Click
Chat
 
Du kan vedhæfte PDF, JPG, PNG, DOC(X), XLS(X) og TXT-filer. Klik på ikonet, vælg fil og vent til upload er færdig før du indsender eller uploader endnu en fil.
60
Vedhæft Send
DANMARKS STØRSTE INVESTORSITE MED DEBAT, CHAT OG NYHEDER
20/5 15:39
af Helge Larsen/PI-redaktør
Denne Q&A er afsluttet.
20/5 15:39
af Helge Larsen/PI-redaktør
I lige måde Adam.
20/5 15:38
af Adam Steensberg
Selv tak og tak for gode spørgsmål. God weekend til alle!
20/5 15:38
af Helge Larsen/PI-redaktør
Tusinde tak Adam for mange gode og informative svar. Vi ser frem til den næste Q&A efter aflæggelse af regnskabet for Q2.
20/5 15:37
af Adam Steensberg
Standard of care for dette produkt inkluderer en hel eller delvis fjernelse af bugspytkirtlen. Ud over diazoxide som har været på markedet i over 30 år er der ikke andre godkendte lægemidler på markedet. Vi har for nyligt set større interesse inden for udviklingen af nye lægemidler til disse børn, men disse mulige konkurrenter er stadig kun i fase 2 så der vil gå mange år før de kunne komme på markedet.
20/5 15:36
af Stroka
Er der konkurrerende lægemidler til børn med hyperinsulisme?
20/5 15:36
af Helge Larsen/PI-redaktør
Sidste spørgsmål.
20/5 15:36
af Adam Steensberg
Tak for det. På verdensplan er der nogle hundrede børn hvert år som diagnosticeres med sygdommen. Der er et enormt medicinsk behov for nye behandlinger til disse børn og med den rigtige kommercielle partner mener vi at det også kan blive en rigtig fornuftig forretning. Vi vil dog pt ikke guide på salgsforventningerne.
20/5 15:35
af Stroka
Tillykke med de gode resultater i 3-stude med Dasiglucagon til behandling af børn med medfødt hyperinsulisme. Hvor mange børn fødes med denne lidelse og hvad kan Zealand Pharma forvente at sælge af lægemidlet efter en eventuel endelig godkendelse af lægemidlet.
20/5 15:34
af Adam Steensberg
I forbindelse med den refokusserede strategi kommer vi til at kigge på alle områder af forretningen. Jeg kan på nuværende tidspunkt ikke kommentere på mere specifikke områder så som notering mm
20/5 15:32
af exitnu
Zealand Pharma åbnede i kurs cirka 115 kr. på Nasdaq'en tilbage i august 2017. Vil Zealand Pharma opretholde dobbelt-noteringen i USA og hvad koster et sådant engagement årligt?
20/5 15:31
af Adam Steensberg
Vi mener at Zegalogue har en super stærk klinisk profil og at produktet med den rette kommercielle partner kan opnå en væsentlig markedsandel. Med den nye strategi er vores fokus på at finde den rette partner til produktet og her hjælper det at vi nu kan vise at vi har omkring 95% af betalerne ombord i US.
20/5 15:30
af Stroka
Det virker helt surrealistisk, at Zegalogue kun har solgt for 4,1 mio kr. i første kvartal. Hvad er der gået galt?
20/5 15:30
af Adam Steensberg
Vi har ikke pt planer om at bruge denne option. Den reviderede aftale med Oberland giver os en mulighed på hånden til at investere gennem M&A aktiviteter, som kan styrke vores R&D programmer og kliniske portfølje hvis det skulle blive relevant senere.
20/5 15:29
af B.Andersen
I finansieringsaftalen reserveres 50 mio. dollar til fusioner og opkøb. Hvordan harmonerer dette med den nye fokuserede strategi?
20/5 15:28
af Adam Steensberg
Vi var meget tilfredse med ændringen af vores Oberland aftale, så vi fjerner enhver begrænsning i brugen af kontanter og dermed forlænger selskabets cash runway ind i 2023. Jeg kan ikke give dig en præcis måned, da det vil afhænge af vores budgetter for 2023, yderligere milestonebetalinger fra partnerskaber og eventuelle andre financielle aktiviteter. Vgo aftalen har som eksempel allerede nu bidraget yderligere til kontantbeholdningen.
20/5 15:27
af B.Andersen
Zealand Pharma har ændret sin eksisterende finansieringsaftale med Overland Capital. Hvor langt ind i 2023 vil den opdaterede aftale forlænge jeres kontantbeholdning?
20/5 15:26
af Adam Steensberg
De kommer til at beskæftige sig med prælancerings aktiviteter og nogle medicinske opgaver.
20/5 15:25
af BSinvest
Hvad skal de skal de resterende medarbejdere i USA beskæftige sig med fremover?
20/5 15:25
af Adam Steensberg
Vi kan ikke gå ind i detajler omkring potentielle partner profiler ud over at de selvfølgelig skal være stærke kommercielle selskaber, som er ambitiøse inden for de relevante sygdoms områder – de specifikke partnerskaber vil derfor afhænge af de specifikke produkter.
20/5 15:24
af BSinvest
Hvilken profil ser I helst, at de kommende strategiske partnere skal have?
20/5 15:24
af Adam Steensberg
Den amerikanske arbejdsstyrke vil blive reduceret med ca. 90 %, når omstruktureringen er afsluttet i August. På grund af ændringen i fokus på prioritering af R&D var der også et mindre antal afskedelser i vores danske organisation på mindre end 10 %, som skete i slutningen af marts på tidspunktet, hvor vi annoncerede vores omstrukturering.
20/5 15:23
af BSinvest
Hvor mange medarbejdere afskediger Zealand Pharma i henholdsvis USA og Danmark i forbindelse med omstruktureringen?
20/5 15:23
af Adam Steensberg
Vi er i gang med at finde en ny CFO da Matt Dallas stopper slutningen af august, og jeg forventer også at finde en kandidat til at overtage min tidligere rolle som CMO. Men vi har derudover ingen aktuelle planer om yderligere større organisations- og ledelsesændringer.
20/5 15:22
af exitnu
2022: kommer vi til at se flere organisations- og ledelsesændringer for yderligere at kunne understøtte/justerer virksomhedens fremadrettede strategi?
20/5 15:22
af Adam Steensberg
Vi har aktiebaserede programmer som en del af ledelsens aflønning og er som sådan enig i at det er et vigtigt område.
20/5 15:21
af exitnu
Dette spørgsmål skal "blot" ses som en konkret opfordring fra mig som Zealand Pharma aktionær: hvornår lægger ledelsen/direktionen/ledende medarbejdere hænderne på kogepladen og køber aktier Zealand Pharma-aktier i privat regi?
20/5 15:21
af Adam Steensberg
Tror noget af det som vil få væsentligt fokus i de næste par år når det gælder værdiforståelsen, er hvilke typer partnerskaber vi indgår.
20/5 15:21
af Adam Steensberg
Som en del af den nye strategi kommer vi til at indgå strategiske partnerskaber med kommercielle firmaer. Sådanne aftaler er ofte associeret med up-front betalinger, milepæle og procenter af salget således at indtægterne kommer tidligere. Derudover skal vi ikke selv investere i salget, så alt i alt bør en evt profitabilitet burde komme tidligere…
20/5 15:20
af exitnu
Jeg tror næsten at "the new normal" indenfor biotek er: "show me the money", underforstået pengene skal op på bordet / indtægterne skal næsten strømme ind i virksomheden FØR at kursen vil/kan elastik-springe op ad. Overskud skal geninvesteres, men hvornår er Zealand Pharma et profitabelt biotekselskab - 2025-30?
20/5 15:19
af Adam Steensberg
Vi guider jo generelt ikke på milepælsbetalinger fra partnerskaber, da de er behæftet med usikkerheder. Som du har set får vi 10 mio. USD fra MannKind ifm. salget af V-Go. Jeg regner også med at upfront betalinger bliver en del af potentielle andre partnerskabsaftaler for 2022, men igen kan vi ikke give præcise tal.
20/5 15:18
af exitnu
Kommer vi til at se milepælebetalinger her i 2022?
20/5 15:18
af Adam Steensberg
Det har generelt været en svær tid for biotek men mit fokus bliver at skabe værdi for Zealand Pharma ved at sikre, at vores udviklingsprogrammer fortsætter med at levere resultater, og at vi som team forbliver på forkant i R&D. Derudover er mit fokus at køre firmaet mest effektivt og at få skabt nogle stærke partnerskaber.
20/5 15:17
af exitnu
En overordnet kommentar til hedgefondenes short-angreb på Zealand Pharma-aktien og den faldende aktiekurs?
20/5 15:17
af Adam Steensberg
Uden at ville sætte tal på, så mener vi at dasiglucagonprogrammet med BetaBionics omkring to-kammer pumpen som kunstig bugspytkirtel har potentiale til at transformere behandling af Type 1 diabetes, i samarbejde med den rette kommercialiseringspartner. Hvis det lykkes har det et enormt stort markedspotentiale.
20/5 15:16
af exitnu
Mht. Beta Bionics har Zealand Pharma's Dasiglucagon et blokbuster potentiale (en omsætning på minimum USD 1 mia.)?
20/5 15:16
af Adam Steensberg
behandlingen til det næste niveau.
20/5 15:16
af Adam Steensberg
Det guider vi ikke på endnu – vores fokus pt er fase 3 studiet. Beta Bionics regner først med at sende deres insulin-only version på markedet og så følge op med to-kammer systement som jo burde kunne tage behandli
20/5 15:14
af exitnu
Beta Bionics har just fået tilført yderlig finansiering her i 2022. Hvornår er det realistisk (hvis alt går vel) at se Beta Bionics pumpen (iLet®) i tokammer-versionen med Dasiglucagon på markedet i US?
20/5 15:14
af Adam Steensberg
Nu skal vi først se de kliniske resultater af fase 3 studiet, men det er klart at hvis de kommer ud som vi håber, så har vi en forventning om at en fremtidig kommerciel partner kan blive markedsledende, specielt når vi også tager produktets potentielle administrations fordele i betragtning.
20/5 15:13
af exitnu
Hvor stor en markedsandel vil Zealand Pharma realistisk kunne opnå med Glepaglutide (til brug mod korttarmssyndrom (SBS)) i 2025 set i lyset af Gattex (udviklet af Shire, nu Takeda) og nye konkurrenter såsom schweiziske Vectivbio?
20/5 15:13
af Adam Steensberg
Markedspotentialet for Zegalogue er i vores øjne uændret. Rescue terapierne for lavt blodsukker er et voksende marked og vi er sikre på, at den rette kommercielle partner kan øge omsætninger signifikant ift. nuværende salg, også taget ex-USA markederne i betragtning.
20/5 15:12
af exitnu
Nogle analytikere i markedet venter et top-salg for Zegalogue på DKK 1,3 mia. i 2030. Er det stadig realistisk?
20/5 15:12
af Adam Steensberg
Vi planlægger bestemt med at søge om tilladelse til markedsføring af glepaglutide udenfor USA, men af hensyn til fokus af vores registereringsaktiviteter, så forventer vi ikke at starte på en sådan før efter ansøgningen for glepaglutid er indgivet. Som bekendt er vores nye strategi fokuseret på partnerskaber, så timingen vil i høj grad også afhænge af hvilke planer kommercialiseringspartnere måtte have.
20/5 15:11
af Lazubia
Hvordan vil en evt godkendelseproces for Glepaglutide udenfor USA forloebe? Saa vidt jeg ved er der ikke omsoegt om markedfoeringstilladelse i Europa endnu.
20/5 15:11
af Adam Steensberg
Vi ser frem til at få yderligere indsigt i den kliniske profil for glepaglutid i forbindelse med vores fase 3 data senere på året, og hvis disse bekræfter vores data fra fase 2, mener vi at vi står meget stærkt. Derudover mener vi at den potentielt ugentlige dosering i en engangs pen er en væsentligt differentierende faktor for glepa. Vi forventer ikke at se data fra apra før sent i 2023
20/5 15:09
af Lazubia
Hvis vi antager at begge laegemidler bliver godkendt, hvordan vurderer du Glepaglutides konkurrencemaessige position i forhold til Apraglutide fra Vectiv -bio?
20/5 15:08
af Adam Steensberg
Herudover har vi to andre vigtige kliniske readouts i år: Vigtigst af alt fase 3 resultater for glepaglutid for korttarmssyndrom, som vi forventer i Q3 og fase 2-data fra BI-456906 i type 2-diabetes. BI-456906 er i samarbejde med Boehringer Ingelheim. Det er det mest fremskredne program i vores fedmeportefølje, som også omfatter en Amylin-analog i fase 1-udvikling og GIP-analog i sen præklinisk udvikling.
20/5 15:07
af Adam Steensberg
I går kom vi med positive data fra et fase 3 studie med dasiglucagon i børn med medfødt hyperinsulisme, og arbejder nu henimod en ansøgning om markedsføringstilladelse i USA for produktet, som vi regner med at indsende i slutningen af året til FDA….
20/5 15:07
af Adam Steensberg
Vores kliniske programmer er rettet mod type 1-diabetes, sjældne sygdomme og fedme samt prækliniske programmer mod kroniske inflammatoriske sygdomme….
Nyeste Først- Ældste Først   Side 1/2