Click
Chat
 
Du kan vedhæfte PDF, JPG, PNG, DOC(X), XLS(X) og TXT-filer. Klik på ikonet, vælg fil og vent til upload er færdig før du indsender eller uploader endnu en fil.
60
Vedhæft Send
Historik

Vælg chat via ovenstående menu
Luk reklame

DANMARKS STØRSTE INVESTORSITE MED DEBAT, CHAT OG NYHEDER

Wilh. Wilhelmsen Holding - HOT or NOT


68265 Kristensen 30/3 2014 21:53
Oversigt

Wilh. Wilhelmsen Holding (Ticker på OSE; WWI), har den seneste tid været genstand for lidt debat, som følge af, at aktien af Thorleif Jackson, er udvalgt til at indgå i Dansk Aktionærforenings udbytteportefølje. Formålet med porteføljen er, ud fra en simpel strategi, at finde et udvalg af udbytte aktier, som kan slå markedet. Yderligere har aktien fået positiv omtale af bloggere på Nordnetbloggen, lige som der tidligere har været skrevet om den her på PI. Dette har vakt min opmærksomhed og fået mig til at kigge lidt nærmere på WWI.

WWI kan handles både som A- og B-aktier, hvor A-aktien er den mest likvide. A-aktien handles aktuelt til kurs 193. Den samlede markedsværdi udgør aktuelt ca. 8,99 mia. NOK.
Jeg vil springe over den lange introduktion af WWI.

Overordnet består selskabet af følgende aktiviteter:

1. Wilh. Wilhemsen ASA (WWASA) - Transport/logistik virksomhed med en større flåde af RO/RO-skibe. WWASA er selvstændigt noteret på OSE. WWI ejer 160.000.000 stk. aktier i WWASA, svarende til 72,73%.

2. Wilhelmsen Maritime Services (WMS) - Tilbyder en række maritime serviceydelsen. WMS er et 100% ejet datterselskab af WWI.

3. Holding and Investments - hvis aktiviteter består af aktieposter i hhv;

3.1
NorSea Group med en ejerandel på 35,4%. NSG servicerer den norske offshore-sektor via 9 supply-baser lang den norske kyst.

3.2
Qube Holding Limited med en ejerandel på 7,1%. Qube er Australiens største integrerede udbyder af import og eksport logistiske tjenester. Selskabet er noteret på Australian Securities Exchange.

3.3
Investment management - en værdipapir portefølje som ultimo 2014 havde en værdi på $94 mio. Porteføljen består primært af nordiske aktier og investment grade Obligationer.


Værdiopgørelse:
Nedenfor i vedhæftede tabel, har jeg forsøgt at opgøre værdierne af de enkelte ejerskaber. Værdien af hhv. WWASA og Qube er optaget til lukkekursen i fredags, i forhold til WWI's ejerandel. Investment management er optaget til værdien angivet i regnskabet pr. 31/12/2013. WMS og NorSea Group, som ikke er selvstændigt noteret, er optaget til værdien af den bogførte Egenkapital. Fsva. NorSea Group, er der tale om egenkapitalen pr. 31/12/12, da jeg ikke kunne finde tallene for ultimo 2013.

Opgør jeg de samlede værdier, kan den indre værdi opgøres til NOK 279,10, svarende til K/I 0,69. Alene aktiebeholdningen på 72,73% i WWASA svarer til WWI's aktuelle markedsværdi. Dvs. at de resterende selskaber kan betragtes som risikopræmien, svarende til ca. NOK 86 pr. Aktie.

Indtjeningen i WWI fejler heller ikke noget. EPS udgjorde i 2013 $5,60, hvilket ved omregning kurs for USD/NOK på 6, svarer til NOK 33,6 @ P/E 5,7. Der foreslås udlodning af udbytte på NOK 3,00 samt tilladelse til i løbet af 2014 at udlodde yderligere NOK 2,5, der såfremt driften forløber tilfredsstillende formentlig vil blive udloddet. Yield kan således forventes at udgøre ca. 2,8% ved en payout ratio på ca. 16%


Fremtidsudsigter:
WWASA som udgør selskabets største aktivitet oplevede i 2013 et fald i volumen sammenlignet med et historisk godt 2012, som følge af lageropbygning på virksomheden markeder. Koncernen kan dog mærke at raterne og marginerne er under et generelt pres, hvorfor man har indledt et effektivviseringsprogram. WWASA forventer en beskeden vækst i shippingaktiviteterne, primært båret af stigende volumen i transport af biler.

WMS vurderer at skibsfarten forsat vil være under pres i 2014. Stemningen er i bedring, men den stigende efterspørgsel opvejes af nybygninger dermed kapacitetsudvidelse. Aktiviteten vurderes stabil til stigende i 2014.

Norsea Group fornemmer fortsat god aktivitet i offshore-aktiviteterne med en vedvarende høj efterspørgsel. Værdien af Qube og investeringsporteføljen ventes at udvikle sig i takt med de finansielle markeder. Qube er aktiveret under "aktiviteter til salg", og der kan dermed ikke udelukkes et løbende salgs af aktiebeholdningen.

WWI vurderer således overordnet fremtidsudsigterne som stabile/positive.


Konkusion:
En stor del af risikoen i WWI er koblet op på udviklingen i WWASA. WWASA har dog historisk udvist en god drift, lige som selskabet har en stærk balance. Og med det aktuelle gode bilsalg, er der heller ikke noget som tyder på en væsentlig nedgang i aktiviteten pt., snarer tvært imod. Risikoen ser jeg dermed primært i antallet af nybygninger/kapacitetsudvidelse af RO/RO skibe.

Med baggrund i en attraktiv prissætning - hvor kursen pt. alene svarer til prissætningen på WWASA, synes jeg man får meget for pengene og en god mulighed for upside. Risk/reward synes jeg derfor ser attraktiv ud. Yderligere er NorSea Group samt WMS optaget til bogført Egenkapital, hvilket kan vurderes konservativt prissat.

Jeg ejer pt. ikke aktier i WWI eller datterselskaber, herunder WWASA. Men med baggrund i min positive konklusion, vil jeg afvise det vil ske i løbet af den kommende tid. Jeg har ikke tidligere fulgt aktien, hvorfor den i første omgang kommer på min observationsliste, inden jeg vil se om man kan få den til en god pris.

Norge, NorSea Group, OSE, Qube Holding Limited, Shipping, Value, Wilh. Wilhelmsen
30/3 2014 22:26 nohope 068266Min umiddelbare tanke er: Hvad sparer de op til ? Et par hvide elefanter ? Lav PE, fedtet udbytte og masser af kontanter - hader de deres aktionærer eller har de en plan ?31/3 2014 14:03 Bryan 268273Og mit umiddelbare svar er at de ikke sparer op ( medmindre man betragter afvikling af gæld som opsparing).

Et hurtigt kig på cash flow siger :

Net Cash from operating : 245 mio USD

Net Cash from investing : -156 mio USD

Net Cash from financing : -280 mio USD

Samlet et negativt cash flow på -191 mio USD.

Cash er faldet fra 576 mio USD til 386 mio USD.31/3 2014 14:09 Bryan 168274Hvis du primært fokuserer på udbytte (yield) kunne du måske overveje WWASA fremfor WWI.

http://markets.ft.com/research/Markets/Tearsheets/Sum..

http://markets.ft.com/research/Markets/Tearsheets/Sum..31/3 2014 21:33 Kristensen 368280Der er som Bryan skriver rigtigt nok nedbragt en del gæld i regnskabsåret.

Men formoder at det du bl.a. faldt over, er den pengetank/værdipapirbeholdning de har på ca. $94 mio., som du gerne så udloddet til investorerne. Jeg kan ikke give dig et prævcist svar herpå, men har selv skænket det en tanke da jeg gennemgik selskabets aktiver. Beholdningen udgør trods alt en værdi på NOK 12 pr. Aktie.

Som udgangspunkt bør de som holdingselskabet ikke have behovet for en likviditetsbuffer, med mindre de ønsker at deltage i eventuelle emissioner, hvilket der ikke umiddelbart tyder på der er behov for. Mit alternative gæt er derfor, at de ønsker at opretholde fleksibiliteten i forhold til at kunne købe sig til eventuelle ejerskaber, såfremt noget interessant viser sig.

En stor del af likviderne stammer formentlig fra det løbende salg, de har realiseret af deres position i Qube, der som skrevet er bogført under aktiviteter til salg. Så på længere sigt vil denne ejerandel med sikkerhed ikke indgå i selskabet.

Alene fra WWASA, kan WWI i løbet af 2014 forvente at modtage NOK 2,25 i udbytte pr. Aktie, svarende til samlet NOK 360 mio. Selv udlodder WWI NOK 5,5 pr. Aktie svarende til NOK 255 mio. Så alene udbyttet fra WWASA mere end opvejer det udbytte WWI selv udbetaler til deres aktionærer. Så helt enig nohope - de holder godt på pengene.

I forhold til en pay-out ratio på 16% giver de dog en fornuftig Yield og så er der jo i den grad plads til forbedring.2/4 2014 07:20 Kristensen 168294Jeg var ikke helt skæv på den.

WWI oplyser i dag i en fondsmeddelelse, at Wilh. Wilhelmsen Holding Invest AS, øger deres aktiepost fra 35,4% til 40% i den associerede virksomhed, Norsea Group. Købet finansieres med Egenkapital.

Forøgelsen sker som følge af en aktieemission i selskabet , hvorved NSG køber Danbor AS fra A.P. Møller Mærsk AS.

http://www.newsweb.no/newsweb/search.do?messageId=349..31/3 2014 11:47 Helge Larsen/PI-redaktør 168270Fantastisk timing Kristensen. Både på PI og på PI´s facebookside er du i dag kommet før Hegnar. <span><img src=" title=":−)" style="width: 22px; height: 22px;"/>

http://www.hegnar.no/bors/article761096.ece7/5 2014 10:12 Kristensen 068728Thorleif Jackson er nu kommet med på bølgen og indkøbt Wilh. Wilhelmsen Holding til sin modelportefølje på Nordnet: https://www.nordnet.dk/mux/web/analys/experterna/expe..TRÅDOVERSIGT