofal!!
Overalt på vores klode sker der stændigt forandringer af livsvilkåren,bare se vores eget land : set over en millionårrække har der været et isdække på flere kilometer i perioder på hundrede tusinder af år,og der har derimellem kun været beboeligt for levende væsener i kortere perioder,og det kommer at ske igen !
Det forskrækkelige er ikke at vi " bruger" energi,at vi udslipper Co2 ,at vi skaber global opvarmning.
Det er at vi er bange for forandring!
Men forandring er selve grundstenen i hele universet,og ikke harmoni og balance,kaosteorien er grundlag for skabelseudviklingen og vi er kun en
Tilfældig del i,et kort øjeblik i det spil !
Derfor er det uhyggelig at nogen reaktionær terrorist skal sprede rædsel
Gennem sådanne trusler,grundet sin egen frygt for forandring !
Fortsat god week-end <span><img src=
" title=";−)" style="width: 22px; height: 22px;"/>

Mvh
Fiskemanden9/3 2014 12:31 fillandkill 167950Bliv forkælet, og få fede oplevelser.. ha ha ha, det er det sjoveste jeg har set i hele mit liv...
Check lige reklamen ovenover dit billede Helge..
Vil man tage noget ud af kontekst, så er der en gylden mulighed her9/3 2014 17:21 Tonny9 267958Jeg har faktisk prøvet og sætte mig ind i udvindingen af skifergas og brugt rigtig mange timer på det.
Særligt har jeg fokuseret på hvilken risiko der er og hvad der er rigtigt og forkert i det der bliver fremsagt.
Det kunne jeg så skrive en masse om, men det korte af det lange er, at jo mere jeg forsøgte og sætte mig ind i emnet, jo mere fandt jeg ud af, at det var umuligt for mig, da der er så mange andre agendaer/interesser i spil.

Blot et enkelt eksempel:
En Russisk ekspert blev refereret i en dansk artikel. Her redegjorde han for hvilken miljømæssige konsekvenser det ville få for Europa, hvis de begyndte og udvinde skiffergassen i undergrunde. Han var helt overbevist om, at USA var ved og skabe en kæmpe naturkatastrofe p.g.a. deres udvinding af naturgas.
Jeg søgte så på det oprindelige materiale som lå til grund for artiklen og personens udtagelser.
Det var en udmærket og meget sobert rapport om konsekvenserne af udvinding af skifergas i Europa, skrevet af en Russisk ekspert.

Derfor søgte jeg videre på information om denne person og for at gøre en lang historie kort, så viste det sig, at havde han en ledende stilling hos Gazprom.

Det havde han på intet tidspunkt oplyst i sin rapport og hele rapporten fremstod som en uvildig rapport.
Når man så også ved, at Gazprom ikke er interesseret i at få sin næsten monopolstilling på salg af naturgas udfordret af, at andre lande udvinder skifergas, så sidder man tilbage med en fornemmelse af, at den rapport ikke handlede om det miljømæssige, men mere havde til formål og påvirke europæerne, så de vælger ikke og udvinde skifergas og derned lader Gazprom beholde sit "monopol".

Jeg ved ikke hvad der er rigtigt og forkert, eller hvor farligt det reelt er, men jeg er til gengæld ret overbevist om, at det er der heller ikke ret mange andre der ved, men der er en masse der udtaler sig helt skråsikker om emnet.

Så når nogen ligefrem truer dig med alverdens trusler, blot fordi du har en anden mening end dem, så siger det jo langt mere om deres "mangler" og manglende forståelse for vores grundlæggende demokratiske spilleregler.
Så uanset om vi er enige eller uenige, om et givet emne, så vil jeg opfordrer dig til og skrive hvad du mener og ikke ligge under for "net-teoristernes" forsøg på ensretning af de offentlige holdninger til et emne.

Og nej - jeg har ingen særinteresser. Det skulle da lige være min lille portion Gazprom.9/3 2014 18:09 Helge Larsen/PI-redaktør 067959Jeg er enig Fiskemand og Tonny - og tak til jer begge.

Er grønnere end grøn og vild med vind, sol, geotermi, luft- og jordvarme. Jeg mener helt klart, at skifergassen er en god overgangs-energiform, indtil vi har noget bedre. CO2-belastninger langt lavere end ved kul og olie. Ligesom der ikke er problemer med partikelforurening.

Jeg har brugt flere år på at sætte mig ind i skifergasområdet herunder selvfølgelig også den miljømæssige side af sagen. I dag underviser jeg i skifergas på CEPOS, holder foredrag i foreninger og virksomheder, i radioudsendelser samt oplyser politikere om emnet.

Det har været meget pudsigt og lærerigt gennem årene, at opleve den åbne og skjulte lobbyvirksomhed fra stærke interessenter på energimarkedet. Således har oliestater i mellemøsten finansieret antis i USA. F.eks. miljøaktivisternes kampagner, men også ved at støtte Matt Damons antifracking film. Det er bestemt ingen hemmelighed, at kulindustrien i New York har postet penge i politikere for at opretholde boreforbuddet her. Et forbud som tog livet Norse Energi, som havde investeret i landområder her.

Med hensyn til dødstruslerne, så tager jeg det helt roligt. Manden var synligt helt følelsesmæssigt ude af balance. Men det er helt klart at den falske propaganda fra "Skifergas Nej Tak" - en forening styret af Enhedslisten, Greenpeace og Dansk Naturfredningsforening gør mange mennesker meget bange for industrien. Derfor reagerer de så voldsomt og aggressivt.

Skal holde foredrag i Vendsyssel, hvis prøveboringen falder heldigt ud. Håber da ikke at blive mødt med noget som er hårdere end æg og tomater. <span><img src=
" title=":−)" style="width: 22px; height: 22px;"/>

Med venlig hilsen

Helge9/3 2014 22:04 MIF 167971Jeg kan fortælle alle de kloge Herrer at enhver boring i undergrunden har enorme konsekvenser for hele kloden!

MIF10/3 2014 23:39 Madsen! 367987MIF: Kan du uddybe hvilke enorme konsekvenser det har for hele kloden ved at bore i undergrunden?

Ud fra hvad man kan finde frem til, så er det som Tonny9 påpeger stadig en del usikkerhed omkring miljøpåvirkninger fra fracking og udvinding af skifergas.

Hvis vi starter med boringen, så har Total og Nordsøfonden udarbejdet sammen med Frederikshavn Kommune en rapport over prøveboringen i Vendsyssel som Helge har nævnt.

http://frederikshavn.dk/Dokumenter%20til%20mappevisni..

Efter at have kigget den igennem konkludere den at de fleste stoffer der anvendes til boringen ikke vil have nogen skadelig påvirkning. Der er dog to stoffer, som vil have moderat påvirkning, men de er i så små mængder, så det ikke vil have nogen påvirkning vurderet ud fra gældende EU-retningslinjer.

Derudover så vil man i Vendsyssel sikre, at stofferne kun vil komme i minimal kontakt med aflejringer. De vil kun komme i kontakt med boringens vægge samt bunden. Man har vurderet at det vil kunne sive en smule ud i væggene. Men det vil være begrænset, da der vil indsat foringsrør i boringen.

Grundvandet vil heller ikke blive påvirket da man vil bore forbi det og langt under det. Imellem grundvandet og skifergassen er der lag som virker som et skjold. Der er altså ringe gennemtrængning gennem dette lag. Dette skjold vil selvfølgelig ikke eksistere overalt, da lagene i jorden er ikke det samme verden over. Men der er stadig stor afstand mellem grundvandet og hvor frackingen finder sted. Et billede af afstanden kan ses her: http://www.skifergas.dk/media/147873/hydraulisk-frakt..

Omkring selve frackingen så har EPA i 2004 udgivet en rapport som konkludere at der er lille eller ingen risiko for forurening af undergrundens drikkevand ved brug af fracking. Det er muligt at læse alt om rapporten her: http://water.epa.gov/type/groundwater/uic/class2/hydr..

Der har dog siden været en del uheld i USA, hvor det i mange af tilfældene har været omkring drikkevandet. Dog mener jeg, ud fra den viden jeg har fået omkring boringerne ved at læse om boringen ved Vendsyssel, at det kan skyldes fejl i boringen og konstruktionen af brønden.

Jeg ser dog også nogle problemer omkring fracking, som jeg gerne ser besvaret, hvis nogen kan. Ved frackingen bruges kemikalier (hvilket er en meget, meget lang liste, som kan findes her: http://www2.epa.gov/hfstudy/appendix-chemicals-identi.. Farligheden af alle disse vil jeg overlade til en kemiker. Dog så bruges der giftige stoffer, og ved processen vil alle kemikalier ikke komme med op igen, så de vil blive nede i undergrunden. Hvilken betydning har det?

Omkring kritikpunkterne fra skifergasnejtak.dk, så er de reelle alternativ de gerne vil have ikke klar endnu, så skifergas vil være en god overgangs energiform, som Helge også nævner i artiklen. Derudover så er problemet omkring brug af ferskvand ved at blive løst, da man prøver med havvand. Godt nok så mindskes udledningen af CO2, men der kommer en del metan i luften. Dog så vil optimering af processen lukker for dette udslip. Desuden så udleder vi alle sammen hver dag metan. Problemet omkring grundvandet er der delte studier om.

Min mening omkring emnet efter at have undersøgt det for nuværende information, vil jeg mene man skal fortsætte med det. Men som nævnt tidligere, så ved vi stadig ikke ret meget om emnet, og på nuværende tidspunkt er EPA i gang med en stor undersøgelse omkring påvirkningen af fracking. Den startede i 2011 og det forventes at der i løbet af 2014 vil komme en rapport ud af det, hvor det er muligt at kommentere på det. Der undersøges følgende 5 ting omkring påvirkning af drikkevandet:
Anskaffelse af vandet (påvirkning af fjernelse af store mængder vand),
blandingen med kemikalierne (påvirkning fra udslip af kemikalierne),
indsprøjtning i brønden,
flowbacket efter fracking og
behandling af spildevandet.

Et andet spørgsmål er hvordan stabiliteten af undergrunden vil blive påvirket af fracking, hvis det bliver påvirket.

Der vil sikkert være nogle af jer, som er klogere på området, der vil kunne uddybe eller forklare nogle af alle aspekterne i dette emne.11/3 2014 01:32 Tonny9 167988Jeg er meget enig, det er svært for en udeforstående som mig og vurderer hvad der er rigtig og forkert omkring skifergas og fracking.
Et godt eksempel er denne artikel fra børsen:

http://borsen.dk/nyheder/politik/artikel/1/278456/tys..

Polen slår fast, at Tysklands afhængighed af gas fra Rusland truer hele Europas uafhængighed.
De mener det er et meget stort problem og Tyskland er nød til og frigøre sig for denne afhængighed af flere årsager som man selv kan læse.

Når man så samtidig ved, at Polen har blokeret for et forbud i EU mod fracing og er det land i EU der er længst fremme med og udvinde skifergas og tillige er det land i EU der har de største kendte forekomster af skifergas, ja så er det vist mest af alt deres egne interesser de plejer og ikke en reel bekymring for Tysklands uafhængighed.

De vil bare godt sælge deres skifergas til Tyskland, men det "sælges" under en helt anden argumentation, nemlig den sikkerhedspolitiske.

Jeg forholder mig i dette indlæg ikke til det fornuftige, eller ufornuftige, i frackin og udvinding af skifergas.

Min pointe er, som jeg også tidligere har nævnt, at det er næsten umuligt for lægfolk og finde ud af hvordan tingene hænger sammen og hvad der er rigtigt og forkert.

Men skal jeg given en mening til kende, så må det være, at jeg er blevet mindre bekymret for frackin og skifergas udvinding end jeg var til og starte med.

Jeg syntes faktisk det giver god mening at foretage nogle uvildige undersøgelser af denne mulighed/risiko.
Jeg er også enig i, at det kan være den bedste løsning i en overgangsperiode.

Der er i hvert fald ingen tvivl om, at hvis man producerede el med gas i stedet for kul og havde en veludviklet fjernvarmeforsyning i forbindelse her med, så ville man sparer enorme udslip af CO2, for en relativ billig penge:
Eller sagt på en anden måde, for den sum penge vi har til rådighed, for og nedbringe vores CO2 udledning, så vil vi nok kunne sparer mest udledning, hvis man valgte denne overgangsordning.11/3 2014 10:00 MIF 067990Der er masser af skadelige effekter på moder jord der er levende. Her er blot en af dem:

https://stateimpact.npr.org/texas/tag/earthquake/11/3 2014 11:23 Madsen! 167992MIF: Jeg vil ikke sige, at den artikel er et særlig godt argument for din påstand om, at det er skadeligt.

Et uddrag fra artiklen: "The culprit of earthquakes near fracking sites is not believed to be the act of drilling and fracturing the shale itself, but rather the disposal wells."

Dermed siger de, at det ikke er selve fracking, der står for jordskælvene, men mere bortskaffelsen af spildevandet, der er skyld i jordskælvene.

Og dette er ikke nogen hemmelighed: "Decades ago, researchers even found they could turn earthquakes on and off by injecting liquid into the ground, says Dr. William Ellsworth with the Earthquake Science Center of the U.S. Geological Survey."

Det hele lyder meget farligt når de nævner jordskælv. Men i artiklen nævner de at jordskælvene kun er på omkring 3 på richterskalaen og nogle er kommet op på 4.

"The quakes studied from that two year period were all 3.0 magnitude or below, but in the years since there have been several quakes above 3.0 in the area..."

http://da.wikipedia.org/wiki/Richterskalaen

Hvis man tager et kig på Richterskalaen, så er det først, når vi når over 4, at det begynder at have skader.

Dog så er det også set, at fracking kan føre til jordskælv, men igen så var størrelsen kun på 2-3.

Så jeg ser ikke de store problemer omkring boringer i undergrunden endnu.11/3 2014 17:31 MIF 067995Ja idioterne styrer denne planet og de er svære at gøre noget ved fortsæt endelig jeres skadelige virksomhed i griskhedens tegn!

I kommer til at indse det en dag men der er det for sent!

MIF11/3 2014 17:36 MIF 067996Hvem har truet dig? Kedeligt at være i en tråd hvor man nu virker som mistænkt?

Dine meninger er dine ej mine og bliver det aldrig skifergas er skadeligt!


Jeg undrer mig fortsat over alle de landsbytosser der angriber grøn energi og dansk naturfredning mfl.??????


MIF11/3 2014 21:33 Madsen! 268002Der er skam absolut ingen der har truet mig. 100% objektivt har jeg ikke været, men derfor er jeg stadig åben for nye input om hvilke konsekvenser det har. Jeg er absolut ikke i nærheden af at være ekspert på området, så derfor vil jeg gerne høre hvad andre har fundet ud af. Af den grund er det også jeg spørger, hvilke konsekvenser det har.

Når du så smider et link op, som egentlig lægger ud med at sige, at fracking ikke er skyld i jordskælv, så er det jo ikke en af konsekvenserne.

Det eneste jeg ønsker, er at få en debat om det og blive klogere på hvilke udfordringer og fordele der er ved skifergas. Og den debat kan vi ikke få, hvis vi har samme meninger, så det er godt vi har vores egne meninger.

Nu ved jeg ikke om landsbytosser referere til nogen i denne tråd, men jeg kan da fortælle, at jeg godt kan lide grøn energi og de energiformer, som kan erstatte kul og olie. På nuværende tidspunkt er der bare ikke noget, som kan gøre det, og her vil det være udmærket med skifergas som midlertidig løsning, medmindre der er store konsekvenser ved det.16/3 2014 21:42 lynogtorben 268093Det er trist at se, at der har været trusler Helge.
En del af modstanden har nærmest religiøs karakter, hvor fakta, fagkundskab og rationel tænkning ikke er i spil. MIF er et fint eksempel, med at fastslå at han aldrig vil støtte fracking, og tilsyneladende kun kan bakke sit meget bastante synspunkt op med en artikel der modsiger hans påstand, og lidt "moder jord" snak.
Og samtidig nægter antifløjen konsekvent at forholde sig til at kulproduktion erstatter skifergassen. Alle valg skal naturligvis sættes op mod alternativet.

Jeg savner nogle fakta i denne debat. Med ca. 1.000.000 frackede brønde bør der være noget anvendeligt fakta.
Findes der en liste med hvilke uheld der har været ?
Hvor mange, hvordan, og hvilke konsekvenser har det haft ?

MIF, har du nogle tørre facts der støtter din tro, eller er det hele baseret på frygt ?18/3 2014 09:25 lynogtorben 168114Måske skal jeg lige tilføje at jeg for nogle år tilbage, så en rapport fra EPA over forureninger fra gasbrønde og ifølge den, havde der ikke været tilfælde af grundvandsforureninger. Ikke et eneste.

Der var på det tidspunkt boret mere end 900.000 gasbrønde hvoraf omkring 50% af disse var frackede. Fracking er ikke nyt, det er kun evnen til at fracke horisontalt i flere km, der er ny, så anti frackingbevægelsen har 50 års frackingpraksis og 500.000 frackede brønde, hvor de kan lede efter "the smoking gun".

Jeg hæfter mig ved at den ellers meget ivrige antibevægelse ikke kan pege på en eneste boret brønd, som støtter deres påstande. Og det på trods af at alle ovenstående brønde er boret under langt mindre restriktive regler, end der er nu.

De eksempler jeg har hørt om har enten vist sig at være direkte løgne, (fx fra Gasland filmen) eller prøver har vist at der ikke var tale om skifergas, men gas af en anden kemisk sammensætning.

Jeg må dog erkende at jeg ikke har fulgt så meget med, det seneste års tid, så hvis der siden er kommet noget nyt frem, må i meget gerne gøre opmærksom på det. Men indtil det sker, betragter jeg antifrackingbevægelsen som en gang varm luft.18/3 2014 09:56 Helge Larsen/PI-redaktør 068116Antis er så småt begyndt at trække i land omkring det med vandforurening. Nu er de så begyndt med "misdannelser" hos nyfødte i stedet. Det holder heller ikke en meter.TRÅDOVERSIGT