Click
Chat
 
Du kan vedhæfte PDF, JPG, PNG, DOC(X), XLS(X) og TXT-filer. Klik på ikonet, vælg fil og vent til upload er færdig før du indsender eller uploader endnu en fil.
60
Vedhæft Send
Historik

Vælg chat via ovenstående menu
Luk reklame

DANMARKS STØRSTE INVESTORSITE MED DEBAT, CHAT OG NYHEDER

DAB Q3: Udlodder ekstraordinært udbytte efter stærkt regnskab

25/11 08:34

Danske Andelskassers Bank havde et noget svagere tredje kvartal i 2021, end det var tilfældet året forinden. Til gengæld er nettoresultatet mere end fordoblet i årets ni første måneder.

Det fremgår af bankens regnskab for tredje kvartal torsdag morgen.

DAB's kvartalsmæssige nettoresultat er tynget af noget svagere kursgevinster i tredje kvartal sammenlignet med samme periode sidste år, selv om netto- og rentegebyrerne endte en anelse højere.

For de første ni måneder er der til gengæld tale om fremgang på samtlige poster.

- Udviklingen er i væsentligt omfang båret af den positive udvikling i bankens kursregulering og nedskrivninger. I foråret 2020 gav covid-19 anledning til stor usikkerhed både på de finansielle markeder med store kursfald til følge, men også stor usikkerhed for bankens kunder og i særdeleshed bankens erhvervskunder, skriver DAB i regnskabet.

Kursreguleringerne er i perioden vendt til positive 55,9 mio. kr. fra negative 5,1 mio. kr. i 2020, mens der i 2021 er tale om en tilbageførsel på 10,2 mio. kr. fra en nedskrivning på 9,0 mio. kr. i samme periode året forinden.

Overskuddet før skat endte i årets ni første måneder på 151,2 mio. kr. mod 65,8 mio. kr. sidste år. Det er det bedste resultat siden børsnoteringen 2011, hvis man da lige fraregner 2019, hvor banken havde ekstraordinære indtægter i forbindelse med salget af aktier i Sparinvest Holdings, fremgår det af regnskabet.

Banken har i forbindelse med regnskabet udloddet ekstraordinært udbytte for 26 mio. kr. Det svarer til 0,14 kr. per aktie.

DAB fastholder sine nyligt opjusterede forventninger om et resultat før skat i niveauet 165-195 mio. kr. mod tidligere 130-170 mio. kr.

Banken har i årets løb opjusteret forventningerne fem gange.

Tabel over Danske Andelskassers Banks regnskab for tredje kvartal af 2021:

Mio. kr.
Q3 2021
Q3 2020
9M 2021
9M 2020
FY 2020
Netto rente- og gebyrindtægter
137,5
133,8
434,7
415,0
554,2
Kursreguleringer
5,5
43,1
55,9
-5,1
51,6
Nedskrivninger på udlån og tilgod.
4,9
7,5
-10,2
9,0
26,7
Resultat før skat
26,3
61,1
151,2
65,8
124,3
Nettoresultat
25,4
56,9
140,9
61,7
113,1

Bankens forventninger til 2021:

Mio. kr.
Ved Q3
11/11
Ved Q2 2021
8/7
10/6
Ved Q1 2021
Resultat før skat
165-195
165-195
110-160110-160
85-135
65-115

.\\˙ MarketWire