Click
Chat
 
Du kan vedhæfte PDF, JPG, PNG, DOC(X), XLS(X) og TXT-filer. Klik på ikonet, vælg fil og vent til upload er færdig før du indsender eller uploader endnu en fil.
60
Vedhæft Send
Historik

Vælg chat via ovenstående menu
Luk reklame

DANMARKS STØRSTE INVESTORSITE MED DEBAT, CHAT OG NYHEDER

Copyright Agent går på Nasdaq First North


94294 Helge Larsen/PI-redaktør 15/6 2021 09:04
3
Oversigt

"Copyright Agent vil sikre et bæredygtigt kreativt økosystem og er på en global mission for at beskytte digitale rettigheder.

Mængden af originalt kreativt indhold, der ligger frit tilgængeligt og ubeskyttet hen på internettet stiger dramatisk. Med Copyright Agents alt-i-en løsning kan skabere af originalt indhold nu sikre og beskytte deres professionelle ophavsret. Vel at mærke uden selv at skulle bruge værdifuld tid på at holde øje med deres arbejde overalt på Internettet og efterfølgende kæmpe for retfærdigheden.
En investering i Copyright Agent er en investering i et retfærdigt og bæredygtigt kreativt økosystem og understøtter en voksende global dagsorden om at sikre bedre vilkår for dem, der skaber originalt og unikt indhold".

Disclaimer: Copyright Agent er annoncør på ProInvestor. com i forbindelse med børsnoteringen.

Læs mere her:

https://www.copyrightagent.com/investors?utm_source=NordenCEF&utm_medium=IPO&utm_campaign=ProInvestor15/6 2021 10:00 HanneP 394298Både som journalist og fotograf er det oplagt for mig at bruge Copyright Agent. Vidste slet ikke, at der fandtes en digital løsning, hvor ophavsretten sikres og beskyttes. Det må jeg se nærmere på.15/6 2021 21:29 PMPirate2 894336Dette er en virksomhed, som jeg under ingen omstændigheder vil investere i. Årsagen er, at jeg kender en del til denne branche, som langt fra altid er helt fin i kanten. Og Copyright Agent har rigtigt mange konkurrenter, som laver nogenlunde det samme.

Forretningsmodellen er for det meste varianter af det samme: De henvender sig til rettighedshavere, som de fortæller, at deres værker i stor stil kopieres ulovligt på nettet. De nu bekymrede rettighedshavere vælger derefter at hyre virksomheden til at hjælpe dem til at få stoppet den ulovlige kopiering.

Virksomhedens "hjælp" er et automatiseret system, som afsøger nettet for mulige ulovlige kopier. Systemet skal helst finde så meget som muligt, da virksomheden overfor rettighedshaveren gerne vil påvise de finder en hel masse de vil prøve at få stoppet, så der er mange falsk positive resultater imellem. Uden at nogen mennesker ser på resultaterne af undersøgelserne for at se om der virkeligt er tale om ophavsretskrænkelser sender systemerne herefter notifikationer ud til en lang række tredjeparter, typisk diverse søgemaskiner og hjemmesidens hostingpartner (men sjovt nok kun sjældent til hjemmesidens indehaver).

Det er "gratis" for virksomheden at sende notifikationer om ophavsretlige krænkelser ud, så derfor gør det ikke noget der er mange falske positive resultater i søgningen efter krænkelser. F.eks. følger jeg et medie på nettet der skriver om ophavskrænkelser (uden selv at krænke ophavsretten), og de får jævnligt notifikationer de skal hyre dyre advokater for at forsvare sig imod. Det sker typisk, hvis de har skrevet om et navngivet værk, som det ser ud til der i høj grad bliver ulovligt kopieret.

Jeg har i en årrække interesseret mig for ophavsret, og specielt piratkopiering på nettet. Det er årsagen til, at "Pirate" er del af mit brugernavn her. Så det er altså noget jeg kender en del til.

Virksomheder i denne branche befinder sig typisk i et spektrum mellem gråzone (ikke direkte ulovligt, men uetisk) og kulsort (strengt ulovligt). Blandt de kulsorte virksomheder er der eksempler på, at virksomhederne selv har spredt piratkopier på nettet for derefter at henvende sig til rettighedshaverne med tilbud om at "hjælpe" med at bremse den ulovlige spredning. Lad mig give to eksempler på kulsorte virksomheder i samme branche:

Prenda Law. Denne amerikanske virksomhed eksisterer ikke længere. Hovedmanden bag fik 14 års fængsel for bedrageri, mens en anden fik 5 års fængsel.

Copyright Management Services Ltd. Denne britiske virksomhed eksisterer stadig, og er en front-virksomhed for et internationalt netværk af selskaber. På denne måde kan front-virksomheden let lukkes, hvis den får for store juridiske problemer, og aktiviteterne overføres til et nyt selskab. Her i landet er virksomheden nok mest kendt som CMS Ltd. For nogle år siden hyrede de her i landet Njord Law Firm. Her efter sendte Njord Law Firm gennem nogle år mere end 100.000 breve ud til privatpersoner med beskyldninger om ulovlig kopiering på nettet (typisk af pornofilm), med krav om at der skulle betales typisk kr. 7.500 i erstatning, og trussel om at sagen ellers ville gå til retten med langt større omkostninger til følge. Mange betalte, enten fordi de blev bange for en offentlig retssag omkring en pornofilm, fordi det alligevel ville koste det samme at hyre en advokat, eller de p.g.a. en formulering i brevene fik indtryk af, at sagen allerede var afgjort i retten.

Navn og adresse fik de ud fra IP adresser ved reglerne om edition i civile sager (noget en senere bedrageridømt (for hans "hjælp" med ophavsrettigheder) advokat her i landet lavede et stort lobbyarbejde for at få indført for år tilbage). Oplysningerne er noget teleselskaberne er tvunget til at registrere p.g.a. en logningsbekendtgørelse (til brug for terrorisme og grov kriminalitet), som for år tilbage flere gange er kendt ulovlig af EU-retten, men som stadig er gældende her i landet. Der blev ikke sendt nogen sager til retten, med mindre den beskyldte havde erkendt men nægtede at betale.

Til sidst blev det for meget for teleselskaberne at skulle finde og udlevere navn og adresse på i hundredetusindvis af danskere, så de anlagde en prøvesag, som endte i Landsretten. Her bestemte retten, at disse oplysninger ikke kunne udleveres i forbindelse med civilretslige krænkelser af ophavsretten. Men så skulle Njord Law Firm tjene de sidste penge på de mange personer de allerede havde fået udleveret navne og adresser på. En række sager endte sidste efterår i landsretten, hvor det viste sig, at Copyright Management Services Ltd. slet ikke havde de rettigheder de sagsøgte for krænkelser af (noget jeg havde en rolle i som rådgiver for nogle af de involverede forsvarsadvokater). Njord Law Firm og deres primære advokat Jeppe Brogaard Clausen er herefter begge blevet sigtet for bedrageri, og undersøges i øjeblikket af SØIK.

Jeg håber Copyright Agent vil være en af de virksomheder, som holder sig på den rette side af loven. Men jeg vil under ingen omstændigheder investere i dem, da jeg finder forretningsmodellen dybt uetisk.16/6 2021 19:51 Helge Larsen/PI-redaktør 494359Hej PMPirate, Jeg har på baggrund af dit indlæg forelagt det for CEO Henrik Eggert fra Copyright Agent. Her er hans svar til dig:

"Indledningsvis vil vi gerne tage fuld afstand fra de virksomheder, du refererer til og skriver om, hvis det virkelig er sådan de begår sig. Det er på ingen måde sådan, vi driver vores virksomhed, og vores forretningsmodel bygger ikke på at snyde folk eller sende billeder ud for derefter at sende en faktura. Vores kunder er professionelle skabere af indhold (billedbureauer, fotografer, skribenter etc.), som lever af at skabe og formidle indhold til andre. Det er i stor grad dem, som henvender sig til os, fordi de har store problemer med, at deres aktiver (billeder, tekster) bliver kopieret og genudgivet uden korrekt licens. Det er de skabendes levebrød, vi kæmper for ikke skal fratages dem i det digitale univers. At genskabe retfærdigheden i det kreative økosystem digitalt, er vores mission.

At blive kopieret uden at få retmæssig betaling er et stigende globalt problem, som fortsætter med at stige i takt med en øget digitalisering. I sidste ender sidder der et professionelt menneske, som lever af at skabe originalt indhold, som ikke bliver betalt for sit arbejde. Vores løsning sikrer, at alle professionelle skabere af originalt indhold kan beskytte deres ophavsret digitalt mod andre virksomheders uretmæssige brug.

Vi henvender os alene til andre virksomheder, organisationer eller foreninger - alle aktører som har organiseret sig professionelt og kommercielt, og som har anvendt vores kunders aktiver, uden at vi kan bekræfte, at der er erhvervet en korrekt licens.

Vi leverer altså en B2B-service og bistår i processen rettighedshaveren. Vi sørger for at de virksomheder, som har anvendt aktiver/materiale uden korrekt licens dels bliver hjulpet til at forstå, hvorledes de skal begå sig fremadrettet; dels formidler vi en licens fra vores kunder til dem, så det indhold, de har publiceret, kan få korrekt licensering og de således kan fortsætte med at anvende materialet, hvis de ønsker det.

Der er en dedikeret person fra vores team på enhver sag. Man kan ringe og skrive og tale med os, ligesom vi altid ringer ud til virksomhederne i den anden ende for at hjælpe med at forklare, uddanne og sikre god fælles forståelse i hver eneste sag".


Henrik Eggert
Founder & CEO


Copyright Agent A/S
Pilestræde 28A,
DK-1112 Copenhagen K.

M: +45 40 340 440
Visit us at: www.copyrightagent.com16/6 2021 20:40 B.Andersen 294360Pirate..Læs virksomhedsbeskrivelsen. Ritzau og andre store bureauer med billeder og tekst arbejder sammen Copyright Agent. Det er vel kvalitetsstempel nok.16/6 2021 23:19 Hyst 094362Et af de ting jeg starter med at gennemgå historiken af selskabet og evt. hovedejer(e) /direktion i cvr. registeret.

LASSO giver som regel et ovefladisk hurtigt overblik over mange registeringer i CVR registeret.

Registeringshistorik, ophørte relationer osv.
I må selv gennemgå det for at danne jer et overblik.

Vi er selv involveret i en kunstner og copyright er altid et problem, men vi har ikke altid mulighed for at gå efter dem der misbruger en rettighed.


Jeg husker dog også udmærket en af de større sager Pirat refererer til fra medierne.

selve virksomheden startede som IVS i 2016 og har ved seneste kapitalforhøjelse et selskabskapital på 500.000,20 kr. ifølge cvr.


Det er værd også at se på formanden,(siden 16.05.2021) som også er formand i simple sites, som vi også benytter.


Jeg har ikke set på selv IPO materialet.17/6 2021 07:05 Helge Larsen/PI-redaktør 494366Interviewl med ledelsen i Copyrigth Agent i forbindelse med IPO.

23/6 2021 02:09 PMPirate2 294565Interessant og godt interview, med gode og kritiske spørgsmål.

Der er dog nogle ting i videoen der giver mig anledning til spørgsmål/kommentarer:

14:16: Her nævnes muligheden om patentering af water-marking. Her vil jeg sige "prior art", for det er en teknologi der har været kendt længe. Nogle få af de eksisterende patenter er
US6614914B1, US20070031000A1 og US7779261B2.

22:08: Her hører jeg et løfte om ikke at gå efter private. Det er ellers et af de mest lukrative segmenter for virksomheder i denne branche. Hvis man går efter virksomheder beder de typisk deres advokat om at svare, og så får man professionelt modspil. Njord Law Firm, som nu er sigtet for bedrageri, ser ud til at have frasorteret alle virksomheder før de sendte krav om betaling for påståede krænkelser ud, nok p.g.a. risikoen for at skulle svare en professionel advokat der måske kender juraen. Jeg håber Copyright Agent holder dette løfte.

22:37: Her siges det, at lovgivningen omkring ophavsret er den samme i hele verden. Det er ikke sandt. Historisk har der været to traditioner: Copyright, som opstod i UK da man ikke længere kunne forsvare censuren men stadig ville opretholde den. Copyright giver rettigheder til udgiveren, men ikke den der skaber værket. Og så den kontinentale ophavsret der blev til Berner-konventionen. I dag har de to traditioner konvergeret, men der er stadig store forskelle i juraen omkring ophavsret mellem forskellige lande. Hvis Copyright Agent ikke forstår de mange lokale forskelle kan de rejse uberettigede krav, og i værste fald få sigtelser for de uberettigede krav.

25:19: Her nævnes en full-service ydelse, umiddelbart efter, at der er talt om advokater der rejser krav om kompensation som en isoleret service. Er det så noget Copyright Agent vil gå ind i? Hvad vil virksomheden gøre for at sikre de lovligt kan rejse et krav om kompensation i den relevante jurisdiktion, så de ikke risikerer at blive sigtet for bedrageri?18/6 2021 15:16 bgadk 294442PMPirate, jeg er helt enig. Det er en virkelig skummel branche, også den "lovlige" del af den.
CopyDAN og andre rettighedsejere er også virkelig gode lobbyister, og har selv her i 2021 fået gennemført en ændret "båndafgift" som er helt ude i skoven i en tid hvor langt de fleste har købt streaming medier hvor der allerede betales for brugen. Derudover så har det altid været lovligt at tage private kopier, og det retfærdiggør heller ikke at der udskrives skatter som tilgår private.

I det hele taget at Staten med magt inddriver skatter som udbetales til private er en skandale, og at Folketinget lader sig charmere af nogle rettighedshavere til at lade dem leve som rentister lang tid efter at ulovlig musik og filmkopiering er ophørt med at være et reelt økonomisk problem er moralsk forkasteligt.

Selvom Copyright Agent bedyrer det modsatte, har jeg svært ved at se det rimelige i deres forretningsmodel.
Hvis en fotograf ser sit billede misbrugt i en anden professionel sammenhæng, så er det ikke svært at få det stoppet og modtage kompensation med en almindelig advokat, sålænge det foregår i Europa eller USA.
Sker det udenfor, så er "Copyright Agent" nok heller ikke meget bevendt.18/6 2021 17:36 B.Andersen 294446Kommercielt misbrug med kopiering af unikke billeder og tekster er et alvorligt og voksende problem for mange af os med mindre og mellemstore virksomheder med websalg som hovedindtægtskilde.

I vore virksomheder har vi ofte for få personalemæssige og økonomiske ressourcer til at monitorere vore store konkurrenternes ulovlige brug af vort originale materiale og efterfølgende tage det juridiske slagsmål.

Jeg har selv prøvet at bruge flere år på retsager mod store aktører som direkte har kopieret mine billeder og tekster til deres egne kopiprodukter som sælges billigt på nettet. Den slags er altså gevaldigt spild af godt arbejdsliv og penge.

At betale et mindre abonnement til f.eks. Copyright Agent for at få løst opgaven forekommer mig ualmindeligt rimeligt.

18/6 2021 18:22 bgadk 294448Hvis du allerede ved hvem som kopierer dine tekster og billeder, hvad er det så som Copyright Agent kan gøre bedre og billigere end din advokat?

I det hele taget, så tror jeg ikke du skal forvente at Copyright Agent kan føre retssager mod et "mindre abonnement". Jeg tror, at det som du kommer til at betale abonnement for, er at de har en automatisk Google maskine som finder dine tekster (hvilket du selv kan lave på 15 minutter manuelt) og så fremsender påkrav med en standard skrivelse. Hvis der ikke reageres på det, så kommer du ikke udenom advokatomkostninger.

Af nysgerrighed: Hvilken stor aktør opfører sig så dumt/urimeligt at de kopierer mindre firmaers hjemmeside tekster/billeder for at sælge kopivarer?23/6 2021 00:04 PMPirate2 494563Som bgadk nævner er det ret simpelt at finde kopier af billeder og tekst på det åbne internet ved at søge på f.eks. Google. Og det er nok præcist hvad Copyright Agent vil gøre, for jeg tvivler på, at de selv vil indeksere hele internettet som f.eks. Google og Bing har gjort - for det er en stor og dyr opgave.

Selvom jeg ikke er professionel fotograf ejer jeg alligevel rettighederne til nogle billeder, som er publiceret på nettet. En søgning på disse billeder på Google viser, at der er tre kopier på nettet, som jeg ikke har givet tilladelse til. De to ligner ulovlige kopier (gider jeg ikke gøre noget ved), og det tredje er på en amerikansk blog, men falder klart ind under fair use (et begreb i amerikansk copyright, som stort svarer til undtagelserne i dansk ophavsret), og er derfor ikke en ophavsretskrænkelse.

Netop de forskelligartede undtagelser i forskellige landes ophavsret er et problem her, som de fleste virksomheder som Copyright Agent ignorerer fuldstændigt.

Copyright Agent har dog i deres svar til mit indlæg i denne tråd forsvaret sig med, at de har en person der ser på hver enkelt sag.

Dermed bliver Copyright Agent mindre konkurrencedygtige end deres konkurrenter, som fuldt ud har automatiseret processen med at sende notifikationer ud. Og jeg tvivler på, at denne person er en jurist med kendskab til international ophavsret (et ret komplekst emne), og specielt de forskellige undtagelser i forskellige landes ophavsretslovgivning og retspraksis.

Nu vil jeg ikke forsøge at feje de problemer der er med ulovlig kopiering ind under gulvtæppet, for som programmør her jeg hele livet levet af ophavsretten.

Men man er nødt til at have for øje, at der er en del virksomheder og organisationer, som af hensigt til egen profit har et klart motiv til stærkt at overdrive disse problemer.

Det er min erfaring, at hvis man vil have en ophavsretskrænkelse stoppet, får man gode resultater ved en venlig men bestemt direkte henvendelse til krænkeren. Langt de fleste er ikke klar over, at de har brudt loven, og retter hurtigt ind når de bliver gjort opmærksom på det.

Lange retssager om krænkelse er heller ikke noget jeg kender til, selvom jeg flere gange har fået stoppet krænkelser af min ophavsret.

Kun en enkelt gang har jeg været nødt til at sætte advokat på for at stoppe en krænkelse, fordi krænkeren ignorerede mig. Det endte med et forlig inden sagen kom for retten, hvor krænkeren betalte alle mine advokatomkostninger, og donerede USD 1000 til Røde Kors. (Jeg synes de skulle straffes fordi de forsøgte at ignorere mig, og Røde Kors har sikkert været glade for donationen.)

Den seneste krænkelse af mine ophavsrettigheder jeg fik stoppet er et mere typisk eksempel:

Jeg havde skrevet et kode-bibliotek, som jeg offentliggjorte under Open Source licensen LGPL. Senere udgav en virksomhed et closed source program, hvor det ville være naturligt at bruge det bibliotek jeg havde ophavsretten til. Men kun under visse betingelser, bl.a. at de skulle videregive kildeteksten til mit kode-bibliotek til dem de distribuerede det kompilerede program til, eller på anden måde fortælle modtageren hvordan man kunne hente kildeteksten.

Så jeg undersøgte sagen. Virksomheden havde en 30-dages demo-udgave af deres produkt, som jeg gratis kunne downloade. Med lidt reverse-engineering kunne jeg hurtigt konstatere, at de ikke alene havde brugt mit kode-bibliotek, men også havde modificeret det. Ingen steder kunne jeg se information om, hvordan jeg kunne hente kildeteksten til det modificerede kode-bibliotek, så de krænkede derfor LGPL licensen til det værk jeg havde ophavsret til.

Jeg sendte derfor en mail til CEO (med CC til CTO) i virksomheden, og gjorde dem opmærksom på krænkelsen. Få timer efter fik jeg svar tilbage, at de ikke umiddelbart mente de brugte mit kodebibliotek, men at de ville undersøge nærmere, og vende tilbage i løbet af få dage. Allerede dagen efter fik jeg en mail mere fra dem. De havde undersøgt, og det havde vist sig, at de brugte mit kode-bibliotek, og - som jeg havde påpeget - krænkede licensbetingelserne. De undskyldte mange gange, og spurgte herefter om der kunne laves en licensaftale, hvor jeg fik betaling for at de kunne fortsætte med at bruge mit kode-bibliotek.

Det afviste jeg. I stedet forklarede jeg dem hvordan de kunne overholde licensbetingelserne uden at få en anden licensaftale: Da skulle bare gøre alle dem de distribuerede deres program til opmærksom på, at deres software brugte kode-biblioteket, og henvise dem til, hvor de kunne hente kildeteksten til det modificerede kode-bibliotek under LGPL-licensen.

Jeg fik ret hurtigt kildeteksten til det modificerede kode-bibliotek, og virksomheden accepterede, at deres rettelser kunne distribueres under LGPL-licensen. Det var nogle ret gode ændringer de havde lavet. Så vi aftalte, at jeg rettede lidt i den kildetekst de havde sendt mig, så virksomheden blev krediteret for de gode rettelser. Og at jeg herefter offentliggjorde den rettede kildetekst under LGPL, så de bare kunne give deres kunder et link til der hvor jeg havde offentliggjort kildeteksten.

Så ingen advokater eller retssag, men en mindelig aftale der bragte krænkelsen til ophør på kun omkring 14 dage.

Og en win-win løsning: Jeg fik nogle gode forbedringer til mit kode-bibliotek. Og virksomheden blev krediteret for deres gode ændringer (et signal til programmører der gerne vil arbejde med denne slags kode om, at de kan søge ansættelse i virksomheden). Siden da har virksomheden to gange sendt mig andre forbedringer af kode-biblioteket.
2/7 2021 14:55 B.Andersen 194910Danske Copyright Agent, der er på vej på First North-vækstbørsen, opjusterer nu.

Det oplyser selskabet, der arbejder for at beskytte fotografers ophavsret, i en meddelelse fredag. Copyright Agent står blandt andet bag en teknologi, hvor man via et vandmærke kan se direkte i billedet, hvem der har ret til at bruge det. Opjusteringen kommer efter, at Copyright Agent har indgået en aftale med en af verdens allerstørste nyhedsbureauer Reuters News.

»Det er en meget stor aftale for os, og det er også derfor, at vi laver en opjustering i 2022 og 2023, hvor vi for alvor vil se effekten af aftalen,« udtaler selskabets topchef, Henrik Eggert, til Euroinvestor.

Copyright Agent fastholder sin guidance for 2021, men opjusterer guidance for 2022 og 2023:

Kilde: Reuter i dag.
2/7 2021 15:00 Helge Larsen/PI-redaktør 094911Børsmeddelelsen er her:

SELSKABSMEDDELSE NR. 3 - COPYRIGHT AGENT A/S OPJUSTERER.

2.7.2021 10:00:01 CEST ' Copyright Agent A/S ' Selskabsmeddelelse

COPYRIGHT AGENT A/S OPJUSTERER GUIDANCE FOR 2022 & 2023.

Copyright Agent A/S ("COPY" eller "Selskabet") offentliggør i dag, at Selskabet har indgået kontrakt med Reuters News Agency https://www.reutersagency.com/

Aftalen inkluderer mere end 10 markeder og vil tilføre mange millioner nye digitale aktiver til den samlede mængde, som Selskabet hver dag sikrer ophavsretten på.

CEO, Henrik Eggert, udtaler:
"Samarbejdet er en manifestation af Copyright Agents globale potentiale og en stærk validering af vores produkter og services."

Selskabet har gjort det til sin kerneforretning at sikre ophavsretten på digitale aktiver på tværs af landegrænser og tidszoner.

Copyright Agent's Intellectual Property Rights as a Service (IPRaaS) gør Selskabet, som markedets eneste, i stand til at varetage hele værdikæden og levere en full-service løsning.

Selskabet fastholder sin guidance for 2021 men opjusterer guidance for 2022 og 2023, som følger:Ny guidance


Tidligere guidance

2021


Bruttooms. : 20 - 23 mio.

Nettooms. : 10 - 11,5 mio.

EBITDA. : (7 - 9) mio.


Bruttooms. : 20 - 23 mio.

Nettooms. : 10 - 11,5 mio.

EBITDA. : (7 - 9) mio.

2022


Bruttooms. : 40 - 45 mio.

Nettooms. : 20,5 - 23 mio.

EBITDA. : (4,5 - 6,5) mio.


Bruttooms. : 35 - 40 mio.

Nettooms. : 18 - 21 mio.

EBITDA. : (6 - 8) mio.

2023


Bruttooms. : 68 - 78 mio.

Nettooms. : 36 - 42 mio.

EBITDA. : 3,5 - 4 mio.


Bruttooms. : 60 - 70 mio.

Nettooms. : 32 - 38 mio.

EBITDA. : 0,5 - 1 mio.
Kontakter

Henrik Eggert

CEO / adm. direktør

Tlf:

(+45) 40 340 440

henrik@copyrightagent.com

Henrik Richard Hasselbalch Busch

Bestyrelsesformand

Tlf:

(+45) 31 31 45 45TRÅDOVERSIGT